vineri, 29 martie 2013

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR

CASA DE AJUTOR RECIPROC
 A PENSIONARILOR DIN SISTEMUL DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ”SOLIDARITATEA SOCIALA” BUCURESTI.


COMUNICATUL Nr. 2/ 27.03.2013
In atentia membrilor SCMD, a cadrelor militare în rezervă şi retragere, a veteranilor de razboi, a urmasilor sau a văduvelor acestora, a cadrelor militare în activitate, a politistilor si functionarilor publici cu statut special si a personalului civil din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a membrilor de familie ai acestora interesati sa devina membrii ai Casei de Ajutor.
  1. In baza prevederilor Legii nr. 540/2002, Legii nr. 502/2004, OG nr. 26/2000 aprobata prin Legea nr. 246/2005 si Incheierea nr. 514/299/2012 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, s-a infiintat CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN SISTEMUL DE APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ”SOLIDARITATEA SOCIALA”.
B. Potrivit dispozitiilor art. 44 din Statutul CAR “Solidaritatea Sociala”, Comitetul Director a aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor membrilor Casei de Ajutor Social“Solidaritatea Sociala”. De asemenea, in cadrul sedintelor de lucru, a stabilit masurile pentru organizarea si functionarea casei.
C. Incepand cu luna aprilie 2013 CAR “Solidaritatea Sociala” indeplineste toate conditiile legale si organizatorice de functionare.
Ca urmare, va invitam sa deveniti membrii ai CAR “Solidaritatea Sociala”.
 In acet sens va aducem la cunostinta urmatoarele:
  1. CAR “Solidaritatea Sociala” isi propune promovarea relatiilor de intrajutorare financiara, materiala si spirituala a membrilor sai precum si participarea acestora la desfasurarea activitii economico – financiare, de conducere si control asupra activitatii casei.
  1. Comitetul Director ales de Adunarea Generala a asociatilor/fondatorilor este format din:
PRESEDINTE Gl.mr.(r) dr. CONSTANTIN NASTASE
VICEPRESEDINTE - Gl.mr.(r) ADAM CONSTANTIN
 - MEMBRII :
           - Gl.lt.(r) BAHNAREANU NECULAI
- Col.(r) PRICINA VALERIU
            - Col.(r) RACASAN STEFAN
            - Col.(r) CONDUROVICI MARCEL – TEODOR
            - Col (r) IANCU VASILE-VALERICA
            - Col.(r) PETRESCU LUMINITA
            - Col.(r) STATE IOAN
  1. Conducerea executiva a CAR “Solidaritatea Sociala” este urmatoarea:
Presedinte - Gl.mr.(r) dr. CONSTANTIN NASTASE – telefon 0736601200;
Vicepresedinte - Gl.mr.(r) ADAM CONSTANTIN –telefon 0722223713;
Contabil sef, Secretar si Casier – Lt.Col (r) ec. CHELU MARIN – telefon 0722558079;         e-mailcarsolsoc@yahoo.com.
  1. Adresa postala a CAR “Solidaritatea Sociala” hotarata de Comitetul Director este urmatoarea: Str. Serg. Tache Gheorghe nr. 4C, Sectorul 4, Bucuresti, CP 041502.
5. Inscrierile in CAR “Solidaritatea Sociala” se pot face de catre cei interesati, incepand cu data de 01.04.2013, in locatia din B-dul Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti. Pentru detalii va rugam sa contacti telefonic pe dl. Chelu Marin la telefonul nr. 0722558079 sau la adresa de e-mail carsolsoc@yahoo.com.
  1. Documente necesare la inscrierea in CAR “Solidaritatea Sociala”:
- Cerere de inscriere – formularul se completeaza pe loc de solicitant.
- Copie a actului de identitate B.I. /C.I.;
- Copie de pe talonul de pensie pe luna curenta sau pe luna precedenta.
- Adeverinta de salariat de la locul de munca pentru cei in activitate ;
- Alte documente (facturi de utilitati din ultima luna Enel, Apa nova, Distrigaz, Vodafone, Orange, etc.), care sa ateste ca indeplineste conditiile cerute de statut.
