marți, 24 aprilie 2012

PUNCTE DE VEDERE 1. Pornesc de la premisa că ideile din aceste rânduri vor aduce o contribuţie modestă, în procesul de analiză, interpretare şi reconfigurare a imaginii proprii a Comitetului Director al SCMD. Nici o structură care apare din necesitate nu rămâne cantonată în propriile condiţii de constituire. Structurile, precum şi motivaţiile apariţiei lor, se modifică şi se adaptează în funcţie de spaţiu şi timp. Cele care vizează idealurile, valorile şi interesele oamenilor, trebuie să ţină seama implicit, de atitudinile lor. Am studiat cu atenţie istoria litigiului care vizează CD şi filialele din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Este adevărat că, în măsura în care priveşti Consiliul de Coordonare constituit la 23 august 2011, drept un oponent al CD al SCMD, gândul egoist te aruncă imediat, în afara statutului şi al ROF. Dar, cel puţin declarativ, iniţiatorii nu au afirmat prin propoziţii spuse sau scrise, aşa-ceva. Cunoaşteţi faptul că acest sindicat, spre deosebire de partide, asociaţii şi fundaţii, are o caracteristică importantă şi anume „uneşte sub sigla sa o mulţime de oameni veritabili”, numiţi de poporul român – patrioţi. Pe aceştia nu-i leagă nici statutul, nici ROF-ul, nici dl.Pricină şi nici dl.Dogaru, ci simpla apartenenţă la aceste sentimente faţă de România, la care toţi militarii în rezervă au dreptul. Dreptul la asociere este nelimitat peste tot în lume, iar Consiliul de Coordonare nu are personalitate juridică, deci este un organ informal, de prietenie şi sprijin reciproc în procesul de implicare publică. Votul exprimat reflectă nevoia de unitate, nu de dezbinare sau separare. Fundamentele care au stat la baza constituirii nu aduc prejudicii funcţionale şi de autoritate nici structurilor de conducere centrală, nici filialelor. Organizarea, atribuţiile şi competenţele acestui organ informal concretizează, la nivel local, obiectivele SCMD şi nu sesizez niciun pericol evident la adresa SCMD. Reacţiile colonelului (r) Tudor Marian, recepţionaţi-le, cel puţin pentru acest moment, ca atitudine firească a unui om care primeşte, în loc de sprijin şi spirit de încredere, reproşuri, acuze şi lipsă de toleranţă. Retragerea pripită a membrilor Departamentului organizare din CD, nu o evaluaţi ca un succes atâta timp cât nu confundăm „ograda democraţiei” cu „tarlaua sau moşia proprie”. Noi toţi ne-am asociat în faţa unui ideal nu sub conducerea unui şef. Idealul nu poate fi impus aşa cum nu poate fi nici ştrangulat de dorinţa de a fi şef cu ştampilă. Aici primează interesul general, ori până mai ieri, strigam cu toţii „unitate”. Este suficientă intervenţia brutală a puterii cu „loviturile de berbec” date în poarta sindicatului, opinia mea este că „ne unim unii împotriva altora în momentele în care trebuie să ne unim unii cu alţii”! Pentru a reuşi în acest demers trebuie să discutăm serios şi deschis „unii cu alţii ” şi să vorbim respectuos „unii despre alţii”. Chiar putem reuşi. Este ABC-ul conducerii participative. Dragi camarazi, Fiecare om are adevărul său, este tot mai greu să avem şi să recunoaştem un adevăr absolut. Numai Dumnezeu poate să deţină şi să gestioneze adevărul absolut. Derularea evenimentelor, la vârful SCMD, începând cu luna Noiembrie 2011, presupune existenţa unui litigiu care poate avea la origine, cauze subiective şi deosebit de complexe. Pentru că însăşi firea omului este deosebit de complexă prin aspiraţiile sale. Atunci când abandonezi interesele de ordin material şi te asociezi în jurul principiilor şi valorilor nu ai de ce să te cerţi. Eventual, ne contrazicem prin argumente, avem puncte de vedere diferite, dar rămânem parteneri de dialog şi mai ales, camarazi. Este adevărat, după plecarea lui Tudor Marian lucrurile s-au liniştit în CD, nimeni nu a mai jicnit pe nimeni, a rămas probabil, numai partea adversă. Să nu fim atât de siguri că nu o să mai apară alte litigii, sunt în firea noastră. Înţelept ar fi, ca prin intervenţia arbitrului nu al „arbitrului jucător” să aduni, nu să împrăştii resursele umane. Ştiinţa ne reaminteşte că „resursele intangibile sunt resurse economice strategice”. Împrejurările în care l-am cunoscut pe col.Tudor, îmi dau convingerea că acesta îşi cunoaşte limitele, ca orice om de calitate. Sunt convins că are puterea de a trece peste momentele neplăcute ale lipsei de înţelegere şi, mai ales, de încredere, din partea conducerii. Dl.col Pricină a încercat să afişeze şi în relaţiile cu subsemnatul o imagine de „şef veritabil”, dorind să-mi impună o anumită condiţie de eficienţă în stângerea de semnături pentru FACIAS. Activitatea respectivă era sortită eşecului mai ales, că subsemnatul nu face muncă voluntară decât în folosul Patriei. Printre noi, sunt colegi care s-au ocupat şi se ocupă încă de elaborarea şi aplicarea unor strategii şi alţii, simpli „cititori de strategii”. Acum , sunt sigur că s-a înţeles de către toată lumea, că modificarea Constituţiei trebuie făcută de Parlament, nu de asociaţia cu pricina. Cel puţin în cazul meu, nu cred că va funcţiona vreodată, impunerea unor principii imperative de conduită. SCMD nu poate fi folosit de către nimeni „ca vârf de lance” în spargerea dictaturii, nu suntem în simfonia epocii medievale. Ştiinţa de a gândi spaţiul planetar nu ne mai permite acest lucru. Vă asigur domnilor că această criză nu a fost soluţionată, suntem încă, în cercul ei vicios. Pentru a ieşi din el, CD ar trebui să-şi evalueze şi să-şi reconfigureze propria-i imagine şi să revină pe un ton colegial asupra litigiului creat. Filialele din Bucureşti şi jud.Ilfov formează „cordonul sanitar” de siguranţă nemijlocită al SCMD. Fiind mai aproape de CD, şi având o comunicare directă cu membri acestuia, ar fi normal ca, începând cu acest aliniament, să se contureze spiritul de încredere reciprocă, iar filialele din teritoriu să preia acest model de comportament. Deocamdată, acest „cordon sanitar” este puternic perturbat iar dumneavoastră, membri ai CD, aveţi obligaţia să-l stabilizaţi. Impreună, suntem colegi şi prieteni, contează mai puţin anii şi împrejurările în care ne-am cunoscut şi mai mult idealurile, valorile şi, mai ales, faptele care ne-au unit. Apăraţi-l pe dl Pricină în măsura în care îl apăraţi şi pe domnul Tudor. Pentru a avea un preşedinte jucător este nevoie de trei echipe şi trei porţi, ori jocurile se joacă între doi adversari. Arbitrul nu joacă în nici o echipă şi eu cred că ne putem comporta aşa. Statutul şi ROF-ul pot fi modificate sunt nişte coli scrise, resursele umane sunt resurse morale strategice! SCMD are nevoie, în primul rând de toţi patrioţii pe care nu-i defineşte nici dl. Pricină, nici dl Dogaru. Cele două documente sunt creaţia noastră, bazată pe unele teorii care funcţionau mulţumitor, atunci. Dar orice teorie poate deveni o poveste şi atunci oamenii au nevoie de noi teorii. Vă admir şi vă respect pe toţi, „amici sau adversari”, în acest scenariu care este conceput şi scris destul de prost. Aşa este natura umană, permanent conflictuală în fapte şi creaţie şi prietenoasă în pierderea timpului şi teorie. Dacă este adevărată dogma că „firea omului nu se poate schimba” atunci nu mai avem nimic de făcut. Insă Dumnezeu a dat omului raţiune şi şansa recunoaşterii reciproce a meritelor, a loialităţii şi a respectului. Jucaţi încă o dată această carte şi, cu siguranţă, nu veţi pierde domnilor din CD. Vă ştiu drept oameni de foarte bună calitate, flexibili, raţionali şi umani. Împingeţi aceste răutaţi în afara sferei umanităţii, colegialităţii, convocaţi răzvrătiţii la dialog şi refaceţi urgent spiritul de încredere reciprocă. Încercaţi să atenuaţi din aura de autoritate formală pentru că în lume şi mai ales în UE se cântă simfonia a Simfonia a IX-a compusă de Ludwig Van Beethoven în 1823. Pentru ultima parte a acestei simfonii, Beethoven a transpus în muzică versurile poemului „Odă bucuriei”, scris de Friedrich von Schiller în 1785. Acest poem exprimă viziunea idealistă a lui Schiller asupra înfrăţirii omenirii, viziune pe care şi Beethoven o împărtăşea. 2. În ultima perioadă de timp, apar tot felul de informaţii cu privire la posibilitatea unei soluţionări politice a litigiilor generate de procesul de recalculare şi revizuire a pensiilor militare. După cum observaţi, în ultima perioadă de timp, s-au făcut dese şi grave atenţionări asupra erorilor produse de oameni iresponsabili plasaţi în managementul sistemelor de pensii, de către regimul portocaliu clientelar. Cu siguranţă, va veni şi rândul sistemului de pensii militar. Din nenumăratele discuţii pe care le-am avut cu factorii politici au rezultat următoarele puncte de vedere: - se caută o soluţie politică de modificare a OUG nr.1/2011, ca o primă măsură reparatorie; modificarea vizează, în mod deosebit, pe acei camarazi care, în urma revizuirii au rămas cu pensiile diminuate abuziv, prin intervenţia brutală, neconstituţională, a fostului premier Emil Boc; aceste pensii, conform modificărilor propuse, urmează să fie rămase în plată ca în decembrie 2011, adică nediminuate; - cei ale căror pensii au crescut, vor beneficia de aceste pensii; - odată cu schimbarea guvernului şi a configuraţiei raportului de forţe în Parlament, se va corecta partea juridică care reglementează pensiile militare, conform legislaţiei europene, aceste pensii reprezentând un capitol separat al Legii 263/2010, sau fiind reglementate de un act normativ separat; - Capitolul IV din Legea nr.329/2009, art.17 – 25, va fi abrogat, cât de curând, deoarece aduce grave prejudicii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; - procesul de restituire a „sumelor necuvenite” ca urmare a diminuării pensiei de serviciu, prin revizuire şi regularizare, se va bloca, tot printr-o soluţie politică. Toate aceste măsuri pe care le iniţiază , în prezent, forţele politice democratice, trebuie susţinute de noi toţi. Acestea sunt priorităţile noastre. Atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, încercaţi să vă implicaţi mai direct şi responsabil, în sprijinul acestor probleme de interes general. Aceia dintre dumneavoastră care nu aţi plătit cotizaţia de membru al SCMD, aveţi în vedere faptul că, va veni o vreme în care ve-ţi regreta amarnic, acest sindicat militar, singurul care a generat pentru 92% dintre pensionari, starea de automulţumire financiară. In luna mai 2012, cel puţin la nivelul Filialei din Braşov a SCMD, vor rămâne membri numai acei camarazi care sunt cu cotizaţia la zi. Vom rămâne un nucleu destul de activ, cu aproximativ 200 de membrii pe care să contăm şi la bine şi la rău. In toate filialele din ţară , cred că există o componentă inactivă care a găsit în SCMD, doar instrumentul de soluţionare a intereselor de ordin financiar, puternic afectate de regimul Băsecu – Boc. Numai că viitorul este greu de ghicit. Nu este un avertisment ci doar un îndemn la meditaţie asupra greşelilor pe care le săvârşim împotriva noastră. Reveniţi la realitate, plătiţi cotizaţia şi reluaţi lupta sindicală. SCMD trebuie să rămână o organizaţie deschisă dialogului, adaptată la context, utilă atât pentru membrii săi, cât şi pentru societate şi ţară. Vă asigur că vom depăşi împreună, mai uşor, multe obstacole care vor fi create de o lume politică tot mai egoistă, prolifică în greşeli şi repetentă la sinceritate. Cu respect şi admiraţie pentru dumnneavostră toţi, amici şi adversari, Sursa: Filiala Braşov

