miercuri, 22 decembrie 2010

IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD
Departamentul Juridic al SCMD, in colaborare cu domnul avocat Col. (rez) Viorel Iepure, va recomanda ca pana la 28 decembrie 2010, sa inaintati catre casa de pensii la care sunteti in evidenta (M.A.I., M.Ap.N sau S.R.I.) urmatoarea notificare, adaptata in functie de situatia in care va aflati fiecare dintre dumneavoastra, dupa urmatorul model:


1. M.Ap.N
2. M.A.I. -
3. S.R.I. -Subsemnatul …………… domiciliat în………… CNP……………, pensionar militar având nr.dos.pensie………………, vă adresez prezenta

N O T I F I C A R E

prin care vă solicit să nu imi recalculati pensia pe baza salariului mediu brut pe economie, cu consecinta păstrării în plată a pensiei actuale stabilite prin Decizia nr……………. din ……………, până la solutionarea definitivă si irevocabilă a dosarului nr.1510/33/2010 al Curtii de Apel Cluj având ca obiect anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din H.G. nr.735/2010.

M o t i v e :

1. Nu am solicitat si nu solicit recalcularea pensiei militare de care beneficiez în prezent întrucât Legea nr.119/2010 nu stabileste o astfel de obligatie în sarcina pensionarilor militari.
2. Executarea Hotărârii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, este suspendată începând din 28.09.2010 prin Sentinta civilă nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj.
Prin Sentinta civilă nr.443 din 23.11.2010 Curtea de Apel Cluj a dispus anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din acelasi act normativ. Prin urmare, în conformitate cu art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, măsura suspendării H.G. nr.735/2010 dispusă prin Sentinta civilă nr.338 din 28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj se prelungeste de drept până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei privind anularea.
3. Aplicabilitatea ”erga omnes” (pentru toti cei aflati sub incidenta actului administrativ) a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus suspendarea H.G. nr.735/2010 nu poate fi pusă la îndoială, întrucât:
a) Este vorba de un act administrativ cu caracter normativ si nu de unul cu caracter individual.
b) Un act administrativ cu caracter normativ nu poate să fie suspendat doar pentru o parte dintre cei aflati sub incidenta lui (pentru reclamanti) iar pentru ceilalti să nu fie suspendat. În acest sens, art.14 al.7 din Legea nr.554/2004 dispune că ”suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării”, fără a distinge între persoanele care au atacat acel act si cele care nu l-au atacat. Or, acolo unde legea nu distinge nici cel care este chemat să o interpreteze nu trebuie să distingă, aceasta însemnând că noi nu putem exclude cazuri sau persoane care nu au fost excluse de legiuitorul însusi.
A interpreta că încetarea oricărei forme de executare operează doar cu privire la reclamanti înseamnă a adăuga la lege întrucât, dacă ar fi dorit încetarea formelor de executare doar pentru acestia, legiuitorul ar fi prevăzut acest lucru în mod expres.
c) Art.14 al.6 din Legea nr.554/2004 dispune că ”nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive”. Nici aici legiuitorul nu distinge între cereri care ar fi formulate de aceiasi reclamanti sau de altii.
Prin urmare, o cerere ulterioară formulată de alti reclamanti ar fi respinsă ca inadmisibilă (dacă prima cerere a fost respinsă) sau ca rămasă fără obiect (dacă prima cerere a fost admisă). Astfel a procedat si Curtea de Apel Bucuresti în dosarul nr.7274/2/2010 în care, constatând că executarea H.G. nr.735 a fost suspendată prin Sentinta nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj, a respins cererea nouă de suspendare a aceluiasi act administrativ normativ (cerere formulată de alti reclamanti) ca rămasă fără obiect.
d) Efectul ”erga omnes” al unei hotărâri judecătoresti prin care s-a suspendat executarea unui act administrativ este consacrat si în practica Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Astfel, în Decizia nr.2199/14.04.2009 a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme s-a motivat că: ”Tocmai de aceea, suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca fiind în realitate, un eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată, pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atâta timp cât autoritatea publică sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efectele asupra celor vizaţi”. Este indiscutabil că, in cazul de fata, ”cei vizati” sunt toti cei aflati sub incidenta actului administrativ si nu doar reclamantii.
4. Interpretarea corectă a legii este atributul exclusiv al institutiilor si persoanelor chemate să facă aplicarea directă a acesteia si să dispună, cu bună-credintă, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din legea respectivă.
Fată de motivele invocate la punctul 3, este evident că recalcularea pensiei prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie cu motivatia nedepunerii cererii de recalculare si/sau a documentelor doveditoare, ar constitui o măsură vădit nelegală si ar evidentia o totală rea-credintă în stabilirea si acordarea unui drept fundamental. Consecinta unei astfel de măsuri o constituie angajarea răspunderii juridice a persoanei (persoanelor) vinovate.
Solicitarea si luarea în considerare a ”punctelor de vedere” ale unor terte persoane nu înlătură răspunderea juridică a persoanelor implicate direct în procesul de recalculare a pensiilor.

Având în vedere cele arătate mai sus, în situatia în care nu veti da curs solicitării mele, mă voi adresa instantelor de judecată interne si internationale competente, solicitând anularea actelor pe care le veti emite precum si despăgubiri pentru toate prejudiciile care îmi vor fi cauzate prin diminuarea nelegală a pensiei.

Anexez, în fotocopie, minuta Sentintei civile nr.338/28.09.2010 si minuta Sentintei civile nr.443/23.11.2010 ale Curtii de Apel Cluj.

Data.................. Semnatura..................

Inainte de data si semnatura, aceasta se poate „personaliza” astfel:
- Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si nu le-au primit, vor arata acest lucru;
- Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si le-au primit, vor arata lipsurile constatate (perioade lipsa, imposibilitatea de a verifica corectitudinea datelor, semnaturi neautorizate, etc.)
- Cei care nu au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor nu vor adauga nimic.
Va recomandam ca Notificarea sa fie trimisa prin scrisoare cu confirmare de primire.
Adresele sunt:
1. Ministerul Apararii Nationale, Directia Financiar Contabila, Serviciul Pensii Militare si Drepturi Sociale, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6 Bucuresti
2. Serviciul Roman de Informatii, Directia Financiara (in atentia Casa de Pensii), Piata Amzei, nr.4, Sector 1 Bucuresti
3. Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Generala Financiara, Casa de Pensii, str. George Georgescu nr. 3, sector 4 Bucuresti
Publicat de Sindicatul Militarilor la 04:11

marți, 14 decembrie 2010

Programul BO al SCMD Filiala Satu MareIn perioada 16.12 - 23.12.2010 programul BO al SCMD Filiala Satu Mare este urmatorul:Zilnic, orele 12.00 - 15.00, astfel:

16.12.2010- Blidar Vasile

17.12.2010- Strâmb Gheorghe

20.12.2010- Rentea Gheorghe

21.12.2010- Pavel Dumitru

22.12.2010-Precup Ioan

23.12.2010- Blidar Vasile


In zilele si orele mentionate in program la sediul se va afla cel putin un membru al BO pentru:
- preluarea cererilor de adeziune si eliberarea legitimatiilor;
- semnarea de catre membrii sindicatului a tabelului cu membrii filialei ce vor fi reprezentati in instanta de catre presedintele SCMD, col.(r) Mircea Dogaru.
- rezolvarea problemelor curente.

vineri, 10 decembrie 2010

PENTRU CEI CARE NU AU FOST PREZENTI DIN DIFERITE MOTIVE LA ADUNAREA GENERALA A FILIALEI, DIN 10 DECEMBRIE 2010

Dupa cum bine ştiţi, în ziua de 10 DECEMBRIE 2010 a avut loc la CASA de Cultură , ADUNAREA GENERALA A FILIALEI.

Din diferite motive (în nici un caz imputabile conducerii FILIALEI care a anuntat evenimentul pe pagina de NET care îi este special destinată şi prin alte mijloace, încă de pe 25 NOIEMBRIE 2010 si a dublat anuntul prin mail-uri adresate in doua randuri celor care ne-au furnizat adresele la care pot fi gasiti) unii dintre dumneavoastra nu ati putut fi prezenti.

Pentru acei dintre dumneavoastra care nu ati putut fi prezenti precum si pentru cei care mai doresc inca sa se inscrie în FILIALA noastră (numai in aceasta zi s-au mai inscris incă 7 membri), termenul de semnare a tabelelor pe baza carora vom fi reprezentati in justitie s-a prelungit .

ATENTIE !

Pentru ca acesta importanta activitate să se desfăşoare în ordine, cu acurateţe (se verifica cu mare atenţie de către fiecare semnatar, exactitatea datelor personale, pentru a se evita greşelile pe care JUSTITIA NU LE TOLEREAZA) şi în termenul la dispozitie, trebuie neaparat sa luati URGENT legătura cu secretarul FILIALEI, domnul col.(r) BLIDAR VASILE (Telefon: 0745 366 102, E-mail: blidarv@yahoo.com, ) PENTRU A STABILI DE COMUN ACORD locul, data şi ora când veti semna aceste tabele.

Nu se pot întocmi la timp aceste tabele deoarece lipsesc datele celor absenţi de la adunare.

Totodată , pentru ca pe viitor să fie evitate situaţiile jenante care v-au pus în postura de neparticipare la activităţi anunţate din timp de către conducerea FILIALEI precum şi pentru corecta şi completa dumneavoastră informare, va recomandăm să accesaţi/consultaţi zilnic pagina de web destinata FILIALEI noastre.

Pentru acei dintre dumneavoastra care pleacă in străinatate ar fi recomandabil să lasaţi cuiva o imputernicire/procură dată în faţa notarului care să indrituiască acea persoană să vă reprezinte interesele pe perioada cât lipsiţi !

ATENTIE !

Fără să o luaţi ca o ameninţare dacă până pe data de 16.12. 2010 nu veţi depune la sediul filialei datele cerute nu vom putea trece pe tabele numele dumneavoastră.

joi, 9 decembrie 2010

Senatorul Marian l-a dat pe ministrul Oprea pe mâna Parchetului General
Autor GNV Locale 8 Decembrie 2010Acesta a depus ieri o sesizare penală împotriva ministrului apărării pentru abuz în serviciu contra intereselor publice şi trafic de influenţă

Senatorul PSD de Satu Mare Valer Marian a depus, ieri, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o sesizare penală împotriva ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Oprea. În sesizarea adresată procurorului general Laura Codruţa Kovesi, senatorul Marian solicită cercetarea ministrului Oprea pentru abuz în serviciu contra intereselor publice şi trafic de influenţă. Reproducem integral conţinutul plângerii penale, înregistrată sub nr. 21124/08.12.2010:

“Subsemnatul Marian Valer, cu domiciliul ales în Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1, etaj 8, camera 9, senator în Parlamentul României şi vicepreşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din Senatul României, vă înaintez alăturat copii de pe interpelarea adresată primului ministru al României în data de 18 octombrie 2010, intitulată “Folosirea aviaţiei militare în interes de partid de către ministrul apărării naţionale”, şi de pe declaraţia politică prezentată în data de 6 decembrie 2010, intitulată “Ministrul apărării recidivează”, şi vă solicit să dispuneţi efectuarea de cercetări penale asupra numitului Oprea Gabriel, deputat independent şi ministru al apărării naţionale în Guvernul României, sub aspectul următoarelor infracţiuni:

1. abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. şi ped. de art.248 din Codul penal, pentru folosirea în scopuri politice, respectiv în interes de partid, a avioanelor, autoturismelor şi personalului Ministerului Apărării Naţionale, cu ocazia deplasărilor efectuate la Satu Mare în zilele de 9-10 octombrie 2010, respectiv 28 noiembrie 2010, prejudiciul cauzat constând în valoarea carburanţilor şi a uzurii mijloacelor de transport folosite şi în contravaloarea salariilor personalului folosit în perioada respectivă;
2. trafic de influenţă, prev. şi ped. de art.257 din Codul penal, pentru intervenţia la ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, pentru aprobarea finanţării proiectului de reabilitare drumuri şi canalizare al comunei Odoreu din judeţul Satu Mare, şi pentru intervenţia la nivel de Guvern, prin iniţierea de către Ministerul Apărării Naţionale a unei hotărâri care a fost aprobată, pentru transferul terenului şi construcţiilor unei foste unităţi militare către comuna Odoreu, în scopul racolării primarului comunei Odoreu, Pop Dumitru, actualmente cu apartenenţă politică la PSD, în Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR), partid în care deţine funcţia de preşedinte executiv.
Cu precizarea că prezentul act are caracter de denunţ penal, aştept să fiu convocat de urgenţă pentru a oferi detalii şi pentru a depune în probaţiune înscrisuri şi fotografii, precum şi pentru a indica martori”.

miercuri, 1 decembrie 2010

Stimati colegi ,in data de 09.12.2010 ora 12.00,biroul operativ al Filialei Va adreseaza rugamintea de-a va rupe din timpul D-voastra liber pentru a participa la o intalnire cu toti membrii sindicatului.Locul este cel stiut .
Va adresam rugamintea de-a veni si cu problemele care va framanta.
Postez acest comunicat din insarcinarea Biroului Filialei.

miercuri, 24 noiembrie 2010

IN ATENTIA MEMBRILOR FILIALEI SATU MARE
COMUNICAT DE INTERES EXTREM PENTRU TOTI MEMBRII SCMD

In atentia Birourilor Operative ale Filialelor.
SCMD are o serie de procese cu Guvernul, cu ministerele de resort, cu ministrii sau exministrii, procese intrate in faza finala.
Vom avea nevoie de o serie de tabele, cu semnatura olografa a membrilor SCMD pentru instante. Tabele diferite, cu grupuri diferite de membri sau cu totalitatea membrilor SCMD, functie de proces.
In prima urgenta, in urma discutiilor cu avocatii si cu dna vicepresedinte Elena Cobuz, avem in vedere actiunile Guvernului la suspendarea/anularea prevederilor HG 735/2010. Deocamdata s-a obtinut suspendarea aplicarii acestei hotarari la care Guvernul a facut recurs si anularea ei, la care Guvernul, va face, vom vedea cand, recurs.
Solicitam ca prima urgenta completarea de catre Birourile Operative ale Filialelor si de catre Secretariatul Tehnic (pt Filiala 1 Bucuresti si pt membrii neafiliati) a tabelului anexat, in 5 (cinci) exemplare, cu semnatura olografa a membrilor, pana la data de 30.12.2010. Aceasta este ultima forma de tabel stabilita cu avocatii, orice alta forma primita anterior, fiind anulata.
Nu este nevoie sa mai precizam ca parte din actiunile SCMD in justitie vor fi in beneficiul tuturor militarilor, politistilor, lucratorilor din penitenciare pensionati, parte insa nu.
De unele actiuni vor beneficia, din nefericire, doar membrii SCMD.

