joi, 31 mai 2012

Foştii militari nu vor mai returna statului sumele considerate că au fost date în plus la pensie

Guvernul României a aprobat un memorandum în şedinţa din 30 mai, care prevede ca foştilor militari să nu li se ia mai nici un leu celor cărora li s-a diminuat pensia ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 1 din 2011.
Aceştia urmau ca în urma recalculării/revizuirii pensiilor să piardă nu numai prin diminuarea cuantumului lunar al pensiiei dar urmau să returneze statului toată diferenţa acordată în 2011 şi care se considera că s-a dat în plus.
Memorandumul va urgenta aprobarea proiectului de lege aflat la Camera Deputaţilor, care urmează să-l dezbată în prima şedinţă de plen, ca şi cameră decizională.
În cumunicatul adresat de ministrul apărării, Corneliu Dobriţoiu, cu ocazia Zilei rezervistului, acesta a precizat: “Am reuşit, într-o primă etapă, printr-un memorandum aprobat de Guvern în şedinţa din 30 mai, să nu li se ia nici un leu celor cărora li s-a diminuat pensia ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 1 din 2011.”
Ministrul a specificat că în a doua etapă a procesului de eliminare a discrepanţelor cauzate în procesul de rectificare a pesnnsiilor foştilor militari, se vor aduce pensiile micşorate la cuantumul din decembrie 2010.
“O a doua etapă a acestui demers urmăreşte ca, în condiţiile bugetare ale anului următor, să elimine toate discrepanţele cauzate în procesul de rectificare, aducând cuantumul pensiilor celor cărora le-au fost diminuate la nivelul celor din 2010″ a precizat Dobriţoiu.
De asemenea acesta declarat că actul este unul reparatoriu pentru cei cărora le-au fost pe nedrept diminuate veniturile, dar totodată i-a asigurat pe cei care, în urma recalculării, au beneficiat de pensii majorate, că, în baza principiului neretroactivităţii, un bun câştigatvor rămâne cu acest drept câştigat.
De altfel Dobriţoiu a specificat în cuvântul său: “consider nu doar o datorie ci şi o obligaţie să acţionez în perioada imediat următoare, cu întreaga mea energie şi cu toate mijloacele pe care le am la dispoziţie ca ministru şi om politic, pentru a repara toate nedreptăţile greu de înţeles şi imposibil de acceptat pe care le-aţi îndurat în domeniul recalculării pensiilor militare. Vom acţiona, în paralel, pe linia redefinirii legislaţiei pensiilor militare, în spiritul tradiţional al pensiilor ocupaţionale, existent până acum în Armata României. În acest sens, vom institui un dialog serios, profesionist cu toate asociaţiile cadrelor în rezervă, fără discriminări, în cadrul unei comisii tripartite, alături de reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale şi ai Parlamentului. Sunt încredinţat că expertiza dumneavoastră, a rezerviştilor, ne va ajuta să găsim cea mai bună soluţie pentru reintroducerea acestui sistem de care se bucură militarii din multe armate aliate, şi pe care l-aţi pierdut în mod nedrept, şi fac asta în numele obiectivului comun de recâştigare a demnităţii militarilor, de recâştigare a rolului, importanţei şi respectului de care s-au bucurat în societate, de-a lungul istoriei, ostaşii noştri. Nu în ultimul rând, doresc să vă asigur că voi acţiona pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să încerce, prin subterfugii politice, să lovească în demnitatea şi onoarea corpului de cadre, prin avansări abuzive sau prin acţiuni de politizare a armatei”.

miercuri, 30 mai 2012

COMUNICATUL ADUNARII GENERALE A SCMD FILIALA SECTOR 6 CATRE TOTI CAMARAZII PENSIONARI SI URMASI AI ACESTORA DIN STRUCTURILE DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

SCMD FILIALA SECTOR 6
LUNI 28 MAI 2012

Intrunită statutar ,in data de 28 mai 2012, Adunarea generala a SCMD Filiala sector 6  analizand situatia actuala a SCMD, A HOTARAT  sa supuna dezbaterii membrilor de sindicat din toata tara urmatorul APEL:
               