luni, 23 aprilie 2012

COMUNICAT FOARTE IMPORTANT! Revenire la Anunţul din 06.04.2012 Membrii de sindicat care primesc decizii de regularizare privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale, sunt rugaţi să se prezinte de urgenţă la sediul filialei pentru a fi îndrumaţi ce trebuie să facă sau să depună la Tribunalul Satu Mare „ CONTESTAŢIE LA REGULARIZARE” după modelul de mai jos. MODEL Tribunalul SATU MARE Conflicte de muncă şi asigurări sociale DOMNULE PRESEDINTE Subsemnatul …………………………………………............ domiciliat în ……………………..................................,str........................................................ nr.........bl........sc.....ap......, cnp..........……………, posesor al CI/BI seria ……. nr …………........, eliberat de …………................................ la data de …………….., în calitate de contestator, în contradictoriu cu Casa de pensii sectorială a …………...... cu sediul în BUCUREŞTI, str. …………….........................., nr. …....., sector …..., (în continuare creditor) formulez prezenta: CONTESTAŢIE LA EXECUTARE a Deciziei de regularizare nr………........... din …………..... privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale (în continuare titlu executoriu), comunicată la data de …………........... conform dispoziţiilor art. 403 C.Pr. Civ. Până la soluţionarea pe fond a contestaţiei la executare, solicit instanţei să suspende punerea în aplicare a titlului executoriu, cu aplicarea dispoziţiilor art. 403 alin. (1) si (3) C.Pr.Civ. In cazul în care instanţa va admite contestaţia la executare, solicit aplicarea dispoziţiilor art. 244, alin (1), pct 1 C.Pr.Civ. în sensul suspendării dispoziţiilor prevăzute în decizia de regularizare sus menţionată, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a Dosarului civil nr. ……........../……/…………, aflat pe rolul TRIBUNALULUI SATU MARE care are ca obiect anularea Deciziei de revizuire a pensiei nr ……………....... din …………......., emisă de Casa de pensii sectorială a …………....... Dovada existenţei dosarului de anulare a deciziei de revizuire o fac prin Certificatul de grefă anexat. MOTIVELE DE FAPT Decizia de regularizare nr. …….............. din …………. a stabilit, în conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 şi în baza Deciziei de revizuire nr ……........... din ……………., (pe care o anexez în copie) că în perioada ………………………......... s-au plătit şi încasat necuvenit drepturi de pensiei în suma totală ………........ lei determinată conform buletinului de calcul anexat. In temeiul art. 179 si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) a sumei de ………. lei, reprezentând drepturi încasate necuvenit în perioada …………………………….., cu menţiunea că anexa la decizia de regularizare nu conţine intervalul de timp în care se va face recuperarea sumei de bani şi rata lunară aferentă. Aceasta regularizare reprezintă o nouă diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul net al pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul net al pensiei stabilite la data pensionarii în baza legii anterioare Legii nr. 119/2010). Faţă de această nouă diminuare, consider că ea este nejustificată şi în consecinţă formulez prezenta contestare la executare a Deciziei de regularizare nr …............. din ………........., întrucat o instanţă de judecată nu s-a pronunţat cu privire la nulitatea deciziei de revizuire emisă de Casa de pensii sectorială a ………........., acţiune care face obiectul dosarului nr. ………….., cu termen de judecată la ………….., la sediul TRIBUNALULUI SATU MARE. În temeiul dispoziţiilor art. 402, alin (2) C. Pr. Civ solicit instanţei sesizate să ceară de îndată Casei de pensii să depună la dosarul cauzei copiile actelor care au stat la baza calcului cuantumului deciziei de revizuire şi de regularizare, având în vedere stransa legatură de cauzalitate între cele două acte. Apreciez că cererea mea privind contestaţia la executare şi suspendare a Deciziei de regularizare nr. ………….. din …………… până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestării deciziei de revizuire este prevazută de dispoziţiile art. 244, alin (1), pct 1, C.Pr.Civ. şi este justificată din urmpătoarele considerente: prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera. Precizez că această regularizare îmi creează în mod direct şi nemijlocit două componente urgente: lipsa mijloacelor de întreţinere, ce va determina o degradare a calităţii vieţii şi sănătăţii subsemnatului, respectiv imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la ……………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., pe care le dovedesc cu inscrisurile anexate. (acest paragraf se dezvolta de fiecare petent in parte in functie de situatia concreta). Mentionez că la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam până la momentul decembrie 2010 era în cuantum de …….......... faţă de ……………, cât va rezulta în urma regularizării. Ţin să precizez faptul că această regularizare va dura o perioada de timp suficient de lungă pentru ca eu să pot face obiectul unor executări silite ale bunurilor mobile şi imobile ce-mi aparţin ca urmare a neachitării la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata întreţinerii, utilităţi, rate bănci etc. ( se dezvolta de catre fiecare petent, in functie de situatia sa concreta. Copiile actelor care sustin cererea se vor adauga la anexe) Precizez că nu deţin alte venituri suplimentare care să acopere aceasta nouă scădere a cuantumului pensiei în procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare. TEMEIUL DE DREPT Îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicat. În sprijinul cererii mele arăt că până în prezent s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti, unele definitive şi irevocabile (la Curţile de Apel din Ploieşti, Timişoara şi Bucureşti ), care atestă temeinicia contestării deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, precum şi soluţii de suspendare a deciziilor de regularizare până la soluţionarea pe fond a contestaţiei la executare (TM Bucureşti), motiv pentru care consider că regularizarea pensiei mele nu poate fi pusă în aplicare până când nu se constată existenţa sau inexistenţa nulităţii Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o. Faţă de cele prezentate, solicit instanţei admiterea prezentei cereri şi suspendarea Deciziei de regularizare nr……….......... din …………., emisă de Casa de Pensii Sectoriala a ……....... până la judecarea definitivă şi irevocabilă a dosarului nr. …………......, privind Decizia de revizuire, conform art.244 C.Pr.Civ. Anexez in probaţiune, în exemplarele necesare comunicării (2 exemplare): • Copia Deciziei de regularizare (incl. anexa) nr…….....…din ………… • Copia plicului în care s-a primit decizia • Copia actului de identitate • Copia Deciziei de revizuire, ultima varianta (numai prima filă) • Copia Deciziei iniţiale de pensionare (cea valabilă in dec. 2010 • Copiile taloanelor de pensii corespunzătoare fiecarei decizii • Certificatul de membru SCMD • Etc. NOTA: Pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefă din care să rezulte existenţa pe rolul instanţei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire. Data ……………………. Semnatura ……………. DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ………………. _____________________________________________________________ Observatie: Petenţii care nu apelează la serviciile avocaţilor vor depune la instanţă şi cereri pentru certificatele de grefă. Va prezentăm mai jos modelul unei astfel de cereri (pe care il puteţi gasi, de asemenea, la sediul SCMD sau la instanţă): MODEL Tribunalul Satu Mare Dosar nr. ………………………….. Termen: ……………………………. DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul/a ………………………………….. născut/a la …………………………, cu domiciliul în ………………………….. Str…………………………..…. Nr. ….. posesor al CI/BI seria …… Nr ………….. CNP …………………………….. , membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, in calitate de reclamant în dosarul nr............................ al acestei instanţe, cu termen de judecată la data de ..………………, vă rog să-mi aprobaţi ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE GREFĂ din care să rezulte existenţa pe rolul instanţei a acestui dosar. Menţionez ca certificatul solicitat îmi este necesar la solutionarea dosarului nr. …………………….. aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare, având ca obiect suspendarea executării silite în baza titlului executoriu, respectiv a Deciziei de regularizare nr. ……….. din ……… emisă de Casa de pensii sectoriala a …………………………. Temeiul de drept: Îmi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 148 C.Pr.Civ. Anexez alăturat chitanta de plată a taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar. Semnatura ……………………. Data …………… DOMNULUI PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI SATU MARE