TABEL
CU MEMBRII SCMD, REPREZENTATI DE PRESEDINTELE SCMD, COL (r) MIRCEA DOGARU, PENTRU SESIZAREA IN ACTIUNI IN JUSTITIE, AVAND CA OBIECT CONTESTAREA RECALCULARII PENSIILOR

Tabelul va cuprinde: Nr. crt, Nume si prenume, Domiciliu ,CNP, Semnatura.

Tabelele, in cinci exemplare originale, vor fi indosariate de secretarii filialelor. La incheierea operatiunii, acestia vor lua legatura cu Secretariatul tehnic al SCMD, in vederea expeditiei.
Membrii neafiliati, vor lua legatura cu Secretariatul Tehnic, pentru semnarea tabelelor.

Precizare f.f. importanta:
Pe tabele vor fi inscrisi toti membrii SCMD existenti la data de 23.11.2010 si toti cei care se vor inscrie in SCMD in filiale sau la Secretariatul Tehnic pana la data de 30.12.2010, orele 12.00.
Celorlalti rezervisti militari le uram succes in cadrul asociatiilor si le promitem ca-i vom sprijini, in masura posibilului.
Honor et Patria! Vae victis!
Col. (r) dr. MIRCEA DOGARU

NOTA: Pentru rezolvarea acestei probleme, rog toti membrii filialei sa se prezinte la sediul filialei pana pe data de 10.12.2010 pentru a completa“Fisa Individuala” pe care o primesc si o completeaza pe loc.
Dupa completarea tabelelor in perioada 10.12-20.12.2010 fiecare membru al filialei va verifica la sediul filialei, exactitatea datelor si va semna cele 5 tabele.
Biroul Operativ

marți, 23 noiembrie 2010

Stimati colegi,
Conform solicitarii primite de la dl. col. (rez) de justitie Florea Bujorel, avocatul nostru pe HG 735, va adresez rugamintea de a trece la "construirea" tabelelor pt. actiunile pe HG 735 - suspendare si anulare. Iata mai jos indicatiile primite de la dl. avocat:

1. Tabelul va purta titlul
"Tabelul nominal cu membrii sindicatului care il imputernicesc pe domnul Colonel (rez.) Dr. Dogaru Mircea sa le reprezinte, conform statutului, interesele privind suspendarea si anularea H.G. nr.735/2010 in fata instantelor de judecata competente"

2. Tabelul va fi intocmit in 2 exemplare, va cuprinde gradul in rezerva, numele si prenumele fiecarui membru de sindicat, adresa de domiciliu, CNP si semnatura acestuia.

3. Tabelele vor ajunge la Secretariat SCMD Central, la Dl. Rinciog pana CEL TARZIU pe data de 05.01.2011.

Lt. col. (rez) Elena Cobuz
Vicepresedinte pe probleme juridice

NOTA:Postez din dorinta de-a fi informati colegii din filiala.
Stramb

vineri, 19 noiembrie 2010

Stiri juridice:

* Sentinta civila nr. 338/2010 a Curtii de Apel Cluj si raspunsul M.Ap.N. la cererea de conformare, adresata de avocatul Iepure Viorel

joi, 18 noiembrie 2010
DIN NOU DESPRE EFECTELE SUSPENDARII HOTARARII DE GUVERN nr. 735/2010

Aduc, inca o data, in atentia colegilor nostri faptul ca HG nr. 735/2010 privind metodologia de recalculare a pensiilor militare de stat si ale politistilor a fost suspendata de prima instanta care a luat in dezbatere cererea de suspendare, respectiv Curtea de Apel Cluj, in 28.09.2010, prin Sentinta Civila nr. 338.
Drept urmare:
1. Orice act sau fapt de punere in aplicare a respectivei hotarari in momentul de fata constituie infractiune, in conformitate cu prevederile art. 287 Cod Penal.
2. Curtea de Apel Bucuresti, in data de 29.09.2010, prin completul care judeca cererea de suspendare a HG 735/2010 inaintata de SCMD, in cursul dezbaterii, prin interventia avocatului Florea Bujorel, a luat la cunostinta de faptul ca HG 735/2010 a fost suspendata cu o zi inainte la Cluj. Curtea a constatat ca nu mai exista subiectul judecatii si, cu acceptul avocatului SCMD, a renuntat la judecata.
3. In data de 16.11.2010, tot Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat asupra cererii ANCMRR de suspendare a HG 735/2010. La punctul 3. din Minuta inscrisa in condica de pronuntari (minuta care va fi motivata ulterior), scrie foarte clar:
“ 3. Respinge cererea de suspendare a HG 735/2010 ca ramasa fara obiect. Deci, HG 735 este suspendata, nu mai este subiectul suspendarii”.
4. Orice alta cerere de suspendare a HG 735/2010 adresata oricarei Curti de apel (ca instanta competenta material la o astfel de cerere) este neavenita, nejustificata, lipsita de obiect, indiferent de propaganda facuta de unii avocati.
Pasii urmatori:
Hotararea Curtii de Apel Cluj este supusa caii de atac a recursului. Guvernul Romaniei in calitate de parat, nemultumit de sentinta, a depus cererea de recurs. Dosarul cauzei de la Cluj, impreuna cu cererea de recurs, se afla in prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie (instanta competenta sa judece recursul). Data recursului nu a fost inca stabilita.
5. Nu se mai pune, sub nici o forma la indoiala valabilitatea sentintei civile nr. 338, pronuntata de Curtea de Apel Cluj. Comisia de disciplina din cadrul CSM a constatat ca judecatoarea Claudia Idriceanu nu s-a aflat in conflict de interese.
Efecte juridice prezente si posibile in viitor:
a) In prezent, dupa cum am aratat mai sus, HG 735 este suspendata si constituie infractiune orice act sau fapt de punere in aplicare;
b) Daca in urma judecarii recursului ramane valabila sentinta civila de la Cluj, suspendarea HG 735/2010 se mentine pana la aparitia primei Hotarari judecatoresti definive si irevocabile de anulare a HG 735/2010. In acest sens (adica pentru anulare), exista mai multe actiuni in justitie ale SCMD in curs de derulare.
c) Daca in urma judecarii recursului este anulata Sentinta civila de la Cluj, aplicarea HG 735 se reia, dar poate fi stopata printr-o sentinta favorabila in procesele de anulare.
In concluzie:
Batalia juridica este in plina defasurare. Ea poate fi in final castigata, dar pentru aceasta, in acest moment, este necesar a fi indeplinite, cel putin, urmatoarele conditii:
- intelegerea rolului fundamental al justitiei in salvarea noastra;
- renuntarea la actiuni disperate in genul acceptarii propunerilor unor avocati de a declansa contra bani grei inutile actiuni individuale;
- manifestarea increderii in avocatii SCMD care au o strategie complexa si experienta in a actiona pe acest domeniu;
- respingerea calomniilor si acceptarea realitatii ca SCMD, prin Comitetul Director, mobilizeaza in mod prioritar resursele de orice natura, dar mai ales financiare, in aceasta directie, dovedind maturitate, chibzuinta, eficienta si oportunitate in consumarea acestora.

In argumentarea celor prezentate mai sus prezentam documentele care atesta:
I. Recunoasterea de catre M.Ap.N. a faptului ca HG 735/2010 este suspendata:
a) Punct de vedere;
b) Raspuns adresat domnului avocet Viorel IEPURE, in urma notificarii facute de acesta privind Sentinta Civila 338/28.09.2010.
II. Recunoasterea de catre Curtea de Apel Bucuresti a faptului ca HG 735/ 2010 este suspendata si orice alta actiune in acest sens este fara obiect (rezultatul actiunii ANCMRR in instanta, din 16.11.2010 – declarata fara obiect).

Col (r) dr. Constantin MONAC
Secretar General al SCMD
18.11.2010
Informare catre filiale in urma desfasurarii sedintei Comitetului Director al SCMD in ziua de 16.11.2010

Au participat urmatorii membri ai Comitetului Director:

1. Col. (r) Dogaru Mircea
2. Col. (r) Monac Constantin
3. Gl. Bg. (r) Balan Iosif
4. Col. (r) Pricina Valeriu
5. Lt. Col. (r) Cobuz Elena


Au lipsit dna Vicepresedinte demisionar Winzer Anisoara si, motivat, dl. Lt. Col. (r) Apostol Catalin, plecat in delegatie la Constanta.

Au participat ca invitati dna contabila, Perianu Stela si dl Col. (r) Icleanu Dragos, responsabil cu alcatuirea si coordonarea Comisiei de verificare financiara interna.

Prin votul membrilor Comitetului Director prezenti, s-a admis prorogarea termenului prevazut in Hotararea din 04.11.2010, in data de 16.11.2010.

S-a trecut la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi, prevazute de Hotararea Comitetului Director din 04.11.2010:

Contabilul SCMD, dna Perianu Stela, a prezentat la primul punct al ordinii de zi, situatia la 31 oct. 2010 a veniturilor si cheltuielilor, defalcarea pe capitole si pe fiecare cheltuiala in parte, precum si soldul la respectiva data; situatia cu sumele de bani alocate fiecarei filiale a SCMD si decontul acestora
Raportul scris, Registrul jurnal si situatia sumelor de bani transferate la filiale, cu fisele de decont, au fost predate Comitetului Director, urmand a fi verificate de catre Comisia interna de control financiar, coordonata de dl Col Icleanu Dragos.
S-a votat necesitatea transparentei in ceea ce priveste toate categoriile de cheltuieli, urmand ca sinteza raportului comisiei sa fie trimisa filialelor, iar raportul sa poata fi consultat la sediul central de catre orice membru al SCMD care doreste acest lucru.
In sprijinul Comisiei, pana la 05.12.2010, dl Col Monac Constantin, secretar general, dl Lt Col Apostol Catalin, vicepresedinte trezorier, dna contabil Perianu Stela si dl Col. Icleanu Dragos vor elabora o sinteza cu veniturile si cheltuielile SCMD.
La propunerea dl Gl Balan Iosif, care a aratat necesitatea existentei unei proceduri de achizitii, dl Col Icleanu Dragos, s-a angajat ca, pana la urmatoarea sedinta a Comitetului Director, sa elaboreze proiectul de procedura de achizitii care sa fie supus aprobarii Comitetului Director si trimis ulterior BO ale filialelor, spre consultare.
Cu privire la raportul vicepresedintelui trezorier, de incadrare a unui economist (atributiile trecute in Anexa 1), Comitetul Director a aprobat oferta dl. Col Icleanu Dragos de a indeplini, gratuit, aceasta functie, 2-3 luni, pana la angajarea unei persoane competente.

