marți, 31 mai 2011

În ciuda avertismentelor internaţionale, Guvenul va institui taxa auto şi la prima vânzare a maşinilor intrate în ţară înainte de 1 ianuarie 2007

În ciuda avertismentelor internaţionale, Guvenul va institui taxa auto şi la prima vânzare a maşinilor intrate în ţară înainte de 1 ianuarie 2007

Liderii coaliţiei au mandatat Guvernul să impună plata taxei auto la prima vânzare a maşinilor înmatriculate în ţară înainte de intrarea în vigoare a acesteia, cuantumul cu care va fi redusă taxa urmând să fie decis de Executiv, au declarat surse participante la şedinţa coaliţiei.

Ministrul mediului, Laszlo Borbely, a arătat la rândul său că introducerea taxei auto şi pentru maşinile intrate în ţară înainte de intrarea în vigoare a acesteia a fost discutată şi agreată, luni dimineaţă, de liderii coaliţiei. "S-a convenit în acelaşi timp să fie respectat principiul nediscriminării prin modificările care urmează să fie introduse de Guvern", a spus Borbely.

În şedinţa de miercuri, Guvernul a amânat o decizie în privinţa taxei auto. Decizia va fi luată după o analiză de impact şi pe baza unor discuţii care urmează să aibă loc în cadrul coaliţiei.

Reducere universală

La finalul şedinţei de guvern, ministrul mediului, Laszlo Borbely, a declarat că "ordonanţa sau legea" de modificare a taxei auto va fi adoptată de Executiv în următoarea şedinţă şi că propunerea sa este aplicarea unei taxe auto care să fie percepută la prima vânzare a maşinilor intrate în ţară înainte de 1 ianuarie 2007, data de introducere a taxei de înmatriculare auto, cu o reducere a cuantumului taxei cuprinse între 20 şi 30%. Reducerea taxei va fi aplicată pentru toate maşinile, astfel încât să fie evitată o nouă discriminare, a arătat ministrul.

Sistemul actual al taxei auto va fi modificat după ce Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJUE) a arătat, într-un punct de vedere exprimat la cererea unei instanţe româneşti, că taxa de primă înmatriculare încalcă legislaţia Uniunii Europene întrucât produce un dezavantaj la vânzarea maşinilor second-hand din alte state pe teritoriul României. Punctul de vedere a fost transmis pentru un proces în care un român care şi-a cumpărat, în iulie 2008, o maşină second-hand din Germania şi a plătit taxa de poluare pentru înmatricularea în România a reclamat faptul că taxa este aplicată numai vehiculelor second-hand importate din alte state, nu şi celorlalte maşini second-hand deja înregistrate în ţară şi revândute.

Taxa, returnată în rate, pe mai mulţi ani

Un document guvernamental prezentat recent relevă că Guvernul discută impunerea taxei auto la prima vânzare a maşinilor intrate în ţară înainte de introducerea taxei, cu un cuantum redus cu 30%, şi restituirea unei diferenţe din banii deja daţi de proprietari, dar eşalonat pe mai mulţi ani, pentru a evita returnarea unei sume totale de 750 milioane de euro. Experţii juridici au atenţionat Guvernul că România riscă sancţiuni financiare din partea Uniunii Europene, în urma declanşării unei posibile proceduri de infringement, şi numeroase alte procese cu proprietarii de maşini, inclusiv cu cei care au pierdut iniţial în instanţă, dacă nu modifică urgent taxa auto şi nu restituie din sumele plătite.

Strânşi cu uşa de Uniunea Europeană

Oficial, Guvernul a decis ca, în aproximativ două săptămâni, să modifice din nou taxa de primă înmatriculare, după ce Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) a apreciat că această taxă încalcă legislaţia Uniunii Europene. În luna aprilie, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a arătat, într-un punct de vedere exprimat la cererea unei instanţe româneşti, că taxa de primă înmatriculare încalcă legislaţia Uniunii Europene, întrucât produce un dezavantaj la vânzarea maşinilor second-hand din alte state pe teritoriul României. Guvernul a decis atunci constituirea unei comisii care să stabilească dacă opinia Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene privind ilegalitatea taxei de primă înmatriculare impune modificarea legislaţiei referitoare la taxa auto. Reamintim că Guvernul a decis, în luna aprilie 2008, introducerea taxei de poluare auto, calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi emisiilor de dioxid de carbon.
sursa : puterea.ro

luni, 30 mai 2011

PROIECT DE LEGE PRIVIND PENSIILE UNOR RESPONSABILI AI REGIMULUI COMUNIST

EXPUNERE DE MOTIVE

……………………………………………………………….

Faţă de cele prezentate, vă propunem, spre adoptare, prezenta Lege privind pensiile unor responsabili ai regimului comunist implicaţi în acte de represiune pe motive politice.

PREŞEDINTELE EXECUTIV AL INSTITUTULUI DE INVESTIGARE A CRIMELOR COMUNISMULUI ŞI MEMORIA EXILULUI ROMÂNESC,

Ioan STANOMIR

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI,

Daniela Nicoleta ANDREESCU

Avizat,

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,

Sebastian Vladescu

MINISTRUL JUSTIŢIEI,

Cătălin Marian PREDOIU

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE,

Mihai Constantin SEITAN

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEIŞI INTERNELOR,

Vasile BLAGA


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL


LEGE

privind pensiile unor responsabili ai regimului comunist implicaţi în acte de represiune pe motive politice

Având în vedere faptul că statul comunist s-a întemeiat pe o reţea instituţională al cărei scop a fost perpetuarea unui regim ilegitim şi criminal, Fiind călăuzit de principiul justiţiei sociale şi al reparaţiei morale,Parlamentul României adoptă prezenta Lege:

ART. 1 Prezenta lege reglementează sistemul de pensii acordate pentru perioada 1945-1989 unor responsabili ai regimului comunist implicaţi în acte de represiune pe motive politice, prin care s-au comis abuzuri împotriva persoanelor şi au fost suprimate sau îngrădite drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.

ART. 2 În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) membru al nomenclaturii comuniste – membru al elitei comuniste care a ocupat o funcţie în cadrul nomenclaturii Partidului Muncitoresc Român şi a Partidului Comunist Român, consacrându-se exclusiv muncii din această organizaţie şi având sarcini precis delimitate şi retribuite în cadrul aparatului de partid;

b) lucrător al securităţii statului – ofiţeri, subofiţeri, angajaţi civili, care au activat în cadrul Securităţii, Ministerului de Interne şi Direcţiei Generale a Penitenciarelor, indiferent de statutul lor actual;

c) magistrat – judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi care, în perioada 1945-1989, au fost implicaţi în instrumentarea unor procese politice, indiferent de statutul lor actual.

ART. 3 (1) Cuantumul pensiei ofiţerilor, subofiţerilor şi angajaţilor civili ai Securităţii, Ministerului de Interne şi Direcţiei Generale a Penitenciarelor condamnaţi irevocabil pentru acte de represiune pe motive politice, prin care au fost comise abuzuri împotriva persoanelor şi au fost suprimate sau îngrădite drepturi şi libertăţilor fundamentale ale omului se stabileşte la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

(2) Stabilirea în acest mod a cuantumului pensiilor se face, începând cu luna următoare celei a hotărârii judecătoreşti irevocabile. Hotărârea judecătorească se comunică de către instanţa de judecată Casei de Pensii, în termen de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a acesteia.

ART. 4 (1) Cuantumul pensiei ofiţerilor, subofiţerilor şi angajaţilor civili ai Securităţii, Ministerului de Interne şi Direcţiei Generale a Penitenciarelor din perioada 1945-1989 care au fost declaraţi lucrători sau colaboratori ai Securităţii, potrivit reglementărilor legale cu privire la accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, se stabileşte la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

(2) Stabilirea în acest mod a cuantumului pensiei se face începând cu luna următoare celei a datei publicării hotărârii judecătoreşti irevocabile în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Hotărârea este comunicată casei de pensii de către Colegiul CNSAS în termen de 30 de zile de la publicare.

(3) Hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţele competente şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, până la adoptarea prezentei legi, vor fi comunicate casei de pensii în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.

ART. 5 (1) Cuantumul pensiei foştilor membri ai nomenclaturii Partidului Muncitoresc Român şi ai Partidului Comunist Român şi magistraţilor din perioada 1945-1989, condamnaţi irevocabil pentru acte de represiune pe motive politice prin care au fost comise abuzuri împotriva persoanelor şi au fost suprimate sau îngrădite drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului se stabileşte la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

(2) Stabilirea în acest mod a cuantumului pensiei se face începând cu luna următoare celei a hotărârii judecătoreşti irevocabile. Hotărârea judecătorească se comunică de către instanţa de judecată Casei de Pensii, în termen de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a acesteia.

ART. 6 (1) Cuantumul pensiei foştilor activişti ai Partidului Muncitoresc Român şi ai Partidului Comunist Român şi magistraţilor, din perioada 1945-1989, care au fost declaraţi lucrători sau colaboratori ai Securităţii, potrivit reglementărilor legale cu privire la accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, se stabileşte la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

(2) Stabilirea în acest mod a cuantumului pensiei se face în conformitate cu prevederile alin. (2) şi (3) ale articolului 4.

ART. 7 (1) Hotărârile judecătoreşti prevăzute la art. 3 alin. (2) şi la art. 5 alin. (2) din lege sunt hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti potrivit competenţei materiale ce le revine în baza dispoziţiilor Codului de procedură penală.

(2) Acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia se introduce la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, fiind scutită de taxă de timbru. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti poate fi atacată cu recurs, în condiţiile legii.

ART. 8 Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi norme de aplicare a acesteia.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor,

Presedintele Senatului,

NOTA

IICCMER a înaintat Direcției pentru Relația cu Parlamentul din cadrul Guvernului aceasta nouă formă a proiectului de Lege privind pensiile unor responsabili ai regimului comunist implicați în acte de represiune pe motive politice.

duminică, 29 mai 2011

Ţinutul Secuiesc stă în gazdă la Ungaria

Reprezentanţa Ţinutului Secuiesc la Bruxelles, care va fi deschisă oficial la 1 iunie, va funcţiona în spaţiul pus la dispoziţie gratuit în Casa Regiunilor Ungare. Vicepreşedintele PDL Sever Voinescu a afirmat că funcţionarea reprezentanţei într-o clădire a unor structuri administrative ungare ar crea „o tensiune clară”.

Purtătorul de cuvânt al democrat-liberalilor a calificat deschiderea reprezentanţei drept un fapt „cu adevărat intolerabil, scandalos şi care ar constitui un precedent periculos". Voinescu a atras atenţia că „integritatea României nu se discută" şi că iniţiativa, inclusiv titulatura acesteia, trebuie urmărite cu atenţie de autorităţile de la Bucureşti.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacţionat printr-un comunicat de presă, în care a catalogat drept „regretabilă orice acţiune care ar viza inaugurarea unei «reprezentanţe» a unei aşa-zise «unităţi administrativ-teritoriale» din România,care nu există şi nu are fundament constituţional sau legal". Reprezentanţii MAE au dat asigurări că fac demersuri pentru clarificarea situaţiei din jurul reprezentanţei Ţinutului Secuiesc la Bruxelles.

Apropiata inaugurare a reprezentanţei a stârnit preocuparea europarlamentarilor PDL, care vor analiza cazul la începutul săptămânii viitoare.

O fundaţie în loc de reprezentanţă

Europarlamentarul PDL Theodor Stolojan consideră înfiinţarea biroului Ţinutului Secuiesc „perfect legală" cu condiţia ca statutul acestuia să nu fie unul diplomatic sau de unitate teritorial-administrativă, de regiune. „O să discutăm în PDL această situaţie, dar cel mai important este să ştim ce statut va avea acest birou. Poate funcţiona însă ca o fundaţie, căreia să-i dea denumirea de Ţinutul Secuiesc", a explicat Stolojan.

Pe de altă parte, colegul său de partid şi de Parlament European, Sebastian Bodu, s-a arătat convins că „iniţiatorii au dorit să creeze impresia că biroul ar avea statut diplomatic şi ar sta sub sigla Partidului Popular European (PPE) pentru a-i spori importanţa". „Nu e nimic neobişnuit în inaugurarea acestui birou. Şi «Asociaţia Glumeţilor» ar putea avea unul la Bruxelles, dar asta nu înseamnă că are statut diplomatic. În ceea ce priveşte sigla PPE, ea apare pe orice invitaţie la un eveniment organizat de un europarlamentar din acest grup, pentru ca acesta să poată deconta cheltuielile din bugetul popularilor europeni", a mai spus Bodu.

Europarlamentarul UDMR Sogor Csaba, care declara joi că denumirea de Ţinutul Secuiesc a fost aleasă pentru reprezentanţă deoarece e „foarte veche", a precizat, ieri, că, juridic, denumirea va fi „Reprezentanţa judeţelor Covasna şi Harghita". În legătură cu alegerea Casei Regiunilor Ungare de la Bruxelles pentru găzduirea reprezentanţei, Sogor Csaba a explicat că acolo s-a oferit un spaţiu gratuit.

Citat din Iorga pe statuia lui Matei Corvin.

Reprezentanţii UDMR din Cluj-Napoca s-au supărat, ieri, după ce o plăcuţă pe care era inscripţionat un citat din Nicolae Iorga a fost amplasată pe statuia lui Matei Corvin din municipiu. „Biruitor în războaie, învins numai la Baia de propriul său neam când încerca să învingă Moldova nebiruită", suna textul lui Iorga.