vineri, 20 aprilie 2012

Comunicatul nr. 15 din 06.04.2012


I. CU PRIVIRE LA DECIZIILE CURTII CONSTITUTIONALE NR. 223 SI 224 DIN 13.03.2012
Revenim asupra subiectului intrucat am intrat in posesia unor informatii recente. In Monitorul Oficial nr. 0256/18.04.2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale 223/13.03.2012 (prin care s-a precizat ca art 259, alin (2) din Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, este constitutionala numai in masura in care contributia de 5,5% se aplica la partea de pensie care depaseste suma de 740 lei si nu intregului cuantum al pensiei). Prin urmare, casele de pensii vor reconsidera modul de calcul al contributiei de 5,5% incepand cu luna mai a.c. Problema care se ridica insa se refera la faptul daca ceea ce s-a incasat in mod abuziv din 01.01. 2011 si pana in prezent se va restitui sau nu. Din informatiile pe care le-am avut saptamana trecuta de la casele de pensii sectoriale, rezulta faptul ca aceste sume se vor returna, fara vreo interventie din partea pensionarilor.
Reprtezentanti ai Casei Nationale de Pensii Publice, prin aparitiile in mass media din zilele de 18 si 19.04.12, sprijindu-se pe precizarile Curtii Constitutionale, in sensul ca deciziile acesteia se aplica numai pentru viitor, au dat de inteles ca nu vor fi returnate sumele de bani incasate practic in mod neconstitutional.
Departamentul Juridic, in sedinta din 19.04.a.c., a analizat situatia si a stabilit redactarea unor scrisori catre casele de pensii sectoriale prin care se solicita informatii legate de modul in care se vor recupera sumele de bani incasate de la pensionari in mod abuziv in perioada 01.01.2011 – 01.05.2012. Scrisorile respective urmeaza sa fie propuse spre aprobare si semnare presedintelui SCMD.
In situatia in care raspunsul caselor de pensii sectoriale va fi negativ, in sensul ca sumele respective de bani nu vor face obiectul unei restituiri, Departamentul Juridic va demara demersurile necesare pentru pregatirea unei actiuni in instanta de judecata.

II. PREMIERA LA CURTEA DE APEL BUCURESTI: SOLUTIE FAVORABILA IN DOSARUL CIVIL NR. 10869/3/2011

Semnalam cu mare placere sentinta de mai jos! Mentionam ca pe fond actiunea a fost respinsa. Remarcam ca instanta de apel a modificat in totalitate sentinta instantei de fond. Redam mai jos solutia Curtii de Apel Bucuresti (la primirea comunicarii scrise, aceasta va fi postata pe site):

Solutie: Admite recursul. Modifica in tot sentinta recurata in sensul ca: Admite actiunea. Anuleaza deciziile de recalculare a pensiilor reclamantilor, emise in temeiul dispozitiilor Legii nr. 119/2010 si HG nr. 735/2010. Mentine deciziile de stabilire a pensiei de serviciu emise in temeiul Legii nr. 164/2001, a Legii nr. 179/2004 sau a Decretului nr. 214/1977 (dupa caz) platita in decembrie 2010. Obliga parata la plata catre reclamanti a diferentelor dintre pensia de serviciu platita in decembrie 2010 si cea recalculata conform Legii nr. 119/2010 si HG nr. 735/2010, de la 01 01 2011 si pana la repunerea in plata a pensiei initiale sau pana la emiterea unei noi decizii de recalculare, diferente actualizate cu dobanda legala si cu indicele de inflatie la data platii efective a pensiei initiale, in masura in care pensiile din decembrie 2010 nu au fost deja reluate in plata in temeiul OUG nr. 1/2011. Irevocabila.

III. CU PRIVIRE LA PROCESELE PE REGULARIZAREA PENSIILOR

Membrii SCMD care doresc sa fie informati in legatura cu o sertie de concluzii ce au rezultat din pregatirea si desfasurarea primelor procese pe regularizare, aflate pe rolul TM Buc in perioada 13 – 20.04 a.c., sunt rugati sa consulte site-ul departamentului unde se afla postat un material in acest sens.

Anexa:

Nota: Continutul comunicatului a fost aprobat in sedinta Dep. Jur. din 19.04 a.c.

Seful Departamentului Juridic
Col. (r) Monica CALOIAN

marți, 10 aprilie 2012

IMPORTANT PENTRU TOŢI MEMBRII DE SINDICAT !
Întrucât casele sectoriale de pensii şi direcţiile financiar-contabile ale MapN,MAI,SRI au calculat greşit CASS 5,5% din drepturile noastre de pensii şi având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională conform cărora "Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat ca dispozitiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei", rezultă faptul că ne-au oprit ilegal şi abuziv cota de 5,5% la întreaga valoare a pensiei şi nu la valoarea care depăşea 740 de lei.
Pentru acest motiv vă punem la dispoziţie două modele de documente prin care dumneavoastră vă puteţi adresa celor în drept pentru a vă recupera drepturile.
BIROUL OPERATIV AL FILIALEI

MODELUL 1
DOSAR PENSIE nr. .................

Către,
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Direcţia Financiar - Contabilă / Casa Sectorială de Pensii,
Str. George Georgescu nr. 3, sector 4, C.P. Bucureşti