La urmatorul punct al ordinii de zi s-a stabilit algoritmul de constituire si elaborare a regulamentului de functionare a Comisiei de control intern economico financiar, formata din specialisti recunoscuti, membri ai SCMD
Comitetul Director a aprobat lista de propuneri prezentata de Col Icleanu Dragos, in numele filialelor din garnizoana Bucuresti (expertii: Cristian Anton, Stroe Viorica, Otilia Frantu, Jianu Dan, Chelu Marin) dar a insistat ca in afara celor nominalizati sa se solicite filialelor din provincie inca 3-4 specialisti, in mod deosebit filialelor care cred zvonurile destabilizatoare privind existenta unor cheltuieli nejustificate, ale caror nume sa fie comunicate SCMD pana la 22.11.2010, orele 12.00.
Controlul va incepe pe data de 25.11.2010.
Procedura de control prezentata de col Icleanu Dragos a fost aprobata in unanimitate (Anexa 2).
S-a votat ca raportul in detaliu sa fie prezentat Comitetului Director, putand fi consultat la cerere, la sediul central al SCMD, de catre orice membru al SCMD interesat. Numai la sediul central, deoarece va contine si datele personale ale membrilor SCMD.
Sinteza raportului, semnata de catre toti membri Comisiei, va fi trimisa tuturor filialelor, pentru a curma actiunea de destabilizare si distrugere a Sindicatului, initiata din exterior, cu sprijin intern, pe aceasta tema.
Presedintele SCMD declara ca din acest moment va da in judecata orice persoana, membru sau nu al sindicatului, care mai raspandeste calomnii in ceea ce priveste activitatea Comitetului Director, chiar daca este sau a fost membru al acestuia. Nici o persoana nu are voie sa angajeze SCMD in justitie, potrivit legislatiei in vigoare, fara procura sau delegatie din partea reprezentantului legal al SCMD - Presedintele. Nici o persoana nu are voie, conform legislatiei in vigoare si a Statutului SCMD, sa uzurpe atributiile Comitetului Director, ale Biroului Operativ, ale Presedintelui, ale Birourilor Operative si ale Presedintilor de filiale, convocand in numele acestora, una sau mai multe filiale, la adunari exceptionale.
S-a comunicat ca activitatea de intocmire a ROF-ului intr-o prima forma, coordonata de catre dl Col. Tudor Marian si de dl Comisar Sef Racasan Stefan, se apropie de finalizare. Forma finala a ROF-ului va fi trimisa filialelor spre completare si Comitetului Director, in acelasi scop.
Presedintele a comunicat ca actiunea de desfiintare sau preluare a Sindicatului de catre forte politice se desfasoara in forme din ce in ce mai disperate si violente cu concursul inclusiv al unor servicii straine:
· Intrega activitate a SCMD este boicotata, exemplu elocvent fiind activitatea juridica: au aparut actiuni in justitie, in numele SCMD, care nu apartin SCMD, au aparut vanatori de fraieri care cer inclusiv membrilor de sindicat sa se grupeze in numar semnificativ si sa plateasca individual sume exorbitante pentru a initia actiuni inutile de suspendare a Hotararii de Guvern 735/2010, deja suspendata, sau de anulare a acesteia, cand SCMD a actionat deja si in acest sens. Pe langa deruta, neincredere in avocatii SCMD si escrocare, astfel de actiuni ii vor aduce pe cei pacaliti in situatia ANCMRR-ului care a primit in justitie raspunsul: actiunea dvs este fara obiect deoarece HG 735/2010 este deja suspendata;
· Pe langa presedintele SCMD, vicepresedintele trezorier si vicepresedintele cu relatia media, au inceput sa fie atacate in mod trivial si acuzate in mod absurd, in stilul bine cunoscut al anilor 50 si alte persoane: dna vicepresedinte cu probleme juridice, pentru ca a fost invitata de mai multe filiale la adunarile generale, dl secretar general, coordonatorul comisiei de redactare a ROF-ului, vicepresedintele cu probleme organizatorice, unii presedinti de filiale, membrii Secretariatului Tehnic, etc. Deci cum se afirma cineva in interesul SCMD, cum este terfelit de Fabrica de zvonuri si calomnii;
· Persoane neautorizate de Comitetul Director si echipe de agitatori si manipulatori incearca sa provoace dezicerea membrilor de filiale de conducerea acestora, a presedintilor de filiale de conducerea centrala, sau schimbarea Birourilor Operative ale filialelor cu persoane care in viitor sa faciliteze luarea sub control politic si extern al SCMD. Va trebui sa rugam filialele sa ne anunte rapid despre aparitia agitatorilor itineranti in zona;
· De aceea s-a hotarat elaborarea rapida a tuturor documentelor baza pentru buna functionare in ansamblu si departamental al SCMD si trimiterea lor spre completare catre filiale.

La urmatorul punct al ordinii de zi, Secretariatul Tehnic a prezentat documentele solicitate si care au fost puse la dispozitia coordonatorului Comisiei de verificare interna

· Situatia personalului tehnic platit de SCMD pe baza de conventii civile sau de prestari servicii. La acest punct , dl Col Pricina a solicitat plata cu ora (40 lei /ora) a unui expert in montaj filme, care sa ajute operatorii nostri in realizarea clipurilor si filmelor document cu activitatea si pozitia SCMD in problemele care ne privesc, filme ce vor fi trimise gratuit tuturor televiziunilor, inclusiv locale si vor fi postate pe Internet;
· Contractele de utilitati in derulare la zi, raportul privind situatia site-urilor de Internet ale SCMD (Anexa 3), evidenta la zi a bunurilor achizitionate de SCMD (mijloace fixe si obiecte de inventar);
· S-a prezentat situatia bunurilor achizitionate si existente la sediul central, urmand ca pana la urmatoarea sedinta Secretariatul Tehnic sa prezinte situatia bunurilor achizitionate si aflate la Filiale.


La urmatorul punct al ordinii de zi s-a prezentat situatia numerica a membrilor de sindicat per ansamblu si pe filiale, constatandu-se urmatoarele:
· Exista o crestere medie de 500 de membri noi pe saptamana, chiar in conditiile actuale de agresiune de imagine fara precedent asupra SCMD;
· Exista filiale cu numar de membri intre 20 si 200, dar si filiale cu un numar de peste 350 de membri;
· S-a reconfirmat necesitatea cresterii numarului de filiale, in special in Bucuresti, tinandu-se cont de informatiile care ne-au parvenit privind situatia Romaniei in 2011: Guvern de “”uniune nationala””, 40 de arondismente in Bucuresti, in locul Sectoarelor, 16 regiuni cu autonomie fiscala totala in locul judetelor, reducerea SRI, MAI si MApN la simple caricaturi, securitatea Romaniei urmand a fi asigurata de … NATO, declararea Romaniei stat multicultural in loc de national, etc.
· Un numar de 1150 de membri ai SCMD nu se afla in evidenta filialelor ci in evidenta directa a SCMD, prin Secretariatul Tehnic. La acest punct s-a votat ca toti sindicalistii neafiliati sa fie treptat luati in evidenta de catre filialele din judetul de domiciliu, iar grupurile de initiativa din Teleorman si Harghita, care depasesc cu mult numarul necesar, sa fie ajutate sa se constituie rapid in Filialele 1 Alexandria si 1 Miercurea Ciuc.

Ca ultim punct pe ordinea de zi,
la propunerea Secretariatului Tehnic si a presedintilor filialelor din Bucuresti care isi desfasoara activitatea la sediul central, propunere sustinuta si de filialele 1 Botosani si 1 Calarasi, s-a discutat si s-a decis reorganizarea Secretariatului Tehnic, in care sa fie cooptat si dl Cpt Cdor (r) Sirbu Razvan, si stabilirea unor atributii clare pentru membrii acestuia.
De asemenea, la propunerea vicepresedintelui cu probleme juridice si a dl Comisar Sef Racasan Stefan s-a votat constituirea unei permanente cu experti juristi la sediul central al SCMD, care sa raspunda prompt solicitarilor de natura juridica ale membrilor SCMD si sa asigure legatura permanenta a dnei Cobuz Elena cu avocatii si casele de avocatura din Bucuresti si din tara, angajati de catre SCMD.

Honor et Patria! Vae victis!

Presedintele SCMD,
Col. (r) dr. Dogaru Mircea

marți, 16 noiembrie 2010

Judecătorul suprem Emil Boc
Autor GNV Locale 15 Noiembrie 2010

Valer Marian

Raport din Parlament

Senatorul PSD de Satu Mare, Valer Marian, a prezentat ieri, în plenul Senatului o declaraţie politică intitulată “Judecătorul suprem Emil Boc”. Reproducem integral conţinutul declaraţiei politice:

Şeful formal al Guvernului, premierul Emil Boc, licenţiat în drept la fără frecvenţă, proaspăt conferenţiar ameninţat de şomaj şi doctorand întârziat în drept constituţional, tinde să devină un judecător suprem în România, în timp ce jucător suprem a fost şi a rămas stăpânul său de la Palatul Cotroceni, preşedintele Traian Băsescu. Vinerea trecută, Curtea Constituţională a României a dat publicităţii motivarea hotărârii prin care a decis că angajarea răspunderii Guvernului Boc pe Legea Educaţiei este neconstituţională. Deşi în motivare se arată că în acest caz nu subzistă condiţia urgenţei şi că Guvernul a încălcat competenţa Parlamentului de unică autoritate legiuitoare, premierul Boc nu a recunoscut validitatea hotărârii instanţei constituţionale supreme din România, declarând imediat că decizia Curţii Constituţionale permite Guvernului continuarea procedurii asumării răspunderii pe Legea Educaţiei. Tot săptămâna trecută, trei tribunale din România (Vâlcea, Călăraşi şi Dolj) au admis cererile unor angajaţi bugetari, au declarat ilegală reducerea salariilor cu 25% de către Guvernul Boc şi au obligat la restituirea sumelor tăiate pe motiv că a fost încălcat dreptul de proprietate. Premierul Boc nu recunoaşte însă aceste hotărâri judecătoreşti, intenţionând să le infirme prin hotărâri de guvern care vor amâna plata restanţelor. Cu puţin timp în urmă, Boc a contestat hotărârile a două curţi de apel (Cluj şi Bucureşti) care au decis suspendarea hotărârii de guvern privind recalcularea pensiilor militarilor, magistraţilor, diplomaţilor ş.a.
O sfidare de asemenea manieră a hotărârilor instanţei constituţionale supreme şi a instanţelor de drept comun este fără precedent în România postcomunistă. O asemenea sfidare este de o gravitate deosebită, mai ales în actualul context de criză economică şi instituţională, putând fi interpretată drept un îndemn la nerespectarea legii şi la nerecunoaşterea puterii judecătoreşti. O asemenea interpretare a deciziei Curţii Constituţionale este de natură să lase Parlamentul fără principalul obiect de activitate: legiferarea. Premierul autodeclarat jurist şi profesor de drept constituţional dovedeşte că nu cunoaşte ori nu respectă nici măcar principiul elementar al statului de drept conform căruia nimeni nu se află deasupra legii. Acum, nu ne mai miră că premierul Emil Boc a devenit un campion al neconstituţionalităţii, având în palmares în mai puţin de doi ani de guvernare cel puţin 7 (şapte) angajamente legislative (ordonanţe de urgenţă, legi sau proceduri de angajare a răspunderii) declarate neconstituţionale de Curtea Constituţională.
Nu ne mai miră nici faptul că prestigioasa conducere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj – Napoca nu-i recunoaşte premierului Emil Boc calitatea de profesor de drept constituţional. Pe de o parte, Emil Boc a absolvit Facultatea de Drept la fără frecvenţă, ca a doua facultate, licenţa iniţială şi de bază obţinând-o în istorie şi filozofie. Boc n-a fost niciodată un practician al dreptului întrucât nu a activat în magistratură (ca judecător sau procuror), nu a practicat avocatura şi nu a fost nici măcar consilier juridic la vreo instituţie sau firmă. Pe de altă parte, Emil Boc nu a fost şi nu este profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai. Boc a predat doar elemente de drept constituţional la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative a universităţii clujene, la care este decan Cătălin Baba, fost şef al Cancelariei primului – ministru, actualmente secretar de stat în Ministerul Educaţiei, şi unde a obţinut gradele universitare de lector şi, mai recent, de când este premier, de conferenţiar. Nu este lipsit de importanţă că premierul Emil Boc nu a reuşit să-şi ia doctoratul în drept constituţional, fiind doctorand în materie de nu mai puţin de 11 ani. Ghinionul său este că-l are coordonator la lucrarea de doctorat pe unul din cei mai prestigioşi profesori de drept constituţional din România (Ion Deleanu), de care nu a trecut nimeni fără să ştie.
Senator Valer Marian

miercuri, 10 noiembrie 2010

Cazul Alro – un posibil Watergate românesc
Autor GNV Locale 8 Noiembrie 2010

Valer Marian

Raport din Parlament

Senatorul PSD de Satu Mare, Valer Marian, a prezentat luni la Senat o declaraţie politică intitulată “Cazul Alro – un posibil Watergate românesc”. Reproducem integral textul declaraţiei:

Opinia publică românească a rămas stupefiată după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat la finele săptămânii trecute că la dosarul Alro (înregistrat la Secţia Penală sub nr. 6594/2/2010) nu au fost ataşate CD-uri cu interceptări telefonice. Dispariţia prin ascunderea sau distrugerea interceptărilor privind pe foştii consilieri ai preşedintelui Traian Băsescu, Theodor Stolojan şi Elena Udrea, pe soţul acesteia, Dorin Cocoş, şi pe alţii, după ce unele stenograme privind implicarea acestora în cazul Alro au fost făcute publice în mass-media în ultimele trei săptămâni, ar constitui un precedent deosebit de grav pentru instituţiile de justiţie şi de siguranţă naţională din România, de natură să declanşeze un scandal gen Watergate la Bucureşti. După cum se ştie, în 1974, în urma unei campanii asidue de presă şi a unei anchete tenace a Senatului SUA, preşedintele american Richard Nixon a trebuit să demisioneze din funcţie, sub ameninţarea demiterii sale de către Congres, după ce a refuzat predarea unor înregistrări deţinute de administraţia prezidenţială ori a distrus anumite părţi din înregistrări privind interceptările ilegale de la sediul Partidului Democrat.
Cu trei săptămâni în urmă, spre disperarea şefilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a ajuns la cunoştinţa publică rezoluţia emisă de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în data de 28 ianuarie 2010, în dosarul nr. 30D/P/2007, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Theodor Stolojan, Elena Udrea, Dorin Cocoş ş.a., cu privire la suspiciunea de săvârşire a infracţiunilor de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat şi tentativă de subminare a economiei naţionale, motivându-se că faptele nu există. Grupul Stolojan – Udrea – Cocoş a fost albit printr-o rezoluţie întinsă pe 14 pagini, care a fost emisă după trei ani de la demararea cercetărilor asupra acestora, în ianuarie 2007. Rezoluţia este semnată de procurorul Valentin Horia Şelaru şi a fost emisă la scurt timp (o lună şi trei săptămâni) după realegerea lui Traian Băsescu în funcţia de preşedinte al României. Procurorul Şelaru a finalizat acest dosar după ce alţi trei procurori care au lucrat în cauză, respectiv procurorii şefi adjuncţi ai DIICOT, Ciprian Nastasiu şi Angela Ciurea, şi procurorul şef de birou Doru Ioan Cristescu, au trebuit să părăsească Parchetul, primii doi forţat, al treilea prin pensionare.
De ce au trebuit să plece din DIICOT trei procurori profesionişti care au demarat şi au căutat să aprofundeze cercetările în această cauză? Cum s-a ajuns ca această cauză complexă şi complicată să fie soluţionată cu NUP de un procuror anonim, adus din provincie (de la DNA Braşov) şi suspectat că ar fi ofiţer acoperit al unui serviciu secret? Explicaţia trebuie căutată în atitudinea duplicitară şi obstrucţionistă manifestată în această cauză de Serviciul Român de Informaţii şi de Administraţia Prezidenţială, şi în conduita obedientă a procurorului general al României, Laura Codruţa Kovesi, faţă de preşedintele Traian Băsescu.
Cercetările asupra grupului Udrea – Stolojan – Cocoş au fost începute în urma şi în baza unei sesizări a Serviciului Român de Informaţii care semnala Parchetului acţiuni concrete ale unui nucleu format din Vadim Benyatov, reprezentantul pentru Europa de Est al grupului financiar bancar multinaţional Credit Suisse First Boston – CSFB şi susţinător activ al Grupului Marco în România. Vitaly Maschitsky – preşedintele Grupului Marco, Valery Krasnov – vicepreşedintele Grupului Marco şi Marian Daniel Năstase – preşedintele Grupului Marco pentru România, care a avut drept ţintă consolidarea unei importante reţele de sprijin formată din factori de influenţă la nivelul Administraţiei Prezidenţiale şi a Parlamentului României, care să susţină interesele conjuncturale şi strategice impuse de entităţi ruseşti în domeniul energiei şi al materiilor prime strategice în România, în detrimentul intereselor economice naţionale. În calitate de acţionar majoritar la SC Alro SA, cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală şi de Est şi cel mai mare consumator de energie electrică din România, Grupul Marco, concern multinaţional cu capital majoritar rusesc, a urmărit încheierea unor contracte de furnizare a energiei pe termen lung (12 – 15 ani) şi la un preţ redus, fiind suspectat că intenţiona să revândă o parte din energia contractată pe piaţa internă din ţara noastră, la preţuri mai mari decât cele de achiziţie.
În perioada 3 iunie – 1 septembrie 2008, la cererea DIICOT, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a autorizat interceptări şi înregistrări audio-video a mai multor persoane cercetate în dosarul nr. 30/D/P/2007, printre care se numărau şi Elena Udrea. Theodor Stolojan şi Dorin Cocoş. Fostul procuror şef-adjunct al DIICOT, Ciprian Nastasiu, a afirmat atât în cartea sa „Prădarea României”, în capitolul intitulat „S-a ajuns la cei mai apropiaţi consilieri ai lui Băsescu” (pag. 137 – 142), cât şi într-un interviu televizat că, de la data autorizării de către instanţă a activităţii de monitorizare (3 iunie 2008) şi până la data la care a solicitat instanţei prima prelungire a acestei activităţi (2 iulie 2008), nu a primit de la SRI niciun transcript al convorbirilor purtate de Udrea, Stolojan, Cocoş şi ceilalţi. Mai mult, Ciprian Nastasiu a arătat că după ce a primit autorizarea şi a trimis cererea la SRI a fost chemat de colonelul Sorin Cozma, şeful departamentului SRI care se ocupa cu spionajul economic, care i-a spus că nu-şi mai menţinea opinia anterioară şi că nu împărtăşea punctul de vedere al procurorilor cu privire la implicarea acestor persoane de la nivel înalt în acţiunile grupului Marco, deşi cazul a fost demarat şi dezvoltat pe baza documentaţiei SRI. Totodată, acest colonel Cozma i-a spus tranşant că nu va facilita supravegherea sau monitorizarea întâlnirilor acestor persoane importante. Ciprian Nastasiu a mai arătat că în data de 3 iulie 2008, respectiv a doua zi după ce a solicitat prelungirea autorizaţiei de interceptare şi a informat instanţa că SRI a refuzat să se conformeze cererii făcute cu o lună înainte, a fost demis de procurorul general Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror DIICOT.
Fostul procuror şef de birou din cadrul DIICOT, Doru Ioan Cristescu, pensionat în 2009, a declarat recent că, după’ demiterea lui Nastasiu, SRI a transmis la dosar 60 – 70 de CD-uri, o parte în formă scrisă şi cea mai mare parte pe suport optic. Şi purtătorul de cuvânt al SRI, Marius Bercaru, a declarat recent că această instituţie a transmis DIICOT toate CD-urile cu interceptările autorizate în original. Unde se află atunci aceste CD-uri? De ce nu au fost ataşate la dosarul cauzei? Procurorul şef de birou Doru Ioan Cristescu a solicitat Administraţiei Prezidenţiale, printr-o adresă formulată în data de 6 iunie 2008, copii de pe memoriile, cererile şi petiţiile adresate de Grupul Marco, precum şi conţinutul celor solicitate de reprezentanţii acestui grup cu prilejul audienţelor acordate la Palatul Cotroceni. Potrivit lui Cristescu, Administraţia Prezidenţială a refuzat iniţial să transmită înscrisurile solicitate, motivând că solicitarea respectivă trebuie adresată preşedintelui Traian Băsescu, iar, după o nouă solicitare adresată acestuia, a primit înscrisurile solicitate, mai puţin stenogramele cu discuţiile purtate cu prilejul audienţelor, care constituiau o probă scrisă pertinentă şi concludentă.
Motivarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale este vădit netemeinică, fiind în mare parte de-a dreptul hilară. Procurorul Valentin Horia Şelaru realizează mai mult o motivare filozofico-economică decât una juridică pentru soluţia emisă, invocând dispoziţiile Constituţiei României referitoare la libertatea economică şi la dreptul de petiţionare, precum şi faptul că România a optat pentru modelul de piaţă liberalizată în domeniul energiei, model utilizat în Europa. Cu multă largheţe, procurorul care a dat NUP motivează că măsurile procesual penale utilizate pentru completarea materialului probator – interceptări şi înregistrări audio –au infirmat ipoteza potrivit căreia, pe de o parte, învinuitul Vadim Benyatov şi numiţii Vitaly Maschitsky, Valery Krasnov şi Marian Daniel Năstase ar pregăti comiterea infracţiunii de subminare a economiei naţionale, iar, pe de altă parte, numiţii Elena Udrea, Theodor Stolojan, Dorin Cocoş ş.a. n-ar fi avut o participaţie penală la această faptă penală. Procurorul Şelaru invocă sau, mai bine zis, bate şaua de nu mai puţin de patru ori în cuprinsul rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale că reprezentanţii Grupului Marco au avut un interes legitim în negocierea şi asigurarea pentru SC Alro SA a unor contracte de furnizare a energiei pe termen lung (12 -15 ani), în scopul de a obţine un preţ predictibil la energie, în condiţiile în care acest preţ reprezenta 35% din costurile aluminiului produs. În cazul Elenei Udrea, procurorul Şelaru recurge la o motivaţie mai mult decât hilară, de-a dreptul absurdă: „… împrejurarea că la data la care aceste discuţii sau întâlniri s-au derulat, respectiv anii 2005 – 2006, Elena Udrea – soţia lui Dorin Cocoş, ocupa funcţia de consilier de stat şi şef al Cancelariei Prezidenţiale, este un element de notorietate care nu schimbă starea de fapt, probele excluzând existenţa unei suspiciuni ori a vreunei legături cu fapta penală care este dovedită că nu a fost comisă”. În cazul soţului Elenei Udrea, procurorul Şelaru motivează că „este probat faptul că Daniel Năstase a avut discuţii cu Dorin Cocoş pe teme care privesc mediul de afaceri”.
Având în vedere stenogramele date recent publicităţii, ca să excludă orice suspiciuni şi să dovedească că fapta nu a fost comisă, ar fi fost logic şi necesar ca procurorul Şelaru să-şi pună şi să pună următoarele întrebări: De unde ştia soţul doamnei consilier prezidenţial Elena Udrea la ce oră şi în ce salon urmau să fie primiţi în audienţă reprezentanţii Grupului Marco la Palatul Cotroceni? De unde puteau şti reprezentanţii Grupului Marco ce rezoluţie a pus preşedintele Traian Băsescu pe memoriul SC Alro SA şi ce intervenţii a făcut acesta şi consilierul prezidenţial Theodor Stolojan la ministrul Economiei, Codruţ Şereş? Pe ce s-a bazat ministrul Şereş când a afirmat că reprezentanţii SC Alro SA au umblat cu valize cu milioane de dolari la Palatul Cotroceni? Pe ce s-a bazat fostul procuror şef adjunct al DIICOT, Ciprian Nastasiu, când a afirmat că a aflat în cursul anchetei că reprezentanţii ruşi ai Grupului Marco au avut două întâlniri cu consilierii prezidenţiali Elena Udrea şi Theodor Stolojan la hotelul Elenei Udrea din Bucureşti, ocazie cu care s-ar fi dat suma de patru milioane de euro? De când aranjarea unor audienţe la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, precum şi a unor intervenţii la nivel de preşedinte al României sau de consilieri prezidenţiali reprezintă simple discuţii despre mediul de afaceri? De ce nu au fost efectuate cercetări asupra numiţilor Elena Udrea, Dorin Cocoş şi Theodor Stolojan şi sub aspectul infracţiunii de trafic de influenţă?
Preşedintele Traian Băsescu şi pupila sa Elena Udrea încearcă acum să dreagă busuiocul invocând că problemele SC Alro SA cu „băieţii deştepţi din energie” erau de notorietate în mediul politic şi în mediul de afaceri, iar sprijinirea acestei firme era o chestiune de interes naţional. Mai mult, preşedintele Băsescu încearcă să arunce pisica în curtea PSD, afirmând că privatizarea dubioasă a Alro s-a realizat în timpul guvernării Adrian Năstase, respectiv în anul 2002. Da, este adevărat că privatizarea Alro a fost finalizată în timpul guvernării Năstase. Numai că sforile privatizării acestei societăţi strategice au fost trase anterior de trioul Traian Băsescu – Valeriu Stoica – Theodor Stolojan. Privatizarea Alro a fost iniţiată, în cadrul unui program PSAL (II) încheiat cu Banca Mondială în anul 1999, când Valeriu Stoica era vicepremier şi ministru al justiţiei în Guvernul Radu Vasile, iar Traian Băsescu era ministrul transporturilor şi negociator şef al Guvernului cu Banca Mondială în ce priveşte programul PSAL, în timp ce Theodor Stolojan era angajat la Banca Mondială. Mai mult, prin Hotărârea Guvernului României nr. 374/1999, ministrul Traian Băsescu a fost desemnat coordonator al programului de privatizare PSAL care viza societăţi strategice cu capital majoritar de stat ca Petrom, Sidex, Alro şi Alprom. Traian Băsescu a devenit în perioada respectivă un fel de proconsul economico-financiar al guvernelor Radu Vasile şi Mugur Isărescu. În timpul audierilor Comisiei pentru suspendarea preşedintelui României constituită în 2007, în contextul unor acuzaţii aduse pe tema apropierii de proprietarii ruşi ai industriei de aluminiu din ţara noastră, Traian Băsescu a fost reclamat că a introdus, cu de la sine putere, ocolind plenul Guvernului, Alro şi Alprom pe lista societăţilor incluse în PSAL. Atunci şi ulterior, Valeriu Stoica a asigurat consilierea şi reprezentarea juridică a firmei Alro prin firma sa de avocatură, cu privire la care s-a vehiculat în presă că încasa de la Alro onorarii de 20.000 de euro lunar pentru consultanţă juridică. După ce au revenit împreună la putere în decembrie 2004, marii apărători ai interesului naţional, Traian Băsescu, Valeriu Stoica şi Theodor Stolojan, s-au gândit să mai pună o vorbă bună ori să mai facă o faptă bună în beneficiul şi pentru prosperitatea Alro.
Având în vedere dispariţia CD-urilor cu interceptări din dosarul Alro, acuzele privind atitudinea obstrucţionistă a Serviciului Român de Informaţii şi a Administraţiei Prezidenţiale, îndepărtarea a trei procurori profesionişti care au lucrat în dosar, motivarea netemeinică, chiar hilară, a rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale emise în cauză de un procuror relativ anonim, suspectat că ar fi ofiţer acoperit al unui serviciu secret, precum şi împrejurarea că în cauză nu au fost efectuate cercetări şi sub aspectul infracţiunii de trafic de influenţă, consider că se impune efectuarea unei anchete parlamentare, care să clarifice inclusiv circumstanţele implicării preşedintelui Traian Băsescu şi a unor colaboratori importanţi şi apropiaţi (Theodor Stolojan, Valeriu Stoica, Elena Udrea) atât în privatizarea SC Alro SA cât şi în obţinerea unor contracte pentru energie ieftină pe o perioadă îndelungată în beneficiul acestei companii private cu capital străin.
Senator Valer Marian

