miercuri, 31 iulie 2013

Nota de informare nr. 19 din 31.07.2013

Subiect:

1.    Precizari in urma intrarii in vigoare a Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
2.    Raspunsul membrilor de sindicat la solicitarea comisiilor de contestatii pensii cu privire la pozitia acestora fata de contestatiile facute la deciziile de revizuire a pensiilor.

Continut:
1Precizari in urma intrarii in vigoare a Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

         Beneficiarii Legii nr. 241/19.07.2013 sunt militarii in rezerva cu pensii «ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele cuvenite pentru luna decembrie 2010 » (art.1, alin. 1). Aceste pensii, incepand cu 01.10.2013, vor fi readuse la valoarea din decembrie 2010. In situatia in care, dupa trecerea in rezerva s-au inregistrat stagii de cotizare la sistemul asigurarilor sociale, la valoarea pensiei din decembrie 2010 se adauga drepturile cuvenite acestor stagii suplimentare (art.1, alin. 3).
          Conform prevederilor art. 1, alin. (4), cuantumul acestor pensii ar urma sa ramana asa pana la momentul in care printro recalculare sau revizuire ar rezulta un cuantum mai mare. Altfel spus, daca din inmultirea punctajului mediu anual propriu cu valoarea punctului de pensie ar rezulta o suma mai mare decat valoarea din decembrie 2010, atunci va fi luata in considerare suma mai mare. Mentionam ca aceasta lege ramane in vigoare doar pana la promulgarea noii legi a pensiilor militare de stat, lege care va guverna unitar sistemul pensiilor pentru militari, politisti si functionari cu statut special. In acest sens, presedintele SCMD a fost informat recent de catre factori guvernamentali ca in aprox. 10 zile SCMD va primi proiectul acestei legi, in vederea formularii unui punct de vedere si a unor propuneri din perspectiva sindicatului.
          Cu privire la prevederile art. 2, din ratiuni practice, va recomandam sa cititi articolul « Act reparatoriu mult asteptat »  din Observatorul Militar nr. 28, p.17 (24-30.07.2013), fie direct pe site-ul publicatiei militare, fie pe pagina de net a Filialei Suceava.
           Subliniem faptul ca noua lege intra in vigoare DIN OFICIU, ceea ce inseamna ca nu este necesar ca beneficiarii ei sa depuna vreo cerere. Recomandam insa colegilor nostri sa urmareasca cu atentie modul in care li se aplica legea, pentru a evita orice eroare. Apreciem ca, pentru a pune in aplicare legea, casele de pensii sectoriale vor emite noi decizii. Acestea vor putea fi contestate, daca destinatarii nu vor fi  de acord cu continutul lor.
           Odata cu  intrarea in vigoare a Legii nr. 241/19.07.2013, capatul de cerere referitor la cuantumul pensiei a ramas fara obiect. Acest lucru va fi consemnat cu siguranta de catre instantele de judecata, nefiind practic necesara o renuntare expresa in acest sens.
Recomandam membrilor de sindicat si avocatilor care-i reprezinta, sa continue actiunile in instantele de judecata pe celelalte capete de cerere, cu deosebire pe cel referitor la recuperarea sumelor de bani care au fost retinute in intervalul 01.01.2012 – 01.10.2013,aspect insusit si de catre cabinetele de avocatura cu care am discutat pana in acest moment.
           Renuntarea completa la judecata si retragerea din procesele aflate acum pe rolul instantelor, o vom face in momentul in care va intra in vigoare noua lege a pensiilor militare de stat, prin care intregul sistem va reintra in normalitatea fireasca a unei societati bazata pe lege si ordine. Totodata, luam in considerare posibilitatea deschiderii unor alte actiuni in justitie si formularea de plangeri sau petitii in functie de evolutia procesului legislativ,  pana la completa aliniere la statutul rezervistilor militari din alte state NATO.