Subsemnatul .........................................................................., cu domiciliul în ...............................................................Str...................................................................., Bl..........., Ap...... , Jud. Satu Mare, având calitatea de pensionar militar (pensie de serviciu –limită de vârstă) din data de..........................., cu dosarul de pensie nr......................., conform Deciziei MAI(MApN) nr. ................................, obţinută în temeiul Legii 164/2001, art. 12, conform Deciziei de revizuire nr.......................( emisă în baza OUG nr. 1/2011), în baza dispozițiilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, formulez prezenta
PLÂNGERE PREALABILĂ
împotriva modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 şi, subsecvent, de calculare şi percepere a cotei CASS din cuantumul pensiei aflata în plată.
Astfel, anterior aplicării prevederilor O.U.G. nr. 117/2010 beneficiam de o pensie în cuantum brut de ................... lei, din care se rețineau următoarele sume: CASS ........... de lei şi impozit venit ............ lei.
La primirea talonului de pensie aferent lunilor februarie şi martie 2011, am observat că reținerile aplicate au fost următoarele: CASS .................... lei şi impozit venit ............ lei.
Având în vedere cuantumul cotei CASS, a rezultat că procentul de 5,5 % a fost calculat pentru cuantumul total al pensiei şi nu doar pentru câtimea care depăşeşte 740 lei, după cum se observă mai jos:
- Cuantumul brut al pensiei = ................... lei.
- Contribuţia de asigurări de sănătate calculata:
Cuantumul brut x 5,5% = ...........lei.
- Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut – contributia de asigurari de sanatate calculata = ........... lei
- Suma la care s-a aplicat impozitul a fost de :
Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate – 1000 lei =............lei
- Impozit retinut :
Suma la care s-a aplicat impozitul x 16% = .............. lei.
- Total reţineri din pensie:
............. lei impozit + ........... lei contribuţii de sănătate = .............. lei
- Cuantumul net al pensiei rezultat :
Cuantumul brui – total reţineri =.................lei
Modul de calcul mai sus prezentat, a fost vădit eronat şi a încălcat dispozițiile OUG nr. 117/2010 deoarece în conformitate cu dispoziţiile art. 296 pct. 9 din Codul fiscal, aşa cum a fost el modificat prin ordonanţa menţionată – baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă veniturile din pensii care depăşesc 740 de lei.
De asemenea, s-au încălcat şi dispoziţiile OUG nr. 107/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care stipulează că:
„7. La articolul 259, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contributia datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 de lei este de 5,5% aplicata asupra acestor venituri si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care efectueaza plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie neta mai mica de 740 de lei." „
Deşi vizavi de acest aspect formulările din OUG nr. 107/2010 şi OUG nr.117/2010 au fost clare, începând din luna februarie 2011 şi până în prezent, Casa de Pensii a MAI (MApN), a aplicat contribuţia lunară de 5,5% asupra întregii valori a pensiei şi nu asupra veniturilor din pensii care au depăşit 740 lei.
Având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională conform cărora "Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat ca dispozitiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei", rezultă faptul că dumneavoastră aţi oprit ilegal şi abuziv cota de 5,5% la întreaga valoare a pensiei şi nu la valoarea care depăşea 740 de lei.
În aceste noi circumstanţe, cu deosebit respect vă rog să dispuneţi:
- ca din luna mai 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei;
- restituirea, în luna mai 2012, a sumei totale de ........... lei reţinută ilegal şi abuziv conform tabelului de mai jos, indexată corespunzător, astfel:

AICI ESTE UN TABEL CU RUBRICILE DE MAI JOS
Luna în care am primit pensia
Cuantumul net al pensiei primit şi greşit calculat (lei)
Cuantumul net al pensiei corect calculat(lei)
Diferenţa de recuperat neindexată
Feb 2011
Mar 2011
Apr 2011
Mai 2011
Iun 2011
Iul 2011
Aug 2011
Sept 2011
Oct 2011
Noi 2011
Dec 2011
Ian 2012
Feb 2012
Mar 2012
TOTAL

Modul de calcul corect, pentru perioada Feb 2011 – Dec 2011 este următorul:
- Cuantumul brut al pensiei = ................lei.
- Contribuţia de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut al pensiei – 740 lei = ......... x 5,5% = ..... lei
- Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut al pensiei – Contribuţia de asigurări de sănătate = ....... lei
- Suma la care ar trebui sa se aplice impozitul:
Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate – 1000 lei = ........... lei
- Impozit de retinut:
Suma la care ar trebui sa se aplice impozitul x 16% = .......... lei
- Total reţineri din pensie:
..............lei impozit + ............. lei contribuţii de sănătate = ............. lei
- Cuantumul net al pensiei rezultat :
Cuantumul brut al pensiei – Total reţineri din pensie = ....................lei
Modul de calcul corect, pentru perioada Ian 2012 – Mar 2012 este următorul:
- Cuantumul brut al pensiei = .............. lei.
- Contribuţia de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut al pensiei – 740 = ............ x 5,5% = ............ lei
- Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate:
Cuantumul brut al pensiei – Contribuţia de asigurări de sănătate =............. lei
- Suma la care ar trebui sa se aplice impozitul:
Cuantumul brut al pensiei, după deducerea contribuţiilor de asigurări de sănătate – 1000 = ............ lei
- Impozit de retinut:
Suma la care ar trebui sa se aplice impozitul x 16% = ............ lei
- Total reţineri din pensie:
............ lei impozit + .............. lei contribuţii de sănătate = ........ lei
- Cuantumul net al pensiei rezultat :
Cuantumul brut al pensieii – Total reţineri din pensie = ................lei
La această dată pe cupoanele din perioada 01.01.2012-01.04.2012 sunt trecute următoarele date :
- pensie brută = ..................lei
- reţineri :.............lei ,din care :
CASS = ...........lei ; Impozit = ........lei
- pensie netă = .............lei
Având în vedere cele arătate mai sus, vă rog să dispuneți corectarea erorii produse în calculul cotei CASS reținute în mod necuvenit din cuantumul total al pensiei şi, pe cale de consecință, să dispuneți restituirea sumelor reținute fără titlu.
PRIN TRIMITEREA PREZENTEI NOTIFICĂRI VĂ ROG SĂ CONSIDERAŢI CĂ AM ÎNDEPLINIT PROCEDURA PREALABILĂ (premergătoare deschiderii acţiunii în faţa instanţei de judecată competente).
Anexez în xerocopie:
- cupon pensie pe Legea 164/2001,
- cupon de pensie după aplicarea OUG nr.117/2010 ;
- cupon de pensie după revizuire, conform OUG nr. 1/2011.
Va mulţumesc,
Data: Nume, prenume petiţionar

SEFULUI DIRECTIEI FINANCIAR CONTABILE
SEFULUI CASEI SECTORIALE DE PENSII MILITAREMODELUL 2
SE POATE LUA DE PE PAGINA FILIALEI DEJ SAU PLENITA

Anul electoral i-ar putea scapa pe militari de taierea pensiilor

FOARTE IMPORTANT!
In revista ”Finantistii” a aparut un articol intitulat:
Anul electoral i-ar putea scapa pe militari de taierea pensiilor”
semnat de Adrian Mosoianu ”.

Concluzia dinspre finalul articolului este ”Ieseam mai ieftin dacă statul statea in banca lui”
http://www.finantistii.ro/pensii/anul-electoral-i-ar-putea-scapa-pe-militari-de-taierea-pensiilor-71486/