APELUL
MEMBRILOR SCMD - FILIALA SECTOR 6 CATRE TOTI MEMBRII SCMD
        Solidari şi consecvenţi respectării principiilor fundamentale ale organizării şi funcționării SCMD, stipulate în statutul organizaţiei, ale respectului față de lege, unităţii de acțiune, loialităţii și disciplinei sindicale, democrației, solidarităţii oștăşeşti, onoarei și demnităţii militare, dar şi libertăţii de exprimare şi respectului opiniilor, membrii Filialei Sector 6 Bucureşti a SCMD cheamă membrii de sindicat din toată ţara la unitate şi continuitate în ceea ce priveşte lupta noastră pentru apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari.
       Totuşi, considerăm că a venit momentul unei analize obiective şi responsabile pentru identificarea tuturor elementelor care au contribuit atât la succesul cât şi la eşecul unora dintre acţiunile sindicale. Cu siguranţă, eşecul unor acţiuni sindicale declanşate la nivel naţional se poate explica şi prin lipsa de unitate a mişcării sindicale la nivelul SCMD, precum şi prin promovarea unei solidarităţi de tip declarativ, în detrimentul unei solidarităţi reale.
       Dorinţa unora de a puncta la capitolul imagine, de a arăta că reprezintă principalul sau poate unicul vector al mişcării sindicale nu face altceva decât să slăbească unitatea mişcării sindicale, să slăbească încrederea în sindicat a membrilor noştri, să conducă la neimplicarea in acţiunile organizate a tot mai mulţi dintre aceştia.
       Nimeni nu deţine monopolul pe adevăr şi de aceea avem obligaţia de a armoniza diferendele de opinie la masa de dialog si nu făcând un spectacol ieftin şi de prost gust pentru presa partizană guvernului.
      Nu recunoaştem în aceste dispute personale vreo strategie ce vizează interesul general. Fără îndoială este nevoie de diversitate de opinii şi in mişcarea sindicală, pentru dezvoltarea democraţiei, iar mesajul care trebuie transmis membrilor de sindicat trebuie să fie unul de acceptare a dialogului.
       Dacă nu cerem prea mult, vă cerem să ne înțelegeți, așa cum spune statutul SCMD, astfel încât împreună să construim promovând interesele membrului de sindicat, apărând drepturile acestuia, când acestea îi sunt încălcate, si să dezvoltăm o relaţie de parteneriat între noi. Acesta ar trebui să fie scopul unui sindicat si nu imaginea unuia sau altuia dintre lideri.
       Este timpul să acţionăm responsabil, unitar şi solidar. De aceea vă cerem în mod imperativ ca, înainte de a mai ieși pe diverse pagini de Internet cu acuzaţii de diverse feluri să căutaţi rezolvarea divergențelor prin dialog în interiorul organizaţiei şi nu în public, să concepeți un plan comun de acţiune care să fie aprobat de membrii de sindicat, să lăsați deoparte orgoliile şi interesele personale, să stabiliţi exact ce şi cum veți comunica. Luaţi acest apel ca pe o necesitate acută de a avea o baricada comună în lupta pentru drepturile noastre, deoarece numai împreună putem fi mai puternici!
       În contextul actual, marcat de evoluţiile din ultimul timp atât la nivelul sindicatului (interesul din ce în ce mai redus al membrilor faţă de apartenenţa la această organizaţie) cât şi cele la nivelul politicului (venirea la putere a fostei opoziţii, care a promis rezolvarea problemelor legate de pensiile militare) apare imperios necesară o redefinire/transformare a SCMD.
       O astfel de transformare presupune ca SCMD să devină principala structură sindicală care să fie gata să preia, pe cât posibil, atât rolul diferitelor asociaţii ale cadrelor militare în rezervă şi retragere, cât şi acela de apărător al intereselor cadrelor active. În acest sens SCMD va trebui să rămână acea organizaţie care să nu funcţioneze sub patronajul nimănui, element care să îi confere independenţa de ordin politic şi forţa necesară dialogului cu forţele politice în susţinerea obiectivelor sale şi apărarea drepturilor membrilor săi.
       Această transformare va trebui să aibă la bază o viziune/strategie pe termen mediu şi lung a organizaţiei. O astfel de strategie sindicală ar trebui să fie un document de poziţie care, pornind de la identificarea elementelor esenţiale ale identităţii membrilor de sindicat, să stabilească: interesele şi obiectivele principale ale acestora pe termen lung; acţiunile prioritare de natură a conduce către obiectivele respective, precum şi principiile care fundamentează acele acţiuni; ameninţările şi riscurile (prezente sau viitoare) de natură a afecta şansele de atingere a obiectivelor şi principalele metode de neutralizare a acestora, corelate cu resursele la dispoziţie sau posibil de mobilizat.
