miercuri, 24 noiembrie 2010

IN ATENTIA MEMBRILOR FILIALEI SATU MARE
COMUNICAT DE INTERES EXTREM PENTRU TOTI MEMBRII SCMD

In atentia Birourilor Operative ale Filialelor.
SCMD are o serie de procese cu Guvernul, cu ministerele de resort, cu ministrii sau exministrii, procese intrate in faza finala.
Vom avea nevoie de o serie de tabele, cu semnatura olografa a membrilor SCMD pentru instante. Tabele diferite, cu grupuri diferite de membri sau cu totalitatea membrilor SCMD, functie de proces.
In prima urgenta, in urma discutiilor cu avocatii si cu dna vicepresedinte Elena Cobuz, avem in vedere actiunile Guvernului la suspendarea/anularea prevederilor HG 735/2010. Deocamdata s-a obtinut suspendarea aplicarii acestei hotarari la care Guvernul a facut recurs si anularea ei, la care Guvernul, va face, vom vedea cand, recurs.
Solicitam ca prima urgenta completarea de catre Birourile Operative ale Filialelor si de catre Secretariatul Tehnic (pt Filiala 1 Bucuresti si pt membrii neafiliati) a tabelului anexat, in 5 (cinci) exemplare, cu semnatura olografa a membrilor, pana la data de 30.12.2010. Aceasta este ultima forma de tabel stabilita cu avocatii, orice alta forma primita anterior, fiind anulata.
Nu este nevoie sa mai precizam ca parte din actiunile SCMD in justitie vor fi in beneficiul tuturor militarilor, politistilor, lucratorilor din penitenciare pensionati, parte insa nu.
De unele actiuni vor beneficia, din nefericire, doar membrii SCMD.

TABEL
CU MEMBRII SCMD, REPREZENTATI DE PRESEDINTELE SCMD, COL (r) MIRCEA DOGARU, PENTRU SESIZAREA IN ACTIUNI IN JUSTITIE, AVAND CA OBIECT CONTESTAREA RECALCULARII PENSIILOR

Tabelul va cuprinde: Nr. crt, Nume si prenume, Domiciliu ,CNP, Semnatura.

Tabelele, in cinci exemplare originale, vor fi indosariate de secretarii filialelor. La incheierea operatiunii, acestia vor lua legatura cu Secretariatul tehnic al SCMD, in vederea expeditiei.
Membrii neafiliati, vor lua legatura cu Secretariatul Tehnic, pentru semnarea tabelelor.

Precizare f.f. importanta:
Pe tabele vor fi inscrisi toti membrii SCMD existenti la data de 23.11.2010 si toti cei care se vor inscrie in SCMD in filiale sau la Secretariatul Tehnic pana la data de 30.12.2010, orele 12.00.
Celorlalti rezervisti militari le uram succes in cadrul asociatiilor si le promitem ca-i vom sprijini, in masura posibilului.
Honor et Patria! Vae victis!
Col. (r) dr. MIRCEA DOGARU

NOTA: Pentru rezolvarea acestei probleme, rog toti membrii filialei sa se prezinte la sediul filialei pana pe data de 10.12.2010 pentru a completa“Fisa Individuala” pe care o primesc si o completeaza pe loc.
Dupa completarea tabelelor in perioada 10.12-20.12.2010 fiecare membru al filialei va verifica la sediul filialei, exactitatea datelor si va semna cele 5 tabele.
Biroul Operativ

marți, 23 noiembrie 2010

Stimati colegi,
Conform solicitarii primite de la dl. col. (rez) de justitie Florea Bujorel, avocatul nostru pe HG 735, va adresez rugamintea de a trece la "construirea" tabelelor pt. actiunile pe HG 735 - suspendare si anulare. Iata mai jos indicatiile primite de la dl. avocat:

1. Tabelul va purta titlul
"Tabelul nominal cu membrii sindicatului care il imputernicesc pe domnul Colonel (rez.) Dr. Dogaru Mircea sa le reprezinte, conform statutului, interesele privind suspendarea si anularea H.G. nr.735/2010 in fata instantelor de judecata competente"

2. Tabelul va fi intocmit in 2 exemplare, va cuprinde gradul in rezerva, numele si prenumele fiecarui membru de sindicat, adresa de domiciliu, CNP si semnatura acestuia.

3. Tabelele vor ajunge la Secretariat SCMD Central, la Dl. Rinciog pana CEL TARZIU pe data de 05.01.2011.

Lt. col. (rez) Elena Cobuz
Vicepresedinte pe probleme juridice

NOTA:Postez din dorinta de-a fi informati colegii din filiala.
Stramb

vineri, 19 noiembrie 2010

Stiri juridice:

* Sentinta civila nr. 338/2010 a Curtii de Apel Cluj si raspunsul M.Ap.N. la cererea de conformare, adresata de avocatul Iepure Viorel

joi, 18 noiembrie 2010
DIN NOU DESPRE EFECTELE SUSPENDARII HOTARARII DE GUVERN nr. 735/2010