7Sumele care se achita la inscriere sunt:
a. Taxa de inscriere reprezentand 1% din veniturile lunare nete; membrii de familie care nu realizeaza venituri achita ½ din taxa de inscriere stabilita titularului.
b. Prima cotizatie lunara de minimum 1% din venituirile lunare nete pentru constituirea fondului social; membrii de familie care nu realizeaza venituri achita o cotizatie de 50% din cotizatia lunara a sotului/sotiei dar nu mai putin de 25 lei lunar;
c. Contributia fixa pentru ajutorul de deces in suma de 50 lei.
d. Contribuţie lunară de 5 lei pentru fondul de deces.
8. Imprumutul care se acorda membrilor casei, conform statutului, este de cel mult 3 ori fondul social al solicitantului si termenul de rambursare este cuprins intre 6 si 24 de luni.
In anul 2013, imprumuturile se vor acorda dupa 6 luni de la intrarea in functiune a casei pentru a serealiza un fond social care sa-i permita acordarea de imprumuturi membrilor sai.
9. Rambursarea imprumuturilor acordate si a dobanzilor aferente se face in numerar la casieria CAR “Solidaritatea Sociala” sau prin instrumentele de plata fara numerar, pana in ultima zi lucratoare a lunii.
Comisioanele bancare percepute de banci pentru operatiunile efectuate prin sistemul internet banking se suporta de beneficiarii imprumuturilor, potrivit procedurilor stabilite de CAR.
10Dobanda perceputa pentru imprumuturile acordate este de 6% pe an respectiv 0.50% pe luna. Valoarea dobânzilor la sumele imprumutate se încasează, de regula, lunar, impreuna cu rata la imprumut.
11. Extras din Statutul CAR “Solidaritatea Sociala”.
Art.10 Pot fi membrii ai CAR ,,Solidaritatea socială” :
a) membrii sindicatului cadrelor militare disponibilizate;
b) cadrele militare în rezervă şi retragere;
c) membrii de familie ai celor prevăzuţi la litera a) şi b);
d) veteranii şi văduvele veteranilor de război precum şi urmaşii acestora;
e) cadrele militare în activitateşi membrii de familie ai acestora;
f) salariaţii civili şi pensionarii proveniţi din sistemul public precum şi membrii lor de familie;
g) persoanele prevăzute mai sus trebuie să provină din instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţănaţională;
h) alte persoane, numai cu aprobarea Adunării Generale.
Art.16(1) Membrii plătesc următoarele contribuţii şi cotizaţii:
a) taxa de înscriere, stabilită conform prevederilor art.13(3) din statut;
b) fondul de deces, la data înscrierii, în cuantumul stabilit de Adunarea Generală. Fondul depus se restituie la încetarea calităţii de membru al CAR ,,Solidaritatea socială” ;
c) cotizaţia lunară în procent de minim 1% din pensia netă, solda netă, salariul net, indemnizaţia netă sau venitul net al fiecărui membru CAR ,,Solidaritatea socială” ;
d) soţiile (soţii) membrilor titulari care nu beneficiază de pensie, soldă, salariu, sau un alt venit, plătesc o cotizaţie lunară reprezentând 50% din cea stabilită soţului (soţiei), sau cotizaţia lunară minimă stabilită de Comitetul Director;
e) membrii CAR ,,Solidaritatea socială” care doresc să-şi creeze fonduri de cotizaţii mai mari, pot depune cotizaţii lunare peste cele prevăzute la lit.c) şi d);
f) o contribuţie lunară pentru fondul de deces. Aceasta este nerambursabilă şi se plăteşte obligatoriu împreună cu cotizaţia pentru aceeaşi perioadă de timp, la început de an, semestru, trimestru sau lună.
(3) Membrii CAR ,,Solidaritatea socială” au obligaţia să constituie un fond social de minim două pensii neterespectiv două solde nete, două salarii nete, etc. Peste acest plafon depunerea cotizaţiei la fondul social propriu este benevolă;
(4) Contribuţia lunară la fondul de deces se plăteşte, în continuare, atât timp cât există calitatea de membru CAR ,,Solidaritatea socială” .
Art.36 Membrii CAR ,,Solidaritatea socială” beneficiază de împrumuturi dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii :
a) au vechimea ca membru al casei de minim 3 luni şi au plătit cotizaţiile şi contribuţiile la zi;
b) au posibilităţi de restituire a împrumutului, în rate lunare consecutive, conform prevederilor statutare;
c) se angajează să respecte obligaţiile asumate prin contractul de împrumut;
d) disponibilităţile băneşti ale casei, la fondul social, permit acordarea de împrumuturi;
e) solicită plafonul maxim al împrumutului stabilit de statut şi Adunarea Generală;
f) garantează împrumutul care depăşeşte valoarea fondului social.
