miercuri, 22 decembrie 2010

IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR SCMD
Departamentul Juridic al SCMD, in colaborare cu domnul avocat Col. (rez) Viorel Iepure, va recomanda ca pana la 28 decembrie 2010, sa inaintati catre casa de pensii la care sunteti in evidenta (M.A.I., M.Ap.N sau S.R.I.) urmatoarea notificare, adaptata in functie de situatia in care va aflati fiecare dintre dumneavoastra, dupa urmatorul model:


1. M.Ap.N
2. M.A.I. -
3. S.R.I. -Subsemnatul …………… domiciliat în………… CNP……………, pensionar militar având nr.dos.pensie………………, vă adresez prezenta

N O T I F I C A R E

prin care vă solicit să nu imi recalculati pensia pe baza salariului mediu brut pe economie, cu consecinta păstrării în plată a pensiei actuale stabilite prin Decizia nr……………. din ……………, până la solutionarea definitivă si irevocabilă a dosarului nr.1510/33/2010 al Curtii de Apel Cluj având ca obiect anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din H.G. nr.735/2010.

M o t i v e :

1. Nu am solicitat si nu solicit recalcularea pensiei militare de care beneficiez în prezent întrucât Legea nr.119/2010 nu stabileste o astfel de obligatie în sarcina pensionarilor militari.
2. Executarea Hotărârii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, este suspendată începând din 28.09.2010 prin Sentinta civilă nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj.
Prin Sentinta civilă nr.443 din 23.11.2010 Curtea de Apel Cluj a dispus anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din acelasi act normativ. Prin urmare, în conformitate cu art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, măsura suspendării H.G. nr.735/2010 dispusă prin Sentinta civilă nr.338 din 28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj se prelungeste de drept până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei privind anularea.
3. Aplicabilitatea ”erga omnes” (pentru toti cei aflati sub incidenta actului administrativ) a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus suspendarea H.G. nr.735/2010 nu poate fi pusă la îndoială, întrucât:
a) Este vorba de un act administrativ cu caracter normativ si nu de unul cu caracter individual.
b) Un act administrativ cu caracter normativ nu poate să fie suspendat doar pentru o parte dintre cei aflati sub incidenta lui (pentru reclamanti) iar pentru ceilalti să nu fie suspendat. În acest sens, art.14 al.7 din Legea nr.554/2004 dispune că ”suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării”, fără a distinge între persoanele care au atacat acel act si cele care nu l-au atacat. Or, acolo unde legea nu distinge nici cel care este chemat să o interpreteze nu trebuie să distingă, aceasta însemnând că noi nu putem exclude cazuri sau persoane care nu au fost excluse de legiuitorul însusi.
A interpreta că încetarea oricărei forme de executare operează doar cu privire la reclamanti înseamnă a adăuga la lege întrucât, dacă ar fi dorit încetarea formelor de executare doar pentru acestia, legiuitorul ar fi prevăzut acest lucru în mod expres.
c) Art.14 al.6 din Legea nr.554/2004 dispune că ”nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive”. Nici aici legiuitorul nu distinge între cereri care ar fi formulate de aceiasi reclamanti sau de altii.
Prin urmare, o cerere ulterioară formulată de alti reclamanti ar fi respinsă ca inadmisibilă (dacă prima cerere a fost respinsă) sau ca rămasă fără obiect (dacă prima cerere a fost admisă). Astfel a procedat si Curtea de Apel Bucuresti în dosarul nr.7274/2/2010 în care, constatând că executarea H.G. nr.735 a fost suspendată prin Sentinta nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj, a respins cererea nouă de suspendare a aceluiasi act administrativ normativ (cerere formulată de alti reclamanti) ca rămasă fără obiect.
d) Efectul ”erga omnes” al unei hotărâri judecătoresti prin care s-a suspendat executarea unui act administrativ este consacrat si în practica Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Astfel, în Decizia nr.2199/14.04.2009 a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme s-a motivat că: ”Tocmai de aceea, suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca fiind în realitate, un eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată, pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atâta timp cât autoritatea publică sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efectele asupra celor vizaţi”. Este indiscutabil că, in cazul de fata, ”cei vizati” sunt toti cei aflati sub incidenta actului administrativ si nu doar reclamantii.
4. Interpretarea corectă a legii este atributul exclusiv al institutiilor si persoanelor chemate să facă aplicarea directă a acesteia si să dispună, cu bună-credintă, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din legea respectivă.
Fată de motivele invocate la punctul 3, este evident că recalcularea pensiei prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie cu motivatia nedepunerii cererii de recalculare si/sau a documentelor doveditoare, ar constitui o măsură vădit nelegală si ar evidentia o totală rea-credintă în stabilirea si acordarea unui drept fundamental. Consecinta unei astfel de măsuri o constituie angajarea răspunderii juridice a persoanei (persoanelor) vinovate.
Solicitarea si luarea în considerare a ”punctelor de vedere” ale unor terte persoane nu înlătură răspunderea juridică a persoanelor implicate direct în procesul de recalculare a pensiilor.