Aduc, inca o data, in atentia colegilor nostri faptul ca HG nr. 735/2010 privind metodologia de recalculare a pensiilor militare de stat si ale politistilor a fost suspendata de prima instanta care a luat in dezbatere cererea de suspendare, respectiv Curtea de Apel Cluj, in 28.09.2010, prin Sentinta Civila nr. 338.
Drept urmare:
1. Orice act sau fapt de punere in aplicare a respectivei hotarari in momentul de fata constituie infractiune, in conformitate cu prevederile art. 287 Cod Penal.
2. Curtea de Apel Bucuresti, in data de 29.09.2010, prin completul care judeca cererea de suspendare a HG 735/2010 inaintata de SCMD, in cursul dezbaterii, prin interventia avocatului Florea Bujorel, a luat la cunostinta de faptul ca HG 735/2010 a fost suspendata cu o zi inainte la Cluj. Curtea a constatat ca nu mai exista subiectul judecatii si, cu acceptul avocatului SCMD, a renuntat la judecata.
3. In data de 16.11.2010, tot Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat asupra cererii ANCMRR de suspendare a HG 735/2010. La punctul 3. din Minuta inscrisa in condica de pronuntari (minuta care va fi motivata ulterior), scrie foarte clar:
“ 3. Respinge cererea de suspendare a HG 735/2010 ca ramasa fara obiect. Deci, HG 735 este suspendata, nu mai este subiectul suspendarii”.
4. Orice alta cerere de suspendare a HG 735/2010 adresata oricarei Curti de apel (ca instanta competenta material la o astfel de cerere) este neavenita, nejustificata, lipsita de obiect, indiferent de propaganda facuta de unii avocati.
Pasii urmatori:
Hotararea Curtii de Apel Cluj este supusa caii de atac a recursului. Guvernul Romaniei in calitate de parat, nemultumit de sentinta, a depus cererea de recurs. Dosarul cauzei de la Cluj, impreuna cu cererea de recurs, se afla in prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie (instanta competenta sa judece recursul). Data recursului nu a fost inca stabilita.
5. Nu se mai pune, sub nici o forma la indoiala valabilitatea sentintei civile nr. 338, pronuntata de Curtea de Apel Cluj. Comisia de disciplina din cadrul CSM a constatat ca judecatoarea Claudia Idriceanu nu s-a aflat in conflict de interese.
Efecte juridice prezente si posibile in viitor:
a) In prezent, dupa cum am aratat mai sus, HG 735 este suspendata si constituie infractiune orice act sau fapt de punere in aplicare;
b) Daca in urma judecarii recursului ramane valabila sentinta civila de la Cluj, suspendarea HG 735/2010 se mentine pana la aparitia primei Hotarari judecatoresti definive si irevocabile de anulare a HG 735/2010. In acest sens (adica pentru anulare), exista mai multe actiuni in justitie ale SCMD in curs de derulare.
c) Daca in urma judecarii recursului este anulata Sentinta civila de la Cluj, aplicarea HG 735 se reia, dar poate fi stopata printr-o sentinta favorabila in procesele de anulare.
In concluzie:
Batalia juridica este in plina defasurare. Ea poate fi in final castigata, dar pentru aceasta, in acest moment, este necesar a fi indeplinite, cel putin, urmatoarele conditii:
- intelegerea rolului fundamental al justitiei in salvarea noastra;
- renuntarea la actiuni disperate in genul acceptarii propunerilor unor avocati de a declansa contra bani grei inutile actiuni individuale;
- manifestarea increderii in avocatii SCMD care au o strategie complexa si experienta in a actiona pe acest domeniu;
- respingerea calomniilor si acceptarea realitatii ca SCMD, prin Comitetul Director, mobilizeaza in mod prioritar resursele de orice natura, dar mai ales financiare, in aceasta directie, dovedind maturitate, chibzuinta, eficienta si oportunitate in consumarea acestora.

In argumentarea celor prezentate mai sus prezentam documentele care atesta:
I. Recunoasterea de catre M.Ap.N. a faptului ca HG 735/2010 este suspendata:
a) Punct de vedere;
b) Raspuns adresat domnului avocet Viorel IEPURE, in urma notificarii facute de acesta privind Sentinta Civila 338/28.09.2010.
II. Recunoasterea de catre Curtea de Apel Bucuresti a faptului ca HG 735/ 2010 este suspendata si orice alta actiune in acest sens este fara obiect (rezultatul actiunii ANCMRR in instanta, din 16.11.2010 – declarata fara obiect).

Col (r) dr. Constantin MONAC
Secretar General al SCMD
18.11.2010
Informare catre filiale in urma desfasurarii sedintei Comitetului Director al SCMD in ziua de 16.11.2010

Au participat urmatorii membri ai Comitetului Director:

1. Col. (r) Dogaru Mircea
2. Col. (r) Monac Constantin
3. Gl. Bg. (r) Balan Iosif
4. Col. (r) Pricina Valeriu
5. Lt. Col. (r) Cobuz Elena


Au lipsit dna Vicepresedinte demisionar Winzer Anisoara si, motivat, dl. Lt. Col. (r) Apostol Catalin, plecat in delegatie la Constanta.

Au participat ca invitati dna contabila, Perianu Stela si dl Col. (r) Icleanu Dragos, responsabil cu alcatuirea si coordonarea Comisiei de verificare financiara interna.