       O strategie sindicală a SCMD trebuie să fie expresia unei viziuni inspiratoare şi integratoare, aptă, în consecinţă, să adune energiile membrilor de sindicat (indiferent de apartenenţa acestora la un partid sau altul), făcându-i clară destinaţia spre care se îndreaptă şi să faciliteze un consens transpartizan asupra definiţiei unui destin comun şi a principalelor metode spre a-l construi şi apăra.
       Această strategie sindicală ar trebui să asigure în primul rând acţiunea integrată şi concertată a tuturor structurilor de conducere şi a membrilor de sindicat conform obiectivelor stabilite. Caracterul integrator este cu atât mai important cu cât documentul va avea aprobarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
       În al doilea rând, strategia ar trebui să supună evaluarii publice intenţiile sindicatului şi viziunea acestuia, lucru absolut obligatoriu într-o democratie şi pentru o organizaţie care doreşte să aibă o relaţie de parteneriat cu toţi partenerii de dialog social (Preşedinţie, Parlament, Guvern, partide politice, alte sindicate, ONG-uri, etc.). Ca orice strategie de acest gen, ea trebuie să fie legitimă şi prin obţinerea unui sprijin public adecvat, opinia publică, societatea civilă, toţi partenerii de dialog trebuind să cunoască intenţiile SCMD.
       Nu în ultimul rând, strategia SCMD ar trebui să reprezinte o minimă formă de transparenţă atât pentru posibilii noştri aliaţi (sindicate, ONG-uri, asociaţii, etc) cât şi pentru puterea executivă din România. Transparenţa unui astfel de document contribuie la cresterea încrederii, subliniind comportamentul cooperant al sindicatului în cauza în materie de drepturi şi libertăţi ale membrilor de sindicat.
       În acest sens adresăm apelul nostru către toate filialele în susţinerea organizării cât mai curând posibil a unei reuniuni extraordinare a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, care pe lângă strategia SCMD să ia în discuţie şi alte probleme precum:
- Solutionarea disfuncţionalităţilor apărute la nivelul conducerii centrale a SCMD:
o Alegerea unui nou secretar general, funcţie cu o importanţă deosebită în ecuaţia conducerii centrale;
o Alegerea membrilor CD în mod statutar,
o Strategia SCMD privind alegerile generale din noiembrie 2012;
o Soluţionarea neconcordanţelor dintre prevederile ROF şi cele ale statutului cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor: "Comitetul Director … infiinteaza, organizeaza si dizolva filialele Sindicatului.” (ROF, Art. 17, lit. j).
- Modul de îndeplinire a hotărârilor anterioare ale CNR:
o Organizarea departamentelor la nivelul conducerii centrale pe baza propunerilor venite de la filiale şi validate prin alegeri;
- Probleme economico-financiare:
o Elaborarea unor dispoziţii privind modul de calcul şi acordarea avansurilor spre decontare către filiale;
o Elaborarea şi aprobarea de către CNR a unor norme privind modalitatea de decontare a cheltuielilor de organizare şi funcţionare atât la nivel central cât şi la nivel filială;
o Raportul comisiei de cenzori pe 2011 şi modalitatea de redistribuire a sumelor obţinute din dobânzile depozitului “overneight” precum şi a dobânzilor de la celelalte 5 depozite către filiale;
o Informarea filialelor despre bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2012, bilanţul contabil pe 2011 şi despre modul de rezolvare a neregulilor de ordin financiar constatate la auditul din 2011, respectiv modul de recuperare a daunelor financiare constatate;
       Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este singurul for de conducere care poate stabili concret direcţia în care trebuie să meargă SCMD si care poate hotărâ elementele definitorii ale viitorului SCMD.
       Se impune să demonstrăm SOLIDARITATE ŞI UNITATE deplină în acţiunile noastre prin participarea la toate acţiunile SCMD si la cele la care ne angajăm cu partenerii de acţiune, să fim verticali, demni, fermi şi să nu cedăm ispitelor.
        Se impune să nu uităm cine am fost si ce am facut pentru această ţară.