Art.37(1) Mărimea împrumutului se stabileşte la un plafon, de cel mult 3 ori fondul social al solicitantului. În cazuri excepţionale se pot acorda împrumuturi peste acest plafon.
(2) Împrumuturile care se acordă cu sau fără girant până la plafonul stabilit de statut şi de Adunarea Generală se aprobă de preşedinte, iar cele care depăşesc acest plafon se aprobă de Comitetul Director.
(5) Restituirea împrumuturilor se face în rate lunare consecutive, numărul acestora fiind stabilit prin contractul încheiat cu CAR ,,Solidaritatea socială” , începând cu luna următoare acordării acestuia.
(6) Restituirea împrumuturilor se face direct de către cel împrumutat la caserie sau, cu acordul acestuia, prin reţineri directe din pensie soldă, salariu etc.
Art.39(1) Sumele de bani (împrumuturi, diferenţe de dobândă, ajutoare financiare etc.), precum şi ajutoarele materiale care se acordă de către CAR ,,Solidaritatea socială” , se ridică personal, cu buletin (carte) de identitate sau paşaport.
(2) În mod deosebit, ridicarea împrumutului se poate face prin procură legalizată de notariat.
12. Extras din Regulamentul de Organizare si Functionare a CAR“Solidaritatea Sociala”
Art.2(1) Scopul CAR este ajutorarea financiară, materială şi spirituală a membrilor săi, prin acordarea de împrumuturi rambursabile, de ajutoare nerambursbile, prin asigurarea unor facilităţi şi prin apărarea drepturilor
membrilor sai la un trai decent, conform prevederilor legislaţiei naţionale şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
(2) Prin activitatea sa, CAR asigură realizarea următoarelor obiective:
a. promovarea relaţiilor de întrajutorare, de sprijin şi solidaritate între membrii asociaţiei;
b. concentrarea economiilor băneşti ale membrilor şi aducerea lor în circuitul economico-financiar;
c. rezolvarea unor cerinţe materiale temporare ale membrilor săi prin acordarea, la solicitarea acestora, a unor imprumuturi rambursabile, cu dobânzi mici;
d. acordarea de ajutoare băneşti şi materiale nerambursabile;
e. organizarea pentru membrii săi a unor activităţi culturale, artistice, de agrement şi socializare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
f. administrarea de case de odihnă şi tratament;
g. organizarea de magazine pentru desfacerea de produse la preţuri de achiziţie;
h. organizarea unor centre cu functionalitati multiple destinate batranilor(cantine sociale, asistenţămedicală, consultanţă juridică, consiliere psihologică, activităţi pentru petrecerea timpului liber, etc.);
i. organizarea şi desfăşurarea pentru membrii CASEI, contra cost si la preţuri reduse, a unor categorii de prestări de servicii şi activitati lucrative;
j. alte acţiuni şi forme de asistenţă socială;
k. atragerea în cadrul CAR a membrilor SCMD, a cadrelor militare în rezervă şi retragere, a veteranilor de razboi, a urmasilor sau a văduvelor acestora, a cadrelor militare în activitate, a politistilor si functionarilor publici cu statut special si a personalului civil din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţănaţională, precum şi a membrilor de familie ai acestora, cultivând spiritul de economie şi bunăgospodărire a bugetului familiei.
13. Extras din - Regulamentul de acordare a imprumuturilor si ajutoarelor membrilor Casei de Ajutor Social“Solidaritatea Sociala”.
Art. 1(1). Pot dobandi calitatea de membru al CAR persoanele prevazute la art. 10 din statut, care solicita in scris presedintelui CAR, pe baza cererii de inscriere model anexa nr. 1, la care anexeaza urmatoarele:
a. Copie a actului de identitate B.I./C.I.;
b. Copie de pe talonul de pensie. Acesta nu poate fi mai vechi de doua luni, calculat la data inscrierii;
c. Adeverinta de salariat pentru cei in activitate – model anexa. nr. 2;
d. Alte documente (facturi de utilitati din ultima luna), etc., care sa ateste ca indeplineste conditiile cerute de statut.
(2) Odata cu cererea de inscriere se achita urmatoarele:
a. Taxa de inscriere reprezentand 1% din veniturile lunare nete; membrii de familie care nu realizeaza venituri achita ½ din taxa de inscriere stabilita titularului.