Prin votul membrilor Comitetului Director prezenti, s-a admis prorogarea termenului prevazut in Hotararea din 04.11.2010, in data de 16.11.2010.

S-a trecut la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi, prevazute de Hotararea Comitetului Director din 04.11.2010:

Contabilul SCMD, dna Perianu Stela, a prezentat la primul punct al ordinii de zi, situatia la 31 oct. 2010 a veniturilor si cheltuielilor, defalcarea pe capitole si pe fiecare cheltuiala in parte, precum si soldul la respectiva data; situatia cu sumele de bani alocate fiecarei filiale a SCMD si decontul acestora
Raportul scris, Registrul jurnal si situatia sumelor de bani transferate la filiale, cu fisele de decont, au fost predate Comitetului Director, urmand a fi verificate de catre Comisia interna de control financiar, coordonata de dl Col Icleanu Dragos.
S-a votat necesitatea transparentei in ceea ce priveste toate categoriile de cheltuieli, urmand ca sinteza raportului comisiei sa fie trimisa filialelor, iar raportul sa poata fi consultat la sediul central de catre orice membru al SCMD care doreste acest lucru.
In sprijinul Comisiei, pana la 05.12.2010, dl Col Monac Constantin, secretar general, dl Lt Col Apostol Catalin, vicepresedinte trezorier, dna contabil Perianu Stela si dl Col. Icleanu Dragos vor elabora o sinteza cu veniturile si cheltuielile SCMD.
La propunerea dl Gl Balan Iosif, care a aratat necesitatea existentei unei proceduri de achizitii, dl Col Icleanu Dragos, s-a angajat ca, pana la urmatoarea sedinta a Comitetului Director, sa elaboreze proiectul de procedura de achizitii care sa fie supus aprobarii Comitetului Director si trimis ulterior BO ale filialelor, spre consultare.
Cu privire la raportul vicepresedintelui trezorier, de incadrare a unui economist (atributiile trecute in Anexa 1), Comitetul Director a aprobat oferta dl. Col Icleanu Dragos de a indeplini, gratuit, aceasta functie, 2-3 luni, pana la angajarea unei persoane competente.

La urmatorul punct al ordinii de zi s-a stabilit algoritmul de constituire si elaborare a regulamentului de functionare a Comisiei de control intern economico financiar, formata din specialisti recunoscuti, membri ai SCMD
Comitetul Director a aprobat lista de propuneri prezentata de Col Icleanu Dragos, in numele filialelor din garnizoana Bucuresti (expertii: Cristian Anton, Stroe Viorica, Otilia Frantu, Jianu Dan, Chelu Marin) dar a insistat ca in afara celor nominalizati sa se solicite filialelor din provincie inca 3-4 specialisti, in mod deosebit filialelor care cred zvonurile destabilizatoare privind existenta unor cheltuieli nejustificate, ale caror nume sa fie comunicate SCMD pana la 22.11.2010, orele 12.00.
Controlul va incepe pe data de 25.11.2010.
Procedura de control prezentata de col Icleanu Dragos a fost aprobata in unanimitate (Anexa 2).
S-a votat ca raportul in detaliu sa fie prezentat Comitetului Director, putand fi consultat la cerere, la sediul central al SCMD, de catre orice membru al SCMD interesat. Numai la sediul central, deoarece va contine si datele personale ale membrilor SCMD.
Sinteza raportului, semnata de catre toti membri Comisiei, va fi trimisa tuturor filialelor, pentru a curma actiunea de destabilizare si distrugere a Sindicatului, initiata din exterior, cu sprijin intern, pe aceasta tema.
Presedintele SCMD declara ca din acest moment va da in judecata orice persoana, membru sau nu al sindicatului, care mai raspandeste calomnii in ceea ce priveste activitatea Comitetului Director, chiar daca este sau a fost membru al acestuia. Nici o persoana nu are voie sa angajeze SCMD in justitie, potrivit legislatiei in vigoare, fara procura sau delegatie din partea reprezentantului legal al SCMD - Presedintele. Nici o persoana nu are voie, conform legislatiei in vigoare si a Statutului SCMD, sa uzurpe atributiile Comitetului Director, ale Biroului Operativ, ale Presedintelui, ale Birourilor Operative si ale Presedintilor de filiale, convocand in numele acestora, una sau mai multe filiale, la adunari exceptionale.
S-a comunicat ca activitatea de intocmire a ROF-ului intr-o prima forma, coordonata de catre dl Col. Tudor Marian si de dl Comisar Sef Racasan Stefan, se apropie de finalizare. Forma finala a ROF-ului va fi trimisa filialelor spre completare si Comitetului Director, in acelasi scop.
Presedintele a comunicat ca actiunea de desfiintare sau preluare a Sindicatului de catre forte politice se desfasoara in forme din ce in ce mai disperate si violente cu concursul inclusiv al unor servicii straine:
· Intrega activitate a SCMD este boicotata, exemplu elocvent fiind activitatea juridica: au aparut actiuni in justitie, in numele SCMD, care nu apartin SCMD, au aparut vanatori de fraieri care cer inclusiv membrilor de sindicat sa se grupeze in numar semnificativ si sa plateasca individual sume exorbitante pentru a initia actiuni inutile de suspendare a Hotararii de Guvern 735/2010, deja suspendata, sau de anulare a acesteia, cand SCMD a actionat deja si in acest sens. Pe langa deruta, neincredere in avocatii SCMD si escrocare, astfel de actiuni ii vor aduce pe cei pacaliti in situatia ANCMRR-ului care a primit in justitie raspunsul: actiunea dvs este fara obiect deoarece HG 735/2010 este deja suspendata;
· Pe langa presedintele SCMD, vicepresedintele trezorier si vicepresedintele cu relatia media, au inceput sa fie atacate in mod trivial si acuzate in mod absurd, in stilul bine cunoscut al anilor 50 si alte persoane: dna vicepresedinte cu probleme juridice, pentru ca a fost invitata de mai multe filiale la adunarile generale, dl secretar general, coordonatorul comisiei de redactare a ROF-ului, vicepresedintele cu probleme organizatorice, unii presedinti de filiale, membrii Secretariatului Tehnic, etc. Deci cum se afirma cineva in interesul SCMD, cum este terfelit de Fabrica de zvonuri si calomnii;
· Persoane neautorizate de Comitetul Director si echipe de agitatori si manipulatori incearca sa provoace dezicerea membrilor de filiale de conducerea acestora, a presedintilor de filiale de conducerea centrala, sau schimbarea Birourilor Operative ale filialelor cu persoane care in viitor sa faciliteze luarea sub control politic si extern al SCMD. Va trebui sa rugam filialele sa ne anunte rapid despre aparitia agitatorilor itineranti in zona;
· De aceea s-a hotarat elaborarea rapida a tuturor documentelor baza pentru buna functionare in ansamblu si departamental al SCMD si trimiterea lor spre completare catre filiale.

