joi, 30 mai 2013

INFORMATII IMPORTANTE

RETINERILE IN BAZA DECIZIILOR DE RECUPERARE
       Din informatiile pe care le-am primit de la unii dintre colegii nostri, am aflat ca incepand cu luna mai a.c. Casa de Pensii Sectoriala a MApN a trecut la punerea in aplicare a deciziilor privind “recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale”.
       Precizam faptul ca odata cu intrarea in vigoare a legii reparatorii, aceste retineri vor inceta, iar banii vor fi restituiti celor in cauza.
       In situatia in care ati contestat in instanta decizia de recuperare, casa de pensii nu mai are dreptul sa o puna in aplicare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei de catre instanta de judecata. Daca totusi acest lucru s-a intamplat, va recomandam ca dvs. sa notificati casei de pensii actiunea pe care ati deschis-o in instanta si sa solicitati intreruperea executarii. Va recomandam de asemenea – in situatia in care ati primit un termen de judecata tocmai in anul 2014 - sa depuneti la instanta o cerere pentru preschimbarea termenului, in ideea de a primi un termen mai apropiat in timp.
        Daca ati primit decizia de recuperare de curand – aflandu-va in interiorul termenului de contestare (15 zile de la data postei pe plic) – si doriti sa deschideti actiunea in instanta, va puteti adresa Departamentului Juridic, prin filiala de care apartineti, pentru a intra in posesia modelului de cerere adresata instantei competente (tribunalul din raza de domiciliu).

COORDONATOR AL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN M.

        Ieri, 28.05.2013, la Camera Deputatilor s-au desfasurat doua sedinte de foarte mare interes pentru noi, pensionarii proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
        In sedinta Comisiei pentru  munca si protectie sociala era planificat sa se dezbata si sa se adopte avizul care trebuia dat proiectului de lege  PL-x nr. 109/2012, pentru abrogarea/modificarea cap. IV din Legea 329/2009. Din pacate, in pofida eforturilor reprezentantilor SCMD participanti la sedinta, membrii comisiei au stabilit sa amane dezbaterea respectiva pe saptamana viitoare. Impresia care s-a desprins din modul de desfasurare a sedintei a fost ca nu se doreste formularea unui punct de vdere pana nu se stie care va fi rezultatul final in legautura cu proiectul legii reparatorii.
       Mai mult succes am avut la Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care in sedinta respectiva a dat aviz favorabil proiectului PL-x nr. 164/2013, privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Acest poiect va primi, cel mai probabil saptamana viitoare, si avizul Comisiei pentru munca si protectie sociala, urmand ca intregul proces legislativ sa fie finalizat in luna iunie. Daca lucrurile vor decurge in acest fel, legea reparatorie va intra in vigoare cu incepere de la 01 iulie a.c.
         In functie de dezvoltarile ce vor avea loc, va vom tine la curent cu masurile si actiunile ce vor trebui intreprinse de catre SCMD, respectiv de catre fiecare membru de sindicat.
COORDONATOR AL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN M.

joi, 23 mai 2013

CÂTEVA PRECIZĂRI REFERITOARE LA PROIECTUL LEGII NR. 121/2013       Astăzi 22 mai a.c. proiectul Legii nr. 121/2013 a fost aprobat în Senat cu unanimitate de voturi. Față de forma inițială promovată de inițiatori, proiectul de lege a suferit o serie de modificări, având în prezent următorul conținut:
Legea nr. 121/2013 (proiect) – privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala
        Art.1 – (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc in cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se efectueaza incepand cu luna urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege.
(2¹) In cazul in care beneficiarii pensiilor prevazute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare dupa data inscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adauga la cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010 calculat conform alin. (1).
(3) Cuantumul pensiei cuvenit pentru luna decembrie 2010, prevazut la alin. (1), se mentine in plata pana cand cuantumul pensiei rezultat din inmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decat cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
       Art.2 – (1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculate de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea 263/2010, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens”.
        