2.Raspunsul membrilor de sindicat la solicitarea comisiilor de contestatii pensii cu privire la pozitia acestora fata de contestatiile facute la deciziile de revizuire a pensiilor.

           Spre surprinderea noastra, mai multi colegi au primit deja din partea Comisiei de contestatii din cadrul MApN o solicitare prin care li se cere sa-si precizeze in scris – si in interiorul unui termen de 30 zile – pozitia fata de contestatiile trimise anterior la deciziile de revizuire a pensiilor.
          Scopul acestei actiuni nu poate fi altul decat prezentarea acestor documente instantelor de judecata in vederea stingerii litigiului dintre Casa de pensii sectoriala si contestatari. SCMD recomanda membrilor sai sa nu renunte la actele procedurale pe care le-au intocmit.  Renuntarea la contestatie nu poate fi facuta partial, iar demersul ar reprezenta un acord de vointa care nu mai permite un alt act juridic ulterior, pecetluind astfel o renuntare din partea noastra la recuperarea tuturor drepturilor.
          Un model de raspuns, pentru cei care doresc totusi sa-si exprime in scris pozitia fata de solicitarea Comisiei de contestatii, este anexat prezentei note de informare.

Anexa : Model de raspuns la solicitarea Comisiei de contestatii pensii din cadrul MApN, valabil si pentru celelalte comisii de contestatii din cadrul MAI si SRI, daca vor proceda similar.

Cu stima,
COORDONATORUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC

Col (r) Monica I. CALOIAN

Model de raspuns


COMISIA DE CONTESTAŢII DIN CADRUL M.Ap.N.

  
DOMNULE PREŞEDINTE


            Subsemnatul .........................................................., membru al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) domiciliat în ...................................., str. .................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......, posesor al buletinului/cărții  de identitate seria ........ nr. ................. , eliberat/ă de ...............................la data de ..................,  cnp ..............................., cu dosar pensie nr. ........................, la adresa dumneavoastră nr. .................... din ................. fac urmatoarele

PRECIZĂRI

 1. La unison cu întregul corp al militarilor în rezervă, am primit cu satisfacție apariția Legii nr. 241 din 19.07.2013, rezultat remarcabil al eforturilor sustinute desfasurate de SCMD, cu ajutorul unor factori guvernamentali si parlamentari care au înțeles și sprijinit acest demers pe deplin justificat. Acest act normativ a adus o satisfactie parțială pensionarilor militari în lupta pentru revenirea sitemului nostru socio-profesional la o deplină normalitate.
 2. Consider că promulgarea și intrarea în vigoare a legii parțial reparatorie nu modifică poziția și atitudinea mea față de modul în care am fost tratat de către regimul Boc – Băsescu, de privarea sau restrângerea unor drepturi ce mi s-au cuvenit, respectiv față de măsurile și actele pe care le-am întreprins în sensul redobândirii drepturilor mele. Pe cale de consecință, îmi mențin contestațiile trimise Casei de pensii sectoriale.
 3. Din punct de vedere procedural, contestațiile mele au constituit acte prealabile, fac parte dintrun sistem unitar privind acțiunile în justiție, iar legea nu prevede posibilitatea retragerii lor.
 4. Menționez că voi renunta cu totul la acțiunea din justiție în ziua în care va intra în vigoare o nouă lege a pensiilor militare de stat, care sa raspunda nevoilor mele si care sa fie în consonanță cu legislația specifică a celorlalte state membre NATO.
  