La urmatorul punct al ordinii de zi, Secretariatul Tehnic a prezentat documentele solicitate si care au fost puse la dispozitia coordonatorului Comisiei de verificare interna

· Situatia personalului tehnic platit de SCMD pe baza de conventii civile sau de prestari servicii. La acest punct , dl Col Pricina a solicitat plata cu ora (40 lei /ora) a unui expert in montaj filme, care sa ajute operatorii nostri in realizarea clipurilor si filmelor document cu activitatea si pozitia SCMD in problemele care ne privesc, filme ce vor fi trimise gratuit tuturor televiziunilor, inclusiv locale si vor fi postate pe Internet;
· Contractele de utilitati in derulare la zi, raportul privind situatia site-urilor de Internet ale SCMD (Anexa 3), evidenta la zi a bunurilor achizitionate de SCMD (mijloace fixe si obiecte de inventar);
· S-a prezentat situatia bunurilor achizitionate si existente la sediul central, urmand ca pana la urmatoarea sedinta Secretariatul Tehnic sa prezinte situatia bunurilor achizitionate si aflate la Filiale.


La urmatorul punct al ordinii de zi s-a prezentat situatia numerica a membrilor de sindicat per ansamblu si pe filiale, constatandu-se urmatoarele:
· Exista o crestere medie de 500 de membri noi pe saptamana, chiar in conditiile actuale de agresiune de imagine fara precedent asupra SCMD;
· Exista filiale cu numar de membri intre 20 si 200, dar si filiale cu un numar de peste 350 de membri;
· S-a reconfirmat necesitatea cresterii numarului de filiale, in special in Bucuresti, tinandu-se cont de informatiile care ne-au parvenit privind situatia Romaniei in 2011: Guvern de “”uniune nationala””, 40 de arondismente in Bucuresti, in locul Sectoarelor, 16 regiuni cu autonomie fiscala totala in locul judetelor, reducerea SRI, MAI si MApN la simple caricaturi, securitatea Romaniei urmand a fi asigurata de … NATO, declararea Romaniei stat multicultural in loc de national, etc.
· Un numar de 1150 de membri ai SCMD nu se afla in evidenta filialelor ci in evidenta directa a SCMD, prin Secretariatul Tehnic. La acest punct s-a votat ca toti sindicalistii neafiliati sa fie treptat luati in evidenta de catre filialele din judetul de domiciliu, iar grupurile de initiativa din Teleorman si Harghita, care depasesc cu mult numarul necesar, sa fie ajutate sa se constituie rapid in Filialele 1 Alexandria si 1 Miercurea Ciuc.

Ca ultim punct pe ordinea de zi,
la propunerea Secretariatului Tehnic si a presedintilor filialelor din Bucuresti care isi desfasoara activitatea la sediul central, propunere sustinuta si de filialele 1 Botosani si 1 Calarasi, s-a discutat si s-a decis reorganizarea Secretariatului Tehnic, in care sa fie cooptat si dl Cpt Cdor (r) Sirbu Razvan, si stabilirea unor atributii clare pentru membrii acestuia.
De asemenea, la propunerea vicepresedintelui cu probleme juridice si a dl Comisar Sef Racasan Stefan s-a votat constituirea unei permanente cu experti juristi la sediul central al SCMD, care sa raspunda prompt solicitarilor de natura juridica ale membrilor SCMD si sa asigure legatura permanenta a dnei Cobuz Elena cu avocatii si casele de avocatura din Bucuresti si din tara, angajati de catre SCMD.