Membrii CAR care se transfera de la alte case nu achita taxa de inscriere dar isi transfera suma cotizatiilor depuse la vechea casa si isi pastreaza vechimea.
b. Prima cotizatie lunara de minimum 1% din venituirile lunare nete pentru constituirea fondului social; membrii de familie care nu realizeaza venituri achita o cotizatie de 50% din cotizatia lunara a sotului/sotiei dar nu mai putin de 25 lei lunar;
c. Contributia fixa pentru ajutorul de deces in suma de 50 lei.
CAP.III. Veniturile CAR ”Solidaritatea Sociala”
Art. 6. Veniturile CAR ”Solidaritatea Sociala”provin din:
a. Taxa de inscriere reprezentand 1% din cuantumul veniturilor nete realizate lunar. Se plateste o singura data la dobandirea calitatii de membru;
b. Cotizatia lunara obligatorie de minimum 1% din cuantumul veniturilor lunare nete. Membrii de familie care nu realizeaza venituri platesc o cotizatie lunara de 50% din cotizatia lunara a membrului titular. In cazul in care fondul social totalizeaza doua venituri lunare nete plata cotizatiei nu mai este obligatorie;
c. Contributia fixa la fondul de deces in suma 50 lei. Se plateste o singura data la inscrierea in CAR si se restituie la incetarea calitatii de membru al CAR;
d. Contributia lunara de 5 lei pentru constituirea fondului de decesAceasta se plateste pe toata perioada in care se pastreaza calitatea de membru CAR si este nerambursabila;
e. Dobanzile care se incaseaza pentru imprumuturile contractate. Nivelul dobanzii se stabileste de catre Comitetul Director al CAR si se aproba anual de catre Adunarea Generala. Dobanda se incaseaza de regula lunar odata cu rata lunara a imprumutului. Pentru anul 2013 procentul dobanzii este de 6% pe an, respectiv 0,50% pe luna;
f. Dobanzile acordate de banci pentru disponibilitatile banesti existente in conturile bancare si dobanzile din plasamentele efectuate. Acestea se vor repartiza membrilor, anual si direct proportional cu fondul social al fiecarui membru;
g. Donatii si sponsorizari;
h. Alte venituri din activitatile CAR conform legii (manifestari culturale, artistice, contavaloarea imprimatelor si formularelor legate de activitatea CAR, etc.).
Art. 7. Cu veniturile mentionate la articolul precedent se constituie fondurile prevazute la art. 34(1) din Statut care asigura functionarea CAR.
Art. 10. Fondul pentru acordarea ajutoarelor de deces si a altor ajutoare nerambursabile se constituie din contributia fixa la fondul de deces, achitata la data inscrierii ca membru al casei si din contributia lunara la fondul de deces care, se achita pe toata perioada in care se pastreaza calitatea de membru al CAR. Din acest fond se platesc ajutoarele prevazute la art. 38 din statut. Cuantumul acestora se stabileste si se aproba de Comitetul Director in functie de situatia financiara a CAR si disponibilitatile existente la acest fond.
CAP. V Acordarea imprumuturilor
Art. 18. C.A.R. acorda membrilor sai imprumuturi banesti pentru care se incheie un contract de imprumut.Mărimea împrumutului conform statutului este de cel mult 3 ori fondul social al solicitantului.In cazuri speciale, bine justificate Comitetul Director poate aproba imprumuturi peste acest plafon, tinand cont de valoarea cotizatiei depuse la fondul social la data cererii si posibilitatea rambursarii in termen, in cota lunara de pana la 1/3 din drepturile banesti lunare nete.
Art. 19In anul 2013 imprumuturile la CAR se vor acorda dupa 6 luni de la intrarea in functiune a casei si realizarea unui fond social care sa-i permita acordarea de imprumuturi membrilor sai.
Art. 20. Membrii CAR pot solicita acordarea unui imprumut numai dupa trecerea a cel putin 3 luni de la data inscrierii si intr-un cuantum stabilit in functie de fondurile sociale proprii si posibilitatile financiare ale CAR.
Art. 21. Imprumuturile se pot acorda pentru un termen cuprins intre 6 si 24 de luni.
Art 22. Imprumuturile pana la plafonul prevazut in statut si aprobat de Adunarea Generala se acorda cu sau fara girant, in functie de bonitatea membrului si se aproba de presedintele Comitetului Director. Imprumuturile care depasesc plafonul statutar se acorda numai cu 1-3 giranti si cu aprobarea Comitetului Director.