marți, 29 mai 2012

Dreptate, miercuri, 30 mai a.c., sau manifestatie SCMD pe 10 iunie, cu orice risc

Doamnelor si domnilor,
Suntem in masura sa va informam ca, sprijinita de Premier, initiativa ministrului Apararii Nationale in ceea ce priveste stoparea “regularizarilor” si revenirea la situatia din decembrie 2010 pentru “asistatii” – “fosti militari”, loviti de regimul Basescu, a primit acceptul tuturor ministerelor (inclusiv al MAI) mai putin al Ministerului de Finante. Discutiile urmeaza sa se poarte astazi si, daca totul va decurge normal, miercuri, vom fi repurtat prima victorie impotriva terorii basesciene si a slugilor Oprea, Igas, Maior.
Daca nu, anuntam din acest moment ca vom organiza in ziua de 10 iunie, ziua alegerilor, o manifestatie in fata Ministerului de Finante. La aceasta ii vom invita pe toti aliatii nostri din CNSC, deoarece este limpede ca la Finante, oamenii Basescului stopeaza orice initiativa reparatorie pentru noi, pentru pensionari, pentru bugetari, pentru revolutionari, pentru copii, pentru persoanele cu dizabilitati, etc.  Avertizam ca nu vom pleca pana cand numitul Gherghina nu va fi demis.
Facem public acest anunt intrucat este bine ca cei din conducerea USL sa reflecteze ce este mai bine: semnarea Contractului social cu masa de votanti pe care o reprezentam noi toti, sau dubiosul acord politic cu si mai dubiosul Oprea si gasca lui de santajati!
Honor et Patria! Vae victis!
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