sâmbătă, 30 octombrie 2010

Pascu's Blog
Just another WordPress.com weblog
« Ce trebuie sa faca guvernul: sa demisioneze cat mai este timp!
Efectul caderii motiunii »
Niciodata sa nu spui ca mai rau nu se poate … Sau optimistul spune ca aceasta este cea mai buna lume posibila, iar pesimistul ii raspunde: mi-e teama ca ai dreptate!
De Ioan Mircea Pascu

Am asistat astazi la un spectacol la care nu imi imaginam vreodata, nici in visele mele cele mai rele, ca voi asista! Este vorba, din pacate, de “sarbatorirea” Zilei Armatei!

Anul acesta, spre deosebire de anii anteriori, am putut da curs invitatiei primite in calitate de fost ministru al apararii, asa ca am participat.

Prima “surpriza” a venit rapid: toti membrii marcanti ai UNPR erau prezenti si imbracati in … uniforme militare!? Si dl. Nicolicea (in grad de locotenent colonel), dar si dnii Marian Sarbu si … Cristian Diaconescu (colonel de justitie militara!?!). Toti erau mandri nevoie mare si isi etalau gradele cu ostentatie.

Eu stiu ca dreptul de a purta uniforma il au doar fostii ofiteri activi, nu si cei din rezerva, si numai daca in ordinul de trecere in rezerva este mentionat expres acest lucru! Se vede ca, in cazul lor, fie nu s-a respectat acest ordin, fie s-a modificat “corespunzator” … Oricum, cred ca prin acest gest – nu l-am vazut pe dl. General (cu doua stele) Ontanu – acest partid nu va scapa de eticheta unei formatiuni militaro-politice, cu tot ce tine de aceast statut, ca sa nu mai spun nimic despre cat ne-am luptat pentru asigurarea controlului civil asupra organismului militar, pentru a fi admisi in NATO! (Cineva imi si spunea ca o persoana de la NATO a si stras atentia asupra involutiei parcurse de Romania in acest domeniu, tocmai ca urmare a inlocuirii civililor cu militari la conducerea ministerului!?)

Dar, “suprizele” nu s-au oprit aici, caci punctul central al intregii ceremonii l-a constituit … decorarea premierului de ministrul apararii – aflat in subordinea sa – cu o medalie, pentru, tineti-va bine, “atentia si grija acordate Armatei”!? In raspunsul sau, premierul a multumit si a aratat cat de atasat este de Armata, cat de mult conteaza domnia sa pe prestigiul militarilor romani, care contribuie la prestigiul international al tarii etc etc. Sigur, asa este, insa sa primesti o medalie pentru ca reduci salariile cu 25%, ca stergi dintr-un condei drepturi castigate de militari, adesea cu sange, mi se pare inacceptabil. Iar ca spectacolul sa fie si mai supra-realist, in cuvantul sau, dl. General Iliescu, sef la o organizatie de veterani arondata UNPR, a ridicat in slavi grija guvernului pentru Armata, grija pe care guvernele anterioare se presupunea ca nu au aratat-o ….!?

Cu alte cuvinte, la rana s-a adaugat si insulta: ce daca v-am taiat salariile si bugetul – aflat astazi in cea mai mare suferinta de la revolutie incoace – voi trebuie sa fiti multimiti si sa spuneti ca mai vreti! Asta e umilinta!

Cum a fost posibil sa se ajunga atat de jos? Explicatia am primit-o pe loc, atunci cand Generalul Roman, comandantul Corpului de la Cluj, care, pe vremea cand eram ministru nu ma slabea nicio clipa cu problemele lui, acum aproape ca m-a daramat, cand s-a grabit sa ajunga in preajma dnei … Udrea (aflata acolo probabil ca membru al cabinetului si sustinator moral al premierului confruntat cu o mare emotie …) sa ciocneasca un pahar de sampanie si sa schimbe cateva vorbe, in speranta ca nu va fi uitat, atunci cand va trebui …!?

Pacat, credeam ca militarii au mai multa demnitate! Eu am plecat intotdeauna de la aceasta premisa si, ca atare, am cautat sa le-o respect cat am putut de mult! Si, drept urmare, am facut si treaba: am intrat in NATO!

“Surprizele” probabil ar fi continuat, insa eu am decis sa ma retrag discret, sa nu stric buna dispozitie a distinsilor invitati …

Acest articol a fost scris pe octombrie 24, 2010 la 14:42 şi este înscris în Uncategorized. Poti urmari orice raspuns la aceste articole prin intretinere RSS 2.0. You can leave a response, or trackback from your own site.
38 Răspunsuri la “Niciodata sa nu spui ca mai rau nu se poate … Sau optimistul spune ca aceasta este cea mai buna lume posibila, iar pesimistul ii raspunde: mi-e teama ca ai dreptate!” r r

1. dlnimeni spune:
octombrie 24, 2010 la 21:11 | Răspunde

Dna Udrea în ce uniforma era?
* Ioan Mircea Pascu spune:
octombrie 25, 2010 la 04:38 | Răspunde

Of course, the “blond” one!

Sent from my iPad
o dlnimeni spune:
octombrie 25, 2010 la 17:02

I se vedea gradul?
Daca armata i-a dat dlui Boc o tabla, inteleg ca dl Boc este acum “tablagiu”. Si, dupa ce armata i-a dat tabla de onoare dlui Boc, i-o mai fi ramas onoare si ei? Cu stima.
o Ioan Mircea Pascu spune:
octombrie 25, 2010 la 20:50

Daca ii dadea o laba, cum trebuia sa se cheme?

Sent from my iPad
2. Julian Rosengren spune:
octombrie 25, 2010 la 13:55 | Răspunde

Domnule Pascu,

Dumneavoastra vorbiti de militari. Ce descrieti dumneavoastra e doar un jalnic spectacol cu ofiteri de opereta si o mare rusine.

Acest Gabriel Oprea nu poate fi inclus in categoria militarilor ci poate in cel mai bun caza sa fie defint ca popotar cu uniforma furata. Iordanescu… Militar de cand? De la fotbal? Intram pe un teren alunecos dar care mie personal imi da impreisa ca face parte din operatiunea de devalorizare a simbolurilor nationale inceputa din 1990.. A inceput cu regele si partidele istorice care s-au contopit in masa aglomerata a celor noi carora le-au dat legitimitate dar au disparut din zona referintelor noastre.

E tragic ce se intampla si sincer sa fiu nu vad ce ar aduce o schimbare de partide politice la carma Tarii cand oamenii acesteia au pierdut si harta si busola si ceasul iar dezorientarea este totala.
Poate asta se si vrea de fapt.
O masa dezorientata mult mai usor de controlat, in vreme ce profitorii vor fugi in locuri unde sa nu ii poata atinge nimeni si se vor bucura de cele furate.
3. Armata nu e totuşi carnavalul UNPR… « Dan Mihalache spune:
octombrie 25, 2010 la 21:19 | Răspunde

[...] din unele relatări de la participanţi direcţi, dar şi de pe blogul lui Ioan Mircea Paşcu, că la festivitatea desfăşurată la Cercul Militar Naţional duminică, în onoarea Zilei [...]
4. Simon spune:
octombrie 25, 2010 la 21:37 | Răspunde

Pe domnu premier sa-l faca sublocotent-major, la divizionul de cavalerie.
5. Susţin moţiunea! « joy spune:
octombrie 26, 2010 la 19:31 | Răspunde

[...] MotruInfo, Nataşa, No băsescu day, Orfiv, Seraphim, Rebusul vieţii, Vai România, Chilian, Ioan Mircea Paşcu, Miron Manega, Eu şi ultimului, dar nu celui din urmă, [...]
6. Susţin moţiunea! « joy spune:
octombrie 26, 2010 la 19:31 | Răspunde

[...] MotruInfo, Nataşa, No băsescu day, Orfiv, Seraphim, Rebusul vieţii, Vai România, Chilian, Ioan Mircea Paşcu, Miron Manega, Eu şi ultimului, dar nu celui din urmă, [...]
7. Dan spune:
octombrie 27, 2010 la 12:37 | Răspunde

Mi-e sila.
8. FOST OFITER spune:
octombrie 28, 2010 la 17:45 | Răspunde

Domnule Ioan Mircea Pascu,
In calitate de fost ofiter, pe vremea cand dumneavoastra erati ministrul Apararii, tin sa va multumesc pentru aceasta luare de atitudine fata de acesti nevolnici care, cu toata straduita lor, nu vor reusi sa distruga nucleul demn, peren, al Armatei Romaniei. SCMD, la care eu am aderat din tot sufletul, este un semn ca ostirea va sti sa se apere pe ea insasi, precum si TARA, deopotriva.

Cu respect,
Un sindicalist militar
* Ioan Mircea Pascu spune:
octombrie 28, 2010 la 17:59 | Răspunde

Multumesc pentru apreciere. Ma bucur ca simtim la fel.

Sent from my iPhone
9. BACAOANUL spune:
octombrie 28, 2010 la 18:22 | Răspunde

si totusi IOAN MIRCEA PASCU si cu gen. POPESCU au desfiintat in anii PSD toate unitatile militare, fara nici o strategie, iar acum militarii dati afara de ei lupta cu propria ostire. Mai incet dle. Pascu, armata a fost pentru dvs. un bazin pentru polo!
10. Vaduva Augustin spune:
octombrie 28, 2010 la 19:03 | Răspunde

Domnule ministru,

In 2004, la ceremonia de aderare la NATO, la care ati participat, eram si eu acolo, in cadrul Delegatiei Romaniei la NATO. Atunci m-ati ajutat. Istoria se repeta; de data aceasta la UE. Sunt pe o lista de rezerva (AST-44, administratie publica), grupa intai de merit, de doi ani, si nu ma invita nimeni la niciun interviu, desi am trimis peste 1000 de aplicatii. Mi se raspunde de fiecare data ca au prioritate cei din interior. Am senzatia ca am castigat degeaba concursul la care am participat peste 4000 de candidati (preselectie, scris, oral la Bruxelles). Nu ma iau pentru ca sunt roman?Ce ma sfatuiti sa fac? Cu multumiri anticipate, Augustin Vaduva
11. gorila spune:
octombrie 28, 2010 la 19:07 | Răspunde

Domnule Pascu-dumneavoastra sunteti un bun analist,dar cum a fost in croazera pe banii armatei? ….Pe vremea cand erati ministru,asa au scris ziarele. Fiecare a facut greseli la vremea lui,e bine sa le asumam. Si ,inca una si termin.)))
Pe vremea cand erati ministrul apararii ati facut un chef la cabana Ivascoaia ,pe Wasser la Viseu de Sus ,impreuna cu multi demnitari din silvicultura(Maramures, Satu Mare,Bistrita Nasaud)si prefectii. Totul normal,cu muzicantii din Borsa etc. Dar ce au cautat cu dumneavoastra Varzaru si Filip,oamenii care au reusit sa lase VALEA WASSERULUI fara padure? Au ras padurea , ca pe un om care se tunde pe cap zero. Atunci sau facut planurile pentru defrisarea padurilor in zona?
12. Armaghedonus spune:
octombrie 28, 2010 la 19:12 | Răspunde