        Cu certitudine, în forma adoptată de Senat, cu bune și rele, proiectul noului act normativ nu este perfect și nu satisface pe deplin așteptările colegilor noștri. Cu toate acestea, noua lege va repara o mare nedreptate la care au fost supuși zeci de mii de camarazi.
        Ca aspecte pozitive pot fi inventariate următoarele:
       - adoptarea ca atare a proiectului, cu posibilitatea de a intra în vigoare întrun interval de timp scurt, după ce va fi aprobat și în camera decizională, respectiv Camera Deputaților;
       - faptul că nu vor fi puse în aplicare deciziile “privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale”, emise de Casa de pensii sectoriala a MApN.
  La negativ pot fi menționate:
       -  neaplicarea indexării de 4%, amendament care a fost respins la comisiile de specialitate;
       -   “înghețarea” cuantumului pensiei în condițiile art .1, pct. (3);
       - nu se vor recupera sumele pierdute din decembrie 2010 pana in prezent.
      Menționăm faptul că această lege, dacă va trece și de Camera Deputaților, va funcționa practic doar până la intrarea în vigoare a noii legi privind pensiile militare de stat, eveniment estimat a se întâmpla, cel mai târziu, la începutul anului viitor.
      Până la finalizarea acestui proces legislativ, reținem atenția colegilor noștri că este absolut necesar să continuăm demersurile noastre de contestare a deciziilor emise de casele de pensii sectoriale, atât la emitent cât și în instanțele de judecată.
        Vom reveni cu alte precizări după votul din Camera Deputaților.

COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) CALOIAN Monica

miercuri, 15 mai 2013

Nou model de contestatie la deciziile de re-revizuire a pensiilor
Stimati camarazi,
Noul model de contestatie nu inlocuieste contestatia de baza ci doar o completeaza, functie de situatia creata.
Pentru cei care au primit 2, 3, 4, 5 decizii de revizuire, optional se poate apela la acest model de contestatie, cu conditia ca deciziile de revizuire sa aduca modificari mai mult sau mai putin semnificative legate doar de cuantum (respectiv 2, 3 sau 4 lei in plus).
Daca deciziile 2, 3, 4, 5 prezinta modificari pe fond, opinam pentru modelul initial de contestatie.
Va prezentam mai jos noul model de contestatie.
COORDONATOR DEPARTAMENT JURIDIC,
Col. (r) CALOIAN MonicaDOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul(a) ……………………………….., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, domiciliat în …………………, str. …………………. nr. …., bl. …., ap. …..,  sect. ….., posesor al CI seria ….. nr. ……………, eliberată de S.P.C.E.P. la data de ……………….., CNP ……………………., cu dosar pensie nr. ……………,  depun  prezenta
CONTESTAŢIE
la Decizia nr. …………. din ………….   privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011, comunicată la ………………, prin care solicit:
A. ÎN PRINCIPAL:
·         Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală, ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

B. ÎN SUBSIDIAR:
  • În măsura în care veţi respinge Revocarea deciziei de revizuire a pensiei, contest cuantumul pensiei revizuite.