Saptamana trecuta a expirat termenul pana la care autoritatile trebuiau sa finalizeze procesul de regularizare a pensiilor militare revizuite anul trecut
Potrivit OUG nr. 1/2011, in cazul pensiilor militare revizuite in cursul anului trecut, pentru care a rezultat un cuantum mai mare decat cel aflat in plata in decembrie 2010 (in numar de circa 65.000), diferenta aferenta anului 2011 va fi achitata esalonat, pana in decembrie 2012. In schimb, pensionarilor militari carora, in urma revizuirii, le-a rezultat o pensie mai mica decat cea din decembrie 2010, li se va retine, in cursul acestui an, din pensie, tot esalonat, suma in plus incasata „necuvenit” anul trecut, in aceasta situatie putandu-se afla circa 10.000 de persoane
La inceputul lunii ianuarie a acestui an, sefa Directiei Financiar-Contabile din Ministerul Apararii Nationale (MAPN), Maria Lupu, a anuntat public finalizarea, la sfarsitul anului trecut, de catre casa de pensii sectoriala a ministerului, a procesului de revizuire a pensiilor militare, fiind transmise pensionarilor militari toate deciziile de revizuire.
Potrivit acesteia, in urma revizuirii, dintr-un total de 75.787 de pensii militare, 86% (circa 65.000) au crescut in urma revizurii, fata de cuantumul din decembrie 2010. In medie, pe totalul acestor pensii majorate, cresterea a fost de 34%, respectiv de 572 de lei pe luna. „In plus, niciuna din pensiile in cuantum de pana la 3.000 de lei ale pensionarilor cu cariera militara completa nu a scazut, toate aceste pensii crescand”, a declarat Maria Lupu.
Ce inseamna „regularizare”.
OUG nr. 1/2011, intrata in vigoare de la 31 ianuarie anul trecut, prevede ca atat in cazul pensiilor care cresc in urma revizuirii, fata de cuantumul din decembrie 2010, cat si al celor care scad, „nu mai tarziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plata sau de recuperat, dupa caz, in functie de cuantumurile rezultate dupa luarea in considerare a tuturor documentelor care atesta veniturile realizate pe intreaga durata a stagiului de cotizare”.
Asta inseamna ca, pana la sfarsitul saptamanii trecute, casa de pensii sectoriala a MApN trebuia sa trimita pensionarilor militari decizii de regularizare a pensiilor rezultate in urma revizuirii.
Aceste decizii de regularizare cuprind tabele cu esalonari, fie ale sumelor pe care acestia trebuie sa le primeasca in plus in fiecare luna, pana in decembrie 2012, pentru acoperirea diferentei fata de pensia incasata efectiv in 2011, mai mica decat cea rezultata din revizuire, fie ale sumelor care urmeaza sa li se retina lunar din pensie, in cazul celor carora le-a fost revizuita in minus pensia fata de cuantumul din decembrie 2010, dar care au continuat sa primeasca integral cuantumul respectiv in cursul anului trecut.
Situatie exploziva.
Din datele comunicate de MApN rezulta ca pana la circa 10.000 de pensionari militari s-ar putea afla in situatia de a fi primit decizii de revizuire in minus a cuantumurilor pensiilor, comparativ cu nivelul din decembrie 2010, precum si tabele de regularizare cu sumele care urmeaza sa li se retina lunar din pensie, pentru recuperarea cuantumului „necuvenit” incasat in plus in cursul anului 2011, comparativ cu suma rezultata in urma revizuirii.
Practic, in acest fel, acesti pensionari s-ar confrunta, de facto, cu o dubla operatiune de taiere a pensiilor: ar primi pensii mai mici fata de cele din 2011, iar din acestea li s-ar mai opera si retineri, pentru acoperirea diferentei intre ce au incasat in 2011 si ce a rezultat ca ar fi trebuit sa incaseze din revizuire.
Asta in conditiile in care, pe rolul instantelor de judecata din intreaga tara se afla deja, in diferite stadii de procedura, mii de procese intentate de pensionarii militari fata de decizia Guvernului de a recalcula pensiile de serviciu din aparare, ordine publica si siguranta nationala. Multe din aceste actiuni in instanta au fost declansate inca din anul 2010, de la prima hotarare de guvern de recalculare a pensiilor militare dupa modelul celor „civile”, respectiv in functie de contributivitate.
Pe langa asta, multi pensionari militari acuza faptul ca, in decembrie 2011 si ianuarie 2012, au primit, la intervale foarte scurte de timp, nu una, ci mai multe decizii de revizuire a pensiilor, fiecare cu continut diferit, iar altii sustin ca, desi au primit scrisori de felicitare de la ministru pentru ca le-a crescut pensia in urma revizuirii, in decizie au gasit un cuantum diminuat al pensiei.
Cum s-a ajuns la revizuire.
In august 2010, Curtea de Apel Cluj a dispus suspendarea HG 735/2010 de recalculare a pensiilor de serviciu din aparare, ordine publica si siguranta nationala.
Respectiva hotarare de guvern ii obliga pe beneficiarii de pensii militare sa depuna ei insisi cereri de recalculare a pensiilor potrivit algoritmului pensiilor de asigurari sociale si, in plus, sa obtina si sa prezinte prin demersuri proprii documente doveditoare cu privire la stagiul de cotizare, vechimea in munca si veniturile realizate in fiecare an de cariera. In caz contrar, ei ar fi urmat sa fie „penalizati” prin calcularea punctajului de pensie nu in raport cu veniturile reale realizate, ci cu salariul mediu brut pe economie din perioadele respective, alegandu-se, in consecinta, cu pensii mult mai mici.
„Starea de fapt prezentata este de natura a crea un dezechilibru intre interesul general si imperativul protectiei drepturilor fundamentale ale persoanei”, se arata in motivarea sentintei Curtii de Apel Cluj. Desi Guvernul a inaintat recurs, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a confirmat, in ianuarie 2011, sentinta de la Cluj, fapt care a obligat autoritatile sa emita OUG 1/2011, de revizuire a pensiilor militare recalculate.
„Austeritatea” nu e in voga in 2012.
Mai multi parlamentari ai USL au depus la Senat, in ultima parte a anului trecut, un proiect de modificare a OUG nr.1/2011 privind revizuirea pensiilor militare. Scopul initiativei legislative este, in esenta, acela ca, in urma procesului de revizuire, absolut niciuna din pensiile militare aflate in plata sa nu scada fata de cuantumul din decembrie 2010.
Propunerea prevede concret ca, „in situatia in care, prin procesul de recalculare/revizuire, a rezultat un cuantum mai mic (al pensiei, fata de cuantumul din decembrie 2010 - n.r.), sa se mentina cuantumul pensiei avute inainte de acest proces”, potrivit expunerii de motive a proiectului de lege.
In document se mai arata ca, in acest fel, s-ar elimina situatia pensionarilor militari care s-au ales, in urma revizuirii, cu pensii mai mici decat in decembrie 2010 si carora, „incepand cu luna ianuarie 2012, li se va acorda pensia in cuantumul diminuat, urmand ca din acesta sa le fie retinute sumele acordate “in plus” pe parcursul anului 2011”.
Sanse mari de adoptare.
Atat Guvernul, cat si Comisia de munca de la Senat si-au exprimat dezacordul fata de proiectul de modificare, cea din urma chiar saptamana trecuta. Insa apropierea alegerilor si intensificarea atmosferei electorale, ca si schimbarea raportului de forte dintre putere si opozitie, atat in Parlament, cat si in afara acestuia, sporesc sansele de adoptare ale proiectului.
Astfel, multi parlamentari ai PDL ar putea vota „pentru”, mai ales dupa degringolada provocata de dezertarea la USL a lui Sorin Frunzaverde. La randul lor, parlamentarii UNPR ar putea avea un motiv in plus de a sustine proiectul, dat fiind ca titularul portofoliului MApN este chiar seful partidului, care tine la imaginea sa de protector al pensionarilor militari. Pe de alta parte, potrivit lui Victor Ponta, de saptamana aceasta opozitia este majoritara la Senat, avand un vot in plus.
Proiectul are mari sanse de a trece de Senat chiar si daca nu ajunge sa fie dezbatut si votat de alesi in plen, in conditiile mentinerii actualului blocaj parlamentar. Asta pentru ca, pe data de 10 aprilie, se implineste termenul de adoptare tacita a sa, potrivit Constitutiei si regulamentelor Senatului.
Ieseam mai ieftin daca statul statea in banca lui.
Modul haotic in care actuala putere a derulat reforma pensiilor militare a facut ca acestea sa ii „coste” mult mai mult pe contribuabili dupa recalculare si revizuire decat inainte.
De exemplu, anul trecut a fost nevoie de o suplimentare de buget de 690 de milioane de lei pentru plata tuturor pensiilor din aparare, ordine publica si siguranta nationala, in conditiile in care, anterior, Guvernul estima economii bugetare de 300 de milioane de lei in urma recalcularii acestor pensii.
In primele doua luni din 2012, doar la MApN, pentru pensii s-au cheltuit 489,556 milioane de lei.
Daca media lunara se va mentine pe tot parcursul anului, pentru pensiile din aparare se vor cheltui circa 2,937 miliarde de lei in 2012, cu peste 19% (478 de milioane de lei) mai mult fata de prevederile din buget, de 2,459 milioane de lei."

Trageti concluziile ce se cuvin...

luni, 9 aprilie 2012

Informare privind unele decizii luate de catre Comitetul Director al SCMD in sedinta din 05.04.2012
Comitetul Director al SCMD (CD) s-a intrunit statutar, cu o singura absenta (Col. Racasan Stefan), in dupa amiaza zilei de 05.04.2012, votand in unanimitate urmatoarele decizii:

Organizarea in Bucuresti si in toata tara, cu apel la aliatii din Consiliul National al Societatii Civile (CNSC), a unor ample manifestatii, in ziua de 1 Mai 2012. La Bucuresti urmeaza sa participe si delegatii ale filialelor din teritoriu.
In ceea ce priveste deciziile de regularizare a pensiilor, care trebuie urgent contestate in tribunale, in conditiile in care s-a primit de la casele de avocatura oferta de reprezentare contra onorariului de 300 lei+TVA/membru SCMD si 1000 lei+TVA/nemembru SCMD, s-a aprobat propunerea Departamentului Juridic de elaborare a contestatiei si trimiterii modelului catre filiale, pentru ca fiecare membru al SCMD, aflat in aceasta situatie, sa-l poata completa si depune singur la tribunal, anuntand apoi filiala. Ulterior, reprezentarea in tribunal va fi asigurata, cu delegatie, de catre juristi mebri ai SCMD, din filiale si de la centru.
S-a reglementat, in baza hotararii CNR, doar pentru membrii SCMD cu vechime din 2009 sau 2010, care nu au primit decizii de recalculare si nu au putut actiona in justitie, in 2011, pe pasii 1a si 1b, acordarea unui ajutor de 50 lei+TVA, in procesele de revizuire.
S-a raspuns pozitiv solicitarii Filialei 1 Pitesti de inserare a unor puncte de vedere privind principiul neretroactivitatii legii si cuantumul pensiilor aflate in plata, in proiectul de guvernare al USL, prezentat de dl. Gl. (r) Cornel Dobritoiu.
Comitetul Director (CD) a luat cunostinta de decizia dl. Col (r) Tudor Marian, trimisa presedintelui SCMD in data de 02.04.2012, inregistrata la Registratura SCMD cu nr. 1496/03.04.2012, de retragere din functia de vicepresedinte al SCMD. CD a constatat ca nu este necesara nici o comunicare la tribunal, dl. Col. Tudor fiind desemnat vicepresedinte, conform Statutului, art 9 par. (3) lit (b), de catre membrii fondatori. In aceasta situatie, CD a hotarat sa se adreseze membrilor fondatori, in baza aceluiasi articol din Statut, pentru desemnarea unui alt vicepresedinte care sa raspunda de Departamentul Organizare, si sa transmita membrilor SCMD urmatoarele: a)Planul de masuri, adoptat statutar dupa CNR 2011, a prevazut o delegare de competenta catre vicepresedinti a domeniilor de responsabilitate si a relatiilor directe cu presedintii de filiale dintr-un anumit teritoriu, care se constituie in Consiliul consultativ al respectivului vicepresedinte; numai in baza acestuia dl. Col. Tudor avea, ca vicepresedinte, responsabilitati pe Bucuresti si jud. Ilfov. La ora actuala, domnia sa este, din punct de vedere statutar, doar presedinte al Filialei 2 Sector 6 Bucuresti; b)Statutar si conform ROF, orice structura a SCMD este creata, organizata si desfiintata numai de Comitetul Director.
CD nu a infiintat niciodata vreun consiliu de coordonare filiale si respinge o atare structura nestatutara si susceptibila de a crea paralelisme si sciziuni. CD atrage atentia BO ale Filialelor din Bucuresti si Ilfov ca au fost manipulate de catre unul dintre “venerabili”, coleg de loja cu domnii generali Oprea si Mihai Iliescu, in sensul parasirii activitatii legate de buna functionare a filialelor, si ca nici una dintre deciziile BO nu poate fi statutara daca nu s-a facut cu aprobarea majoritatii membrilor filialei. Viitorul vicepresedinte cu probleme de organizare va lua masuri pentru intarirea filialelor din Bucuresti si Ilfov si a BO ale acestora.
CD atrage atentia ca a votat repingerea oricarui dialog la nivelul MApN, sub nivelul ministrului Oprea, orice actiune de acest gen desfasurandu-se nestatutar si fiind de natura a aduce prejudicii imaginii SCMD care doreste, speram ca in cvasitotalitatea membrilor sai, sa dialogheze cu numita tovarasa Lupu, doar in tribunal, prin intermediul avocatilor.
CD isi exprima nedumerirea fata de toate acuzele aduse nestatutar si pe cale de coterie, de catre un fost membru al sau, la adresa activitatii departamentelor si chiar a CD, urmand ca in numele transparentei reclamate sa i se puna acestuia, public, un set de intrebari, la care sa raspunda.
CD a hotarat sa respinga orice tentativa de scindare a sindicatului in interes propriu, de catre una sau mai multe persoane, considerand ca aceasta este o actiune dorita si angajata de actuala putere politica, in plin an electoral, cand SCMD se vadeste a fi unul dintre putinii adversari reali ai regimului. Aceasta deoarece CD a constatat, dincolo de declaratiile verbale, de dragoste catre presedinte si de “ingrijorare” fata de bunul mers al activitatii, o actiune constienta sau nu, cat se poate de practica, a unui grupuscul de 7-8 persoane, vizand destructurarea sindicatului, prin inventarea unei structuri paralele Comitetului Director, neconsultarea tuturor membrilor filialelor constituite de CD in Bucuresti, dezinformare, incercare de manipulare a presedintilor si a membrilor BO ale filialelor din Bucuresti si initierea unei strategii paralele si contraproductive cu aceea a CD. Exemple ar fi contactarea unor politicieni nesiguri din USL, care au solicitat si primit datele personale ale membrilor SCMD din Bucuresti, emigrand ulterior, cu tot cu acestea, la UNPR, sau atacurile vizand inlocuirea membrilor Departamentului Juridic (mai nou si a Comisiei de Disciplina) pentru refuzul de a face contestatii-mamut, la presiunea unor nemembri de sindicat, dornici sa se reprezinte singuri in instanta, avand de-a gata toate elementele actiunii.
Rezolvarea tuturor problemelor legate de bunul mers al activitatii filialelor din Capitala este de competenta CD si a viitorului vicepresedinte cu probleme organizatorice.
CD va supune analizei Departamentului Juridic si Comisiei de Disciplina a SCMD punctele 7- 9.
CD atrage atentia tuturor membrilor SCMD sa faca o distinctie clara intre calitatea lor de membri ai unor partide (indiferent care) si calitatea de membru SCMD. Orice actiune la care participa in calitate de membri ai partidelor in cauza, in tara sau in strainatate, priveste, sub toate aspectele, inclusiv financiar, respectivele partide, nu SCMD.


COMITETUL DIRECTOR AL SCMD

vineri, 6 aprilie 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR SCMD CARE AU PRIMIT DECIZII DE REGULARIZARE A PENSIILOR
ANUNT IMPORTANT
Membrii SCMD care au primit decizii de regularizare privind “recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale” si doresc sa conteste aceste documente cu titlu executoriu la instanta de judecata (prin actiuni separate) in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii (data de pe stampila postei), pot opta pentru una din urmatoarele trei variante:
1. Reprezentarea prin avocatul care a formulat actiunea in anulare a Deciziei de revizuire. Casa de avocatura Gilca&Vasiliu a stabilit insa urmatorul onorariu, per persoana: 300 ron+tva (pentru membrii SCMD) si 1000 ron+tva (pentru actiuni individuale, in afara SCMD)
2. Reprezentarea prin consilierii juridici ai SCMD (numai pentru membrii de sindicat): Cheltuielile ocazionate de reprezentarea in instanta au fost stabilite la valoarea de 50 ron, per persoana. Precizam ca reprezentarea in instanta pentru actiunile formulate in alte localitati decat Bucuresti se poate face de catre consilierii juridici ai filialelor in baza unor delegatii semnate de presedintele SCMD sau de catre consilieri juridici ai SCMD din Bucuresti cu conditia acoperirii cheltuielilor de transport, la fiecare termen de judecta.
3. Reprezentarea personala. Membrii SCMD au si aceasta optiune, in baza modelului de contestatie/cerere de chemare in judecata oferit de sindicat.

Instanta competenta este cea la care s-a deschis/se afla actiunea de baza (contestarea deciziei de revizuire), respectiv tribunalul teritorial (TMB - in cazul Bucurestiului si jud. Ilfov), sectia conflicte de munca. Solutia data in instanta este supusa cailor de atac, iar onorariile acopera si aceasta faza procesuala.

Membrii SCMD care doresc sa deschida actiunea prin avocat vor prezenta la sediul filialei de care apartin, 3 xerocopii ale: Deciziei de regularizare (incl anaxa), plicului in care au primit decizia, actului de identitate. Documentele vor fi transmise avocatului insotite de chitanta cu plata onorariului, acestia urmand sa pregateasca si sa promoveze actiunea in instanta.
Membrii de sindicat care doresc sa fie reprezentati de consilierii juridici ai SCMD, vor depune personal la instanta, in doua exemplare, documentele precizate mai sus, la care se adauga cererea de chemare in judecata (a carui model este prezentat mai jos). Pe al treilea exemplar al dosarului, registratura instantei va aplica stampila de primire a documentelor, cu mentiunea datei respective, numarului de inregistrare a dosarului si termenul fixat de instanta. La depunere este obligatoriu sa prezentati, in original, actul de identitate. Dosarul inregistrat la instanta (ex nr. 3) se va preda la Departamentul Juridic al SCMD.
Modelul de contestare/cererea de chemare in judecata (contestarea se face direct in instanta, in termen de 15 zile de la comunicare) se afla mai jos:

………………………………………………………………………………………………

Tribunalul ………………………
Sectia a ….. Civila

DOMNULE PRESEDINTE
Subsemnatul …………………………………………. domiciliat in …………………….., cnp ……………….., posesor al CI/BI seria ……. nr …………., eliberat de ………….., la data de …………….., in contradictoriu cu Casa de pensii sectoriala a ………… cu sediul in ……………….., str. …………….., nr. …, sector …., (in continuare intimat-creditor) formulez prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE A EXECUTARII SILITE
pornita la cererea intimatului – creditor in baza titlului executoriu, respectiv Deciziei de regularizare nr……. din ……….. privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale, comunicata la data de ……….., pana la solutionarea actiunii civile formulate impotriva Deciziei de revizuire a pensiei nr. …… din ………….. , emisa de ……………………ce face obiectul dosarului nr. ………………… aflat pe rolul …………………, cu termen de judecata la data de ……………...