vineri, 25 mai 2012

STARE DE VIGILENŢĂ. CONTINUĂ SĂ BATĂ UN VÂNT PORTOCALIU

  AUTOR,
Preşedintele SCMD, Filiala 1 Braşov
P. Mandu
De peste doi ani, membri SCMD au acţionat pentru limitarea abuzurilor puterii şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Acţiunile noastre au vizat patru tipuri de strategii: demersurile juridice în instanţele judecătoreşti; acţiunile stradale – mitingurile şi marşurile de protest; intervenţiile în mass –media; sprijinirea forţelor USL pentru găsirea unei soluţii politice.
Acţiunile juridice din  instanţe sunt blocate în „nodul gordian „ al contradicţiilor şi influenţelor politice mult prea complicate pentru o justiţie timorată, aservită politic,  în mare parte, şi depăşită la capitolul deontologie, „pe toate fronturile”. Imi amintesc, cu foarte mare dezamăgire, de invocarea unor principii cum ar fi, „dreptul la un proces echitabil, dreptul de proprietate, dreptul la nediscriminare, principiul neretroactivităţii legii şi al desfiinţării drepturilor câştigate, dreptului la muncă” toate spulberate de vântul portocaliu produs de „nemernicele căpuşe, venetice, pripăşite” şi tolerate de noi toţi. O parte dintre pensionarii militari suportă încă aceste abuzuri de „tăiere cu japca „a pensiilor militare deşi legiuitorul a prevăzut, chiar pentru perioadele de dificultăţi economice care  au necesitat reforme şi recalculări, „menţinerea în plată a pensiei mai mari”. Şi dinspre CEDO a început să bată „vântul portocaliu”. Decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 20 martie 2012, în cauza Ionel Panfile (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie, sub aspectul luării unor măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform capitolului IV al Legii nr. 329/2009. CEDO a hotărât că în privinţa interdicţiei cumulului pensie, salariu la stat: „Statele părţi la Convenţie dispun de o marjă largă de apreciere pentru reglementarea politicii lor sociale. Curtea a reamintit, în acest sens, dată fiind cunoaşterea directă a propriei societăţi şi a nevoilor sale, că autorităţile naţionale sunt, în principiu, cel mai bine plasate pentru a alege mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuielile şi veniturile publice”.
Curtea a reiterat faptul că prin Convenţie nu se garantează dreptul la muncă. Nici nu se garantează, aşa cum deja s-a menţionat mai sus, dreptul la o pensie sau un salariu într-un anumit cuantum. Curtea a reţinut şi că limitările introduse de legislaţia contestată nu trebuie să fie considerate drept o "privare de bunuri", aşa cum a susţinut reclamantul, ci mai degrabă ca o ingerinţă în dreptul acestuia la respectarea bunurilor sale, în sensul tezei I din primul paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie”.
„Din acest punct de vedere, Curtea a constatat că ingerinţa a fost prevăzută de lege, şi anume de dispoziţiile nou introduse prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional”.
Curtea reiterează faptul că discriminarea înseamnă a trata diferit, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă, persoanele aflate în situaţii similare sau comparabile. Cu toate acestea, nu orice diferenţă de tratament semnifică o încălcare a art. 14. Trebuie să se stabilească faptul că alte persoane sunt într-o situaţie similară sau în mod comparabil s-ar bucura de un tratament preferenţial şi că această distincţie este discriminatorie. În plus, art. 14 nu interzice unui stat membru, aplicarea unui tratament diferit unor grupuri, pentru a corecta "inegalităţile de fapt" dintre acestea, statul bucurându-se de o marjă de apreciere în evaluarea dacă şi în ce măsură există diferenţe în situaţii similare, pentru a justifica un tratament diferit. O marjă largă este, de obicei, permisă statului, în temeiul Convenţiei, în ceea ce priveşte măsurile generale ale strategiei economice sau sociale.
Prin prisma materialului probator din cauză, Curtea a reţinut că nu se desprinde nicio aparenţă de încălcare a acestor articole, astfel încât în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, şi această cerere a fost declarată drept vădit nefondată.
Din aceste considerente a trebuit să-mi refac cererea către CEDO şi să invoc alte motive decât cele asupra cărora, Curtea s-a pronunţat. Nu aştept cu nerăbdare acest răspuns de la Curte deoarece, sunt convins că  acolo, au prioritate drepturile statelor în detrimentul drepturilor  cetăţenilor. Personal , am trăit perioade în care se studia cu ardoare, Istoria PCR. Unora dintre colegii pensionari care au predat la clasă acest curs, le-au fost atribuite „ condiţiispeciale”. Acum se studiază ”scurta istorie a UE”, iar peste 4-5 ani actuala configuraţie a UE poate deveni o amintire. Statele vor încerca să iasă din încorsetarea unui euro prea speculativ. În jurul său vor fi speculate, în continuare, speranţele omului, politicile statelor, modul nostru de viaţă. Acum euro îşi joacă rolul de garant al politicilor sociale. Adună lei din buzunarele săracilor pentru a le returna de către stat sub formă de „creştere salarială”. Aşa da Hoţie! Doresc să vă reamintesc tuturor celor care l-aţi uitat pe cetăţeanul Boc Emil că este singurul responsabil pentru încălcarea drepturilor elementare ale cetăţenilor, sub protecţia unei camarile mult mai periculoase decât blamata camarilă comunistă. Acest om a creat discordia, ne-a aruncat în zeci de mii de procese, a blocat justiţia pentru a da răgaz impostorilor în mijlocul cărora s-a ascuns, alocându-le  o felie cât mai mare din tortul otrăvit al unui buget sărăcit. Am crezut că după un efort de o viaţă în slujba statului va fi şi o recunoaştere a acestuia. La plecare, în 2002, legea m-a asigurat că pensia mea se compune din două componente de funcţie şi de grad. Emil Boc, în 2009, mi-a suspendat pensia spunând că mi-a suspendat banii , dreptul nu. În peste 10 ani de muncă la o universitate de stat, am contribuit la formarea  a peste 10 generaţii de economişti. Statul m-a abandonat şi ca statut (purtând un grad onorific un an şi jumătate) şi ca pensie militară. În acest timp, acoliţii, trepăduşii, lingăii şi impostorii se îndoaie sub povara gradelor nemuncite şi neonorate prin fapte concrete.