Honor et Patria! Vae victis!

Presedintele SCMD,
Col. (r) dr. Dogaru Mircea

marți, 16 noiembrie 2010

Judecătorul suprem Emil Boc
Autor GNV Locale 15 Noiembrie 2010

Valer Marian

Raport din Parlament

Senatorul PSD de Satu Mare, Valer Marian, a prezentat ieri, în plenul Senatului o declaraţie politică intitulată “Judecătorul suprem Emil Boc”. Reproducem integral conţinutul declaraţiei politice:

Şeful formal al Guvernului, premierul Emil Boc, licenţiat în drept la fără frecvenţă, proaspăt conferenţiar ameninţat de şomaj şi doctorand întârziat în drept constituţional, tinde să devină un judecător suprem în România, în timp ce jucător suprem a fost şi a rămas stăpânul său de la Palatul Cotroceni, preşedintele Traian Băsescu. Vinerea trecută, Curtea Constituţională a României a dat publicităţii motivarea hotărârii prin care a decis că angajarea răspunderii Guvernului Boc pe Legea Educaţiei este neconstituţională. Deşi în motivare se arată că în acest caz nu subzistă condiţia urgenţei şi că Guvernul a încălcat competenţa Parlamentului de unică autoritate legiuitoare, premierul Boc nu a recunoscut validitatea hotărârii instanţei constituţionale supreme din România, declarând imediat că decizia Curţii Constituţionale permite Guvernului continuarea procedurii asumării răspunderii pe Legea Educaţiei. Tot săptămâna trecută, trei tribunale din România (Vâlcea, Călăraşi şi Dolj) au admis cererile unor angajaţi bugetari, au declarat ilegală reducerea salariilor cu 25% de către Guvernul Boc şi au obligat la restituirea sumelor tăiate pe motiv că a fost încălcat dreptul de proprietate. Premierul Boc nu recunoaşte însă aceste hotărâri judecătoreşti, intenţionând să le infirme prin hotărâri de guvern care vor amâna plata restanţelor. Cu puţin timp în urmă, Boc a contestat hotărârile a două curţi de apel (Cluj şi Bucureşti) care au decis suspendarea hotărârii de guvern privind recalcularea pensiilor militarilor, magistraţilor, diplomaţilor ş.a.
O sfidare de asemenea manieră a hotărârilor instanţei constituţionale supreme şi a instanţelor de drept comun este fără precedent în România postcomunistă. O asemenea sfidare este de o gravitate deosebită, mai ales în actualul context de criză economică şi instituţională, putând fi interpretată drept un îndemn la nerespectarea legii şi la nerecunoaşterea puterii judecătoreşti. O asemenea interpretare a deciziei Curţii Constituţionale este de natură să lase Parlamentul fără principalul obiect de activitate: legiferarea. Premierul autodeclarat jurist şi profesor de drept constituţional dovedeşte că nu cunoaşte ori nu respectă nici măcar principiul elementar al statului de drept conform căruia nimeni nu se află deasupra legii. Acum, nu ne mai miră că premierul Emil Boc a devenit un campion al neconstituţionalităţii, având în palmares în mai puţin de doi ani de guvernare cel puţin 7 (şapte) angajamente legislative (ordonanţe de urgenţă, legi sau proceduri de angajare a răspunderii) declarate neconstituţionale de Curtea Constituţională.
Nu ne mai miră nici faptul că prestigioasa conducere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj – Napoca nu-i recunoaşte premierului Emil Boc calitatea de profesor de drept constituţional. Pe de o parte, Emil Boc a absolvit Facultatea de Drept la fără frecvenţă, ca a doua facultate, licenţa iniţială şi de bază obţinând-o în istorie şi filozofie. Boc n-a fost niciodată un practician al dreptului întrucât nu a activat în magistratură (ca judecător sau procuror), nu a practicat avocatura şi nu a fost nici măcar consilier juridic la vreo instituţie sau firmă. Pe de altă parte, Emil Boc nu a fost şi nu este profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai. Boc a predat doar elemente de drept constituţional la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative a universităţii clujene, la care este decan Cătălin Baba, fost şef al Cancelariei primului – ministru, actualmente secretar de stat în Ministerul Educaţiei, şi unde a obţinut gradele universitare de lector şi, mai recent, de când este premier, de conferenţiar. Nu este lipsit de importanţă că premierul Emil Boc nu a reuşit să-şi ia doctoratul în drept constituţional, fiind doctorand în materie de nu mai puţin de 11 ani. Ghinionul său este că-l are coordonator la lucrarea de doctorat pe unul din cei mai prestigioşi profesori de drept constituţional din România (Ion Deleanu), de care nu a trecut nimeni fără să ştie.
Senator Valer Marian

miercuri, 10 noiembrie 2010

Cazul Alro – un posibil Watergate românesc
Autor GNV Locale 8 Noiembrie 2010

Valer Marian

Raport din Parlament

Senatorul PSD de Satu Mare, Valer Marian, a prezentat luni la Senat o declaraţie politică intitulată “Cazul Alro – un posibil Watergate românesc”. Reproducem integral textul declaraţiei:

Opinia publică românească a rămas stupefiată după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat la finele săptămânii trecute că la dosarul Alro (înregistrat la Secţia Penală sub nr. 6594/2/2010) nu au fost ataşate CD-uri cu interceptări telefonice. Dispariţia prin ascunderea sau distrugerea interceptărilor privind pe foştii consilieri ai preşedintelui Traian Băsescu, Theodor Stolojan şi Elena Udrea, pe soţul acesteia, Dorin Cocoş, şi pe alţii, după ce unele stenograme privind implicarea acestora în cazul Alro au fost făcute publice în mass-media în ultimele trei săptămâni, ar constitui un precedent deosebit de grav pentru instituţiile de justiţie şi de siguranţă naţională din România, de natură să declanşeze un scandal gen Watergate la Bucureşti. După cum se ştie, în 1974, în urma unei campanii asidue de presă şi a unei anchete tenace a Senatului SUA, preşedintele american Richard Nixon a trebuit să demisioneze din funcţie, sub ameninţarea demiterii sale de către Congres, după ce a refuzat predarea unor înregistrări deţinute de administraţia prezidenţială ori a distrus anumite părţi din înregistrări privind interceptările ilegale de la sediul Partidului Democrat.
Cu trei săptămâni în urmă, spre disperarea şefilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a ajuns la cunoştinţa publică rezoluţia emisă de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în data de 28 ianuarie 2010, în dosarul nr. 30D/P/2007, prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de Theodor Stolojan, Elena Udrea, Dorin Cocoş ş.a., cu privire la suspiciunea de săvârşire a infracţiunilor de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat şi tentativă de subminare a economiei naţionale, motivându-se că faptele nu există. Grupul Stolojan – Udrea – Cocoş a fost albit printr-o rezoluţie întinsă pe 14 pagini, care a fost emisă după trei ani de la demararea cercetărilor asupra acestora, în ianuarie 2007. Rezoluţia este semnată de procurorul Valentin Horia Şelaru şi a fost emisă la scurt timp (o lună şi trei săptămâni) după realegerea lui Traian Băsescu în funcţia de preşedinte al României. Procurorul Şelaru a finalizat acest dosar după ce alţi trei procurori care au lucrat în cauză, respectiv procurorii şefi adjuncţi ai DIICOT, Ciprian Nastasiu şi Angela Ciurea, şi procurorul şef de birou Doru Ioan Cristescu, au trebuit să părăsească Parchetul, primii doi forţat, al treilea prin pensionare.
De ce au trebuit să plece din DIICOT trei procurori profesionişti care au demarat şi au căutat să aprofundeze cercetările în această cauză? Cum s-a ajuns ca această cauză complexă şi complicată să fie soluţionată cu NUP de un procuror anonim, adus din provincie (de la DNA Braşov) şi suspectat că ar fi ofiţer acoperit al unui serviciu secret? Explicaţia trebuie căutată în atitudinea duplicitară şi obstrucţionistă manifestată în această cauză de Serviciul Român de Informaţii şi de Administraţia Prezidenţială, şi în conduita obedientă a procurorului general al României, Laura Codruţa Kovesi, faţă de preşedintele Traian Băsescu.
Cercetările asupra grupului Udrea – Stolojan – Cocoş au fost începute în urma şi în baza unei sesizări a Serviciului Român de Informaţii care semnala Parchetului acţiuni concrete ale unui nucleu format din Vadim Benyatov, reprezentantul pentru Europa de Est al grupului financiar bancar multinaţional Credit Suisse First Boston – CSFB şi susţinător activ al Grupului Marco în România. Vitaly Maschitsky – preşedintele Grupului Marco, Valery Krasnov – vicepreşedintele Grupului Marco şi Marian Daniel Năstase – preşedintele Grupului Marco pentru România, care a avut drept ţintă consolidarea unei importante reţele de sprijin formată din factori de influenţă la nivelul Administraţiei Prezidenţiale şi a Parlamentului României, care să susţină interesele conjuncturale şi strategice impuse de entităţi ruseşti în domeniul energiei şi al materiilor prime strategice în România, în detrimentul intereselor economice naţionale. În calitate de acţionar majoritar la SC Alro SA, cel mai mare producător de aluminiu din Europa Centrală şi de Est şi cel mai mare consumator de energie electrică din România, Grupul Marco, concern multinaţional cu capital majoritar rusesc, a urmărit încheierea unor contracte de furnizare a energiei pe termen lung (12 – 15 ani) şi la un preţ redus, fiind suspectat că intenţiona să revândă o parte din energia contractată pe piaţa internă din ţara noastră, la preţuri mai mari decât cele de achiziţie.