MOTIVELE DE FAPT
Decizia de regularizare nr. …… din …………. a stabilit, in conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 si in baza Deciziei de revizuire nr …….. din ……………., ca in perioada ………………………
s-au platit si incasat necuvenit drepturi de pensiei in suma totala ……….. lei determinata conform buletinului de calcul anexat.
In temeiul art. 179 si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) suma de ………. lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada ……………………………..
Aceasta regularizare reprezinta o noua diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul pensiei stabilite la data pensionarii in baza legii anterioare Legii nr. 119/2010).
Fata de aceasta noua diminuare, consider ca ea este nejustificata si in consecinta formulez prezenta contestare a titlului executor (Decizia de regularizare nr ….. din ……….) cu mentiunea ca anterior am formulat o actiune in instanta in constatarea nulitatii absolute a Deciziei de revizuire nr. ….. din ……… emisa de Casa de pensii sectoriala a ……….., actiune care face obiectul dosarului nr. ………….., cu termen de judecata la ………….., la sediul ………….. (Tribunal sau Curte de Apel)
Apreciez ca cererea mea de suspendare a Deciziei de regularizare nr. ….. din ………. pana la solutionarea definitiva si irebocabila a cauzei ce face obiectul dosarului nr. ……. …. (care are ca obiect contestarea deciziei de revizuire) este justificata din urmatoarele considerente:
- prin prezenta actiune solicit instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se suspende efectele Deciziei de regularizare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunii in contestarea deciziei de revizuire. In aceste conditii, in aceasta cauza, instanta nu este chemata sa se pronunte decat asupra suspendarii efectelor Deciziei de regularizare pe o perioada determinata - pana la solutionarea celuilalt dosar, rezultand ca se indeplineste conditia neprejudecarii fondului;
- prin aceasta cerere, instanta nu se dezinvesteste de solutionarea fondului litigiului intrucat in prezenta cauza se va pronunta numai cu masuri provizorii, respectiv suspendarea efectelor deciziei de regularizare a pensiei pe o perioada determinata si relativ scurta de timp, rezultand ca se indeplineste conditia vremelniciei;
- conform art. 581 C. Pr. Civ. sunt stabilite trei categorii de situatii care definesc urgenta necesara admiterii unei suspendari: pastrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente si inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari silite.
Sub aspectul pastrarii dreptului, subsemnatul consider ca ma incadrez in aceasta situatie deoarece doresc sa mi se pastreze cuantumul pensiei pana la o solutie definitiva si irevocabila in dosarul contestarii Deciziei de revizuire.
Sub aspectul prevenirii unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera, precizez ca aceasta regularizare imi creeaza in mod direct si nemijlocit doua componente ale acesteia: lipsa mijloacelor de intretinere, ce va determina o degradare a calitatii vietii si sanatatii subsemnatului; imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la …………
Mentionez ca la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam pana la momentul decembrie 2010 era in cuantum de …….. fata de ……………, cat va rezulta in urma regularizarii. Tin sa precizez faptul ca aceasta regularizare va dura o perioada de timp suficient de lunga pentru ca eu sa pot face obiectul unor executari silite ale bunurilor mobile si imobile ce-mi apartin ca urmare a neachitarii la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata intretinerii, utilitati, rate banci etc.)
Precizez ca nu detin alte venituri suplimentare care sa acopere aceasta noua scadere a cuantumului pensiei in procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare.

TEMEIUL DE DREPT

Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat.
In sprijinul cererii mele arat ca pana in prezent s-au pronuntat hotarari judecatoresti, unele definitive si irevocabile, care atesta temeinicia contestarii deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, motiv pentru care consider ca regularizarea pensiei mele nu poate fi pusa in aplicare pana cand nu se constata existenta sau inexistenta nulitatii absolute a Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o.
Fata de cele prezentate, solicit instantei admiterea prezentei cereri si suspendarea Deciziei de regularizare nr……… din ………, emisa de casa de pensii sectoriala a …….. pana la judecarea definitiva si irevocabila a dosarului nr. …………, privind Decizia de revizuire.

Anexez in probatiune, in exemplarele necesare comunicarii (2 exemplare):
- Copia Deciziei de regularizare (incl anexa) nr……..…din …………
- Copia plicului in care s-a primit decizia
- Copia actului de identitate
NOTA: pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefa din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire.

Data ……………………. Semnatura …………….


DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI ……………….

duminică, 1 aprilie 2012

ULTIMA COMANDĂ – SCAPĂ CINE POATE


Am explorat mai atent, în ultimii 10 ani, universul micii burghezii meschine, responsabilă în mare parte de construcţia unei lumi lipsită de realizări notabile, o lume imorală şi dubioasă, măcinată de nimicuri şi aventuri sentimentale, cu un limbaj urât şi minte îngustă, o lume care mârâie, urlă, gesticulează şi se anulează reciproc. Am suportat reacţiile şi atitudinile băşcălioase ale politicienilor portocalii, lipsa lor de orizont, isteria explosivă, apucăturile şi mentalităţile lor acide, nimicitoare, pentru cei mai mulţi dintre cetăţenii lipsiţi de apărare. În acest spectacol grotesc, România a avut cel mai mult de pierdut şi odată cu ea, noi, românii. Astăzi suntem în coada Europei, printre cei mai săraci cetăţeni ai Uniunii Europene.
Marele filosof, poet, eseist, publicist şi scriitor român Constantin Noica (1909 – 1987), în scrierile sale, elogiind simţul datoriei, spunea:” Ce frumos lucru să-ţi plăteşti o datorie! E intrarea în ordine… N-am înţeles niciodată osteneala filologilor de a găsi un alt sens ultimei dorinţe a lui Socrate, de a restitui vecinului - cocoşul!”. Pe toată durata mandatului fostului premier şi actualului Preşedinte, m-am întrebat deseori, dacă vor veni vremurile în care domniile lor „vor restitui românilor, cocoşul”. Întrebările au fost de prisos, astăzi corabia portocalie se scufundă iar, la ultima întâlnire de azi - noapte, s-a dat comanda „scapă cine poate”. Nu întâmplător am prefaţat aceste rânduri cu meditaţia lui Noica despre simţul datoriei. Nicolae Iorga, vorbind despre simţul datoriei spunea: “Simtul de datorie e cea mai luminoasa dovada de sănatăte a unui suflet". Şi, mai adaug un citat celebru:”Conştiinţa, unită cu slăbiciunile noastre şi cu simţul datoriei sunt caracteristicile esenţiale care deosebesc pe om de animale”. De multă vreme, în interiorul PDL s-a creat un cerc vicios al conflictului de interese întreţinut substanţial, de interlopii din eşalonul doi. Astăzi, conflictul a afectat structura fizică şi simbolică a partidului şi pot garanta existenţa unei crize politice cronice care, va destructura în următoarele 6 luni această construcţie oligarhică, economico- financiară, paramilitară. Revenind la cel, în al cărui cap „se vor sparge în curând toate oalele”, domnul Deputat Emil Boc, îi sugerez câteva sfaturi prieteneşti prin care să dovedească, măcar în ultimul ceas, un minim de simţ al datoriei faţă de militarii în rezervă.
1. Ne deosebesc, în primul rând, convingerile noastre despre democraţie. Definită de unii autori drept ”un sistem de guvernare în care conducătorii răspund prin actele lor publice în faţa cetăţenilor” democraţia include un regim politic „legat prin legi organice de drepturile omului”. În concepţia modernă europeană democraţia autentică este nemijlocit legată de existenţa statului de drept în care , trasăturile fundamentale sunt: cadrul legislativ adecvat, alegeri libere prin vot direct şi secret pe baza pluralismului politic, separaţia puterilor în stat (legislativă- Parlamentul, executivă – Guvernul, judecătorească- Justiţia). În principiu, nu consider niciun român inamic sau duşman iar pentru a- mi poziţiona atitudinea , utilizez noţiunile, prieten sau adversar. Educaţia militară pe care mi-a conferit-o statul român, prin comandanţi şi profesori, îmi impune să-mi respect adversarul. Nu cunosc adevăratele motive care l-au condus pe Emil Boc către elaborarea şi aplicarea legii 329/2009. Probabil, hemoragiile financiare din magistralele corupte ale marilor agenţii şi autorităţi guvernamentale. Hoţeşte, a lipit în textul legii, lângă această imagine deformată a structurilor nefuncţionale din subordinea guvernului, capitolul IV, art.17 -25, care se referă la „suprimarea dreptului la muncă al militarilor în rezervă”.Îi reamintesc domnului deputat că, pe întreaga planetă, lupta pentru egalitate a fost o permanenţă în istoria civilizaţiilor. Lupta pentru egalitate se relaţionează prin comunicare şi informaţii, de la un capăt la altul al planetei şi în centrul acesteia omul nu îşi îşi pierde individualitatea şi nu trebuie tratat ca mulţime. În mod greşit a apreciat că vremea de mâine va fi vremea gloatelor manipulate politic. Din „postul suprem de comandament” a crezut că poate hotărâ, pentru „toţi românii” că bunăstarea generală trebuie realizată prin asumare forţată. Măsura interdicţiei cumulului nu a respectat cerinţa justului echilibru, fiind evident că o astfel de măsură care a ţintit în special categorii de foşti salariaţi cu o carieră şi grad de specializare cu mult peste media celorlalţi pensionari, nu a produs efectele pretinse, respectiv nu a redus semnificativ pasivul bugetar reprezentat de plata tuturor pensiilor, de vreme ce Statul a continuat să plătească alte milioane de pensii şi salarii de lux.. Unul din obiectivele importante ale legii 329/2009 a fost reducerea cheltuielilor cu salariile personalului din agenţiile şi autorităţile guvernamentale. Conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice erau prevăzute a se economisi anual, din aceste restructurări, 1,92 miliarde de euro. Astfel, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararilor aprobate de Guvern trebuia să se realizeze: încadrarea personalului în limita numărului de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, stabilirea drepturilor salariale şi disponibilizările. În timp ce măsura de interzicere a cumulului, pentru 148 de militari în rezervă care erau în această situaţie, s-a aplicat instantaneu, chiar de la 01.01.2010, celelalte obiective ale legii 329/2009, care se referă la restructurare şi economii la Bugetul de stat nu s-au aplicat nici până în prezent. Legea cu pricina a produs discriminări inacceptabile într-un stat de drept: astfel un număr de 15.948 de primari din toate localităţile ţării (13.000 sate, 2686 comune, 262 oraşe), 469 parlamentari, 42 preşedinţi de consilii judeţene, membrii Curţii Constituţionale, membrii Curţii de Conturi, Avocatul Poporului şi alţii, în total de aproximativ 16.000 persoane au fost excluse de sub incidenţa Legii putând cumula pensia cu salariul la stat.
Un număr impresionant de cetăţeni, dependenţi politic, au fost excluşi de sub incidenţa prevederilor capitolului IV al Legii 329 din 04 noiembrie 2009, iar un număr de 14 8 de cadre militare în rezervă au suportat măsurile discriminatorii de interdicţie cumul pensie – salariu de la stat. De fapt, cei care au fost permanent în slujba statului şi care au suportat toate privaţiunile serviciului militar au fost discriminaţi. Cred, cu sinceritate, că în viitor Emil Boc nu mai are energia necesară pentru a mai ocupa vreo rampă de lansare în politică. Acesta a înţeles greşit scopul luptei pentru egalitate. Nu se referă la egalitatea între săraci, ci între săraci şi bogaţi. Demersul acestuia în interesul Legii trebuia să-i aibă în vedere pe aceşti cetăţeni.
Primul sfat prietenesc pentru Emil Boc : să facă apel la simţul datoriei, să caute binele în adâncul fiinţei sale morale, să corecteze abuzul săvârşit împotriva dreptului natural al omului, dreptul la muncă şi la viaţă, să readucă urgent Legea 329/2009 în Parlament şi radă prin vot direct şi secret capitolul IV, art.17 -25.
2. PDL nu s-a constituit ca partid în jurul unor valori, pe care, cu cinste, liderul ar trebui să le reprezinte. Nu l-am bănuit niciodată pe Emil Boc de rea intenţie ci de necunoaştere şi nepricepere. A condus şi conduce un partid care a apărut pe scena politică dintr-un interes major de putere. Majoritatea colegilor săi trăiesc din politică, nu pentru politică. Îl asigur pe domnul Boc Emil , că în curând, va asista la o neruşinată vendetă politică şi cred că merită să suporte impactul acestor consecinţe murdare. În timpul regimului său, ritmul fărădelegilor a depăşit ritmul dezvăluirilor, iar corupţia din justiţie a spulberat orice speranţă a românilor, în puterea de sancţionare a legii. Spaţiul românesc în "epoca lui Boc" a fost infectat de tupeul p.d.l. ist care a pus pe butuci statul de drept. Sub patronajul unor demnitari portocalii s-au produs adevărate hemoragii în bugetul statului iar banii necinstiţi au fost împărţiţi păcălicilor alegători, sub formă de mălai electoral. În politica de resurse umane, Boc a favorizat promovarea hoţilor la şefia instituţiilor. Peste tot, aceste funcţii au fost ocupate în ordinea sumelor depuse, la caseria partidului.Domnia sa nu a înţeles nicicum esenţa reconstrucţiei statului şi anume, "aducerea capacităţilor instituţiilor statului la nivelul funcţiilor acestuia".Cum să faci să funcţioneze instituţiile statului prin încoronarea hoţilor? Noroc cu presa liberă, aceasta a salvat România din infernul lui Boc!. Atingând limitele absurdului în managementul politic acest individ ne dă lecţii de patriotism, inclusiv nouă militarilor, prin expresia pe care învăţătoarea din satul său natal i-a transmis-o când era copil: "casa părintească nu se vinde". Desigur, face aluzii la Domnul Sorin Frunzăverde. Numai că, după câte îl cunosc pe fostul Ministru al Apărării, nu există niciun om în p.d.l. care să-i vorbească de patriotism acestui patriot. Numai că domnul Boc nu scoate un cuvânt despre jaful naţional, fiind părtaş la bişniţa cu gazul şi cuprul ţării - surse de suveranitate statală. Un segment important al structurii portocalii intenţionează ca, în următoarele luni, să-l debarce din tronul partidului, "prea mare pentru dumnealui". Noua găselniţă, „Uniunea Popular Liberală” nu face decât să alimenteze confuzia democratică în care se îneacă acest partid. Sloganul lui Vişan „Nimeni nu se poate salva individual după o guvernare grea „ nu face decât să mărească coada disidenţilor la vestele de salvare. Promovarea măsurilor dure anticriză, fără a fi însoţite de măsuri de relansare economică este o autentică prostie! Treptat, tot mai mulţi grei din PDL, electrocutaţi de grija pierderii puterii, se vor refugia în afara responsabilităţilor de partid. În anul 2000, fostul ministru al Apărării, Sorin Frunzăverde m-a convins de loialitatea şi autenticul său patriotism. Aşteptam această opţiune din partea unui om politic de calibrul său. De ziua sărbătoritei din fruntea Camerei Deputaţilor, Partidul Portocaliu a luat-o serios la vale. PDL nu va apuca data de 01.01.2013. Încă din decembrie 2009 am editat cartea”Criza Democraţiei” în care am arătat „ anul 2012, va fi anul sfârşitului lumii portocalii”.
Al doilea sfat prietenesc: Să iasă public cu un punct de vedere asupra acuzelor care se aduc colaboratorilor săi direcţi, şi să-i sfătuiască să facă un pas înapoi, să nu le mai vedem feţele atât de respingătoare. Stau însă şi mă întreb: unde i-a găsit pe Prigoană, Toader, Oltean, Dodea , Hoară şi Tălmăcean?