Art. 23. Imprumuturile se acorda in conditiile art. 36 din statut pentru indeplinirea carora se verifica urmatoarele:
-daca membrul CAR a platit la zi cotizatia si/sau a constituit fondul social statutar;
-daca este la zi cu plata contributiei lunare la fondul de deces;
-daca la data depunerii cererii de imprumut are debite fata de casa sau alte entitati care sa-l puna in imposibilitatea rambursarii imprumutului;
-daca are o vechime in CAR de cel putin 3 luni etc.
Art. 24 (1) Solicitarea imprumutului se face pe baza cererii de imprumut (model anexa nr.5) completata cu toate datele prevazute de formular, pentru titular si pentru girantii sai. Cererea de imprumut impreuna cu proiectul de contract se supun analizei si numai dupa aprobarea sumei, a numarului de rate si a dobanzii potrivitcompetentelorprevazute la art. 37 alin. (2) din statut, contractul de imprumut poate fi finalizat.
(2) Contractul de imprumut (model anexa nr. 6) se semneaza de catre titular sau de catre imputernicitul acestuia, precum si de giranti, la sediul CAR sau in teritoriu in prezenta reprezentantului legal/autorizat al CAR, conform planificarii Comitetului Director.
Art. 25. La contractul de împrumut se anexează următoarele documente:
cererea de împrumut;
- graficul de rambursare a ratelor şi a dobânzilor aferente;
adeverinţa prin care se confirmă de catre angajator, venitul realizat de solicitantul împrumutului;
talonul de pensie pe luna curentăsau pe luna precedentă;
- dupa caz, adeverinţele de venit ale giranţilor;
- alte documente prevazute de legislatia in vigoare.
Art. 26 (1) Contractul de împrumut se consideră încheiat şi intră în vigoare odata cu plata imprumutului in numerar sau in contul bancar.
(2) Plata efectiva a imprumutului se face in prima decada a lunii pentru care a fost aprobat imprumutul.
Art. 27 (2)Pentru anul 2013 Comitetul Director stabileste o dabanda de 6% pe an respectiv 0.50% pe luna la imprumuturile acordate. Valoarea dobânzilor la sumele imprumutate se încasează, de regula, lunar, impreuna cu rata la imprumut. Dobanda incasata nu se restituie.
Cap. VI Restituirea imprumuturilor
Art. 28. Restituirea imprumutului se face in rate lunare in cuantum de pana la 1/3 din veniturile lunare nete ale beneficiarului.
Art. 29. Membrii CAR pot rambursa imprumutul primit prin plati anticipate si pot solicita amanarea platii ratelor lunare cel mult doua luni pentru intreaga perioada de rambursare.
Amanarea ratelor cat si plata anticipata a acestora atrage implicit si recalcularea dobanzii.
Art. 30. Pe perioada derularii contractului de imprumut, debitul (imprumutul) nu se compenseaza cu soldul cotizatiei.
Compensarea imprumutului cu fondul social propriu se poate face numai la incetarea calitatii de membru al CAR.
Art. 31Rambursarea imprumuturilor acordate si a dobanzilor aferente se face in numerar la casieria CAR sau prin instrumentele de plata fara numerar pana in ultima zi lucratoare a lunii.
Comisioanele bancare percepute de banci pentru operatiunile efectuate prin sistemul internet banking se suporta de beneficiarii imprumuturilor, potrivit procedurilor stabilite de CAR.
Sumele incasate se inregistreaza in contabilitatea CAR in ziua depunerii sumei in numerar sau in ziua in care banca a operat suma in extrasul de cont.
Art. 32. Pentru neachitarea ratelor de imprumut la termenele stabilite prin contractul de imprumut, CAR aplica o penalizare de 0,10 % pe zi, calculata la suma nerambursata in termen, incepand cu prima zi lucratoare care depaseste termenul stabilit prin graficul de rambursare, pana in ziua depunerii, inclusiv.
In functie de solicitarile dumneavostra vom transmite precizari ulterioare.
Va adresam rugamintea sa va inscrieti in CAR “Solidaritatea Sociala” pentru a o
transforma intr-o adevarata banca a personalului din sistemul se aparare, ordine publica si siguranta nationala.
Cu deosebit respect,
PRESEDINTELE CAR SOLIDARITATEA SOCIALA
Gl.mr.(r) dr. CONSTANTIN NASTASE