 Acţiunile stradale, mitingurile şi marşurile de protest au avut o evoluţie descrescătoare, în concordanţă cu psihologia noastră românească nativă şi anume „ne aprindem repede dar nu durează prea mult”.  O mare parte dintre noi am invocat principii şi valori pentru care am pornit protestele fără să recunoaştem , dintr-o anumită  jenă, că de fapt, ne ardeau la buzunare. Ne-am mişcat magistral din octombrie 2010 până în 24 ianuarie 2011.  Dacă o ţineam în ritmul şi intensitatea respectivă, nicio forţă politică nu ar fi rezistat tentaţiei de  a corecta abuzul , în totalitatea sa. Unitatea noastră a început „să scârţâie” din motivele pe care le-am prezentat, de atâtea ori, iar acum suntem într-o stare de resemnare. Unii de mult bine, alţii de mult rău. Din când în când, conform teoriei gloatelor” placa revoltei sociale mai produce câte un mic cutremur. Suntem în etapa în care politica raţională a scos la înaintare social democraţia recunoscută drept lider al luptei împotriva exploatării. Europa începe să sufere această schimbare. „Bătrâna şi distinsa doamnă” Franţa a dat semnalul. Vor urma Germania, Italia, Spania. România  a devansat, prin desemnarea guvernului Ponta, puţin Franţa. Se pune problema dacă mai au vreo raţiune socială, în aceste condiţii , protestele? Atâta timp cât din toate părţile mai bate încă un „vânt portocaliu” mă tem că DA!
 Am să trec peste intervenţiile în mass- media şi am să mă cantonez în soluţia politică. Atât Legea nr.263/2010 adoptată prin hoţie cât şi OUG nr.1/2011 legiferată de CCR, nu pot fi modificate decât prin voinţă politică! Susţin acest lucru pe fondul „călcării în picioare de către Emil Boc a tuturor principiilor de drept”.
În data de 21.05.2012 (luni), Comisiile de apărare şi de muncă din Camera Deputaţilor, deşi aveau termen limită pentru discutare şi pronunţare au amânat, dezbaterile la proiectul de lege privind pensiile militarilor şi proiectul de lege referitor la posibilitatea revenirii la cumulul pensiei cu salariul în sistemul public. Aceste două iniţiative legislative au fost amânate  până la primirea unui punct de vedere din partea Guvernului în care să fie menţionate sursele bugetare. Reprezentantii guvernului s-au prezentat nepregatiti la sedinta comisiilor iar prin Ministerul de Finanţe, care şi-a prezentat primul punctul de vedere, a cerut o amânare de două săptămâni pentru a se relua discuţia pe fond. Gheorghe Gherghina fiind mandatat de viceprim-ministru şi ministru al Finanţelor, Florin Georgescu, să ceară această amânare, deoarece propunerea legislativă are impact bugetar. Impactul este estimat la 60 de milioane de lei pentru acest an, pentru că, propunerea legislativă cere că sumele să fie acordate acelor pensionari până la 31 decembrie 2012.
Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor a menţionat că în buget nu au aceste sume şi ca urmare a cerut amânarea pentru un punct de vedere al Guvernului.
Preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaţilor, Costică Canacheu (PD-L), a declarat că iniţiativa de recalculare a pensiilor militarilor, care a trecut tacit de Senat, va fi discutată în Comisie săptămâna viitoare (28. 05 – 01.06.2012), aşteptându-se un punct de vedere al Guvernului.
Mai mult, acesta a precizat că E un articol constituţional care prevede stabilirea sursei de finanţare pentru orice proiect de lege care are impact bugetar. Toate aceste sume trebuie explicitate, din ce zonă bugetară se face acest transfer. În cadrul acestui exerciţiu bugetar opinia mea e că nu sunt resurse”. Deputatul PDL a menţionat că “dacă se găsesc bani astfel să nu fie afectat sistemul de pensii”, nu are nici o obiecţie împotriva proiectelor de lege”.
“Acum, dacă Guvernul va găsi o soluţie favorabilă… Dacă se găsesc banii fără afectarea principiului legii şi ordonanţei, care au reglementat împreună sistemul de pensii votat de coaliţia majoritară de până acum trei săptămâni, evident că nu avem nicio obiecţie, mai ales din perspectiva opririi întoarcerii banilor de la cei care au primit în anul 2011 cuantumul mai mare al pensiei. Noi suntem pentru menţinerea acestui sistem şi, dacă sunt resurse financiare, să nu se reţină banii în plus pe care i-au primit în anul 2011 pensionarii din sistemul de apărare şi ordine publică”, a explicat Canacheu.
După cum se vede, „bate un vânt portocaliu şi dinspre Palatul Victoria în care s-au schimbat „chiriaşii”. V-am atenţionat de multă vreme că toată lumea a lăsat garda jos. Poate nu ar strica o foarte curajoasă mobilizare a celor grav afectaţi de abuzul portocaliu pentru ca în data de 10 iunie 2012, să ne regăsim cu toţii la un mare miting în piaţa Victoriei. Avem la dispoziţie ,pentru organizare , două săptămâni.  Acolo îmi voi cere scuze şi colegilor din filialele capitalei pentru absenţa dumnealor de la mitingul de 1 mai. Poate aşa „îi vom trezi din amnezie”şi vor înţelege nepăsătorii noştri politicieni că nu trebuie să fie indicată o zonă bugetară de unde să aibă loc transferul financiar, pentru un furt din buzunarele pensionarilor. Trebuie numai să existe voinţa politică pentru a se curma acest furt din banii munciţi. Iar domnul Costică Canacheu să înţeleagă faptul că 15 milioane de euro reprezintă mult mai puţin decât hemoragia financiară pe care au produs-o dumnealor portocalii, prin evaziune, mafia legumelor, mafia din sănătate, mafia cerealelor precum şi alte tipuri de mafii sub oblăduirea cărora a funcţionat partidul domniei sale. Prin urmare, stimaţi camarazi resemnaţi, nu aşteptaţi să vă vină la uşă pensiile reîntregite ca cele din decembrie 2010, veniţi în întâmpinarea lor şi luaţi în calcul un mare miting de protest în ziua de 10 iunie 2012. Dacă nu se aprobă din diverse motive îl putem organiza cu o zi înainte, adică pe 09 iunie 2012. Poate aşa ne vor auzi toţi Canacheii, Bocii, Ungurenii, Sârbenii şi Bambucienii. Doar domniile lor, prin legi strâmbe au facilitat furtul, din buzunarele noastre!