Plăcuţa fusese îndepărtată la restaurarea de anul trecut a monumentului, când s-a păstrat doar inscripţia „Mathias Rex". MAE a cerut Ministerului Culturii să evalueze legalitatea instalării plăcuţei pe statuie. Ministerul ungar de Externe a reacţionat imediat, atenţionând că amplasarea plăcuţei cu pricina generează tensiuni între comunitatea maghiară şi cea română.
sursa: adevarul.ro

Emil Boc dă vina pe judecători pentru eşecul reformei pensiilor. Premierul, în Parlamentul magistraţilor: „Sunt jurist, nu sunt cizmar!”

PAREREA MEA ESTE CA UN CIZMAR , ARE O OPTICA MAI REALISTA !DAR DUP CUM BINE STITI , SITUATIA O PRIVITI PRIN PRISMA PROPIULUI BUZUNAR ....SI VA ESTE FRICA SA SA PUNETI PUNCTUL PE I IN CE PRIVESTE AVERILE ILICITE PENTRU CARE TAIATI AMARATELE DE PENSII ....NU VRETI SA VEDETI "SMENURILE" CARE SE FAC IN CURTEA DUMNEAVOASTRA ....VA ESTE FRICA SA LE VEDETI PENTRU CA NU MAI AVETI SPRIJIN ELECTORAL ....NE-ATI ADUS IN COADA EUROPEI , SUNTEM IN ACELASI RAND CU TARILE AFRICANE DESPRE CARE SE SPUNEA "LUMEA A TREIA" !!


ECONOMIE NU MAI AVEM , AGRICULTURA NU AVEM , INDUSTRIE NICI ATATA, INVESTITII STRAINE DE DOMENIUL FANTASTICULUI ....TURISM LA PAMINT ,
AM VANDUT TOT CE AVEAM MAI BUN , ...

MA INTREB CE INTERES AVETI?

MAI ALES CAND SPUNETI CA A-TI SCAPAT ROMANIA DE A SE PRABUSI IN HAOS ....

SI CHIAR ASA DE AR FI FOST...CINE A DUS-O IN ACEASTA STARE?

SPUNETI CA A SCAZUT NUMARUL DE SOMERI ..ESTE ADEVARAT ..DAR CA URMARE A FAPTULUI CA LI S-A TERMINAT ACEA PERIOADA CARE BENEFICIAU DE AJUTOR ...

ROMANIA DE ASTAZI : --FURACIOSI, PROSTI, INCULTI, MIZERABILI, MISOGINI ,SPAGARI, BATUTI IN CAP , INCEPIND DE LA DUMNEAVOASTRA .

AVETI TUPEUL SA MAI ZAMBITI CAND APARETI LA TV , ATAT DVS . CAT SI ALTE BABORNITE ...ASTA ESTE SFIDARE LA ADRESA POPORULUI ROMAN PE CARE L-ATI INFOMETAT ....CU CE DREPT?

CU CE DREPT ATI CUMPARAT PAINEA ASTAZI IN TIMP CE MII DE OAMENI NU AU ACEST PRIVILEGIU?

Premierul Emil Boc s-a aflat ieri în plenul CSM, alături de ministrul justiţiei, unde i-a criticat pe judecători pentru că au admis acţiunile petenţilor profesori şi pensionari, care au cerut şi obţinut în instanţe salariile şi pensiile tăiate de către Executiv. Boc i-a ascultat cu răbdare pe magistraţi, dar a gafat spunând despre ministrul justiţiei că este „reprezentantul Guvernului în Consiliu”, ceea ce a determinat reacţia instantanee a lui Cătălin Predoiu, care i-a replicat Premierului: „Să ştiţi că sunt reprezentantul justiţiei în Consiliu!”.

Premierul Emil Boc a participat, ieri, la şedinţa plenului Consiliului Superior al Magistraturii, însoţit de ministrul justiţiei, Cătălin Predoiu. Au mai fost prezenţi procurorul general, Laura Codruţa Kovesi, preşedintele Înaltei Curţi, Livia Doina Stanciu, Mihaela Tropcea, şeful Inspecţiei Judiciare, şi Mona Lisa Neagoe, preşedintele Tribunalului Bucureşti. Premierul a declarat, mai întâi, că este deschis dialogului, însă, probabil jenat de solicitudinea unora dintre membrii Consiliului, a replicat că înţelege mecanismele de funcţionare ale sistemului. „Sunt jurist, nu sunt cizmar!”, s-a zbârlit premierul la magistraţi. După ce i-a ascultat pe toţi cei prezenţi, Emil Boc s-a pus să facă morală judecătorilor din România, aducând critici nemaintâlnite până acum la vreun politician. Astfel, premierul a criticat judecătorii că au admis acţiunile petenţilor, profesori şi pensionari, care au atacat individual tăierea pensiilor şi a salariilor.

„Instanţele administrează bugetul ţării”

Declaraţiile şefului Executivului i-a iritat pe magistraţii prezenţi, însă nici unul nu i-a dat vreo replică legată de faptul că judecătorii sunt independenţi şi că, atunci când pronunţă o hotărâre, judecă potrivit actelor dosarului şi legilor în vigoare. Redăm mai jos, declaraţia istorică a premierului României, nu înainte de a preciza că judecătorul Mona Lisa Neagoe, preşedintele Tribunalului Bucureşti, tocmai îl informase pe Emil Boc de faptul că la această instanţă sunt înregistrate săptămânal 6.000 de acţiuni, ce au ca obiect recalcularea, returnarea pensiilor şi a salariilor.

„În strategia fiscal-bugetară 2012-2014, justiţia este obiectiv prioritar naţional în privinţa finanţării. Două obiective mari avem, cofinanţarea proiectelor europene şi justiţia, care sunt, repet, două priorităţi puse în această strategie. Aş vrea să reţineţi că a fost o bătălie ca să spui când ai şi sănătatea şi educaţia şi infrastructura şi fondurile europene, să vii să le explici colegilor din Guvern acest lucru. Este un lucru stabilit şi o să revedeţi în strategie prioritatea aceasta pentru justiţie. Doi - avem, dincolo de MCV, problema aceasta punctuală a duratei proceselor judiciare. Eu cred că soluţia se află de ambele părţi, noi în alocarea unor scheme de personal şi, acolo unde este posibil, în limita resurselor puţine pe care le avem, am dat deja câteva semnale, le vom face în continuare, după o realocare, cu prioritate acolo unde este nevoie. Sper să aveţi o disponibilitate de a veni, cu cât puteţi face dumneavoastră, pentru că ţara are nevoie de acest semnal din perspectivă internă şi internaţională. În al treilea rând, perioada aceasta de criză nu ne-a creat decât probleme uriaşe din perspectiva bugetului, în condiţiile în care instanţele administrază bugetul ţării, tot mai vine cineva să-ţi ceară bani. Pentru că noi ne facem o prognoză bugetară, răspundem în faţa Parlamentului, răspundem în faţa oamenilor, dar bugetul ţării este, din nefericire, stabilit de instanţele de judecată, de creditori. În aceste condiţii, degeaba pot să fac eu o strategie să aloc atâtea resurse justiţiei, pentru că îmi vine teancul de sentinţe judecătoreşti de plată a unor drepturi de tot felul şi atunci, ce fac? Trebuie să refac toată strategia şi să spun: OK! Nu mai facem nici o politică investiţională nici acolo, nici acolo, ne ocupăm de drepturi restante. Am venit în faţa Parlamentului, ne-am asumat răspunderi, sunt legi în vigoare, nu pot să înţeleg uneori cum este posibil ca şi în baza legii declarate constituţională, în baza legii neatacate totuşi să fie sentinţe de altă natură. Sunt jurist şi mi-e foarte greu să înţeleg! Dacă eşti în faţa acestei situaţii, trebuie să regândeşti toată politica bugetară a Guvernului. Principalul atribut al Guvernului este acela de a ţine în mână finanţele ţării. Or, dacă el nu are control asupra finanţelor ţării şi altcineva le stabileşte, vă daţi seama că suntem într-o situaţie greu, greu de descris! Ştiu că resursele financiare sunt insuficiente pentru toate categoriile populaţiei, dar dacă nu luam astfel de decizii, ajungeam cu salarii şi pensii într-o situaţie mult mai gravă. Acum, am depăşit partea aceea grea, s-a dus, e de domeniul trecutului, bun, norii mai sunt, încă, deasupra, nu putem face paşi înapoi. Dacă această politică este reversibilă, nu vom avea viitor, pe nici o componentă, nici posturi în justiţie, nici intrarea Codurilor noi, nimic! Pentru că de acolo trebuie să iei resursele şi să te ocupi de trecut”, a declarat Emil Boc

Ministrul justiţiei l-a corectat pe premier
În finalul întâlnirii, premierul şi-a declarat, încă o dată, disponibilitatea de a merge mai departe pe calea reformei „împreună cu reprezentantul Guvernului în Consiliu, domnul ministru al justiţiei”. Afirmaţia lui Emil Boc i-a provocat lui Cătălin Predoiu o replică imediată: „Să ştiţi că sunt reprezentantul justiţiei în CSM!”. Premierului a continuat: „Reprezentantul justiţiei în CSM! Iar în privinţa Codurilor, am acelaşi punct de vedere exprimat de ministrul justiţiei, exprimat de altfel în cadrul Guvernului”. Confuzia lui Emil Boc demonstrează că Executivul are tendinţa de a stăpâni, cel puţin la nivel psihologic, dacă nu prin mecanismele de finanţare, nu numai pe ministrul justiţiei, dar şi pe judecători şi procurori .

Boc: „Cum să spun? Deciziile să fie... unitare în aplicare”
Revenind la problemele justiţiei discutate, ieri, în plenul CSM, mai spunem că preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a intrat într-un dialog punctual cu premierul pe tema unui recurs în interesul legii promovat de Curtea de Apel Cluj, pe Legea pensiilor. Procurorul general, Laura Codruţa Kovesi, a explicat că practica nu este unitară în această materie, că unele instanţe au dat câştig de cauză pensionarilor, iar altele nu. Procurorul general a explicat că în acest moment se verifică practica judiciară şi că recursul în interesul legii nu a fost încă promovat. „Ar fi bine să... Am ţinut cont absolut în integralitate de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aţi văzut, nu comentăm deciziile, le aplicăm! Nu a fost şi nu va fi din partea noastră o reţinere în a respecta legea, de a nu respecta deciziile, dar cum să spun? Deciziile să fie... unitare în aplicare”, a spus Emil Boc. Magistratul Livia Doina Stanciu a subliniind că la Curtea de Casaţie se judecă recursurile în interesul legii, numai după ce instanţa are o reprezentare clară asupra modului în care este chemată să uniformizeze practica neunitară. „Domnule prim-ministru, cu privire la acest recurs în interesul legii, noi am fost sesizaţi de către Curtea de Apel Cluj, dar pentru a putea verifica dacă există o practică neunitară la nivel naţional, am discutat cu doamna procuror general”, a subliniat preşedintele Curţii de Casaţie, care a fost întrerupt de către premier: „Dacă există... Am verificat la minister... Sunt 60 într-un fel, 40 în alt fel, într-o sută de cauze”, a spus Boc. „În mod cert există, dar vrem să avem o reprezentare clară a elementelor de aplicabilitate diferită”, a completat prim-preşedintele Curţii de Casaţie. „Atunci e bine....”, a mai spus Boc.

În cuvântul său, preşedintele Înaltei Curţi a subliniat necesitatea alocării de resurse umane şi de bani, astfel încât instanţa să funcţioneze la intrarea în vigoare a noului Cod civil, dar mai ales a celui penal şi de procedură. Astăzi, anunţă preşeditele Curţii de Casaţie, se vor afla la sediul instanţei supreme preşedinţii Curţilor de Apel din toată ţara, pentru a se pune la punct detalii cu privire la mecanismele de funcţionare din noile coduri.

Tribunalul Bucureşti, asaltat de profesori şi pensionari
Judecătorul Mona Lisa Neagoe, preşedintele Tribunalului Bucureşti, a declarat că instanţa pe care o conduce este supraaglomerată, în condiţiile în care săptămânal este sesizată cu cel puţin 6.000 de petiţii ale profesorilor şi pensionarilor. „În materia conflictelor de muncă şi a asigurărilor sociale, iarăşi avem un val de acţiuni legate, cum spuneaţi, de pensii. Sunt acţiuni colective, vin într-o săptămână cam 6.000 de petenţi. Avem dificultăţi să facem faţă tuturor acestor operaţiuni de înregistrare şi după acee să soluţionăm. Este greu în condiţiile aplicării programului de normare a muncii şi în condiţiile schemei de personal restrânse a Tribunalului să asigurăm şi interesul justiţiabilului de a se soluţiona mai repede şi judecătorul să aibă timp să studieze dosarele, să studieze jurisprudenţa. Poate şi de aceea sunt atâtea cauze de practică neunitară, din lipsă de timp! Vă spun că din 2005, de când sunt preşedintele Tribunalului Bucureşti, activitatea instanţei s-a dublat, schema de personal este cam aceeaşi”. În materie comercială, preşedintele Tribunalului a subliniat scoaterea din competenţa instanţelor a cauzelor privind radierile şi dizolvările societăţilor comerciale. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, subliniază judecătorul Neagoe, 61% din volumul de activitate al instanţelor comerciale ar fi degrevat.