Având în vedere cele arătate mai sus, în situatia în care nu veti da curs solicitării mele, mă voi adresa instantelor de judecată interne si internationale competente, solicitând anularea actelor pe care le veti emite precum si despăgubiri pentru toate prejudiciile care îmi vor fi cauzate prin diminuarea nelegală a pensiei.

Anexez, în fotocopie, minuta Sentintei civile nr.338/28.09.2010 si minuta Sentintei civile nr.443/23.11.2010 ale Curtii de Apel Cluj.

Data.................. Semnatura..................

Inainte de data si semnatura, aceasta se poate „personaliza” astfel:
- Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si nu le-au primit, vor arata acest lucru;
- Cei care au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor si le-au primit, vor arata lipsurile constatate (perioade lipsa, imposibilitatea de a verifica corectitudinea datelor, semnaturi neautorizate, etc.)
- Cei care nu au depus cereri pentru obtinerea adeverintelor nu vor adauga nimic.
Va recomandam ca Notificarea sa fie trimisa prin scrisoare cu confirmare de primire.
Adresele sunt:
1. Ministerul Apararii Nationale, Directia Financiar Contabila, Serviciul Pensii Militare si Drepturi Sociale, str. Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6 Bucuresti
2. Serviciul Roman de Informatii, Directia Financiara (in atentia Casa de Pensii), Piata Amzei, nr.4, Sector 1 Bucuresti
3. Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Generala Financiara, Casa de Pensii, str. George Georgescu nr. 3, sector 4 Bucuresti
Publicat de Sindicatul Militarilor la 04:11

marți, 14 decembrie 2010

Programul BO al SCMD Filiala Satu MareIn perioada 16.12 - 23.12.2010 programul BO al SCMD Filiala Satu Mare este urmatorul:Zilnic, orele 12.00 - 15.00, astfel:

16.12.2010- Blidar Vasile

17.12.2010- Strâmb Gheorghe

20.12.2010- Rentea Gheorghe

21.12.2010- Pavel Dumitru

22.12.2010-Precup Ioan

23.12.2010- Blidar Vasile


In zilele si orele mentionate in program la sediul se va afla cel putin un membru al BO pentru:
- preluarea cererilor de adeziune si eliberarea legitimatiilor;
- semnarea de catre membrii sindicatului a tabelului cu membrii filialei ce vor fi reprezentati in instanta de catre presedintele SCMD, col.(r) Mircea Dogaru.
- rezolvarea problemelor curente.

vineri, 10 decembrie 2010

PENTRU CEI CARE NU AU FOST PREZENTI DIN DIFERITE MOTIVE LA ADUNAREA GENERALA A FILIALEI, DIN 10 DECEMBRIE 2010

Dupa cum bine ştiţi, în ziua de 10 DECEMBRIE 2010 a avut loc la CASA de Cultură , ADUNAREA GENERALA A FILIALEI.

Din diferite motive (în nici un caz imputabile conducerii FILIALEI care a anuntat evenimentul pe pagina de NET care îi este special destinată şi prin alte mijloace, încă de pe 25 NOIEMBRIE 2010 si a dublat anuntul prin mail-uri adresate in doua randuri celor care ne-au furnizat adresele la care pot fi gasiti) unii dintre dumneavoastra nu ati putut fi prezenti.

Pentru acei dintre dumneavoastra care nu ati putut fi prezenti precum si pentru cei care mai doresc inca sa se inscrie în FILIALA noastră (numai in aceasta zi s-au mai inscris incă 7 membri), termenul de semnare a tabelelor pe baza carora vom fi reprezentati in justitie s-a prelungit .

ATENTIE !

Pentru ca acesta importanta activitate să se desfăşoare în ordine, cu acurateţe (se verifica cu mare atenţie de către fiecare semnatar, exactitatea datelor personale, pentru a se evita greşelile pe care JUSTITIA NU LE TOLEREAZA) şi în termenul la dispozitie, trebuie neaparat sa luati URGENT legătura cu secretarul FILIALEI, domnul col.(r) BLIDAR VASILE (Telefon: 0745 366 102, E-mail: blidarv@yahoo.com, ) PENTRU A STABILI DE COMUN ACORD locul, data şi ora când veti semna aceste tabele.