Semnătura .....................                                    Data .........................
                                                       
  

DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN
CADRUL MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE

marți, 30 iulie 2013

COMUNICAT

In atentia membrilor SCMD

Am inceput sa primim adrese (nesemnate) din partea presedintilor comisiilor de contestatii pensii ale structurilor din care provenim (MApN, MAI, SRI). Prin acestea ni se aduce la cunostinta ca, incepand cu 01.10.2013, in baza  Legii reparatorii nr. 241/2013, vom primi ca "beneficiari proveniti din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala", pensiile in cuantumul din decembrie 2010, daca am fost defavorizati pana acum (cei cu cuantumuri diminuate din ian. 2012 pana astazi).
Totodata, ni se transmite "rugamintea de a preciza in scris, in termen de 30 de zile, de la primirea prezentei, in ce masura contestatia/contestatiile formulata/formulate"de noi la casele sectoriale de pensii "mai subzista". Cu alte cuvinte, sa stergem cu buretele totul si, eventual, sa producem documente care ne-ar lichida toate procesele.
Fata de aceasta curioasa cerere (ca de obicei, nesemnata), Departamentul Juridic si reprezentantii caselor de avocatura ai SCMD, se vor intruni maine, 30.07.2013, pentru a analiza situatia si a elabora instructiunile-ghid pentru membrii SCMD afectati.
Pana la elaborarea si transmiterea acestor instructiuni, transmit tuturor celor care au primit astfel de "invitatii" rugamintea de a nu se grabi sa raspunda.
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

luni, 29 iulie 2013

ACT REPARATORIU MULT ASTEPTAT


De la Casa de Pensii Sectoriala a M.Ap.N., ni s-a precizat faptul ca beneficiarii prevederilor Legii nr. 241/2013 nu trebuie sa depuna cerere pentru a reveni la cuantumul pensiei din luna decembrie 2010.Toata aceasta operatiune se va face din oficiu. 
 Astfel, începând cu luna octombrie 2013, cei carora le-a scazut cuantumul pensiei prin revizuire vor primi pensia în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Sunt cadre militare care, dupa trecerea în rezerva, au realizat stagii de cotizare, adica au lucrat în sistemul civil.
În cazul acestora, suma calculata ca pensie pentru stagiile de cotizare realizate se va adauga la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010.
Din prevederile alin. (4) ale art. 1,cadrele militare în rezerva sau în retragere trebuie sa înteleaga faptul ca pensia pe care o vor primi din luna octombrie 2013 va ramâne la acelasi cuantum pâna când suma rezultata din înmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii va fi mai mare.
Punctajul mediu anual reprezinta numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioada de activitate, la numarul anilor corespunzatori stagiului complet de cotizare prevazut de lege la data pensionarii. Stagiul complet de cotizare, în cazul cadrelor militare care s-au pensionat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, este de 20 de ani. Legea nr. 263 prevede ca valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din crsterea reala a
câstigului salarial mediu brut, realizat pe anul precedent. În 2011 si 2012 aceasta prevedere nu s-a aplicat. Abia în 2013 valoarea punctului de pensie a crescut de la 732,8 lei la 762,1 lei.
Având în vedere detaliile de mai sus, referitoare la art. 1 alin (4) din Legea nr. 241/2013, punctajul mediu anual si valoarea punctului de pensie, cu riscul de a ne repeta, precizam urmatoarele:-chiar daca valoarea punctului de pensie se va mari, pensiile beneficiarilor Legii nr. 241 vor ramâne la acelasi cuantum din decembrie 2010, pana cand suma rezultata din înmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual va fi mai mare decât acesta.
Din 2010, cadrele militare în rezerva sau în retragere au primit mai multe decizii de recalculare sau revizuire. Acestea au fost emise pe baza datelor referitoare la veniturile
realizate de beneficiari, pe care Casa de Pensii Sectoriala a MApN le-a primit. În iulie 2012, a intrat în vigoare Legea nr.112 pentru modificarea si completarea art. 7 din OUG nr. 1/2011, care a prevazut ca, în situatia în care prin regularizarea pensiei rezulta sume de recuperate pentru perioada 1 ianuarie 2011-31decembrie 2011, acestea nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii în acest sens.
Prevederile art. 2 din Legea nr. 241/2013, le vom exemplifica prin doua situatii, plecând de la un cuantum ipotetic de pensie stabilita înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 119/2010 si a OUG nr. 1/2011.
-Astfel, vom considera ca un cadru militar avea, pe baza legislatiei anterioare actelor normative mentionate, o pensie de 2.500 lei. Prima decizie de revizuire a stabilit un cuantum scazut, de 2.400 lei. Presupunem ca ultima decizie, emisa în luna iunie 2013, stabilea un cuantum de 2.350 lei. În exemplul nostru, diferenta între suma stabilita si /sau platita si cea legal cuvenita este de 50 de lei pe luna. Perioada pentru care aceasta suma trebuia recuperata de la pensionar era 1 ianuarie 2012-1 iunie 2013, deci 17 luni. Dar, conform prevederilor Legii nr. 241/2013, aceste sume nu se mai recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii în acest sens.
-În al doilea exemplu, plecam tot de la o pensie initiala de 2.500 de lei. Presupunem ca prima decizie, din ianuarie 2011, stabilea un cuantum de 2.700 lei, iar ultima, din iunie 2013, un cuantum de 2.900 lei. Diferenta, de 200 lei/lun`, va fi calculat` de ladata de 1 ianuarie 2011. Casa de Pensii Sectoriala a MApN ne-a asigurat ca se fac toate eforturile necesare pentru ca sumele constatate ca diferenta sa fie platite pensionarilor pâna la finele anului 2013.