Procurorul general vrea să cumpere aparatură de înregistrare audio-video
Laura Codruţa Kovesi a declarat că politicenii au adăugat în plenul Parlamentului amendamente la Codul de procedură penală, după ce comisiile au stabilit anumite prevederi. „Ştiu că nu ţine nici de dumneavoastră, nici de ministrul justiţiei, însă dacă la adoptarea Codului de procedură penală discuţiile în comisii au fost foarte constructive, în plen s-a venit cu nişte amendamente care nu au fost corelate cu dispoziţiile Codului penal, iar acum Ministerul Justiţiei se vede în postura de a schimba Codul de procedură penală, deşi el nu a fost adoptat. Rugămintea ar fi să aveţi în vedere şi acest aspect, poate s-ar putea rezolva cumva”, a declarat procurorul general. Mai departe, Kovesi i-a cerut premierului să înlăture interdicţia Ministerului Public de a achiziţiona aparatură de înregistrare audio-video pentru Parchetele din ţară, pentru că noile prevederi obligă la imprimarea audierilor audio şi video, inclusiv de către Poliţie.

Procurorul general a mai ridicat problema expertizelor, arătând că s-a creat o practică potrivit căreia judecătorul dispune expertize noi, indiferent dacă la urmărirea penală au fost administrate astfel de probe. Cum instanţele nu au bani, ca să dispună şi să plătească aceste expertize, pe masa judecătorului ajung expertizele plătite de inculpaţi, de părţi. „Instanţele nu plătesc aceste expertize, ci le plătesc părţile, respectiv inculpatul sau cine solicită. Şi atunci trebuie pus în balanţă de către judecător, dacă o expertiză plătită de stat are aceeaşi valoare cu aceeaşi expretiză plătită de către inculpat. Există o tendinţă, în ultima perioadă, că tot ce se face la urmărirea penală nu ar fi obiectiv şi atunci toate probele se readministrează în instanţă. Poate sunt lucruri utile, însă problema pleacă de la cine plăteşte expertiza. Eu cred că şi instanţele ar trebui să aibă bani de expertize, indiferent de tipul de expertiză, să poată dispune, să nu stea la mâna inculpatului să-şi plătească expertiza”, a precizat procurorul general.

Articol preluat de pe internet.

Vicepresedintele Parlamentului ungar: Trebuie sa convingem Guvernul si Parlamentul Ungariei sa sprijine lupta pentru autonomia Tinutului Secuiesc

Vicepresedintele Parlamentului Ungariei, Zoltan Balczo, vicepresedinte al partidului Jobbik, a declarat, sambata, in cadrul unei serbari organizate la Ghindari, ca Guvernul si Parlamentul Ungariei trebuie convinse sa sprijine lupta pentru autonomia Tinutului Secuiesc.
"Trebuie sa convingem Guvernul si Parlamentul Ungariei sa sprijine lupta pentru autonomia Tinutului Secuiesc. Stim foarte bine ca Uniunea Europeana nu e prea deschisa asupra acestor lucruri, dar trebuie sa facem sa inteleaga Europa asta mare ca sunt regiuni unde sunt unele nationalitati cu pondere mare si formele de autonomie pot fi viabile si chiar bune pentru Europa. Trebuie sa facem UE sa inteleaga ca pentru aceste lucruri trebuie luptat", a declarat Balczo, citat de Agerpres.
Politicianul a aratat ca, daca Guvernul Ungariei e de acord cu aceste lucruri, \'atunci nu numai din punct de vedere moral trebuie sa sprijine aceasta lupta, ci si din punct de vedere material trebuie sa fie un aliat la fel de important\'.
"Noi, partidul Jobbik, trebuie sa tratam fiecare persoana la fel, sa le dam aceeasi importanta tuturor. Trebuie sa votam pozitiv in orice for unde suntem, pentru ca natia maghiara sa nu dispara, aceasta ar trebui sa fie cea mai mare obligatie a fiecarui partid din Ungaria", a mai spus Zoltan Balczo.
Vicepresedintele Parlamentului de la Budapesta a mai sustinut ca, in afara granitelor Ungariei, exista doua organizatii pentru atingerea obiectivului autonomiei Tinutului Secuiesc - Consiliul National Secuiesc si Partidul Civic Maghiar - care trebuie sa lupte in continuare si sa nu se opreasca la jumatatea drumului.
Vicepresedintele Parlamentului Ungariei a mai subliniat ca data de 4 iunie (1920, semnarea Tratatului de la Trianon - n.r.) a fost declarata zi de doliu national de catre Guvernul FIDES, fiind, in acelasi timp, denumita si ziua reuniunii maghiarilor de pretutindeni.

http://www.sursadestiri.ro/vicepresedintele-parlamentului-ungar-trebuie-sa-convingem-guvernul-si-parlamentul-ungariei-sa-sprijine-lupta-pentru-autonomia-tinutului-secuiesc-s571438761.html

sâmbătă, 28 mai 2011

Mesajul care va fi transmis de SCMD Presedintelui Romaniei, luni, 30 mai a.c., cu ocazia mitingului desfasurat cu incepere de la ora 11.00, la Monumen

Scrisoare deschisa
Fostului nostru comandant,
Presedintele Romaniei,
Domnul Traian Basescu


Domnule Presedinte,


In repetate randuri, SCMD v-a atentionat asupra gravului dezechilibru intervenit intre puterile statului, asupra faptului ca Executivul isi permite sa anihileze Puterea judecatoreasca si Legislativul, rezultatul fiind aparitia unor ordonante de urgenta si legi discriminatorii pe care noi le-am numit legi ale genocidului, subminarii economiei nationale si dezagregarii Romaniei ca Stat.
Sunt legi nu numai anticonstitutionale si antieuropene, dar care se opun si oricarui principiu de drept, vizand rapirea unor drepturi fundamentale tuturor categoriilor socioprofesionale, dar, in primul rand militarilor:
•Dreptul la munca
•Dreptul la proprietate (grad si renta)
•Dreptul la sanatate, invatamant, cultura
•Dreptul la o batranete linistita
•Dreptul la viata.
In repetate randuri, SCMD v-a solicitat interventia in sensul determinarii abrogarii legilor 329/2009, 119 si 263/2010, OUG 1/2011, a Legii 1/2011 si a Codului neoiobagist al Muncii. In fapt, va atentionam ca, astazi, o astfel de abrogare se impune, deoarece:
1.OUG 1/2011 urmeaza sa fie votata ca lege in decada 1-10 iunie a.c., or, in circa 618 actiuni in justitie SCMD a obtinut hotarari ale tribunalelor ca aceasta Ordonanta este fara obiect deoarece isi propune sa “”revizuiasca”” niste decizii ilegale de pensie emise in perioada de suspendare a HG 735/2010, deci nule de drept. Daca promulgati o lege fara obiect, va umpleti de ridicul.
2.“”Legea politistilor”” a fost respinsa in Camera Deputatilor, or Executivul se pregateste sa sfideze Legislativul, transpunand ilegal in practica proiectul de “”reforma”” prin disponibilizarea a 19 000 de cadre de la MAI, cu ajutorul Ministerului de Finante. Daca acceptati acest lucru, va faceti vinovat de complicitate.
3.Urmare a vidului legislativ creat de insistenta in prostie a Guvernului Boc, actuale cadre de la MAI si MapN sunt trecute in rezerva la 50-55 de ani, fara drept de pensie, pana la 60-63 sau 65 de ani, sau cu un ajutor de somaj calculat in baza defunctei HG 735 si botezat “”Decizie provizorie””. Daca nu stopati aceasta practica va faceti vinovat de complicitate sau, daca Guvernul arunca totul in sarcina dumneavoastra, ca de obicei, de instigare la genocid.
4.Tot ca urmare a vidului legislativ, militarii angajati pe baza de contract, sunt aruncati pe piata muncii la 45 de ani, fara drept de ajutor de somaj, fara drept de pensie anticipata, fara recunoasterea stagiului si calificarilor obtinute in Armata Romana, Legea 51/2010 fiind practic anulata de Legea 263/2010.

In aceasta situatie revenim , domnule presedinte, insistand sa recomandati marionetelor dvs. din Guvernul Boc sa actioneze pentru abrogarea legilor amintite. Doar prorogarea legilor 164/2001, 179/2004 si 51/2010 poate duce la reintrarea Romaniei, din punct de vedere legislativ in normalitate.
Ca militari, insistam, domnule presedinte, sa luati in baza Constitutiei Romaniei, masurile care se impun, vizand arestarea si deferirea lor justitiei, sub acuza de inalta tradare, pentru toti cei ce conspira la dezintegrarea statului roman, incepand cu tradatorul Laszlo Tokes, care-si datoreaza pozitia pentru crearea de consulate ale asa zisului “”Tinut Secuiesc””, exclusiv dvs. si deficitarei dvs. gandiri in materie de politica interna si externa si terminand cu ultimul complice-executant la transpunerea in practica a himerei masonice numita “”Regatul Coroanei Sf. Stefan””, Csibi Barna.
In caz contrar, ne vedem obligati, domnule presedinte, sa actionam si pe mai departe, conform misiunii trasate noua de Art. 118, al 1 din Constitutia Romaniei.
Honor et Patria!
Vae victis!
Fara respect si fara stima,
Dar cu reala ingrijorare pentru viitorul Romaniei,

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

Comunicatul nr. 26 al DDEPARTAMENTULUI JURIDIC AL SCMD din 27.05.2011

Comunicatul nr. 26 al DEPARTAMENTULUI JURIDIC AL SCMD din 27.05.2011
In sedinta Departamentului juridic din data de 26.05 a.c. s-a analizat stadiul proceselor pe rolul instantelor pentru litigii de munca si asigurari sociale, privitoare la anularea deciziilor de pensionare recalculate in temeiul Legii nr.119/2010 si ale H.G. nr.735/2010 precum si strategia de urmat in cazul deciziilor de pensionare date in revizuire in temeiul O.U.G. nr.1/2011
In urma discutiilor purtate s-a hotarat ca:
1).Impotriva sentintelor de respingere a actiunilor pe motiv de inadmisibilitate - al lipsei de interes sau al lipsei de obiect, sau in care s-au pronuntat declinari de competenta, avocatii care au asistat si reprezentat in cauzele respective, sa formuleze in termenul legal RECURS.
2). Pentru atacarea deciziilor in revizuire (pt. cele care au fost emise cat si pentru cele ce vor fi comunicate) in temeiul O.U.G. nr.1/2011, presedintii de filiale sa contacteze pana in data de 15 iunie a.c. avocatii care vor reprezenta in instante pe membrii de sindicat si sa incheie contractele de asistenta si reprezentare juridica. In acest sens exista 3 optiuni:
a)- sa angajati aceeasi avocati care ne-au reprezentat si in actiunile de anulare a deciziilor de pensionare date in recalculare;
b) – sa angajati alti avocati, membrii ai barourilor locale;
c) – sa apelati la conducerea S.C.M.D. pentru asigurarea unor avocati,fie din baroul Bucuresti, fie din barourile locale.
IMPORTANT!!
Va trebui sa ne asiguram cu asistenta juridica prin avocati in termenul propus, deoarece, cat dureaza vacanta magistratilor (iulie-septembrie) si avocatii vor fi in concedii si ne va surprinde valul de decizii in plina vara.
Anticipam ca intentia ministerelor este sa emita deciziile in bloc in urmatoarele luni.

In sedintele pe care le organizati in cadrul filialelor dumneavoastra, informati membrii de sindicat ca strategia pe care am adoptat-o cu privire la actiunile intentate in instantele de judecata, vine in sprijinul tuturor, inclusiv al colegilor carora in urma recalcularii sau revizuirii au primit pensii majorate in raport cu cele avute anterior datei de 1 ian. 2011
In instante am solicitat si vom solicita, cu argumente juridice,pastrarea statutului de militar si a pensiilor celor avute anterior datei de 1 ian. a.c. pentru cei al caror cuantum a fost diminuat ca urmare a deciziilor date in recalculare si/sau revizuire.
Pentru cei ale caror pensii vor fi majorate in urma revizuirilor, vom milita numai pentru redobandirea statutului de militarfara a fi afectat cuantumul pensiilor majorate, pe baza principiului dreptului castigat.
Facem aceasta precizare deoarece exista opinia ca in urma demersurilor intreprinse la instantele de judecata, membrii de sindicat ale caror pensii au fost sau vor fi majorate, contestand pierderea statutului de militar, vor pierde beneficiul pensiei majorate, lucru care nu este adevarat.
Va solicitam sa informati pe toti membrii de sindicat cu privire la aceste aspecte, cu rugamintea de a nu da curs acestor informatii, care nu sunt decat manipulari menite sa descurajeze actiunile noastre intreprinse pentru apararea drepturilor care ni se cuvin.
S.C.M.D.
Departamentul juridic