Nu se pot întocmi la timp aceste tabele deoarece lipsesc datele celor absenţi de la adunare.

Totodată , pentru ca pe viitor să fie evitate situaţiile jenante care v-au pus în postura de neparticipare la activităţi anunţate din timp de către conducerea FILIALEI precum şi pentru corecta şi completa dumneavoastră informare, va recomandăm să accesaţi/consultaţi zilnic pagina de web destinata FILIALEI noastre.

Pentru acei dintre dumneavoastra care pleacă in străinatate ar fi recomandabil să lasaţi cuiva o imputernicire/procură dată în faţa notarului care să indrituiască acea persoană să vă reprezinte interesele pe perioada cât lipsiţi !

ATENTIE !

Fără să o luaţi ca o ameninţare dacă până pe data de 16.12. 2010 nu veţi depune la sediul filialei datele cerute nu vom putea trece pe tabele numele dumneavoastră.

joi, 9 decembrie 2010

Senatorul Marian l-a dat pe ministrul Oprea pe mâna Parchetului General
Autor GNV Locale 8 Decembrie 2010Acesta a depus ieri o sesizare penală împotriva ministrului apărării pentru abuz în serviciu contra intereselor publice şi trafic de influenţă

Senatorul PSD de Satu Mare Valer Marian a depus, ieri, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o sesizare penală împotriva ministrului Apărării Naţionale, Gabriel Oprea. În sesizarea adresată procurorului general Laura Codruţa Kovesi, senatorul Marian solicită cercetarea ministrului Oprea pentru abuz în serviciu contra intereselor publice şi trafic de influenţă. Reproducem integral conţinutul plângerii penale, înregistrată sub nr. 21124/08.12.2010:

“Subsemnatul Marian Valer, cu domiciliul ales în Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1, etaj 8, camera 9, senator în Parlamentul României şi vicepreşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din Senatul României, vă înaintez alăturat copii de pe interpelarea adresată primului ministru al României în data de 18 octombrie 2010, intitulată “Folosirea aviaţiei militare în interes de partid de către ministrul apărării naţionale”, şi de pe declaraţia politică prezentată în data de 6 decembrie 2010, intitulată “Ministrul apărării recidivează”, şi vă solicit să dispuneţi efectuarea de cercetări penale asupra numitului Oprea Gabriel, deputat independent şi ministru al apărării naţionale în Guvernul României, sub aspectul următoarelor infracţiuni:

1. abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. şi ped. de art.248 din Codul penal, pentru folosirea în scopuri politice, respectiv în interes de partid, a avioanelor, autoturismelor şi personalului Ministerului Apărării Naţionale, cu ocazia deplasărilor efectuate la Satu Mare în zilele de 9-10 octombrie 2010, respectiv 28 noiembrie 2010, prejudiciul cauzat constând în valoarea carburanţilor şi a uzurii mijloacelor de transport folosite şi în contravaloarea salariilor personalului folosit în perioada respectivă;
2. trafic de influenţă, prev. şi ped. de art.257 din Codul penal, pentru intervenţia la ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, pentru aprobarea finanţării proiectului de reabilitare drumuri şi canalizare al comunei Odoreu din judeţul Satu Mare, şi pentru intervenţia la nivel de Guvern, prin iniţierea de către Ministerul Apărării Naţionale a unei hotărâri care a fost aprobată, pentru transferul terenului şi construcţiilor unei foste unităţi militare către comuna Odoreu, în scopul racolării primarului comunei Odoreu, Pop Dumitru, actualmente cu apartenenţă politică la PSD, în Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR), partid în care deţine funcţia de preşedinte executiv.
Cu precizarea că prezentul act are caracter de denunţ penal, aştept să fiu convocat de urgenţă pentru a oferi detalii şi pentru a depune în probaţiune înscrisuri şi fotografii, precum şi pentru a indica martori”.

miercuri, 1 decembrie 2010

Stimati colegi ,in data de 09.12.2010 ora 12.00,biroul operativ al Filialei Va adreseaza rugamintea de-a va rupe din timpul D-voastra liber pentru a participa la o intalnire cu toti membrii sindicatului.Locul este cel stiut .
Va adresam rugamintea de-a veni si cu problemele care va framanta.
Postez acest comunicat din insarcinarea Biroului Filialei.