Domnule președinte,
Menționez ca îmi mențin motivația făcută în contestațiile anterioare, trimise dvs în lunile ……………. și …………… 2012, la care nu am primit un răspuns nici până la aceasta dată (sau - am primit un raspuns standard, dezamagitor), cu următoarele completări:
          1.Primirea mai multor decizii de revizuire a pensiei denota o lipsa serioasa de corectitudine si exactitate a procesului de revizuire in sine efectuat de casa de pensii. Incepand cu luna decembrie 2011/ianuarie 2012 pana in prezent am primit un numar de ……. Decizii de revizuire, astfel:
- Decizia nr. ……….  din ………...
- Decizia nr. …………… din ………………
………………………………………………
             2. La sfârșitul lunii ianuarie a.c. AVOCATUL POPORULUI a dat publicității ”Raportulul special privind consecințele eliminării pensiilor de serviciu” în concluzia căruia se stipulează următoarele:“aplicarea legislației de eliminare a pensiilor de serviciu s-a făcut cu nerespectarea textului din Constituție ce  a reprezentat temeiul legal, iar măsura preconizată a aduce economii la buget a adus de fapt cheltuieli suplimentare de cca 1 miliard de lei ”.
               Din interpretarea textului de mai sus rezultă clar că Legea nr. 119/2010 și OUG nr. 1/2011 sunt neconstituționale, cel puțin în parte!
             3Din multitudinea de aspecte neconstituționale și netemeinice care s-au întâmplat în procesul de recalculare/revizuire a pensiilor de serviciu pentru militari, vă supun atenției dumneavoastră doar cele legate de principiile dreptului câștigat, egalității de tratament și al nediscriminării. La data apariției Legii nr. 119 (30.06.2010), art. 180 din Legea nr. 19/2000  (ce reglementa pensiile pentru civili) materializa principiul drepturilor câștigate, menționând că în cazul în care în urma recalculării pensiei rezultă un cuantum mai mic față de cel aflat în plată, se menține acesta din urmă. De remarcat faptul că legiuitorul a avut grijă ca același principiu să fie inclus și în cuprinsul noii legi a pensiilor, respectiv Legea nr. 263/2010 (art. 169, pct. 5), cu toate ca OUG nr. 1/2011 nu cuprinde astfel de prevederi.
Tratamentul inegal și discriminarea la care am fost supus sunt subliniate și de faptul că activitatea mea nu a fost guvernată de dreptul muncii (fiind de natură contractuală), avand drept consecințe - printre altele - munca nenormată și lipsa carnetului de muncă.Inexistența unui astfel de document, în care să se consemneze cu acuratețe veniturile realizate, a făcut practic imposibilă aplicarea corectă a pricipiului contributivității, fie el aplicat chiar sub forma ipotetică „ca și cum aș fi contribuit la fondul de pensii”. Prin acceptarea, de catre Casa de pensii sectorială a ... , în calculul cuantumului pensiei, a unor documente indirecte eliberate  ...  am fost nedreptățit și discriminat în mod flagrant întrucât fizic este imposibil să se stabilească totalitatea veniturilor realizate (parte din documente au fost distruse conform legii, în funcție de termenul de păstrare). Mai mult, o parte dintre veniturile trecute în tabelul cu „Date și  elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual … ” sunt total nereale.
In aceste conditii ma confrunt cu imposibilitatea studierii si verificarii datelor care au stat la baza stabilirii drepturilor de pensie.
 Spre exemplu,  în perioada ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Având în vedere motivația de mai sus, coroborată cu motivele de drept și în fapt menționate în contestațiile anterioare, vă solicit domnule președinte ca prin hotărârea pe care o veti pronunța în cadrul comisiei pe care o prezidați să dispuneți Casei de Pensii Sectoriale a ...  să dispuneti revocarea Deciziei nr.  ...   privind revizuirea pensiei în baza OUG nr. 1/2011 și să fiu repus în drepturile mele de pensie dobândite legal, anterior lunii decembrie 2010.
            Anexez: Copia deciziei nr. …………..din ………….. privind revizuirea pensiei în baza OuG nr. 1/2011.
            Cu stimă,
            Semnătura ………………..                                      Data …………………..
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
CADRUL ………………………………………………………………..

marți, 14 mai 2013

Comunicat al presedintelui SCMD referitor la cele doua proiecte de legi privind pensiile militareIn atentia tuturor rezervistilor discriminati, membri sau nu ai SCMD

Referitor la proiectul Legii pensiilor militare de stat care circula pe Internet, pot aduce urmatoarele precizari, in baza discutiei telefonice cu ministrul Apararii Nationale:

  1. Aceasta forma, absolut de neacceptat din punctul nostru de vedere, se pretinde a proveni de la Ministerul Muncii, care ar fi primit-o de la MApN;
  2. Am luat legatura cu dl. ministru, aflat in strainatate, comunicandu-i ca se afla in circulatie o forma piratata a proiectului, care ne deconecteaza de la orice legatura cu activii si reduce numarul elementelor luate in calcul de la sase la doua, introducand si multe elemente ale Legii 263/2010. Voi prezenta aceasta varianta d-lui ministru, la intoarcerea domniei sale in tara, impreuna cu ultima forma a Proiectului Sirbu, asupra caruia, intr-adevar, ne-am pus cu toii de acord in august-septembrie 2012. Si aceasta deoarece am aflat ca:
  3. Proiectul final al Legii pensiilor militare de stat, asupra caruia s-au pus de acord reprezentantii tuturor ministerelor implicate, se afla inca pe masa ministrului Apararii Nationale, care urmeaza sa si-l asume prin semnatura si sa-l prezinte Guvernului;
  4.  Asa cum ni s-a promis de la inceput, forma finala, pe care dl. ministru si-o va asuma, ne va fi prezentata si noua si o vom trimite spre dezbatere, atat departamentelor SCMD de profil, cat si filialelor.
Ii rog asadar pe cei interesati sa ia in calcul si eventualele diversiuni puse la cale de cei ce nu ne iubesc si care se strecoara tot mai frecvent in unele declaratii dupa ureche, facute de cunoscuti oameni politici sau opinii la fel de  pe langa subiect exprimate de persoane din media.
Reamintesc tuturor rezervistilor discriminati, membri sau nu ai SCMD, ca Guvernul si conducerea USL s-au angajat sa rezolve problema care ne intereseaza prin doua legi:

  • Proiectul Legii pensiilor militare de stat, pentru care dl. Dusa a cerut avizul ministerului Muncii, dar a carui forma finala inca nu a parasit masa de lucru a domniei sale. Indiferent cand va fi promulgata aceasta Lege, va intra in vigoare de la 01.01.2014, asa cum s-a intamplat si cu Legile 263 si 119/2010, fiind prevazuta in exercitiul bugetar viitor;
  • Legea reparatorie, aflata in acest moment in fata votului in plen a Senatului,  si care prevede reparatiile pentru rezervistii discriminati, cu intoarcerea la cuantumul din decembrie 2010. Pentru aceasta lege, care trebuie sa apara pana la 31 mai a.c., si care se va aplica IMEDIAT dupa promulgare, nu este necesara suplimentarea bugetara. Ea este sustinuta financiar din economiile realizate la buget de catre cele trei structuri (MAI, MApN, SRI), fiind o corectie la Legea 263/2010 si va functiona  numai pana la intrarea in vigoare a viitoarei Legi a pensiilor militare de stat.
Deoarece multi oameni politici si reprezentanti media, ori nu stiu ca exista doua proiecte de lege, ori fac grave confuzii, amestecand elementele celor doua, ii rog pe toti camarazii interesati ca, din tot ceea ceea ce s-a vehiculat in media, in mod deosebit in ultima luna, sa ia drept informatie certa, exprimand pozitia oficiala a Guvernului, numai declaratiile domnilor Victor Ponta - Premier, Gabriel Oprea - Viceprim-ministru, Mircea Dusa- ministrul Apararii Nationale, si Radu Stroe - ministrul Afacerilor Interne.

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

joi, 9 mai 2013

Stadiul Legii reparatorii - informare numai pentru uzul membrilor SCMD

Raportul de sustinere al Comisiei pentru munca a Senatului a fost inaintat Biroului Permanent. Astazi, 09.05.2013, presedintele Comisiei de aparare din Senat s-a angajat sa sustina in sedinta de luni, 13.05.2013, a Biroului Permanent, programarea la vot in plenul Senatului, in regim de urgenta, pentru 14 sau 15.05.2013,  pentru ca proiectul sa treaca la Camera Deputatilor, unde se vor aduce ultimele amendamente si se va da votul final.

Cu regret a trebuit sa informez persoanele care ne sustin si in Parlament si in Guvern ca suntem agresati zilnic, in pofida legii care ne-a acordat amnistia fiscala, de sute de decizii noi de revizuire care scad in continuare pensiile deja scazute.

Pe cale de consecinta, disperarea rezervistilor depasind orice limita, in situatia in care cele doua legi nu vor fi trimise spre promulgare in cursul acestei luni, voi da curs deciziei ultimei sedinte a Comitetului Director al SCMD si voi solicita Primariei Capitalei drept de manifestare in Piata Victoriei, pe tot parcursul lunii iunie. In luna iunie trebuie sa avem ambele legi promulgate si in faza de aplicare, altfel va urma vacanta parlamentara si amanarea sine die!

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD.
Col. (r) dr. Mircea DOGARU