Javră ordinară!
În nota de golan deja atât de cunoscută, care îţi evidenţia şi mai mult spurcăciunea şi duplicitatea firii tale scârnave, ţi-ai lipit, mai zilele trecute, plin de o gravitate cu sens unic, mutra de sticla televizoarelor, spre a ne ţine (încă) o lecţie despre preţuirea pe care tu, împreunare a tuturor josniciilor posibile, o acorzi, simbolurilor statului, simbolurilor naţionale. Un stat din care, netrebnicule, ai făcut moşia poftelor tale blonde şi a viziunilor tale demente, un stat pe care, mai ai puţin, şi îl împarţi întru totul lichelelor care te slugăresc adorându-ţi licuriciul. M-a cuprins o vomă epidemică pe care am ţinut-o sub control doar pentru că nu te aveam pe-aproape să ţi-o ofer deplin pe mutra-ţi behăindă şi bolnavă. Ai vrut să ne arăţi, Javră ordinară, cât de mult te-au afectat cele câteva caschete pe care, împinşi de dispreţ şi disperare, poliţiştii le-au aruncat spre buncărul în care se clocesc ordinele disoluţiei noastre sociale, tragedia pulverizării noastre sufleteşti, ura fiecăruia dintre noi faţă de toţi ceilalţi…, pentru că tu, nemernicule, din asta trăieşti, din ura pe care o cultivi între cei pe care trebuie să îi ţii în armonie şi împăciuire. A fost puţin, scursură ordinară… Meritai să ţi le înfunde, rând pe rând, pe beregata behăitului cu care ne terorizezi, până când doar pe urechi ai mai fi putut respira. Tu ne vorbeşti despre simboluri naţionale, bestie?
Tu, care nu ai lăsat mişcării nicio fibră de muşchi dintr-ai feţei, când mimul retardat de la Palatul Victoria a tocat, precum o moară stricată, onoarea, demnitatea şi prestigiul Armatei României, făcându-ne mai des decât se ştergea la gură, nesimţiţi?
Tu, care ai aruncat cu stele de general în stânga şi-n dreapta, de parcă ar fi fost dude pentru porcii ţinuţi în laboratoarele morţii prin inaniţie, ridicând în ajungeri militare rare mafioţi consacraţi, borfaşi ordinari, lichele şi infractori despre care doar tu, Javră ordinară, ştiai asta?
Tu, care, întreţinând, prin respiraţie gură la gură, un impostor la conducerea Statului Major General, mă rog, cel dintâi amiral de Bărăgan, ai terminat istoric Armata Română, ai debusolat-o până în cea din urmă fărâmă a puterii ei de a exista?
Tu care, precum un borfaş ordinar, ai nesocotit promisiunile pe care le-ai făcut Poporului Român, românilor cum îţi plăcea ţie să spui, escrocule, fără să se clintească vreun crâmpei de lumină în sufletul tău, află că, aparţinând unui şef de stat, ţie derbedeule, erau tot bunuri şi simboluri naţionale, Javră ordinară?
Tu, care, fără să clipeşti, ai declarat elitei militare naţionale că militarii trebuie să aibă pensii ocupaţionale, cum de altfel este în toată lumea, minţind ca un borfaş ordinar?
Tu, care, dominat maladiv de obsesia culorii mov, ai schimbat rânduiala Stemei României, plasând-o în spectrul violet al minţii tale bolnave?
Tu, care, de Ziua noastră Naţională, precum ultimul dintre golani şi primul dintre derbedei, ai ignorat făţiş pe foştii şefi ai statului român, oameni pe care azi, văzându-te şi aflându-te, îi preţuim mai mult decât am făcut-o atunci când ne erau preşedinţi?
Tu vorbeşti, nesimţitule, despre simboluri naţionale? Tu, care le calci, zi de zi, în picioare şi le terfeleşti în mocirla în care ne împingi fără măcar să clipeşti a luare aminte? Să îţi mai spun ceva, Javră ordinară… Deşi nu ar fi trebuit să calci în treburile demnităţii de şef de stat neştiind asta, află, jigodie sinistră, că toţi cetăţenii statului pe care îl conduci, toţi cetăţenii pe care îi umileşti până la degradare, precum într-un neîngrădit lagăr de exterminare, sunt simboluri ale statului, sunt simboluri naţionale, sunt bunuri naţionale… Toţi, mai puţin tu, Javră ordinară!
Medicul, omul prin care Dumnezeu ne drege sănătatea, pe care l-ai umilit metodic, aducându-l în pragul disperării, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Dascălul, netrebnicule, care ne îndreaptă neîncetat paşii şi mintea pe drumul de fiecare clipă al cunoaşterii, aprinzându-ne lumina primelor aflări, de care îţi baţi joc fără urmă de bun simţ, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Artistul care ne slujeşte spiritul şi ne astâmpără setea de frumos, scriitorul care îşi lasă viaţa în operele trăiniciei şi rămânerii noastre, pe care i-ai umilit netrebnic, sunt simboluri şi bunuri naţionale, Javră ordinară!
Inginerul, economistul, întreprinzătorul, în mintea şi în puterea cărora sunt răspunsurile la înnegurarea pe care ne-ai produs-o, sunt simboluri şi bunuri naţionale, Javră ordinară!
Juristul, behăitule, pe care îl supui unor constrângeri înspăimântătoare, la care încă ne mai ducem cu speranţa dreptăţii, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Muncitorul, rămas în grija unor sindicate care nu mai sunt demult ale sale, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Ziaristul – el ne mai ştie durerile, păsurile, suferinţele, nedreptăţile pe care le îndurăm în tăcere, el ne mai hrăneşte speranţe de bine, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Ţăranul, pe care aproape că l-am pierdut istoric, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Preotul care a obosit peste măsură tot amăgindu-ne răbdarea, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Soldatul care îşi pune viaţa legământ de-i va fi rău Ţării şi pe care, din când în când, îl aducem acasă înveşmântat în plumb, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Oropsitul fără de orizont al acestor timpuri urgisite peste măsură, care îşi amăgeşte abia respirând trecerea dintr-o zi într-alta, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Bătrânul de la colţ de stradă, căruia îi lipsesc curajul şi puterea să întindă mâna spre-a cere, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Prăpăditul pe care, sufocaţi de nevoi şi lipsă de bani, nu avem puterea să îl ducem spre groapă, este şi el simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Muritorul de foame, de care noi, într-un de neiertat păcat al înstrăinării, am cam uitat, este simbol şi bun naţional, Javră ordinară!
Românii, de orice sânge-ar fi, de care tu, canalie dementă, îţi baţi joc mai mult decât respiri, sunt, toţi, simboluri şi bunuri naţionale, Javră ordinară!
Nu vreau să-ţi putrezească oasele prin puşcărie. Rămâi printre noi să te pot scuipa, tot restul vieţii. Mă mulţumesc cu atât, Javră ordinară!

Costinel Petrache, Bucureşti, 28 septembrie 2010
* tutancamon spune:
octombrie 29, 2010 la 08:42 | Răspunde

Bravo domnule Petrache. In sfarsit s-a gasit cineva sa-i spuna adevarul in fata acestui “conducator” de nimic, pe care nu-l mai considera nimeni seful statului dar care datorita unor slugi din Parlament reuseste sa-si bata joc de o tara intreaga. Nu numai el este de vina pentru starea de saracie a romanului ci toata sleahta lui care nu are nici un pic de pretuire pentru aceasta tara ci numai pentru afacerile proprii. Viitorul lor va trebui sa fie la groapa de gunoi. Sa nu mai auzim de ei niciodata.
13. Armaghedonus spune:
octombrie 28, 2010 la 19:12 | Răspunde

Nu îi iertaţi!

o haită de borfaşi, mecanic colorată,
supusă ritualic aceluiaşi consemn,
îndepărtată crud de mamă şi de tată,
ne-aduce existenţa în sapa lor de lemn…

în fruntea ei, dementul, o javră ordinară
care ne-a sechestrat şi dreptul de-a vorbi,
descreieratul care a semănat în Ţară
doar vrajba dintre noi, în dreptul de-a muri…

nu ne-aţi iertat niciunul, ne-aţi pângărit pe toţi,
pe medici şi pe dascăli i-aţi răstignit borând,
adunătură oarbă de venetici şi hoţi
fugiţi spre-a nu vă prinde răbdarea explodând…

aţi umilit Ostaşul, tăcut, dar suveran,
artistului i-aţi pus bir până şi pe scenă,
justiţia aţi frânt-o în râvne de maidan,
pe nimeni n-aţi cruţat de jeg şi anatemă…

ne mor copiii arşi, în leagăne de îngeri,
bătrânii tac şi plâng, în rezumate seci,
guvernul ne dictează fatalele constrângeri,
e semn că este vremea cu haita ta să pleci…

pe poliţişti i-aţi dus mai jos de disperare,
pe mame le-aţi distrus în fondul lor suprem,
ai pus guvernul ţării elenei la picioare
şi balele oranj în cale i se-aştern…

din lege aţi făcut cheremul poftei chioare,
iar din legislativ, un jaf şi-o mascaradă,
simţind pe os cuţitul, nimic nu ne mai doare
borfaşi înveşmântaţi în straie de paradă…

ne-aţi asmuţit pe toţi în contra tuturora
spre a vă aduna voi, haita, tot mai strâns,
azi au sosit, istoric, secundele şi ora
să vă-aruncăm din jilţuri, să ne oprim din plâns…

nu bogăţia haitei, nici luxul sau huzurul,
nu desfătarea oarbă-a lichelelor ne doare,
ci aroganţa lor, cinismul şi sperjurul
jucat naţional făr` nicio remuşcare…

nu contrarelativa (!) noastră sărăcie
ne judecă speranţa şi viaţa ne-o apasă,
ci starea ei impusă, de gravă umilire,
pe care-au strecurat-o în fiecare casă…

pe-această-adunătură de hoţi şi de lichele
doar disperarea noastră o va putea opri,
să le-aruncăm cinismul în lanţuri şi zăbrele,
stârpiţi-i fără milă, oriunde-i veţi găsi…

nu îi iertaţi nicicum, revolta socială,
e tot ce ne-a rămas ca şansă de a fi,
lăsaţi blândeţii voastre dreptul la răscoală
şi răsplătiţi borfaşii cu dreptul de-a pieri…

Costinel Petrache
Bucureşti, 14 octombrie 2010
14. nicolae(col.rz) spune:
octombrie 28, 2010 la 19:17 | Răspunde

Am onoarea sa va salut D.le MINISTRU! E bine si ne simtim mandrii cei care am fost si suntem ofiterii adevarati ai ARMATEI ROMANE,cand cine va ca D,v spune pe fata ADEVARATA STARE IN CARE A AJUNS ARMATA ROMANIEI. Semidocti ca Oprea CRED CA ARMATA ESTE NUMAI CEA ACTIVA. Nu are de unde sa stie D,le ministru. Nu a avut de unde sa invete la CAMINUL HAIDUCUL. Imi amintesc cand in aeroport la ZURICH am schimbat cateva vorbe,eu venind de la HELSINKI,in vremea cand ofiterii adevarati faceam LOBY pentru tara. Daca, am ajuns, ca noi ofiterii cei adevarati care ne-am distrus sanatatea prin poligoane,am lipsit cu lunile de langa famili,am intrat in mina etc.. sa fim calcati in picioare,sa fim umiliti de niste MEDIOCRII GEN BOC ,cum spunea profesorul MARGA,se datoreaza MEDIOCRITATII CLASEI POLITICE. Cine sa faca politica Armatei in PARELAMENT? Canacheu cu 10 clase ,autodidact la furaciuni,care a ajuns presedintele comisiei de aparare? D,leMinistru ,va scriu ,nu ca poate ne afecteaza si reducerea veniturilor ,DAR REVOLTA MEA ESTE CA IN TARA ACUM NU SE MAI RESPECTA NIMIC. Constitutia a devenit o CARTE DE POKER pe masa lui Boc ,Basescu si celorlalti.Nu ne frica ,pentru ca inca multi suntem in putere. Trebuie sa ne organizam mai bine. A fost greu ,pentru ca au trecut multi ani de cand am fost restructurati si fiecare am incercat sa ne refacem viata intr-un fel. DAR TREBUIE SA FITI ALATURI DE NOI! Marele Gen. american LEE,in razboiul de secesiune spunea ;”ARMATA INSEAMNA PUTERE. ROLUL EI ESTE DE VEGHE…PENTRU CEILALTI.Cu respect din ARDEAL.
15. Relu spune:
octombrie 28, 2010 la 19:23 | Răspunde

Ceea ce ati vazut si simtit este, in mare parte, si efectul COMPROMISULUI pe care il acceptam si chiar promovam, poate mai mult decat inainte de ’89, de douazeci de ani incoace. Cu atat mai mult ne doare pe cei care am crezut in cariera militara si care, cu sila (cum scria camaradul Dan) si dezgust am ales sa parasim, poate devreme, institutia militara.
Cu respectul pe care vi-l port cunoscandu-va, in parte, activitatea, dar si ca urmare a participarii alaturi de dumneavoastra la doua evenimente desfasurate in mediu international imi permit sa afirm ca si dumneavoastra ati facut compromisuri. Ca si mine …
” Pe cine nu lasi sa moara nu te lasa sa traiesti ” sau poate ca doar culegem acum ceea ce am semanat.
Relu
16. Sindicalistul spune:
octombrie 28, 2010 la 19:29 | Răspunde