joi, 26 mai 2011

MApN- Politica duplicitara

MApN-ul continuă politica duplicitară a PDL-UNPR
Marţi 24 mai la Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor s-a dezbătut şi adoptat OUG 1/2011 reprezentând cadrul normativ care relegiferează recalcularea/revizuirea pensiilor militare adoptate de guvernul boc în ianuarie 2011 (PL-x 158/30.03.11).
Contrar aşteptărilor prezenţa deputaţilor a fost de 100% iar numărul invitaţilor l-a depăşit chiar pe cel al deputaţilor. S-a dat cuvântul secretarilor de stat de la cele 2 ministere – Apărare, care a susţinut iniţial amendamentele Comisiei de aparare şi Finante care a cerut respingerea lor. 2 ministere ale aceluiaş guvern cu poziţii diferite.
Secretarul de stat de la MApN a argumentat chiar că susţine amendamentele aprobate de Comisia de Apărare, ca ei (MApN n.r.) deoerece “sunt foarte grijulii faţă de soarta pensionarilor militari”.
Secretarul de stat de la Ministerul de Finanţe a spus că nu susţine amendamentele pentru că ar provoca “o grea povară bugetară”.
În timpul discuţiilor secretarului de stat de la Apărare i-a sunat telefonul. A răspuns sec: “AM ÎNŢELES! “A cerut apoi cuvantul şi a declarat că“Ministerul Apărării nu susţine nici un amendament al Comisiei pentru Apărare şi doreşte aprobarea OUG în forma prezentată de Guvern”.
Amendamentele se refereau în special la fatul că dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al pensiei, să se plătească cuantumul mai avantajos.
Motivaţia MApN: majoritatea pensiilor foştilor militari cresc !?
Chiar dacă parte din cei prezenţi au explicat că pensiile militarilor disponibilizaţi vor scădea cu toate că nu au “pensii nesimţite” şi sunt şi în prezent substanţial penalizate, majoritatea deputaţilor nu au ţinut loc de acest lucru adoptând OUG 1 fără amendamentele propuse.
De semnalat este faptul că atunci când doamna Mariana Câmpeanu a cerut secretarului de stat de la finanţe să precizeze exact impactul bugetar al respectivelor amendamente pentru a se vedea care este acel efort bugetar “catastofal” care nu permite adoptarea amentamentului privind menţinerea în plată a pensiei cu valoarea cea mai mare, secretarul de stat de la Finanţe, Gherghina, a afirmat că acest impact bugetar nu a fost calculat!!!
În concluzie, deputaţii PDL, UDMR, UNPR au votat împotriva amendamentelor şi ordonanţa a fost adoptată în forma agreată de Guvern.
Oricum, dacă e să-l credem pe Oprea care afirmă că majoritatea pensiilor vor creşte atunci impactul catastrofal asupra bugetului a şi fost făcut. Rămâne de văzut căt va tergiversa guvernul punerea în plată a noilor pensii. Probabil totul se va juca electoral în 2012 urmărindu-se crearea unei mase de manevre pentru UNPR la alegerile din 2012. Cert este că puterea continuă să creeze schisme în rândul militarilor, activi-rezervişti, disponibilizaţi-pensionaţi la limită de vârstă cu scopul, firesc pentru ei, de a distruge o elită.
InfoMondo Militar
http://militar.infomondo.ro/actualitate/mapn-ul-continua-politica-duplicitara-a-pdl-unpr.html

Razboiul cu Puterea

In atentia tuturor rezervistilor si cadrelor militare in retragere, in special din Capitala

Marti, 24.05.2011, la Comisia de munca din Camera Deputatilor, s-a dezbatut proiectul Legii de adoptare a OUG 1/2011. Desi punctul nostru de vedere este clar – OUG 1 (si prin urmare si Legea) nu are legal obiect, deoarece isi propune sa revizuiasca niste decizii de pensie nule de drept, emise ilegal, in plina perioada de suspendare a “recalcularii”, dovada ca tribunalele din tara ne-au dat dat dreptate pana acum in 618 actiuni in justitie, desi nu suntem de acord cu o lege care are drept scop doar legitimarea unei ticalosii si a unor falsuri, de dragul acelora dintre dvs. care nu inteleg nimic si sunt preocupati doar de banul imediat, am admis sa facem amendamente in sensul abrogatei Legi 19/2000, la care am fost racordati post mortem: din doua decizii de pensie sa se aplice aceea cu cuantumul mai mare. In paralel, SCMD a dus munca de lamurire in Capitala si in teritoriu cu senatorii si deputatii, cu reprezentantii partidelor si chiar cu Presedintele, ca aceasta aberatie juridica ce a inlocuit defuncta HG 735/2010 sa fie respinsa.
Toate comisiile au admis amendamentele noastre, dar pe 24.05, la comisia decisiva – Comisia pentru munca, din ordinul expres al d-lui Oprea, transmis telefonic secretarului sau de stat, majoritatea portocalie din comisie, in frunte cu UNPR-istii, a respins toate amendamentele. Astfel, Legea va fi votata saptamana viitoare in forma initiala. Motivatia ar fi minciuna basesciana de la al XV-lea Congres al Partidului stat ca ”pensiile militarilor au crescut”.
La o privire retrospectiva constatam ca este pentru a 7-a oara cand suntem loviti la vot, exact de slugile d-lui Oprea, care continua sa se bata cu pumnii in piept ca nu mai poate de grija noastra.
Tot pe 24.05, datorita destructurarii PDL, Legea Politistilor a cazut la vot in Camera Deputatilor. Nu are nici o importanta, cei 19 000 de politisti prevazuti a fi dati afara vor fi disponibilizati cu sau fara drept de pensie, asa cum s-a prevazut. Ministerul de Finante va restructura posturile, iar in rezerva se afla doua ordonante de urgenta prevazute pentru MAI si SRI in acelasi scop.
Anticipand toate acestea SCMD a organizat in Capitala pichetarea Palatului Cotroceni, la Monumentul Leul, in perioada 24-31 mai.
Modificarea strategiei in functie de evolutia evenimentelor din Camera va fi comunicata joi, 26 mai, orele 11.00, la pichetarea organizata cu filialele din Sectorul 3 al Capitalei. Cei interesati sunt invitati sa vina.
Intrucat exista multa comoditate, lasitate, egocentrism sau incapacitate de intelegere in randul rezervistilor si cadrelor in retragere, care nu fac parte din SCMD, ne simtim obligati sa le reamintim tuturor urmatoarele, care fac parte din istoria noastra recenta:

Impus din exterior, razboiul de imagine si psihologic impotriva structurilor militare, in special a rezervistilor, s-a declansat la 31 dec. 2008 cand s-a dat prin surprindere o OUG limitand dreptul nostru la munca. Aceasta avea sa devina Legea 329/2009.

Etapa 1 (31 dec 2008 – 23 nov 2010)
In aceasta etapa a razboiului impotriva noastra s-a mers pe interzicerea dreptului la munca (realizata prin Legea 329/2009 si 263/2010), pe acuza ca ne-am imbulzit sa iesim din armata ca sa luam ”miliardul”, cu alte cuvinte compensatiile, oricum ciuntite, pe care numitul Oprea ne-a indemnat sa le dam inapoi, dand primul exemplu, la 5 ian. 2009.
Am fost insultati de Presedinte, Premier, ministri, ziaristi obedienti sau numai imbecili, ca suntem “”nesimtiti””, ca avem “”pensii nesimtite de 20 de milioane””. S-a urmarit aruncarea intregii populatii impotriva noastra. Boc si Basescu urmand sa fie haiducii care iau de la “”nesimtiti”” si dau la saraci. Zi de zi, de dimineata pana seara, am fost insultati si atacati, desi media pensiilor noastre era de 1493 lei la MAN si 14440 la MAI. Nici o secunda nu s-a pus problema cresterii vreunei pensii militare, dar dvs. ati uitat.
In acelasi scop, reducerea salariilor tuturor bugetarilor si a pensiilor a fost anuntata pentru 1 iulie 2010, in timp ce reducerea pensiilor “”nesimtitilor”” de militari a fost anuntata pentru 1 ian. 2011, astfel incat, pe principiul caprei, toate categoriile socio-profesionale, cu alte cuvinte intreaga natiune romana, sa-i urasca tocmai pe cei care, prin definitie, sunt aparatorii poporului si patriei. A intervenit insa SCMD, contracarand profesionist, prin campanii media, in strada si in justitie. Victoriile noastre la Curtea de Apel Cluj din 28 sept. si 23 nov. au inspaimantat Puterea, care a hotarat sa schimbe tactica si a renuntat la reducerea cu procente cuprinse intre 18 si 69% a tuturor pensiilor militare. S-a hotarat sa se investeasca in imagine, iar principiul Divide et Impera sa se mute din campul strategic (natiunea contra militarilor) in campul tactic (militari contra militari).


Etapa a 2-a (23 nov 2010 – 16 mai 2011)
In aceasta etapa, Puterea a acreditat ideea ca nu toti militarii sunt nesimtiti fata de civili ci numai unii sunt “”nesimtiti”” fata de proprii lor colegi. Prin urmare, ca va face dreptate in interiorul sistemului.
Considerandu-i pe toti romanii imbecili, dl. Boc a uitat de expresia lui preferata, de pe vremea cand facea tandem cu Mihai Seitan, ca militarii au pensii nesimtite si de 20 de milioane si, facand tandem cu dl. Oprea, a declarat ca pensiile sub 30 de milioana nu vor scadea. Minciuna grosiera, deoarece in nici un proiect de lege nu era prevazut vreun plafon de 30 de milioane. Si a mai declarat ca majoritatea pensiilor vor creste, desi bugetul pe 2011 nu prevedea acest lucru. S-a declansat conflictul subofiteri si maistri militari contra ofiteri si generali.
Desi SCMD a continuat sa sustina in justitie principiile de drept international ca nici o lege nu se aplica retroactiv, ca pensia in plata este drept castigat, este drept patrimonial si orice diminuare a ei inseamna discriminare, s-a trecut ilegal la ”recalculare”. Ilegal pentru ca procesul de recalculare fusese suspendat inca de la 28 sept prin Sentinta definitiva si executorie a Curtii de Apel Cluj.
Deci Puterea a distras atentia opiniei publice si a pretins ca hotararile Curtii de a Apel nu sunt erga omnes. Drept urmare, s-au emis decizii ilegale de pensie, 90 % dintre pensiile militarilor scazand cu procente cuprinse intre 18 si 91% (cazul Jan Panaitescu). Au fost si pensii crescute aleatoriu, in special la slugile din fruntea asociatiilor cadrelor militare in rezerva si in retragere sau la unele categorii de ofiteri, maistri si subofiteri din marina si aviatie.
SCMD a atacat in justitie si ICCJ a facut praf HG 735, la 7 ian 2011. In aceasta situatie Puterea a inlocuit HG 735 cu OUG 1/2011 si a decis sa ia banii militarilor rezervisti, pe etape:
· 50% prin “”revizuire””
· 50 % prin “”regularizare”” care va incepe la 1 ian 2012 si va presupune retinerea ca “”foloase necuvenite din drepturi de pensie”” a tuturor sumelor date unora in plus, in scop propagandistic. Se adauga 15 % din ce ramane, suplimentar fata de ian 2011, de la toti militarii, pe motiv ca au servit pana in 1989 un regim declarat numai de Basescu “”ilegitim si criminal””.

Ii atentionam pe toti “”beneficiarii”” ca au obtinut cresterea pensiilor datorita SCMD si ca numai SCMD duce astazi lupta ca aceste pensii sa le ramana asa, marite. Ii mai atentionam pe toti colegii nostri ca numai datorita actiunii SCMD si-au vazut in februarie pensiile din decembrie. Ii mai atentionam insa si ca suntem in vid legislativ, ca legile noastre ocupationale au fost abrogate, inclusiv Legea 19/2000 la care am fost racordati ulterior. SCMD a declansat 21753 de actiuni in justitie (pe langa zecile de procese pe discriminare pe care le vom transfera la CEDO) din care am castigat 618 pana acum.
SCMD a rezistat tuturor atacurilor dezlantuite cu complicitate din interior, in scop de destructurare.
SCMD i-a prevenit pe toti militarii impotriva pescuitorilor in ape tulburi care s-au repezit sa le ia bani pentru a obtine in justitie ceea ce SCMD obtinuse. SCMD a prevenit pe toata lumea ca orice recalculare a drepturilor cu care ai trecut in rezerva este nu numai inadmisibila din punct de vedere juridic, dar si imposibil de realizat cu mai putin de 4000 de operatori profesionisti care sa lucreze timp de 30 de ani numai pentru recalcularea pensiilor din MapN, ori 8000 de operatori, pe 30 de ani, sau 4000 pe 60 de ani, care sa recalculeze pensiile celor 160 000 de pensionari din intregul sistem. Va dati deci seama ce recalculeaza in trei zile ametitii de serviciu ai numitilor Oprea, Igas si Maior.

Etapa a 3-a (16 mai a.c. - in derulare)
In aceasta etapa, Puterea a renuntat sa mai minta ca face dreptate in interiorul sistemului si, uitand ca toate pensiile militare “”nesimtite”” trebuiau sa scada, a proclamat prin vocea Basescului, la Congresul PDL, ca toate pensiile militarilor au crescut. Fiind minciuna prea gogonata, “”expertul”” Ionel Blanculescu a revenit, declarand ca marea majoritate a pensiilor militare au crescut, doar cateva, putine la numar, ale celor disponibilizati inainte de termen, vor scadea.

Realitatea prezenta:

· 91% din pensiile militarilor scad cu pana la 50% prin “”revizuire””;
· 9% raman la fel sau cresc propagandistic, intrucat s-a investit in imagine. Aceste cresteri vor fi date inapoi de la 1 ian. 2012, prin “”regularizare””.

Tot prin “”regularizare””, de la 1 ian, vom atinge cuantumul prevazut pentru ian 2010. In plus, prin Legile lustratiei, vom pierde 15 % din ceea ce ne ramane pentru ca am servit in perioada 1945-1989 regimul care l-a facut pe Traian Basescu om, comunist si capitan de nava.
Mai atregem atentia stimatilor nostri colegi care nu pricep nimic, dar pun botul la propaganda basesciana, ca toata aceasta batalie inutila, cu intorsaturi neasteptate, este perdeaua de fum lansata pentru a-i impiedica pe prosti sa vada adevaratele obiective ale razboiului psihologic si de imagine, declansat impotriva structurilor militare.