miercuri, 23 mai 2012

Discuţiile pe Legea care permitea revenirea pensiilor foştilor militari la cuantumul cel mai avantajos au fost amânate

Comisiile de apărare şi de muncă din Camera Deputaţilor au amânat, luni, dezbaterile la proiectul de lege privind pensiile militarilor şi proiectul de lege referitor la posibilitatea revenirii la cumulul pensiei cu salariul în sistemul public până la primirea unui punct de vedere din parte Guvernului privind indicarea sursei bugetare pentru cele două iniţiative legislative.

Uniunea Social Liberală propune ca militarii să primească pensia  mai mare, dacă în urma recalculării au pierdut din bani.
Ministerul de Finanţe care şi-a prezentat primul punctul de vedere şi a cerut o amânare de două săptămâni, Gheorghe Gherghina fiind mandatat de viceprim-ministru şi ministru al Finanţelor, Florin Georgescu, să ceară această amânare pentru că propunerea legislativă are impact bugetar. Impactul este estimat la 60 de milioane de lei pentru acest an, pentru că propunerea legislativă cere că sumele să fie acordate acelor pensionari până la 31 decembrie 2012.
Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor care a menţionat că în buget nu au aceste sume şi ca urmare au cerut amânarea pentru un punct de vedere al Guvernului.
La şedinţa de luni au fost prezenţi mai mulţi reprezentanţi ai instituţiilor din Sistemul de Apărare şi Securitate, Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere şi Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate.
Preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaţilor, Costică Canacheu (PD-L), a declarat că iniţiativa de recalculare a pensiilor militarilor, care a trecut tacit de Senat, va fi discutată în Comisie săptămâna viitoare, aşteptându-se un punct de vedere al Guvernului.
Mai mult, acesta a precizat că “E un articol constituţional care prevede stabilirea sursei de finanţare pentru orice proiect de lege care are impact bugetar. Toate aceste sume trebuie explicitate, din ce zonă bugetară se face acest transfer. În cadrul acestui exerciţiu bugetar opinia mea e că nu sunt resurse”. Deputatul PDL a menţionat că “dacă se găsesc bani astfel să nu fie afectat sistemul de pensii”, nu are nici o obiecţie împotriva proiectelor de lege.
“Acum, dacă Guvernul va găsi o soluţie favorabilă… Dacă se găsesc banii fără afectarea principiului legii şi ordonanţei, care au reglementat împreună sistemul de pensii votat de coaliţia majoritară de până acum trei săptămâni, evident că nu avem nicio obiecţie, mai ales din perspectiva opririi întoarcerii banilor de la cei care au primit în anul 2011 cuantumul mai mare al pensiei. Noi suntem pentru menţinerea acestui sistem şi, dacă sunt resurse financiare, să nu se reţină banii în plus pe care i-au primit în anul 2011 pensionarii din sistemul de apărare şi ordine publică”, a explicat Canacheu.
Canacheu a adăugat că secretarul de stat în ministerul Finanţelor, Gheorghe Gherghina, a solicitat Comisiilor de apărare şi de muncă un răgaz de două săptămâni pentru ca Guvernul să acorde un punct de vedere şi a precizat că proiectul privind pensiile militarilor va avea un impact bugetar de 60 de milioane de lei până la sfârşitul anului.
În ceea ce priveşte posibilitatea reîncadrării pensionarilor militari, Costică Canacheu consideră că posibilitatea reangajării pensionarilor s-ar putea să pună în dificultate încadrarea absolvenţilor din unităţile de învăţământ.
Concluzia Comisiei a fost că se convoacă o şedinţă pentru săptămâna viitoare, în situaţia în care se va avea un punct de vedere de la Guvern.
sursa: MEDIAFAX, AGERPRES, NewsIn
Etichete: 