Domnule Pascu,ceea ce se intampla in Armata la aceasta ora este doar….TRADARE.Tradare din partea “comandantului suprem”,securistul nevolnic si descreerat,TRADARE din partea lui Oprea “ministrul si generalul” sluga si momaie,TRADARE din partea “primului ministru”gangav si incapabil,TRADARE din partea politicienilor vanduti care au distrus tara si poporul roman.Solutia noastra este doar una:mana pe arma si la”zidul cazarmii” cu ei.Cand “stelele de general” se obtin pe terenul de fotbal si in bucataria popotei,in politica si in budoarul prezidential,in carciuma si pe baza carnetului de partid,ma intreb daca tara asta mai poate si merita sa fie aparata,daca mai e nevoie de o “adunatura” numita Consiliu Suprem de Aparare,daca mai este necesara inca o “revolutie” si cine sa o faca.”Revolutionarii”cei imbuibati,”armatele de partizani politici” de prin toate partidele,Elena Udrea -aceasta Mata-hari din politica romaneasca si budoarul Cotrocenilor(culmea,”absolventa” a Colegiului National de Aparare!),”pensionarii militari patrioti” din ANVMR fideli “Supremului” si veniti in Romania pe tancurile rusesti cu diviziile de tradatori “Horia ,Closca si Crisan” si “Tudor Vladimirescu” sau poate “organele de ordine si siguranta ale statului” dispusi sa faca ceea ce au mai facut in decembrie 1989:sa asasineze oamenii nevinovati?Poate ca sunt prea dur,dar efectiv regret ca fiind “militar in rezerva” as mai putea fi chemat sa apar ceea ce odata se numea Romania.
17. Comandor spune:
octombrie 28, 2010 la 19:34 | Răspunde

Sper ca juristii SCMD sa sesizeze Parchetul Militar asupra portului ilegal de uniforma al unora dintre unpr-isti

Constanta, 28 octombrie 2010
18. tigri2 spune:
octombrie 28, 2010 la 19:34 | Răspunde

Sunt atat de “mandru “de ce s-a intamplat incat imi vine sa iau cateva dinamite pe care sa le leg de crucile pe care vor fi rastigniti acesti tradatori -impostori,hoti si “sugatori’de sange al propiului popor,,iar d-voastra tuturor sa va spun FRANC ;sunteti LASI si carcotasi,v-ati pirdut coloana vertebrala.tigri2
19. Dreptate si Adevar spune:
octombrie 28, 2010 la 20:08 | Răspunde

Lucrand in Serviciul Secret al Armatei trebuie sa recunosc ca vrand-nevrand am facut parte alaturi de aceste lichele intr-o loja masonica in perioada 2002-2005. Inca de atunci generalul “gangavit” Iliescu, Miki Spaga, Ontanu, Oprea, Diaconescu si multi altii visau la un partid al lor. Pentru ca Marea Loja i-a mirosit si i-a cam marginalizat s-au refugiat in curtea Marelui Piuar Dan Vasiliu, la Cavalerii de Malta. Acolo, intalnindu-l si pe “marele matroz” si-au dus planul la indeplinire in ajunul alegerilor.
Cu cateva zile inainte de alegerile prezidentialedin 2009, la Palatul Cotroceni, intr-o noapte, intre orele 22.00-05.00, luptandu-se cu doua sticle de whiskey (dintre care pe cea inceputa deja, matrozul a pus-o in fata celor trei- Oprea, Ontanu, si altul) s-a pus bazele infiintarii Uniunii Nationale pentru Tradarea Romaniei.
20. ion spune:
octombrie 28, 2010 la 20:22 | Răspunde

Nimic nu se mai poate spune. Totul se rostogoleste si nimic nu mai poate fi oprit. Felicitari domnule Pascu pentrtu pozitia formulata pe blog, dar sunt convins ca dumneavoastra, ca politician in stafful PSD, putei evalua foarte realist si implicatiile iesirii de la guvernare a partidului dumnevoastra, in septembri 2009. Cand ati decis sa-l lasati pe TB sa hatuiasca singur caruta, trebuia sa aveti in vedere si aceasta directie in care a dus-o. Un om politic care nu sinte si nu intelege nici conceptul de membru al unei aliante (fie ea ori NATO ori UE) si nici nu poate sa realizeze ceea ce-i cere functia de presedinte – adica politica externa a unuei tari- nu vad cum cineva a crezut ca el va proteja militarii. Eu cred ca ne meritam, prin tot ceea ce am facut ca militrari in acesti 20 de ani, soarta pe care guvernul ne-o harazeste acum si sunt mandru ca dumneavoastra, singurul ministru care i-a facut pe militari sa se simta mandrii de ceea ce pot si vor, sunteti alaturi de noi. Veniti de la BXL si haideti sa ne apucam sa facem lucruri destepte. Macar in memoria unora care v-au fost foarte aproape si care, din nefericire, imediat ce au devenit liberi au plecat dintre noi. Toate cele bune.
21. OBSERVATORUL spune:
octombrie 28, 2010 la 22:28 | Răspunde

Stimate domnule ministru,
Am ajuns aici din intamplare,am citit ,apoi am simtit nevoia sa scriu cateva randuri.Am fost militar ,de la 14 ani iar de 8 ani ma ocup de altceva …nu conteaza ce ….supravietuiesc …asa am fost educat in sistemul care m-a format.Nu regret ca am ales cariera militara si nu regret ca nu am continuat desi as fi dorit .Insa sistemul nu a preferat si de fapt nici nu putea face selectie in acele conditii.Armata ca sistem trebuie sa existe cat timp exista societate umana,dar ea nu paote fi altfel decat societatea din care provine.Oamenii nu pot fi altfel.Vor fi si buni si rai chiar daca se face o oarecare selectie.Cu toate astea ea trebuie sa existe ,sa fie sustinuta pentru situatii limita…ce pot apare indiferent de vointa banului sau a politicului.Acest instrument Armata ,poate fi stalpul societatii intro situatie limita si poate fi sprijinul renasterii chiar daca este nevoie de ea odata la 3-4 generatii .A pune acest sistem la colt si facandu-l sa se simta vinovat ca este un consumator important al bugetului este o crima iar aceasta atitudine face posibila ascensiunea oportunistilor si nonvalorilor din sistem dar si la atragerea in interior a celor care nu isi inteleg menirea acolo .Tratamentul aplicat fostilor militari este la fel o mare greseala.Acest fapt nu va favoriza atragerea in sistem a unei majoritati de oameni cu caracter dar si cu potential iar din alt punc de vedere reprezinta si o imagine a Statului .Statul trebuie sa reprezinte in ochii cetatenilor lui onoarea si seriozitatea suprema .Daca Statul [prin institutiile sale si oamenii promovati] nu isi respecta cuvantul dat ,este rau platnic ,nu respecta legea ,trimite semnale de suspectare intre cetateni, ….asa vor fi si cetatenii acelui stat , in cazul de fata Romanii . Românii care acum ,au in general ,nu intamplator o imagine deformata in ochii altor natiuni.
Si stiti unde este marea tragedie? In faptul ca nici generatia dumneavoastra si nici generatia ce va veni nu va putea schimba nimic ,pentru ca si acum ca de fiecare data in istoria noastra la bordul Statului ajung mai multi neaveniti decat alesi iar cei care vor face uneori o fapta buna nu vor ramane nepedpsiti ! In concluzie modul cum este tratata Armata, acest sistem important al Statului dar si al natiunii are implicatii majore asupra unei importante categorii de oameni ce apartin Romanaiei si creaza un mental colectiv periculos si neconstructiv.
22. tigri2 spune:
octombrie 29, 2010 la 07:33 | Răspunde

Mama ce le place unora sa se “auda “…scriind,vrute si nevrute,doar-doar i-o aprecia cineva.Fratilor ,sunt destui “literati”in tara noastra,faceti-va intai datoria de fosti militari si apoi…in timpul liber,la un sah sau u pahar de apa minerala,scrieti,recitati.tigri2
23. george spune:
octombrie 29, 2010 la 07:41 | Răspunde

Nici cu domnu’Pascu nu-mi este rusine, el a decimat armata romana , el ne-a aruncat pe drumuri, masurile de reconversie , promise au ramas doar pe hartie.Dupa min eel este cel mai mare distrugator al armatei acestei tari.Guverunul psd-ist putea incadra cadrele disponibilizate in adminstratia publica.Era nevoie de seriozitatea , punctualitatea si corectitudinea fostelor cadre militare,dar ar fi limitat furturile.Sa nu uitam ca si PSD-ul a furat dar a dat ceva si poporului.
* Almihaicii Ghita spune:
octombrie 29, 2010 la 10:48 | Răspunde

George, aveti dreptate.
La vremea respectiva mi-am exprimat opinia ca, printre altele, functiile ramase in armata ar fi trebuit scoase la concurs. Ar fi fost o sansa sa ramana cei mai buni si mai morali oameni in sistem.
24. ALM spune:
octombrie 29, 2010 la 08:22 | Răspunde

Stimate domnule I.M. Pascu,
Cu toate ca nu sunt un comentator frecvent al articolelor ridicate pe blogul dvs, compensez aceasta lipsa prin citirea lor cu atentie. Nici in cazul prezentului articol nu am ce comenta decat cu o sintagma scurta: deh, pletora politichiei!
Totusi, profitand de faptul ca in articol ati atins si problematica taierii drepturilor militarilor, apelez la amabilitatea dvs pentru a ma lamuri cu cateva aspecte legate de soarta pensiilor militare si, mai ales, legate de viitorul statut al pensionarilor militari in rezerva.
Nu ma agat de faptul ca prin noua “lege” are loc o scadere dramatica a pensiilor militare peste doua mii de lei, cu toate ca scaderea afecteaza planurile pentru restul de viata, avand oarecare intelegere fata de finantele vlaguite ale statului. Ma afecteaza mai mult modul meschin prin care pensiile se vor recalcula exclusiv prin ceea ce se numeste “contributivitate”, din acest calcul banesc primitiv lipsind adevarata contributivitate a militarilor, materializata in extrem de multe cazuri prin participarea la realizarea unor importante obiective economice, prin privatiunile vietii de militar, prin inventii neplatite si, nu in ultimul rand, prin jertfe asumate din momentul depunerii Juramantului Militar. In eventualitatea ca legea 119/2010 se va aplica, vom asista la intreruperea conceptului de “militar pana la moarte”, cariera limitandu-se doar la partea activa a vietii, similar “carierei” de ospatar sau tinichigiu. In plus, valoarea pensiei nu va mai reprezenta un anumit procent din solda corespunzatoare gradului si functiei in momentul trecerii in rezerva, ci va fi legata de un punctaj cu valoare fluctuanta, specific ocupatiilor civile.
Intrebarile mele, care decurg din cele expuse mai sus, ar fi: din momentul iesirii la pensie mai putem fi considerati militari? Pe ce baza, cand activitatea este echivalata similar cu aceea a tomberonistului de la scara blocului unde locuiesc? Juramantul Militar mai are vreo valoare, atat timp cat Tara a reziliat unilateral “contractul” meu cu Ea? Si, in sfarsit, in sitatia in care Tara ar avea nevoie de rezervisti, pe ce baza ar reincadra niste “civili”cu gradele si functiile avute la momentul iesirii din activitate? Nu cumva, prin echivalarea pensiei, ne vom trezi din ofiteri superiori simpli SGV-isti?
25. pacurar spune:
octombrie 29, 2010 la 09:41 | Răspunde

Domnule M. PASCU
Regret ca trebuie sa intervin in acest fel dar , este SI meritul dv. in aceasta “circulatie a elitei militare” dupa”momentul de prag-1989″ Urmasii dv la conducerea Statului nu fac decit sa se desavirseasca ,pe calea pe care si dv ati lucrat ca “sef de santier” in monumentala restructurare a armatei ROMANE.Iata d-le PASCU CE MODELE ARE AZI ELITA MILITARA ROMANEASCA. Va amintiti versurile anilor `50 ?”Cobori DOAMNE pe pamint/Sa vazi stalin ce-o facut/…
26. tigri2 spune:
octombrie 29, 2010 la 11:11 | Răspunde

Marii cunoscatori in economie,jidanii spun ca “politica este facuta din os de curva”mergand pe firul gandirii logice rezulta ca politicienii sunt ori curve ori “pesti’,armata nu are ce cauta in aceasta mocirla,iar greselile acestor IDIOTIcare hotarasc destinele tarii si ale armatei ne vor costa SCUMPpoate chiar disparitia statului roman.tigri2
27. plotonieru spune:
octombrie 29, 2010 la 12:54 | Răspunde