Obiectivele razboiului impotriva militarilor

1.In camp strategic:

Se urmareste globalizarea rapida, distrugerea tuturor statelor si reducerea la entitati de sub 10 milioane de locuitori, potrivit Principiului Leopold-Kohr: “”Tot ce este mic este minunat””! Pentru ca marii asasini economici sa distruga statele existente (inclusiv SUA, Canada, Spania, Italia, Franta, Marea Britanie, Rusia, etc) trebuie distruse structurile militare de rezistenta. S-a incercat pretutindeni, din SUA pana-n Letonia si nu s-a reusit, dar se spera ca se reuseste in Romania, a carei autoproclamata elita politica este excesiv de servila fata de creditori. Dovada: nu mai suntem militari ci “”asistati”” prin Legea 263/2010 si “”beneficiari”” prin OUG 1/2011. Ca “”civili”” nu mai avem asistenta medicala gratuita, aplicandu-ni-se CAS-ul ca tuturor. Prin Legea 119 si Legea mama 263 ne-a disparut, odata cu specificitatea si protectia sociala, si partea de drepturi din contractul incheiat ca militari cu statul. Ne-au fost abrogate legile ocupationale si am devenit retroactiv dnii Popescu, Ionescu, Georgescu, etc. Nici nu s-a terminat bine procesul in Romania si legile basesciene au fost transferate in Ungaria, scotand armata ungara in strada.

2. In camp tactic:
Spre intelegerea celor care se multumesc cu pomana temporar aruncata, afirmama ca anul 2012 trebuia sa ne gaseasca, in viziunea Puterii, pe toti, cu statut de civili, dependenti numai si numai de punctul de pensie, care oricand poate sa scada. Si aceasta pentru ca in perioada 2012-2015 salariile activilor, militari si politisti, se vor alinia la salariile omologilor din statele membre NATO. Ca atare si pensiile rezervistilor trebuiau sa creasca comparativ cu cresterea soldelor de grad si functie, astfel incat sa devina similare celor ale rezervistilor NATO. Cu alte cuvinte, un fraier incantat acum ca a primit 100 de lei in plus, si are o pensie de 6-700 de euro, se va trezi la anul ca in loc sa aiba 2500-3000 de euro, pensie, ca rezervist NATO, va avea circa 300, prin scaderea punctului de pensie, bani care nu vor valora nimic, datorita cresterii preturilor.

Acestea si multe altele vor fi dezbatute la actiunile noastre de la Monumentul Leul, in perioada urmatoare, 26-31 mai, cand vom stabili si strategia actiunilor noastre ocazionate de votul in Camera Deputatilor, pe Legea de aprobare a OUG 1/2011. Ii atentionam pe colegii nostri activi din Armata si Interne ca urmeaza sa fie disponibilizati fara drept de pensie pana la 65 de ani (63 de ani femeile) sau cu un ajutor de somaj de tot rasul botezat “”pensie provizorie””. Ii avertizam si pe colegii nostri mai tineri, soldatii si gradatii profesionisti, ca vor fi aruncati pe drumuri la 45 de ani, fara nici un fel de drepturi, indemnizatii, pensie anticipata, fara nici chiar ajutor de somaj, ba vor mai fi si dati afara din apartamentele “”de serviciu””. Toate acestea au inceput deja sa se intample, avem dovezile concretizate in “”Decizii”” de treceri in rezerva (practic in “”civilie””) fara drepturi, emanate in perioada 1 feb-1mai a.c. Cu sau fara lege, distrugerea sistemului militar continua.

In concluzie:

Solicitam rezervistilor si cadrelor militare in retragere, nemebri de sindicat, in interesul lor si al tarii, sa se trezeasca rapid, sa lase orgoliile nejustificate deoparte si sa fie alaturi de noi, in strada, la Monumentul Leul, dupa cum urmeaza:
· Joi, 26.05, intre orele 11.00-13.00, alaturi de membrii SCMD ai filialelor din Sectorul 3;
· Vineri, 27.05, intre orele 11.00-13.00, alaturi de membrii SCMD din Sectorul 4;
· Sambata, 28.05, intre orele 11.00-13.00, alaturi de membrii SCMD din Sectorul 5;
· Duminica, 29.05, intre orele 11.00-13.00, alaturi de membrii SCMD din Sectorul 6;
· Luni, 30.05, cu incepere de la ora 11.00, alaturi de toti membrii SCMD din Capitala si Jud Ilfov. Le vor fi prezentate toate documentele doveditoare despre ceea ce-i asteapta.
· Marti, 31.05, intre orele 08.00-10.30, SCMD invita pe toti rezervistii si ofiterii in retragere la actiunea de comemorare a jertfitilor nostri din razboaiele de intregire si reintregire, urmand ca, daca doresc, sa participe ulterior, de la ora 11.00, la activitatea omagiala organizata de Comenduirea Garnizoanei Bucuresti, prin bunavointa SCMD, tot la Monumentul Leul.


Toti cei care constientizeaza ca si-au mentinut cuantumul pensiilor sau chiar au primit sume suplimentar, datorita actiunilor SCMD, pot veni alaturi de noi si in actiunile pe care le vom organiza in Parlament sau in jurul lui, de preferinta cu aprobare, in ziua votarii transformarii OUG 1/2011 in lege.

Honor et patria! Vae victis!


Presedintele SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

Razboiul cu Puterea

In atentia tuturor rezervistilor si cadrelor militare in retragere, in special din Capitala

Marti, 24.05.2011, la Comisia de munca din Camera Deputatilor, s-a dezbatut proiectul Legii de adoptare a OUG 1/2011. Desi punctul nostru de vedere este clar – OUG 1 (si prin urmare si Legea) nu are legal obiect, deoarece isi propune sa revizuiasca niste decizii de pensie nule de drept, emise ilegal, in plina perioada de suspendare a “recalcularii”, dovada ca tribunalele din tara ne-au dat dat dreptate pana acum in 618 actiuni in justitie, desi nu suntem de acord cu o lege care are drept scop doar legitimarea unei ticalosii si a unor falsuri, de dragul acelora dintre dvs. care nu inteleg nimic si sunt preocupati doar de banul imediat, am admis sa facem amendamente in sensul abrogatei Legi 19/2000, la care am fost racordati post mortem: din doua decizii de pensie sa se aplice aceea cu cuantumul mai mare. In paralel, SCMD a dus munca de lamurire in Capitala si in teritoriu cu senatorii si deputatii, cu reprezentantii partidelor si chiar cu Presedintele, ca aceasta aberatie juridica ce a inlocuit defuncta HG 735/2010 sa fie respinsa.
Toate comisiile au admis amendamentele noastre, dar pe 24.05, la comisia decisiva – Comisia pentru munca, din ordinul expres al d-lui Oprea, transmis telefonic secretarului sau de stat, majoritatea portocalie din comisie, in frunte cu UNPR-istii, a respins toate amendamentele. Astfel, Legea va fi votata saptamana viitoare in forma initiala. Motivatia ar fi minciuna basesciana de la al XV-lea Congres al Partidului stat ca ”pensiile militarilor au crescut”.
La o privire retrospectiva constatam ca este pentru a 7-a oara cand suntem loviti la vot, exact de slugile d-lui Oprea, care continua sa se bata cu pumnii in piept ca nu mai poate de grija noastra.
Tot pe 24.05, datorita destructurarii PDL, Legea Politistilor a cazut la vot in Camera Deputatilor. Nu are nici o importanta, cei 19 000 de politisti prevazuti a fi dati afara vor fi disponibilizati cu sau fara drept de pensie, asa cum s-a prevazut. Ministerul de Finante va restructura posturile, iar in rezerva se afla doua ordonante de urgenta prevazute pentru MAI si SRI in acelasi scop.
Anticipand toate acestea SCMD a organizat in Capitala pichetarea Palatului Cotroceni, la Monumentul Leul, in perioada 24-31 mai.
Modificarea strategiei in functie de evolutia evenimentelor din Camera va fi comunicata joi, 26 mai, orele 11.00, la pichetarea organizata cu filialele din Sectorul 3 al Capitalei. Cei interesati sunt invitati sa vina.
Intrucat exista multa comoditate, lasitate, egocentrism sau incapacitate de intelegere in randul rezervistilor si cadrelor in retragere, care nu fac parte din SCMD, ne simtim obligati sa le reamintim tuturor urmatoarele, care fac parte din istoria noastra recenta:

Impus din exterior, razboiul de imagine si psihologic impotriva structurilor militare, in special a rezervistilor, s-a declansat la 31 dec. 2008 cand s-a dat prin surprindere o OUG limitand dreptul nostru la munca. Aceasta avea sa devina Legea 329/2009.

Etapa 1 (31 dec 2008 – 23 nov 2010)
In aceasta etapa a razboiului impotriva noastra s-a mers pe interzicerea dreptului la munca (realizata prin Legea 329/2009 si 263/2010), pe acuza ca ne-am imbulzit sa iesim din armata ca sa luam ”miliardul”, cu alte cuvinte compensatiile, oricum ciuntite, pe care numitul Oprea ne-a indemnat sa le dam inapoi, dand primul exemplu, la 5 ian. 2009.
Am fost insultati de Presedinte, Premier, ministri, ziaristi obedienti sau numai imbecili, ca suntem “”nesimtiti””, ca avem “”pensii nesimtite de 20 de milioane””. S-a urmarit aruncarea intregii populatii impotriva noastra. Boc si Basescu urmand sa fie haiducii care iau de la “”nesimtiti”” si dau la saraci. Zi de zi, de dimineata pana seara, am fost insultati si atacati, desi media pensiilor noastre era de 1493 lei la MAN si 14440 la MAI. Nici o secunda nu s-a pus problema cresterii vreunei pensii militare, dar dvs. ati uitat.
In acelasi scop, reducerea salariilor tuturor bugetarilor si a pensiilor a fost anuntata pentru 1 iulie 2010, in timp ce reducerea pensiilor “”nesimtitilor”” de militari a fost anuntata pentru 1 ian. 2011, astfel incat, pe principiul caprei, toate categoriile socio-profesionale, cu alte cuvinte intreaga natiune romana, sa-i urasca tocmai pe cei care, prin definitie, sunt aparatorii poporului si patriei. A intervenit insa SCMD, contracarand profesionist, prin campanii media, in strada si in justitie. Victoriile noastre la Curtea de Apel Cluj din 28 sept. si 23 nov. au inspaimantat Puterea, care a hotarat sa schimbe tactica si a renuntat la reducerea cu procente cuprinse intre 18 si 69% a tuturor pensiilor militare. S-a hotarat sa se investeasca in imagine, iar principiul Divide et Impera sa se mute din campul strategic (natiunea contra militarilor) in campul tactic (militari contra militari).


Etapa a 2-a (23 nov 2010 – 16 mai 2011)
In aceasta etapa, Puterea a acreditat ideea ca nu toti militarii sunt nesimtiti fata de civili ci numai unii sunt “”nesimtiti”” fata de proprii lor colegi. Prin urmare, ca va face dreptate in interiorul sistemului.
Considerandu-i pe toti romanii imbecili, dl. Boc a uitat de expresia lui preferata, de pe vremea cand facea tandem cu Mihai Seitan, ca militarii au pensii nesimtite si de 20 de milioane si, facand tandem cu dl. Oprea, a declarat ca pensiile sub 30 de milioana nu vor scadea. Minciuna grosiera, deoarece in nici un proiect de lege nu era prevazut vreun plafon de 30 de milioane. Si a mai declarat ca majoritatea pensiilor vor creste, desi bugetul pe 2011 nu prevedea acest lucru. S-a declansat conflictul subofiteri si maistri militari contra ofiteri si generali.
Desi SCMD a continuat sa sustina in justitie principiile de drept international ca nici o lege nu se aplica retroactiv, ca pensia in plata este drept castigat, este drept patrimonial si orice diminuare a ei inseamna discriminare, s-a trecut ilegal la ”recalculare”. Ilegal pentru ca procesul de recalculare fusese suspendat inca de la 28 sept prin Sentinta definitiva si executorie a Curtii de Apel Cluj.
Deci Puterea a distras atentia opiniei publice si a pretins ca hotararile Curtii de a Apel nu sunt erga omnes. Drept urmare, s-au emis decizii ilegale de pensie, 90 % dintre pensiile militarilor scazand cu procente cuprinse intre 18 si 91% (cazul Jan Panaitescu). Au fost si pensii crescute aleatoriu, in special la slugile din fruntea asociatiilor cadrelor militare in rezerva si in retragere sau la unele categorii de ofiteri, maistri si subofiteri din marina si aviatie.
SCMD a atacat in justitie si ICCJ a facut praf HG 735, la 7 ian 2011. In aceasta situatie Puterea a inlocuit HG 735 cu OUG 1/2011 si a decis sa ia banii militarilor rezervisti, pe etape:
· 50% prin “”revizuire””
· 50 % prin “”regularizare”” care va incepe la 1 ian 2012 si va presupune retinerea ca “”foloase necuvenite din drepturi de pensie”” a tuturor sumelor date unora in plus, in scop propagandistic. Se adauga 15 % din ce ramane, suplimentar fata de ian 2011, de la toti militarii, pe motiv ca au servit pana in 1989 un regim declarat numai de Basescu “”ilegitim si criminal””.