http://militar.infomondo.ro/actualitate/discutiile-pe-legea-care-permitea-revenirea-pensiilor-fostilor-militari-la-cuantumul-cel-mai-avantajos-au-fost-amanate.html#more-12528

marți, 22 mai 2012

Pozitia SCMD in legatura cu modificarile de urgenta ce trebuiesc aduse legislatiei actuale in domeniul pensiilor (raspuns dat unui membru SCMD a carui pensie a crescut, urmare a legilor promovate de Gabriel Oprea)

Referitor la situatia dvs., cresterea cuantumului "ajutorului social lunar primit de la stat" si pe care in mod gresit, in acest moment il numim "pensie", va raspundem urmatoarele:
  1. SCMD apara principii cum ar fi: neretroactivitatea legii, principiul dreptului patrimonial (de proprietate, in care se incadreaza si gradul militar si pensia militara de stat), principiul dreptului dobandit, etc.
  2. SCMD este singurul organism care a ridicat, din martie anul trecut, in momentul in care regimul a schimbat tactica, problema mentinerii "pensiilor" marite prin "revizuire", acestea reprezentand un drept patrimonial si un drept dobandit, si a anuntat ca va lupta pentru alinierea tuturor pensiilor la noua situatie.
  3. Ceea ce se discuta acum in Parlament, este amendarea OUG 1 in sensul principiului exclus odata cu abrogarea Legii 19/2000 - din doua cuantumuri de pensii, sa ramana cel favorabil cetateanului. Daca izbutim acest lucru, dvs. sunteti favorizat a doua oara, prin modificarile la OUG 1/2011, ramanand cu actualul cuantum, urmand ca cei carora le-au scazut prin revizuire "ajutoarele sociale", botezate "pensii", sa revina la suma din decembrie trecut si sa nu mai plateasca nimic din urma.
  4. In perspectiva, SCMD lupta pentru o noua lege speciala (ocupationala), pentru militari si politisti, prin care sa ne redobandim statutul de rezervisti si pensionari militari, cu pensii militare de stat, care sa creasca in mod constant in functie de cresterile salariale la activi.
In concluzie, in numele adevarului, tot ceea ce ati obtinut, ati obtinut pentru ca exista SCMD, care s-a luptat si se lupta in continuare pentru drepturile rezervistilor. Altfel, nu existau cuantumurile de astazi, toate pensiile militare urmand a fi transformate in ajutoare sociale si reduse procentual cu 18-69%.
Va atragem atentia ca in Legea 263, la art. 6, se prevede ca noi, "asistatii" ("beneficiarii"), spre deosebire de pensionari, primim nu pensii ci ajutoare sociale de la stat, lunar. Ori statul iti da ajutorul daca are bani. Daca nu are, nu-l mai da, il taie. Indiferent de cuantumul pe care il aveti astazi, ne luptam ca suma pe care o primiti lunar sa se numesca pensie militara de stat, nu ajutor, si sa nu va fie diminuata ci, daca se poate, crescuta.
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) Mircea DOGARU