Acest sef de magazie chiloti-izmene ,promovat ospatar-chelner apoi “sef al mafiei lui Nastase “a fost recuperat de seful clanului pdl-ist popey marinarul rasplatit cu a patra stea pentru merite deosebite si expediat pentru spalarea pacatelor si repararea onoarei patate in bratele “blondei” in capot.
28. un civil spune:
octombrie 29, 2010 la 14:25 | Răspunde

“Scarnaviile” imbracate (in-afara legii) in haina militara sa fie trasi la raspundere. Ce, legea e doar pentru noi civilii si voi adevaratii militari ?!
….sau ei (“SCARNAVIILE”) sunt “protejatii” ….
E adevarat ca armata a inceput decimarea proprie inca din vremea PSD, asta pentru a intra Romania in NATO, …. dar macar v-a dat – nu v-a furat “bucata de paine din traista”.
De cand au venit “javrele ordinare” la conducere v-au dat afara din serviciile alea care unii le-ati mai gasit, v-au umilit si dezonorat , v-au furat trecutul , urmeaza sa va ia si farmiturile ramase in traista…
ia calculati de cati ani n-au mai pus un leu la pensia voastra,,, cred ca sunt cativa … iar ei fura , aduna precum harciogii… nu se mai satura….cine fura???!!!! HOTII FURA !!!!
29. FOST MILITAR spune:
octombrie 29, 2010 la 16:12 | Răspunde

Am ramas cu un gust amar cand am vazut lista cu cei decorati,mai multi civili (femei) ,a nu – se intelege ca!!!!! as avea ceva cu femeiile: dar , armata e facuta praf de acesti guvernanti si de actualii conducatori care conduc armata si sunt aserviti lui UDREA-BOC , care se caciulesc pentru grade si functii ,,, RUSINE DOMNILOR GENERALI (MAJORITATEA FACUTI GENERALI LA APELUL BOCANCILOR) NU AVTI DEMNITATE,IAR DE ONOARE SA NU MAI VORBIM….. SARACA !!!! ARMATA ROMANA !!!!
SOLDATII NOSTRII MOR PE PAMANTURI STRAINE SI CURVELE SI PAPITOII SUNT DECORATI ,IAR EROII SUNT LASATI IN SFANTA UITARE ….. RUSINE CELOR CU SPINAREA ARCUITA DIN ARMATA ROMANA ..
30. MILITAR VETERAN spune:
octombrie 29, 2010 la 18:41 | Răspunde

APORTUL TAU IN ACESTE ZILE AR PUTEA SCHIMBA
CURSUL INTREGULUI AN,
AL ANULUI CARE VINE,
AL ANILOR CARE VOR VENI!
1.Exista o solutie la orice problema:
-nimic nu-i insolvabil,nimic;
-fa orice poti sa eviti parerea ca ceea ce intampini acum este
insurmontabil,pur si simplu nu-i adevarat;
-nu poti gasi solutia, intr-adevar, daca tu crezi ca nu exista;crezi cu
adevarat in viata? Acum ar fi timpul potrivit s-o arati.
2.Cel mai bine servesti iesind din cafenea sau biblioteca direct in strada:
-lumea iti asteapta contributia; orasul tau, vecinul tau, prietenul tau
asteapta acel ajutor din partea ta care va face lucrurile mai usoare.
-este mai mult de facut decat ceea ce stii. Iesi si vezi ce poti face.
Bineinteles ca stii deja ca in viata lucrurile nu vin spre tine ci prin tine. Asa ca acum decide ca in acest an, aceasta idee, sa se manifeste la cel mai inalt nivel al sau.
3.Ieri este ca un CEC anulat, maine este ca un bilet la ordin, astazi este singura suma numerar pe care o ai, asa ca cheltuieste cu intelepciune.
4.Metoda”MILITARILOR” este sa planuiasca cu indrazneala si sa execute viguros.
INTREBAREA care ramane:
Vei fi unul din autorii schimbarilor, sau doar unul din cei care suporta consecintele?
AUDACES FORTUNA IUVAT!

UN MILITAR VETERAN”NESIMTIT”
31. BACAOANUL spune:
octombrie 30, 2010 la 07:26 | Răspunde

RRepet; d-le PASCU ca un civil nestiutor ati dispus ca unitatile militare sa fie demolate, militarii sa-si caute supravietuirea langa leprele bogate-politice, l-ati manevrat pe gen. Popescu sa semneze ordine de desfiintare a unitatilor militare si acum aparati nevoiasii de militari? Tot un model de parsivenie?
32. toni spune:
octombrie 30, 2010 la 09:20 | Răspunde

Ceea ce se intampla in prezent cu militarii nu este decat o consecinta a unor mentalitati retrograde inradacinate adanc in fibra poporului roman in perioada comunista. In ultimii 20 de ani politicienii au fost preocupati de a exploata in scopuri electorale sau in interes de grup aceste mentalitati in loc sa fie preocupati de modificarea acestora. Cine crede ca vinovati pentru masurile dezonorante care se iau in prezent fata de militari sunt numai cei reprezentati de indivizi ca Basescu, Boc si Oprea, sunt cel putin naivi. Priviti in jurul nostru si spuneti care din politicienii nostrii au cu adevarat preocupari care sa faca din ei model pentru noi. Ii putem numara pe degete insa si fata de acestia avem indoieli.
Solutii exista dar trebuie sa existe vointa.

joi, 28 octombrie 2010

Cine il tine pe Boc?

Logica lucrurilor te duce la o concluzie care nu se potriveste cu realitatea din teren. Desi premierul s-a prezentat cu acelasi discurs obosit prin care asigura romanii ca masurile aberante de austeritate sunt adevarata cale a mantuirii, desi cu totii am vazut o doamna ministru iesita la inaintare ca adevaratul lider al guvernului si care s-a imbracat in haina neprihanirii si onestitatii imaculate, constatam ca am ramas cu totii neputinciosi.
Ati simtit vreodata ca va deranjeaza teribil o mancarime intr-o zona care nu este tocmai precis delimitata si la care nu ajungi sa te scarpini cu nici un mijloc? Cam asa a fost si reactia impotriva puterii.
Problema ramane cu nu intelegem de ce se intampla asa. Paleta de vinovati se intinde de la o extremitate la alta intre presedinte si moguli fara a surprinde nimeni care e mecanismul intrinsec care permite acestui sistem hidos si aberant, care nu se poate incadra in nici o clasificare cunoscuta, sa perpetue.
In parlament scorul a fost mai prost decat se asteptau si pesimistii, in strada, numarul protestatarilor a fost mai mic decat spera proaspatul uns de la interne. De ce? Probabil pentru ca oamenii care teoretic au ajuns la fundul sacului si ar fi trebuit sa isi urle foamea in strada, nu au ajuns chiar la acel capat. De ce? Pentru ca in continuare exista o economie subterana care incet incet, incepe sa fie mai viguroasa decat cea la vedere. Aceasta permite romanului sa supravietuiasca si sa taca in continuare, iar guvernului sa isi vada de impartirea banului public slugilor credincioase.
In aceste conditii nimeni, niciodata, in actuala formula nu va combate evaziunea si economia la negru, ea este cea care va permite hranirea si supravietuirea guvernului-hidra.
Am sustinut si am expus mereu cuvantul celor care m-au ales, este momentul in care si ei sa iasa din amortire si sa inteleaga ca numai impreuna putem iesi din acest cosmar cu care ne trezim dimineata de dimineata.

Articol apărut Thursday, 28 October 2010 la ora 9:56 AM în categoria Garda. Puteţi urmări comentariile noi cu RSS 2.0 feed. Puteţi scrie un comentariu, sau puteţi folosi trackback de pe site-ul propri

sâmbătă, 16 octombrie 2010

Stiri:

* Conferinta de presa organizata de SCMD: 25 Octombrie, Ziua Armatei/Ziua apararii drepturilor militarilor
* Atentie marita!
* Solidaritate
* La multi ani, Filiala 1 Calarasi! La multi ani, SCMD!
* În ziua de 25 Octombrie 2010, SCMD – FILIALA 1 BRAŞOV, participă alături de celelate organizaţii sindicale, la Protestul organizat în Bucureşti
* Scrisoarea SCMD catre Directia Informare si Relatii Publice si Trustul de Presa din Ministerul Apararii Nationale
* Imagini surprinse la mitingul organizat de catre BNS la Bucuresti

15.10.2010
C O M U N I C A T
pentru lamurirea unor neintelegeri privind actiunile in justitie ale S.C.M.D.

1.Inca de la infiintare, SCMD a utilizat toate oportunitatile pentru atacarea in instantele de judecata competente a actelor si faptelor neconstitutionale, nelegale, netemeinice, abusive, aberante, antiromanesti si antieuropene ale actualei puteri politice, astfel:
•Dosar nr. 49780/3/2009, Judecatoria Sector 5 Bucuresti, actiune impotriva statului roman, actiune pierduta la prima instanta, vor urma apelul si recursul;
•Dosar nr. 2756/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti, actiune impotriva lui Emil Boc – termen 26.10.2010;
•Dosar la Tribunalul Municipiului Bucuresti, declinat de la Sectia Civila, la Sectia VIII Litigii de Munca, actiune impotriva Guvernului Romaniei – termen 29.10.2010;
•Plangere prealabila la Guvernul Romaniei impotriva H.G. 735/2010, desigur cu raspuns negativ, dar procedura era obligatorie inaintea sesizarii instantei competente;
•Actiune simultana la Bucuresti, Cluj, Brasov pentru suspendarea executarii H.G. 735/2010, actiune castigata la celelalte doua instante.
Sentinta civila 338/2010 este definitiva, executorie dar revocabila. Adica din momentul pronuntarii ea are efecte juridice asupra tuturor celor care intram sub incidenta ei (militari, politisti, lucratori din penitenciare), efecte care se mentin pana la Hotararea instantei de recurs (Inalta Curte de Casatie si Justitie) si daca Hotararea instantei de recurs ne este favorabila, pana la Hotararea instantei in actiunea de anulare a H.G. 735/2010.
Deci de la data pronuntarii Sentintei civile nr. 338/2010 si pana la datele prezentate mai sus (in functie de o situatie sau alta) orice act sau fapt de executare a H.G. 735/2010 este infractiune, prevazuta in art. 238 Cod Penal - “neexecutarea hotararilor judecatoresti”, aspect care SCMD la notificat M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., dar aceste institutii se complac in starea de infractionalitate;
•Actiune la Curtea de Apel Bucuresti de anulare a H.G. nr. 735/2010, cu termen de judecata pe 07.02.2011;
•Actiune la Consiliul National al Discriminarii, pe motive de discriminare exercitata fata de SCMD de catre Ministerul Apararii Nationale - actiunea a fost judecata, asteptam pronuntarea.

2.In etapa urmatoare, intreaga forta juridica a SCMD, in stransa cooperare si colaborare cu structurile associative ale tuturor celorlalte categorii sociale lovite prin actul abuziv si ilegal de recalculare a pensiilor este directionata spre:
•Pregatirea temeinica a apararii pentru castigarea recursului la actiunea de suspendare a H.G. 735/2010, recurs la care in mod sigur Guvernul va recurge;
•Pregatirea actiunilor pentru atacarea imediata a H.G.-urilor ce vor fi emise in urma promulgarii Legii sistemului unitar de pensii publice;
•Pregatirea actiunii mari a SCMD de anulare si suspendare a deciziilor individuale de recalculare a pensiilor, actiune ce se va depune imediat dupa primirea de catre membrii SCMD a noilor decizii. De aceasta data fiind vorba de acte administrative individuale (deciziile de pensii) orice efect al actiunii in instanta se va rasfrange numai asupra membrilor SCMD. Rog in acest sens Birourile Operative ale filialelor sa manifeste maxima atentie in ceea ce priveste evidenta membrilor de sindicat si in intocmirea tabelelor ce vor fi solicitate.

3.Referitor la oferta d-lui avocat Ciorbea sau a altor avocati, pentru moment nu putem beneficia de acestea, deoarece ceea ce au castigat grefierii, cu aparator in persoana d-lui avocat Ciorbea, (suspendarea H.G. 737/2010 referitoare la celelalte categorii de pensii recalculate, afara de militari, politisti, lucratori din penitenciare) am castigat si noi (suspendarea H.G. 735/2010 referitoare la militari, politisti, lucratori din penitenciare) prin Sentinta civila nr. 338/2010. Dar vom avea o stransa colaborare in procesele de recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie pe cele doua H.G.-uri.

4.Am demarat discutii cu mari case de avocatura, din care face parte si “Casa Ciorbea”, pentru ca in final sa o alegem pe cea “mai tare” pentru actiunea mare de atacare a deciziilor individuale de pensii la Curtile de Apel.

5.In afara actiunilor SCMD orice membru de sindicat are deplina libertate sa apeleze, individual sau in asociere, la orice forma de actiune in instanta si la orice aparator.


Secretarul General al S.C.M.D.
Col. (r.) dr. Constantin MONAC
Publicat de Adrian-Mihail STEFAN Linkuri de întoarcere către această postare