3. A dispus, prin asumare, recalcularea pensiilor militare după Legea 119 din 2011, care a fost adoptată şi promulgată în baza principiului contributivităţii pentru toţi, ceea ce este fals. În cazul nostru , ca militari în rezervă, nu se poate face dovada contribuţiei la un fond de pensii aplicându-ni-se un algoritm de calcul ca şi la civili. Acest principiu a condus la aplicarea mecanică a unei metode de calcul care este discriminatorie, întrucât se aplică la ambele categorii şi la pensionarii civili şi la pensionarii militari, numai că, unii au plătit conbtribuţii la fondul de pensii iar alţii nu. Or prin Legea 119 se trimite la calcularea unui punct de pensie lunar raportându-se la salariul mediu pe economia naţională, ceea ce conduce la obţinerea unui punctaj artificial care măreşte pensia militară şi mai mult. Mărirea este artificială, neavând ceva comun cu principiile ierarhiilor militare pe baza cărora s-au stabilit soldele la un anumit moment. În toate armatele NATO, principiul contributivităţii nu se aplică, pentru simplul motiv că militarii nu contribuie. Cele mai mullte state au un etalon al cuantumului pensiei pe grade astfel: generalul de 4 stele 4000 euro; generalul de trei stele....; colonelul...; maiorul...; căpitanul...; locotenentul...; maistrul militar...; subofiţerul.... Ca o consecinţă a aplicării Legii 119, generalul şi plutonierul au aceeaşi pensie în cuantum (dacă nu credeţi luaţi exemplul meu). Deci Emil Boc a realizat în sfârşit, egalitatea între săraci! Am trimis atât Parlamentului cât şi Administraţiei presidenţiale şi Ministerelor de resort, petiţii şi liste semnate de sute de pensionari militari din Braşov, care cuprind greşelile de ordin tehnic şi procedural săvârşite în operaţiunile de recalculare de nişte lucrători aduşi la muncă forţată, neprofesionişti şi epuizaţi de efort. Toate aceste probleme sper să fie soluţionate într-un viitor! Interesul public cere acest lucru.
Al treilea sfat prietenesc: să urgenteze adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.1/2011, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; prin amendamentele respective sunt menţinute în plată pensiile care au crescut, iar cele ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010, să fie repuse în plată în cuantumul din luna decembrie 2010.
Al patrulea sfat prietenesc: să nu mai amestece apărătorii patriei care şi-au câştigat prin sudoare dreptul de a purta uniforma militară cu politicienii patriei, care au primit uniforma militară drept bonus pentru loialitate politică.
Penultimul sfat prietenesc: să intre într-o alianţă politică serioasă care să nu mai amintească „românilor” de cele trei consoane (Prăduire, Dezastru, Lăcomie) şi să participe la refacerea suveranităţii statului alături de adevăraţii patrioţi. Personal, îl creditez, că poate fi unul dintre patrioţi , în măsura în care a dat curs sfaturilor anterioare.!
SFATUL MEU FINAL: Este un om de la ţară care îndrăgeşte muncile şi obiceiurile copilăriei şi adolescenţei, (cioplitul , cositul, , cântecul şi jocul) dar are şi pasiuni intelectuale universitare. Să încerce să rămână un om simplu şi curat. Iar în cazul unui eşec politic lamentabil (i se pregăteşte debarcarea forţată), sau dacă nu, la pensie, să se retragă în locurile natale. Acolo va regăsi liniştea pierdută şi adevăraţii prieteni!

Preşedintele SCMD, Filiala 1 Braşov
Preşedintele Alianţei Pentru Respectarea Democraţiei – Octavian Paler
Gl.mr.(r). Prof univ. Petrişor Mandu
dr. În Ştiinţe Economice
dr. În ştiinţe Militare