Legea nr. 241/2013
Art. 1. -(1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale caror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se platesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor banesti prevazute la alin. (1) se efectueaza începând cu data de 1 octombrie 2013.
(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prev`zute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare dupa data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adauga la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, calculat conform alin. (1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevazut la alin. (1), se mentine în plata pâna când cuantumul pensiei rezultat din înmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalcularii sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr.119/2010 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2. - (1) În situatia în care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011,cu modificarile si completarile ulterioare, se constata diferente între sumele stabilite si/ sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc în cadrul termenului general de prescriptie, calculate de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii în acest sens.
Aceast` lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
Articol preluat de pe pagina Sector 6 Bucuresti

joi, 25 iulie 2013

Beneficiarii imediati ai Legii 241/2013.

Sursa:http://www.plano10.com/2013/07/beneficiarii-imediati-ai-legii-2412013.html

Legea 241/2013 a intrat deja în vigoare, la trei zile după publicarea în MO. Cu excepția art. 1 care  se aplica de la 01 10 2013, restul prevederilor au aplicabilitate imediată, în special cele care se referă la scutirea de restituire a sumelor plătite în plus, sume constatate ca diferențe între pensiile stabilite/plătite și cele legal cuvenite.
Care sunt beneficiarii Legii 241/2013 în afara celor care prin recalculare/revizuire potrivit Legii 119/2010 și OUG nr.1/2011 li s-a stabilit un cuantum mai mic decît  cel avut în decembrie 2010?.
1.Pensionarii militari  ale căror pensii au avut, prin recalculare/revizuire, un cuantum mai mare decît cel din decembrie 2010, care a fost micșorat ulterior prin revizuiri din oficiu succesive. Indiferent dacă noul cuantum, denumit cuantum revizuit cuvenit, este mai mare sau mai mic decît cuantumul din 2010, potrivit art. 2 alin (2) acesti pensionari nu vor restitui sumele primite în plus fată de cuantumul cuvenit.
In cazul în care cuantumul re/revizuit cuvenit este mai mic decît cel din 2010, acesta va rămîne în plată pînă la 01 10 2013, cînd se va aplica art. 1 al L 241/2013.
2. Pensionari militari ale căror pensii au avut, prin recalculare/revizuire, un cuantum mai mic decît cel din 2010, care a fost micșorat și mai mult, prin revizuiri ulterioare, în procedurile pentru stabilirea cuantumului revizuit cuvenit.
Nici aceștia nu vor mai restitui sumele primite în plus, chiar dacă au primit decizii de regularizare . Dacă au avut deja rețineri din pensie acestea vor fi restituite de Casele Sectoriale.
Pentru aceștia cuantumul revizuit cuvenit va rămîne în plată pănă la 01 10 2013.
3.Pensionari militari cărora, prin revizuiri din oficiu sau la cerere, li s-a stabilit un cuantum cuvenit mai mare decît cel revizuit inițial.
Aceștia vor primi diferențele de cuantum în termenul de 3 ani de prescripție, calculat de la data constatării diferenței, respectiv de la data deciziei prin care s-au stabilit drepturile în plus. Asta înseamnă că, în cazul în care CSP uită să vă plătească  diferențele, aveți la dispoziție o perioadă de 3 ani pentru a le revendica. După trei ani le pierdeți.
4. Comisiile de Contestații și instanțele care au pe rol contestații generale, motivate doar pe aplicarea retroactivă a legii, pe diminuarea dreptului cîștigat, pe încălcarea dreptului de proprietate sau pe oricare motiv care contestă acordarea unui drept mai mic decît cel avut pe Legea 164/2010.
Prin aplicarea L 241/2013 aceste actiuni rămîn fără obiect.
In schimb, rămîn pe rol contestațiile și acțiunile, dar mai ales cererile necontencioase, prin care se solicită  stabilirea unui alt cuantum revizuit pe motiv că nu au fost luate în calcul anumite stagii sau venituri, că s-au aplicat greșit anumite sporuri etc.