În perioada 3 iunie – 1 septembrie 2008, la cererea DIICOT, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a autorizat interceptări şi înregistrări audio-video a mai multor persoane cercetate în dosarul nr. 30/D/P/2007, printre care se numărau şi Elena Udrea. Theodor Stolojan şi Dorin Cocoş. Fostul procuror şef-adjunct al DIICOT, Ciprian Nastasiu, a afirmat atât în cartea sa „Prădarea României”, în capitolul intitulat „S-a ajuns la cei mai apropiaţi consilieri ai lui Băsescu” (pag. 137 – 142), cât şi într-un interviu televizat că, de la data autorizării de către instanţă a activităţii de monitorizare (3 iunie 2008) şi până la data la care a solicitat instanţei prima prelungire a acestei activităţi (2 iulie 2008), nu a primit de la SRI niciun transcript al convorbirilor purtate de Udrea, Stolojan, Cocoş şi ceilalţi. Mai mult, Ciprian Nastasiu a arătat că după ce a primit autorizarea şi a trimis cererea la SRI a fost chemat de colonelul Sorin Cozma, şeful departamentului SRI care se ocupa cu spionajul economic, care i-a spus că nu-şi mai menţinea opinia anterioară şi că nu împărtăşea punctul de vedere al procurorilor cu privire la implicarea acestor persoane de la nivel înalt în acţiunile grupului Marco, deşi cazul a fost demarat şi dezvoltat pe baza documentaţiei SRI. Totodată, acest colonel Cozma i-a spus tranşant că nu va facilita supravegherea sau monitorizarea întâlnirilor acestor persoane importante. Ciprian Nastasiu a mai arătat că în data de 3 iulie 2008, respectiv a doua zi după ce a solicitat prelungirea autorizaţiei de interceptare şi a informat instanţa că SRI a refuzat să se conformeze cererii făcute cu o lună înainte, a fost demis de procurorul general Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror DIICOT.
Fostul procuror şef de birou din cadrul DIICOT, Doru Ioan Cristescu, pensionat în 2009, a declarat recent că, după’ demiterea lui Nastasiu, SRI a transmis la dosar 60 – 70 de CD-uri, o parte în formă scrisă şi cea mai mare parte pe suport optic. Şi purtătorul de cuvânt al SRI, Marius Bercaru, a declarat recent că această instituţie a transmis DIICOT toate CD-urile cu interceptările autorizate în original. Unde se află atunci aceste CD-uri? De ce nu au fost ataşate la dosarul cauzei? Procurorul şef de birou Doru Ioan Cristescu a solicitat Administraţiei Prezidenţiale, printr-o adresă formulată în data de 6 iunie 2008, copii de pe memoriile, cererile şi petiţiile adresate de Grupul Marco, precum şi conţinutul celor solicitate de reprezentanţii acestui grup cu prilejul audienţelor acordate la Palatul Cotroceni. Potrivit lui Cristescu, Administraţia Prezidenţială a refuzat iniţial să transmită înscrisurile solicitate, motivând că solicitarea respectivă trebuie adresată preşedintelui Traian Băsescu, iar, după o nouă solicitare adresată acestuia, a primit înscrisurile solicitate, mai puţin stenogramele cu discuţiile purtate cu prilejul audienţelor, care constituiau o probă scrisă pertinentă şi concludentă.
Motivarea rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale este vădit netemeinică, fiind în mare parte de-a dreptul hilară. Procurorul Valentin Horia Şelaru realizează mai mult o motivare filozofico-economică decât una juridică pentru soluţia emisă, invocând dispoziţiile Constituţiei României referitoare la libertatea economică şi la dreptul de petiţionare, precum şi faptul că România a optat pentru modelul de piaţă liberalizată în domeniul energiei, model utilizat în Europa. Cu multă largheţe, procurorul care a dat NUP motivează că măsurile procesual penale utilizate pentru completarea materialului probator – interceptări şi înregistrări audio –au infirmat ipoteza potrivit căreia, pe de o parte, învinuitul Vadim Benyatov şi numiţii Vitaly Maschitsky, Valery Krasnov şi Marian Daniel Năstase ar pregăti comiterea infracţiunii de subminare a economiei naţionale, iar, pe de altă parte, numiţii Elena Udrea, Theodor Stolojan, Dorin Cocoş ş.a. n-ar fi avut o participaţie penală la această faptă penală. Procurorul Şelaru invocă sau, mai bine zis, bate şaua de nu mai puţin de patru ori în cuprinsul rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale că reprezentanţii Grupului Marco au avut un interes legitim în negocierea şi asigurarea pentru SC Alro SA a unor contracte de furnizare a energiei pe termen lung (12 -15 ani), în scopul de a obţine un preţ predictibil la energie, în condiţiile în care acest preţ reprezenta 35% din costurile aluminiului produs. În cazul Elenei Udrea, procurorul Şelaru recurge la o motivaţie mai mult decât hilară, de-a dreptul absurdă: „… împrejurarea că la data la care aceste discuţii sau întâlniri s-au derulat, respectiv anii 2005 – 2006, Elena Udrea – soţia lui Dorin Cocoş, ocupa funcţia de consilier de stat şi şef al Cancelariei Prezidenţiale, este un element de notorietate care nu schimbă starea de fapt, probele excluzând existenţa unei suspiciuni ori a vreunei legături cu fapta penală care este dovedită că nu a fost comisă”. În cazul soţului Elenei Udrea, procurorul Şelaru motivează că „este probat faptul că Daniel Năstase a avut discuţii cu Dorin Cocoş pe teme care privesc mediul de afaceri”.