Ii atentionam pe toti “”beneficiarii”” ca au obtinut cresterea pensiilor datorita SCMD si ca numai SCMD duce astazi lupta ca aceste pensii sa le ramana asa, marite. Ii mai atentionam pe toti colegii nostri ca numai datorita actiunii SCMD si-au vazut in februarie pensiile din decembrie. Ii mai atentionam insa si ca suntem in vid legislativ, ca legile noastre ocupationale au fost abrogate, inclusiv Legea 19/2000 la care am fost racordati ulterior. SCMD a declansat 21753 de actiuni in justitie (pe langa zecile de procese pe discriminare pe care le vom transfera la CEDO) din care am castigat 618 pana acum.
SCMD a rezistat tuturor atacurilor dezlantuite cu complicitate din interior, in scop de destructurare.
SCMD i-a prevenit pe toti militarii impotriva pescuitorilor in ape tulburi care s-au repezit sa le ia bani pentru a obtine in justitie ceea ce SCMD obtinuse. SCMD a prevenit pe toata lumea ca orice recalculare a drepturilor cu care ai trecut in rezerva este nu numai inadmisibila din punct de vedere juridic, dar si imposibil de realizat cu mai putin de 4000 de operatori profesionisti care sa lucreze timp de 30 de ani numai pentru recalcularea pensiilor din MapN, ori 8000 de operatori, pe 30 de ani, sau 4000 pe 60 de ani, care sa recalculeze pensiile celor 160 000 de pensionari din intregul sistem. Va dati deci seama ce recalculeaza in trei zile ametitii de serviciu ai numitilor Oprea, Igas si Maior.

Etapa a 3-a (16 mai a.c. - in derulare)
In aceasta etapa, Puterea a renuntat sa mai minta ca face dreptate in interiorul sistemului si, uitand ca toate pensiile militare “”nesimtite”” trebuiau sa scada, a proclamat prin vocea Basescului, la Congresul PDL, ca toate pensiile militarilor au crescut. Fiind minciuna prea gogonata, “”expertul”” Ionel Blanculescu a revenit, declarand ca marea majoritate a pensiilor militare au crescut, doar cateva, putine la numar, ale celor disponibilizati inainte de termen, vor scadea.

Realitatea prezenta:

· 91% din pensiile militarilor scad cu pana la 50% prin “”revizuire””;
· 9% raman la fel sau cresc propagandistic, intrucat s-a investit in imagine. Aceste cresteri vor fi date inapoi de la 1 ian. 2012, prin “”regularizare””.

Tot prin “”regularizare””, de la 1 ian, vom atinge cuantumul prevazut pentru ian 2010. In plus, prin Legile lustratiei, vom pierde 15 % din ceea ce ne ramane pentru ca am servit in perioada 1945-1989 regimul care l-a facut pe Traian Basescu om, comunist si capitan de nava.
Mai atregem atentia stimatilor nostri colegi care nu pricep nimic, dar pun botul la propaganda basesciana, ca toata aceasta batalie inutila, cu intorsaturi neasteptate, este perdeaua de fum lansata pentru a-i impiedica pe prosti sa vada adevaratele obiective ale razboiului psihologic si de imagine, declansat impotriva structurilor militare.

Obiectivele razboiului impotriva militarilor

1.In camp strategic:

Se urmareste globalizarea rapida, distrugerea tuturor statelor si reducerea la entitati de sub 10 milioane de locuitori, potrivit Principiului Leopold-Kohr: “”Tot ce este mic este minunat””! Pentru ca marii asasini economici sa distruga statele existente (inclusiv SUA, Canada, Spania, Italia, Franta, Marea Britanie, Rusia, etc) trebuie distruse structurile militare de rezistenta. S-a incercat pretutindeni, din SUA pana-n Letonia si nu s-a reusit, dar se spera ca se reuseste in Romania, a carei autoproclamata elita politica este excesiv de servila fata de creditori. Dovada: nu mai suntem militari ci “”asistati”” prin Legea 263/2010 si “”beneficiari”” prin OUG 1/2011. Ca “”civili”” nu mai avem asistenta medicala gratuita, aplicandu-ni-se CAS-ul ca tuturor. Prin Legea 119 si Legea mama 263 ne-a disparut, odata cu specificitatea si protectia sociala, si partea de drepturi din contractul incheiat ca militari cu statul. Ne-au fost abrogate legile ocupationale si am devenit retroactiv dnii Popescu, Ionescu, Georgescu, etc. Nici nu s-a terminat bine procesul in Romania si legile basesciene au fost transferate in Ungaria, scotand armata ungara in strada.

2. In camp tactic:
Spre intelegerea celor care se multumesc cu pomana temporar aruncata, afirmama ca anul 2012 trebuia sa ne gaseasca, in viziunea Puterii, pe toti, cu statut de civili, dependenti numai si numai de punctul de pensie, care oricand poate sa scada. Si aceasta pentru ca in perioada 2012-2015 salariile activilor, militari si politisti, se vor alinia la salariile omologilor din statele membre NATO. Ca atare si pensiile rezervistilor trebuiau sa creasca comparativ cu cresterea soldelor de grad si functie, astfel incat sa devina similare celor ale rezervistilor NATO. Cu alte cuvinte, un fraier incantat acum ca a primit 100 de lei in plus, si are o pensie de 6-700 de euro, se va trezi la anul ca in loc sa aiba 2500-3000 de euro, pensie, ca rezervist NATO, va avea circa 300, prin scaderea punctului de pensie, bani care nu vor valora nimic, datorita cresterii preturilor.

Acestea si multe altele vor fi dezbatute la actiunile noastre de la Monumentul Leul, in perioada urmatoare, 26-31 mai, cand vom stabili si strategia actiunilor noastre ocazionate de votul in Camera Deputatilor, pe Legea de aprobare a OUG 1/2011. Ii atentionam pe colegii nostri activi din Armata si Interne ca urmeaza sa fie disponibilizati fara drept de pensie pana la 65 de ani (63 de ani femeile) sau cu un ajutor de somaj de tot rasul botezat “”pensie provizorie””. Ii avertizam si pe colegii nostri mai tineri, soldatii si gradatii profesionisti, ca vor fi aruncati pe drumuri la 45 de ani, fara nici un fel de drepturi, indemnizatii, pensie anticipata, fara nici chiar ajutor de somaj, ba vor mai fi si dati afara din apartamentele “”de serviciu””. Toate acestea au inceput deja sa se intample, avem dovezile concretizate in “”Decizii”” de treceri in rezerva (practic in “”civilie””) fara drepturi, emanate in perioada 1 feb-1mai a.c. Cu sau fara lege, distrugerea sistemului militar continua.

In concluzie:

Solicitam rezervistilor si cadrelor militare in retragere, nemebri de sindicat, in interesul lor si al tarii, sa se trezeasca rapid, sa lase orgoliile nejustificate deoparte si sa fie alaturi de noi, in strada, la Monumentul Leul, dupa cum urmeaza:
· Joi, 26.05, intre orele 11.00-13.00, alaturi de membrii SCMD ai filialelor din Sectorul 3;
· Vineri, 27.05, intre orele 11.00-13.00, alaturi de membrii SCMD din Sectorul 4;
· Sambata, 28.05, intre orele 11.00-13.00, alaturi de membrii SCMD din Sectorul 5;
· Duminica, 29.05, intre orele 11.00-13.00, alaturi de membrii SCMD din Sectorul 6;
· Luni, 30.05, cu incepere de la ora 11.00, alaturi de toti membrii SCMD din Capitala si Jud Ilfov. Le vor fi prezentate toate documentele doveditoare despre ceea ce-i asteapta.
· Marti, 31.05, intre orele 08.00-10.30, SCMD invita pe toti rezervistii si ofiterii in retragere la actiunea de comemorare a jertfitilor nostri din razboaiele de intregire si reintregire, urmand ca, daca doresc, sa participe ulterior, de la ora 11.00, la activitatea omagiala organizata de Comenduirea Garnizoanei Bucuresti, prin bunavointa SCMD, tot la Monumentul Leul.


Toti cei care constientizeaza ca si-au mentinut cuantumul pensiilor sau chiar au primit sume suplimentar, datorita actiunilor SCMD, pot veni alaturi de noi si in actiunile pe care le vom organiza in Parlament sau in jurul lui, de preferinta cu aprobare, in ziua votarii transformarii OUG 1/2011 in lege.

Honor et patria! Vae victis!


Presedintele SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

miercuri, 25 mai 2011

SCHEMA. Cum funcţiona sistemul şpăgii în Portul Constanţa, care vămuia fiecare transport ilegal cu mii de $. Organigrama mafiei din Portul Constanta

Evaziunea fiscală din port şi din vămile de la malul mării a fost orchestrată de un grup extrem de bine structurat, cu o „organigramă" închegată, ierarhii clar definite şi un control strict pe circulaţia banilor obţinuţi ilegal.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anti-corupţie au descoperit că în Portul Constanţa funcţi-ona un grup infracţional extrem de bine structurat, împărţit pe şase paliere, structură în cadrul căreia fiecare îşi cunoştea în detaliu sarcinile. Din datele obţinute de anchetatori mai rezultă faptul că membrii grupului ar fi acţionat susţinut în perioada mai 2010 - martie 2011. România liberă prezintă astăzi „organigrama" grupului de evazionişti din porturile de la Marea Neagră, printre figurile principale regăsindu-se senatorul PDL, Mircea Banias, care a primit interdicţie de a părăsi ţara pentru 30 de zile, şi secretarul general al MAI, Laurenţiu Mironescu, demis luni din funcţie şi reţinut câteva ore mai târziu.

Protecţie externă

DNA vorbeşte despre un prim palier, intitulat generic de „protecţie externă". Aici, procurorii îi includ pe senatorul PDL Mircea Banias şi pe fostul secretar general al Ministerului de Interne, Laurenţiu Mironescu. Ei trebuiau să asigure securitatea grupării de vameşi prin protejarea acestora de controale. În schimbul banilor sau chiar a unei părţi din mărfurile confiscate în Portul Constanţa, senatorul Banias, spre exemplu, intervenea pe lângă oficiali din Ministerul Transporturilor pentru a-şi menţine oamenii în funcţie şi pentru a dirija către Portul Constanţa diferite fonduri.

Conducere şi control

Anchetatorii vorbesc de un al doilea palier, de „conducere şi control", a afacerilor ilegale din Portul Constanţa. Penetrând acest sector, procurorii nimeresc în nucleul mafiei din port, structură care a rezistat în toate regimurile aflate la putere. În acest sector sunt plasaţi Eugen Bogatu - fost director al Direcţiei Domenii Portuare din Administraţia Portuară Constanţa şi Alin Pilcă - administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanţa. Acesta din urmă este fiul lui Teodor Pilcă - un influent vameş constănţean. Numele firmei sale a fost implicat şi în scandalul returnării ilegale de TVA pentru libanezul Said Baaklini, o afacere ilegală de circa 60 milioane euro. Potrivit surselor RL,Bigatu şi Pilcă Jr racolau „clienţii" pe care gruparea îi sprijinea şi stabilea marile comisioane precum şi modul în care se împărţeau banii. Respectivii clienţi erau îndrumaţi apoi spre structura inferioară a reţelei.

Comandă şi coordonare

În cadrul acestei structuri intrau şefi din birourile vamale sau orice altă persoană care ocupa funcţie de conducere. Potrivit unor surse judiciare, ne referim aici, printre alţii, la Liviu Durbac, fost şef interimar la Vama Constanţa Sud Agigea - în prezent şef al Biroului Vamal Târguri şi Expoziţii Bucureşti, Marius Scrioşteanu - şeful Biroului Vamal Slobozia, Costel Liviu Bratu, adjunct al Şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Claudiu Olteanu, adjunct al Şefului Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea. Este structura inferioară a grupului de criminalitate organizată care „prelua clienţii" de la responsabilii cu conducerea şi controlul. Împreună cu oamenii de afaceri ei stabilesc detaliile cu privire la importurile de marfă care trebuie protejate: ce fel de mărfuri sunt, când ajung în ţară, unde trebuie să fie transportate, metodele pe care trebuie să le aplice pentru a evita controalele şi plata taxelor, precum şi firmele de transport la care trebuie să apeleze afaceriştii pentru a le fi transportată marfa. După ce se pun la punct aceste lucruri, sarcinile sunt transmise, pe filieră, mai jos.

Execuţie

După cele trei paliere „de vârf", procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au mai descoperit încă trei, toate de „execuţie la nivelul sistemului vamal". În aceste din urmă structuri de execuţie intrau simpli lucrători vamali, precum Adrian Milea, Valentin Roşculeţ sau Ioan Didilescu. Tot aici apar şi diferiţi patroni de firme care realizau proceduri de intermediere vamală sau transport de mărfuri, cum ar fi Mihai Ciobanu, Mihai Culea, Laurenţiu Catargiu. Toţi aceştia primeau sarcini de la superiorii ierarhici, respectiv de la membri din structura de „comandă şi coordonare". Potrivit surselor RL, aceştia erau înştiinţaţi concret despre ce transporturi trebuiau protejate şi cum se făcea efectiv acest lucru.