Având în vedere stenogramele date recent publicităţii, ca să excludă orice suspiciuni şi să dovedească că fapta nu a fost comisă, ar fi fost logic şi necesar ca procurorul Şelaru să-şi pună şi să pună următoarele întrebări: De unde ştia soţul doamnei consilier prezidenţial Elena Udrea la ce oră şi în ce salon urmau să fie primiţi în audienţă reprezentanţii Grupului Marco la Palatul Cotroceni? De unde puteau şti reprezentanţii Grupului Marco ce rezoluţie a pus preşedintele Traian Băsescu pe memoriul SC Alro SA şi ce intervenţii a făcut acesta şi consilierul prezidenţial Theodor Stolojan la ministrul Economiei, Codruţ Şereş? Pe ce s-a bazat ministrul Şereş când a afirmat că reprezentanţii SC Alro SA au umblat cu valize cu milioane de dolari la Palatul Cotroceni? Pe ce s-a bazat fostul procuror şef adjunct al DIICOT, Ciprian Nastasiu, când a afirmat că a aflat în cursul anchetei că reprezentanţii ruşi ai Grupului Marco au avut două întâlniri cu consilierii prezidenţiali Elena Udrea şi Theodor Stolojan la hotelul Elenei Udrea din Bucureşti, ocazie cu care s-ar fi dat suma de patru milioane de euro? De când aranjarea unor audienţe la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, precum şi a unor intervenţii la nivel de preşedinte al României sau de consilieri prezidenţiali reprezintă simple discuţii despre mediul de afaceri? De ce nu au fost efectuate cercetări asupra numiţilor Elena Udrea, Dorin Cocoş şi Theodor Stolojan şi sub aspectul infracţiunii de trafic de influenţă?
Preşedintele Traian Băsescu şi pupila sa Elena Udrea încearcă acum să dreagă busuiocul invocând că problemele SC Alro SA cu „băieţii deştepţi din energie” erau de notorietate în mediul politic şi în mediul de afaceri, iar sprijinirea acestei firme era o chestiune de interes naţional. Mai mult, preşedintele Băsescu încearcă să arunce pisica în curtea PSD, afirmând că privatizarea dubioasă a Alro s-a realizat în timpul guvernării Adrian Năstase, respectiv în anul 2002. Da, este adevărat că privatizarea Alro a fost finalizată în timpul guvernării Năstase. Numai că sforile privatizării acestei societăţi strategice au fost trase anterior de trioul Traian Băsescu – Valeriu Stoica – Theodor Stolojan. Privatizarea Alro a fost iniţiată, în cadrul unui program PSAL (II) încheiat cu Banca Mondială în anul 1999, când Valeriu Stoica era vicepremier şi ministru al justiţiei în Guvernul Radu Vasile, iar Traian Băsescu era ministrul transporturilor şi negociator şef al Guvernului cu Banca Mondială în ce priveşte programul PSAL, în timp ce Theodor Stolojan era angajat la Banca Mondială. Mai mult, prin Hotărârea Guvernului României nr. 374/1999, ministrul Traian Băsescu a fost desemnat coordonator al programului de privatizare PSAL care viza societăţi strategice cu capital majoritar de stat ca Petrom, Sidex, Alro şi Alprom. Traian Băsescu a devenit în perioada respectivă un fel de proconsul economico-financiar al guvernelor Radu Vasile şi Mugur Isărescu. În timpul audierilor Comisiei pentru suspendarea preşedintelui României constituită în 2007, în contextul unor acuzaţii aduse pe tema apropierii de proprietarii ruşi ai industriei de aluminiu din ţara noastră, Traian Băsescu a fost reclamat că a introdus, cu de la sine putere, ocolind plenul Guvernului, Alro şi Alprom pe lista societăţilor incluse în PSAL. Atunci şi ulterior, Valeriu Stoica a asigurat consilierea şi reprezentarea juridică a firmei Alro prin firma sa de avocatură, cu privire la care s-a vehiculat în presă că încasa de la Alro onorarii de 20.000 de euro lunar pentru consultanţă juridică. După ce au revenit împreună la putere în decembrie 2004, marii apărători ai interesului naţional, Traian Băsescu, Valeriu Stoica şi Theodor Stolojan, s-au gândit să mai pună o vorbă bună ori să mai facă o faptă bună în beneficiul şi pentru prosperitatea Alro.
Având în vedere dispariţia CD-urilor cu interceptări din dosarul Alro, acuzele privind atitudinea obstrucţionistă a Serviciului Român de Informaţii şi a Administraţiei Prezidenţiale, îndepărtarea a trei procurori profesionişti care au lucrat în dosar, motivarea netemeinică, chiar hilară, a rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale emise în cauză de un procuror relativ anonim, suspectat că ar fi ofiţer acoperit al unui serviciu secret, precum şi împrejurarea că în cauză nu au fost efectuate cercetări şi sub aspectul infracţiunii de trafic de influenţă, consider că se impune efectuarea unei anchete parlamentare, care să clarifice inclusiv circumstanţele implicării preşedintelui Traian Băsescu şi a unor colaboratori importanţi şi apropiaţi (Theodor Stolojan, Valeriu Stoica, Elena Udrea) atât în privatizarea SC Alro SA cât şi în obţinerea unor contracte pentru energie ieftină pe o perioadă îndelungată în beneficiul acestei companii private cu capital străin.
Senator Valer Marian