Banias, aproape de a fi numit în Comisia de control a SIE Surpriză ieri la Parlament. Pe ordinea de zi a şedinţei Birourilor Perma¬nente reunite a figurat şi o scrisoare a grupului senatorial al PDL, care solicita numirea lui Mircea Banias în comisia reunită de control a Serviciului de Informaţii Externe, în locul lui Vasile Nistor. Soluţionarea a fost însă amânată, iar scrisoarea datează, cel mai probabil, dinainte de 18 aprilie, când s-a şi ţinut ultima reuniune a Comisiei. Mircea Banias este acuzat de aderare la un grup infracţional organizat, trafic de influenţă şi instigare la delapidare şi are interdicţie de a părăsi ţara. Tot ieri, ministrul Internelor, Traian Igaş, a cerut DGIPI să deschidă o anchetă cu privire la împrejurările numirii lui Laurenţiu Mironescu în funcţia de secretar general al MAI.

http://www.romanialibera.ro/exclusiv-rl/investigatii/organigrama-mafiei-din-portul-constanta-226304.html

Traseul banilor prin portul Constanţa

Pentru ca este la ordinea zilei
Traseul banilor prin portul Constanţa

de ONDINE GHERGUT
Grupul infracţional din care făceau parte Laurenţiu Mironescu şi Mircea Banias strângea între 1.000 şi 7.000 de dolari de la fiecare transport de marfă introdus ilegal în ţară prin Portul Constanţa.
Procurorii DNA au ajuns la concluzia că gruparea din care făceau parte Mircea Banias şi Laurenţiu Mironescu s-a constituit în perioada mai 2010- martie 2011, la nivelul autorităţilor vamale şi portuare din Municipiul Constanţa. Scopul grupării era acela de a controla instituţiile statului cu atribuţii în activităţile de import-export de mărfuri prin birourile vamale de pe raza Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanţa, dar şi din Municipiul Bucureşti. Toate persoanele implicate în această activitate infracţională acţionau în mod coordonat în scopul facilitării contrabandei cu mărfuri din afara graniţelor UE. În schimbul primirii unor şpăgi, funcţionarii vamali trebuiau să închidă ochii la transporturile de mărfuri care urmau să aibă loc prin Vama Constanţa, potrivit anchetatorilor. Procurorii mai spun că sumele de bani erau cerute cu o frecvenţă zilnică, în cuantum cuprins între 1.000 şi 7.000 dolari pentru fiecare transport. În acest mod, bugetul de stat a fost prejudiciat, în unele situaţii, cu sume cuprinse între 232.186 lei şi 8.280.932 lei pentru fiecare transport de marfă introdus ilegal. Acuzaţiile împotriva senatorului Banias

Pe 22 octombrie 2010, senatorul Mircea Banias i-a cerut lui Eugen Bogatu, la vremea respectivă director al Direcţiei Domenii Portuare, din cadrul Companiei Naţionale Administrarea Porturilor Maritime Constanţa S.A., să îi dea cu titlu gratuit mai multe produse provenite din mărfurile confiscate şi aflate în gestiunea Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea. În schimbul acestora, în cursul anului 2010, Banias i-a promis lui Bogatu că îşi va folosi influenţa deţinută în virtutea funcţiei sale pentru a direcţiona mai multe proiecte economico - administrative în sensul impus de interesele lui Bogatu şi ale întregului grup infracţional. Cu alte cuvinte, Banias s-a angajat că se va implica personal în blocarea unui proiect de restructurare a autorităţii vamale de pe raza judeţului Constanţa şi a unui ordin ministerial care prevedea obligativitatea scanării tuturor containerelor din Portul Constanţa Sud Agigea, că va interveni pentru ca o persoană, ce nu era agreată de grupul infracţional, să nu fie numită într-o funcţie de conducere în cadrul Companiei Naţionale Administrarea Porturilor Maritime Constanţa şi că îşi va folosi influenţa pentru menţinerea în funcţie a unui fost director al Direcţiei Sanitar Veterinare Constanţa. De asemenea, acesta a promis că va interveni pentru protejarea lui Liviu Durbac, şeful Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea. Bunurile menţionate mai sus au fost puse la dispoziţia lui Banias, prin intermediul lui Dragoş-Iulian Tudoran (comisionar vamal) şi Dan Tudoran, fratele acestuia, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, responsabil de confiscările vamale.

Acuzaţiile împotriva lui Mironescu
Pe data de 3 iunie 2010, Laurenţiu Mironescu, în calitate de preşedinte al organizaţiei municipale a PDL Constanţa, i-a cerut lui Cătălin Pilcă 8.000 RON, bani care să-l ajute în câştigarea unei funcţii de conducere în respectiva organizaţie politică. După ce Pilcă a promis că îi va da suma de bani cerută, la data de 5 iunie 2010, cu ocazia alegerilor interne desfăşurate la Organizaţia Municipală Constanţa a PDL, Mironescu a fost ales prim-vicepreşedinte al organizaţiei. În schimbul sumei de bani plătite de Pilcă, Mironescu a promis să îşi folosească influenţa politică pe lângă factorii decizionali din cadrul Ministerului Transporturilor, pentru ca acesta să fie numit director în cadrul Companiei Naţionale Administrarea Porturilor Maritime Constanţa S.A., urmând ca acesta să lase locul unei persoane alese de Pilcă şi de către ceilalţi membri ai grupului infracţional.
În cursul anului 2010, Bogatu, director al Direcţiei Domenii Portuare s-a implicat în activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali Iulian Tudoran şi Valentin Ţiripan şi a intervenit la Liviu Durbac, şef al Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea pentru a facilita efectuarea de operaţiuni ilicite de import de mărfuri subevaluate de către o societate comercială. De asemenea, în data de 22 octombrie 2010, inculpatul Bogatu a ordonat blocarea completă a tuturor mărfurilor importate prin Biroul Vamal Constanţa Sud Agigea, pentru a-i determina pe intermediarii vamali Dodu Marin şi AkramNasser Abdel Rahman Bani Mustafa să-şi achite „taxele" către membrii grupului infracţional.

Mironescu a transformat banii în vin Fostul secretar general al Ministerului de Interne este acuzat de procurorii anticoruptie că i-ar fi cerut lui Alin Pilcă câteva zeci de milioane de lei vechi, bani care i-ar fi fost necesari pentru obţinerea unei funcţii în cadrul PDL Constanţa. Potrivit unor surse judiciare, vameşul Pilcă nu a avut la dispoziţie suma de bani solicitată de Mironescu şi i-a propus acestuia să-i ofere în schimb o cantitate considerabilă de vin, lucru pe care fostul secretar general l-a acceptat. Conform aceloraşi surse, Mironescu a fost monitorizat de anchetatori şi în baza unui mandat de interceptare dat pe Legea siguranţei naţionale. Din redările convorbirilor telefonice citate ieri în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, unde s-a discutat propunerea de arestare a lui Mironescu, rezultă că actualul prim-vicepreşedinte al PDL Constanţa discuta intens despre mai multe afaceri pe care le-a derulat sau urma să le deruleze cu mai mulţi miniştri ai Transporturilor.

luni, 23 mai 2011

Important pentru pensionarii militari

Important pentru pensionarii militari, cei care au lucrat ca civili dupa trecerea in rezerva.

Cred ca intereseaza pe cei care au lucrat ca civili dupa trecerea in rezerva.
Succes!
In vederea diminuarii pierderilor care vor rezulta din remiterea noilor decizii de revizuire, avand in vedere ca procesul nostru cu statul roman poate dura si 1-2 ani (inclusiv la CEDO), va informez ca, IMPREUNA CU UN GRUP DE COLEGI JURISTI, am studiat cu atentie actuala legislatie in domeniul pensiilor (Lege 119/2010, OUG nr.1/2011, Legea 263/2010 si HG NR 257/2011 referitoare la normele de aplicare a noi legi a pensiilor) si, CU AVIZUL CASEI DE AVOCATURA care ne reprezinta, am ajuns la concluzia ca putem valorifica la zi, anual, in procesul revizuirii/recalcularii si stagiile de cotizatie la asigurarile sociale dobandite dupa data pensionarii. Este de preferat ca valorificarea sa se faca abia dupa ce vom primi noile decizii de revizuire, deoarece conform OUG 1/2011:

Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacã cererea de revizuire, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa de pensii sectorialã pânã la data de 1 ianuarie 2014;
Aceste aspecte ar fi de natura sa mimimalizeze pierderile din actualele cuantumuri ale colegilor din grup, sens in care va sugerez sa transmiteti si cunoscutilor dvs, deoarece multe persoane nu au cunostinte juridice si nici timp de asa ceva.
Cu stima, ......

Cum procedam ?
1. Va deplasati la Casa de pensii a municipiului Bucuresti ( Calea Vitan nr. 6, Sector 3, Bucuresti,mijloace de transport in comun: tramvaie: 15, 19, 23, 30, 50 , statia Posta Vitan , autobuze: 104, 123, 124 statia Vitan ) B IR OUL ELIBERARE ADEVERINTE - STAGII DE COTIZARE , ETAJ 1, CAMERA 1 ( Program de lucru : luni-joi : 9.00 14.30 , vineri 9.00 11.30 ) . Va informez ca nu este coada !!! SAU LA CASELE DE PENSII PUBLICE JUDETENE.
2. La Casa de pensii , la biroul mentionat mai sus ( avand C.I. asupra dvs. ) se face o cerere , se plateste la casierie ( se afla tot la etajul 1 ) 15 lei si se obtine Adeverinţa de venituri in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat

3. Se face o copie la respectiva adeverinta

4. Se intocmeste cererea de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie ( vezi modelul atasat )

5. Se anexeaza la respectiva cerere :
· Adeverinţă eliberată de Casa de pensii a Mun. Bucuresti in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în original şi copie
· Carte de identitate, în copie;
· Ultimul talon de pensie ( pe luna aprilie 2011) , în copie;
· Baza legală ( extras ) pentru recalcularea pensiei militare prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data inscrierii la pensie, vezi documentul atasat )

6. Se introduc documentele intr-un plic , si se transmit prin C.N. „Poşta Română" S.A. ( ‘’ cu confirmare de primire ‘’ ) la sediul Caselor de Pensii sectoriale ale :
.......................................
• Comisia de contestatii pensii din MApN, Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061416;
• Comisia de contestatii pensii din MAI, Bucuresti, str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Cod postal 040131;
• Comisia de contestatii pensii din SRI, Bucuresti, Unitatea Militara 0472 Bucuresti , str. Amzei , nr. 4 sector 1

7. Dovada transmiterii documentelor ( chitanta ) si confirmarea de primire se ataseaza la copia documentelor ce au fost transmise la Casele de pensii sectoriale

HOTARARE nr. 257 din 20 martie 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

ART. 134
(1) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
(2) Pensia pentru limitã de vârstã poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea stagiilor de cotizare realizate dupã data înscrierii la pensie.
(3) La recalcularea pensiilor pentru limitã de vârstã, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se utilizeazã stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei (in cazul nostru de 20 de ani)
(4) La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adãugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.
(5) La recalcularea pensiilor de invaliditate în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adãugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potenţial se determinã cu respectarea condiţiilor şi modalitãţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
(6) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de naturã a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
(7) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)-(6) se acordã începând cu luna urmãtoare celei în care a fost înregistratã solicitarea.

IMPORTANT :
Conform art. 134 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea. Deci , cu cat facem mai repede cererea cu atat avem mai mult de castigat.
Cu deosebit respect,ing. Corneliu GHINEA

BAZA LEGALA ( EXTRAS )
PENTRU RECALCULAREA PENSIEI MILITARE PRIN ADAUGAREA STAGIILOR DE COTIZARE REALIZATE DUPA DATA INSCRIERII LA PENSIE

• art. 107 , alin (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
Art. 107……… ‘’(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii ‘’

• art. 134 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
Art. 134 ………………‘’(2) Pensia pentru limita de varsta poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.
(3) La recalcularea pensiilor pentru limita de varsta, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, se utilizeaza stagiul complet de cotizare avut in vedere la stabilirea pensiei. ‘’

• art. 2, alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor :
Art. 2. ‘’- (1) Pensiile de serviciu anticipate şi anticipate parţiale dintre cele prevăzute la art. 1 devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.’’

• art. 171 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
Art. 171 – ‘’La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, devin pensii în înţelesul prezentei legi.’’


Nr………………….…din……………..


CERERE


de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie

Catre : Casa de Pensii sectorială a .......................................................

Subsemnatul col. ( r ) ________________ , CNP nr. ______________ , domiciliat în localitatea _____________ , Str. ____________ nr . ___, Bl. __ , ap. ___, sect. __, posesor al actului de identitate seria.___ nr. _______ , eliberat de ________ la data de __________, nascut la data de ________ in localitatea ______ , jud. ________ , fiul lui ______ si al ________ , cu dosar de pensie nr. _________ , telefon _________ , in baza art. 107 , alin (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , art. 134 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice si având in vedere că, potrivit art. 2, alin. (1) din Legea nr. 119 / 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensia mea de serviciu a devenit pensie pentru limită de varstă prin efectul legii si şi-a păstrat acelaşi regim, de pensie pentru limită de varstă, potrivit art. 171 din Legea nr. 263 / 2010

Solicit recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare
realizate după data inscrierii la pensie.

În acest scop depun următoarele :
• Adeverinţă eliberată de Casa de pensii a Mun. Bucuresti in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat , __ pagini , în original şi copie; ( Legea 263 / 2010 , art. 159 , alin.3 )
• Carte de identitate seria.__ nr. ______ , eliberat de ________ , 1 pagină , în copie;
• Ultimul talon de pensie ( pe luna aprilie 2011) , 1 pagină , în copie;
• Baza legală ( extras ) pentru recalcularea pensiei militare prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data inscrierii la pensie, 1 pagină

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.

În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus,
după care am semnat.

Documentul contine :
- ______pagini ( cererea )
- ______pagini ( 4 anexe )
Data ………………. Semnătura ……………………Sa multumim prietenului nostru, pentru e-mail!
Face parte din categoria celor care inteleg ce inseamna
si ce importanta are comunicarea.
Admin

NOSTALGIA ABJECTULUI

Poate ca trimitand zilnic acest mesaj,in toate localitatile si la toate familiile din Romania inclusiv celor care sunt in afara granitelor ,se vor activa constiintele si se va infaptui marea taina a vietii !NOSTALGIA ABJECTULUI

“Puterea de a te împotrivi răului e o mare taină a vieţii.” Stilul bărbaţilor de stat de a face politică rămâne ca o marcă personală în memoria naţiunilor. Subtili sau grobieni, de bibliotecă ori de pe baricade, gângavi sau oratori, paleta nuanţelor de caracter colorează viu istoria. Conducătorii par cu atât mai aproape de popor, cu cât arată că şi ei au fost oameni cu slăbiciuni, cu patimi şi, unii, chiar într-o dungă. Cei care dovedesc peste măsură ies din rândul bărbaţilor de stat şi coboară în rândul celor cărora doar le-a surâs norocul. Pentru primii respect, pentru restul simpatie.
Cu multă simpatie îl vor privi drojdierii viitorului pe Traian Băsescu, pentru felul lui de a fi făcut politică de birt, ca şi cum România ar fi o crâşmă plină de şuţi şi de dame cu ciorapi rupţi. Pentru haiosul preşedinte a fi popular înseamnă a coborî în derizoriu, apetenţa sa pentru sordid înlocuind bunul-simţ cu ticăloşia. Totuşi, nimeni nu-şi va imagina că stăpânul băşcălios şi-a găsit sfârşitul din cauza neputinţei, slăbiciune ce i-a provocat dependenţa fatală pentru blonda guvernării sale. Cu toţii îşi vor vedea eroul macho ca răpus de Binele care a învins Răul, inutil, ca în filmele de acum o sută de ani. Cu atât mai vrednic păcătosul! – vor exclama epigonii. Abia atunci va fi venerat cu adevărat ca Zeus. Maneliştii-l vor cânta pentru că le-a ridicat genul muzical la rang de politică naţională. Şmenarii, şarlatanii şi şmecherii de maidan, manglitorii şi ciorditorii de mahala, tăinuitorii, informatorii şi turnătorii, golanii, ţoapele şi mârlanii de cartier, târfele şi codoşii, toată pleava mitocănească a periferiei, cu toţii îşi vor aminti cu duioşie de Băsescu Cacocratul, ca despre unul de-ai lor, cel care a reuşit să-i facă ţăndări pe români, de nu-şi vor mai reveni în veac.
“Statul e bun doar ca să fie jecmănit” – este viziunea preşedintelui jucăuş, ascunsă sub sintagma „modernizarea statului”. Peste ani, se vor vedea limpede efectele epocii Băsescu: analfabetism, sărăcie, boală, suflete şi trupuri subnutrite, promiscuitate. O Românie ce se descompune putrezind cotidian, o republică şubrezită şi ţigănită. Va fi fiind reuşita vreunui plan sau doar „aşa a fost să fie” soarta unui popor masochist, atunci când îşi alege conducătorul?… Fără dubiu rămâne doar constatarea că “nu lipsa idealului, ci dimensiunea lui e problema românului”. Trist e că în cazul de faţă vorbim mai degrabă de instincte decât de idealuri.
Dar restul şlehtei, slugoii? „Tăcerea e de aur, darămite să fii şi lingău” – şi-au spus la vremea lor, în bună tradiţie filozofică, toţi curtenii mintoşi ai Cacocratului. Peste timp, puţină lume îşi va mai aminti de rândaşii talentaţi în a lăsa senzaţia că sunt verticali şi acoperiţi profesional. Doar câţiva melancolici vor suspina după farsorii cu ştaif. Umaniştii metrosexuali, care au tânjit după admiraţia mediocrităţii plătind puterii prestaţii orale, vor fi uşor confundaţi cu convivii lor Bănel şi Marean. Posteritatea le va oferi intelectualilor vestiţi ai ecranului câteva pagini în manualul de filozofie pentru coafeze stagiare, iar celorlalţi, mai mărunţi, capitole întregi în Istoria presei de partid, ediţia cu coperte portocalii. Nostalgia după platitudinile lor pedante va rămâne să sclipească în ochii duduilor fanate care i-au iubit platonic, iar în înjurăturile împănate cu citate ale neisprăviţilor cu pretenţii se va simţi dorul şi aleanul după histrionii care au ştiut cel mai bine să-şi transforme sinapsele în bani de partid.
Cum singurul lor ideal comun a fost supravieţuirea şi cum vor continua să-şi ducă viaţa agăţată de trecut, românii viitorului vor spune despre vremurile de acum că „par c-au fost mişto”. Obligaţia istoricilor va rămâne aceeaşi: să acopere păcatele altora… Proverbele populare se aplică în primul rând naţiunilor care le-au creat. Tocmai de aceea e foarte românească înţelepciunea după care în ţara orbilor, chiorul e împărat !

COMUNICATUL nr. 25 din 23.05.2011

COMUNICATUL nr. 25 din 23.05.2011
Azi, 23.05.2011, SCMD a susținut o conferință de presă în care a prezentat poziția sindicatului față de proiectul legii de aprobare a OUG. nr.1/2011 și a proiectului Legii Polițiștilor.

La conferința de presă au fost prezenți avocații SCMD Graziela Bârlă, Gâlcă Costel, precum și membrii departamentului juridic SCMD, unde s-au exprimat puncte de vedere față de stadiul actual al acțiunilor din instanțele românești.

S-a menționat următoarea situație a proceselor pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor militare de stat:

TOTAL ŢARĂ:
- procese fără procedură prealabilă (nu s-au formulat contestatii, în prealabil, la comisiile de contestaţii pensii: s-au depus acţiuni direct în tribunal): 12915 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă (s-au formulat contestatii, în prealabil, la comisiile de contestaţii pensii: ulterior, s-au depus acţiuni în tribunal): 8838 acţiuni

TOTAL ACȚIUNI ȚARĂ: 21753

PE SECŢIUNI:
Bucureşti şi Jud. Ilfov – av. Costel Gâlcă:
- procese fără procedură prealabilă: 3853 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă: 3846 acţiuni
TOTAL ACȚIUNI: 7699
Filiale în coordonarea av. Gâlcă Costel (sudul ţării - 24 de filiale din 14 judeţe)
- procese fără procedură prealabilă: 2834 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă: 2543 acţiuni
TOTAL ACȚIUNI: 5377

Filiale din ţară cu avocaţi locali: (47 de filiale din 26 de judeţe)
- procese fără procedură prealabilă: 6228 acţiuni
- procese cu procedură prealabilă: 2449 acţiuni
TOTAL ACȚIUNI: 8677

PROCESE CÂȘTIGATE

1 - Fără procedură prealabilă:
- Teleorman – 100 reclamanţi
- Olt – 203 reclamanţi
- Giurgiu – 92 reclamanţi
- Covasna (Sfântu Gheorghe) – 32 reclamanţi
- Mehedinti – 25 reclamanti
- Alba Iulia – 94 reclamanți
Total = 546 reclamanţi

2 - Cu procedură prealabilă:- Târgoviște -55 reclamanţi
- Zalău – 17 reclamanţi
Total = 72 reclamanţi
Pentru toate procesele în care s-au dat soluții DEFAVORABILE membrilor SCMD, se va face RECURS.


DEPARTAMENTUL JURIDIC

O punte trainică între Ţara Moţilor şi Arcul Intracarpatic

Comunicat: O punte trainică între Ţara Moţilor şi Arcul Intracarpatic • publicat la: 22 May 2011

La invitaţia Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” Deva, Primăriei şi Consiliului Local Crişcior, jud. Hunedoara şi a Grupului Şcolar „Cişan” din Crâşcior , o delegaţie a Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHN), formată din reprezentanţi ai Centrului European de Studii Covasna- Harghita, Ligii Cultural –Creştine „Andrei Şaguna”, Fundaţiei Culturale „Mihai Viteaul – din Sf. Gheorghe şi ai Asociaţiei Cultural –Creştine „Justinian Teculescu din Covasna şi Fundaţiei „Miron Cristea” din Topliţa, au participat au participat la Festivalul Cultural –Patriotic „Ţara Crăişorului”- ediţia a IV-a, care a avut loc vineri 20 mai în localităţile Ţebea şi Crişcior, judeţul Hunedoara şi la simpozionul naţional organizat cu această ocazie.

După ce au participat la Ţebea, la sjujba de pomenire şi depunerea de coroane care au avut loc la mormântul lui Avram Iancu, intelectualii din Arcul Intracarpatic au participat la simpozionul din programul festivalului, manifestare desfăşurată la Grupul Şcolar „Crişan”, din Crăşcior, în cadrul căreia au prezentat comunicări, pe lângă profesori, preoţi, cercetători şi alţi iubitori de istorie şi cultură naţională, din mai multe localităţi din Ţara Moţilor, Lugoj, Braşov ş.a.

Printre obiectivele sale generoase, Simpozionul şi-a propus: dezbaterea problemelor multiple şi complexe ale românilor din Ardeal, stabilirea strategiei şi a mijloacelor necesare pentru apărarea drepturilor şi a valorilor pentru care s-a jertfit eroii şi martirii neamului; evocarea eroilor, martirilor şi a luptătorilor pentru libertatea şi demnitatea naţională şi pentru păstrarea limbii, culturii şi credinţei străbune; facilitarea cunoaşterii şi colaborării între participanţi.

În intervenţiile lor, reprezentanţilor FCRCHN au abordat teme precum: rolul societăţii civile româneşti din Arcul intracarpatic pentru prezervarea şi afirmarea identităţii naţionale, în mediul multietnic şi pluriconfesional al judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş; modul de prezentare a istoriei României în mass –media maghiară din judeţele Covasna şi Harghita; iniţiativele, demersurile şi proiecte legislative pentru obţinere autonomiei teritoriale a aşa zisului Ţinut Secuiesc – în mod deosebit cele vizând regionalizarea României şi adoptarea Legii statutului minorităţilor naţionale; consecinţele negative, pe termen mediu şi de perspectivă, ale separatismului etnic şi ale formării unei enclave etnice maghiare, în inima României ş.a.

La finalul dezbaterilor, participanţii au convenit să adopte următorul comunicat:

1.Solicităm Senatului României să adopte legea care modifică articolele din Legea Educaţiei referitoare la învăţarea Istoriei şi Geografiei României în limba română, de către elevii din şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale, asigurându-se astfel cadrul necesar învăţării limbii naţionale de către toţi cetăţenii României.

2.Solicităm Camerei Deputaţilor să nu adopte Legea statutului minorităţilor naţionale, act normativ care urmăreşte în fapt reglementarea drepturilor persoanelor ce aparţin minorităţilor etnice ca drepturi colective, teritorialitatea ca element fundamental al exercitării drepturilor colective, delegarea competenţelor autorităţii statului la nivel central şi local către organe alese pe criterii etnice.

3. Solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român să ia măsurile ce se impun pentru respectarea Constituţiei României şi combaterea tuturor manifestărilor neorevizioniste, a celor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, sau prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele României, manifestări de genul celor comise de Csibi Barna, la Miercurea –Ciuc şi Sf. Gheorghe.
4.Subscriem la conţinutul memoriului adresat de prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură din Cluj-Napoca şi din ţară, prin care se cere repunerea pe soclul statuii regelui Matei Corvin, la terminarea lucrărilor de restaurare a monumentului, a plăcuţei cu textul lămuritor propus de Nicolae Iorga, în spiritul adevărului istoric.

5.Cerem Consiliului Judeţean Covasna să solicite Consiliilor Judeţene Hunedoara, Alba şi Sibiu ca, pe bază de reciprocitate, în cadrul programelor de parteneriat stabilite între Centrele de Cultură ale judeţelor respective şi cel al judeţului Covasna, să se prevadă susţinerea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ, ştiinţific, şi în comunităţile româneşti din judeţele Covasna şi Harghita.

6. Considerăm că una dintre marile priorităţi ale societăţii româneşti actuale trebuie să o reprezinte sprijinirea iniţiativei de înălţare a Mausoleului de la Ţebea, închinat personalităţilor simbol ale Neamului Românesc – Horia, Cloşca şi Crişan şi Avram Iancu, precum şi tuturor martirilor şi eroilor transilvăneni care s-au jertfit pentru neam şi ţară,
7.Conducerile Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi a Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” din Deva, de comun acord, au convenit să permanentizeze şi să amplifice relaţiile pe tărâm cultural, spiritual, ştiinţific şi civic, între şcoli, asociaţii, fundaţii şi ligi ale societăţii civile, instituţii administrative, eclezistice, de asistenţă socială şi de cultură din localităţi din Ţara Moţilor şi din Arcul Intracarpatic, realizându-se astfel o punte trainică de legătură între cele două zone binecuvântate ale României, în scopul cunoaşterii şi apropierii dintre locuitorii acestora, şi unirii eforturilor împotriva separatismului şi enclavizării pe criterii etnice.

8.Reamintim faptul că, în perioada interbelică problemele Moţilor şi cele ale Românităţii din Arcul Intracarpatic şi din Sudul Basarabiei, au constituit probleme prioritare ale Statului Român şi ale societăţii româneşti în ansamblu, făcând parte din categoria problemelor „cu care nu se glumea”. Având în vedere evoluţiile postdecembriste, din aceste spaţii ale „românităţii periclitate”, a venit timpul trecerii de la vorbe la fapte, de la abordări politicianiste, la o strategie pe termen lung, care să garanteze apărarea intereselor naţionale, în consens cu valorile şi practica europeană.

Forumul Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş: dr. Ioan Lăcătuşu- preşedinte şi av. Ioan Solomon, vicepreşedinte;

Asociaţia „Ţara Iancului – Iubirea Mea”, ing. Ioan Paul Mărginean, preşedinte

http://www.napocanews.ro/2011/05/comunicat-o-punte-trainica-intre-tara-motilor-si-arcul-intracarpatic.html