vineri, 19 iulie 2013

Legea Nr.241 din 17.07.2013

Legea Nr.241 din 17.07.2013
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 19 iulie 2013

Articolul 1
(1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi aleOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
(2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin. (1) se efectuează începând cu data de 1 octombrie 2013.
(3) În cazul în care beneficiarii pensiilor prevăzute la alin. (1) au realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie, cuantumul aferent acestora se adaugă la cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, calculat conform alin. (1).
(4) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin. (1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor
Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Articolul 2
1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilorOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se plătesc în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederileart. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se recuperează, indiferent dacă au fost sau nu emise decizii în acest sens.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilorart. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

miercuri, 17 iulie 2013

Legea a fost promulgata

Comunicat de presă
(16 iulie 2013)Ref.: Decrete semnate de președintele României, domnul Traian Băsescu, marți, 16 iunie a.c.
Președintele României, domnul Traian Băsescu, a semnat marți, 16 iunie a.c., următoarele decrete:


 1. Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo, precum şi a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, şi Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, şi Regatul Norvegiei, ca a patra parte, semnat la 16 iunie 2011 şi, respectiv, 21 iunie 2011 la Luxemburg şi Oslo;
 2. Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;
 3. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundaţiilor;
 4. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garanție dintre statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investiții privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiții pentru proiectele de investiții din statele din Africa, Caraibe și Pacific și din țările și teritoriile de peste mări;
 5. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre România și Republica Austria și a Protocolului adițional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Convenției pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 30 martie 2005;
 6. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009 - 2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014;
 7. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordată României prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009 - 2014;
 8. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea Art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea Art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European de Garantare Agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare.
Departamentul de Comunicare Publică

16 Iulie 2013

luni, 8 iulie 2013

COMISIA DE CONTESTAŢII DIN CADRUL M.Ap.N.
DOMNULE PREŞEDINTE


            Subsemnatul .......................................................... domiciliat în ......................................., str. .................................., nr. ......., bl. ......, sc. ........, et. ......, ap. ......, posesor al buletinului/cărții  de identitate seria ........ nr. ................. , eliberat/ă de ..............................., la data de ..................,  cnp ..............................., cu dosar pensie nr. ........................ depun prezenta


CONTESTAŢIE


la Decizia de revizuire a pensiei nr. ................. din ................. privind revizuirea pensiei în baza OUG nr.1/2011, ce mi-a fost eliberată de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale prin care contest modificarea cuantumului pensiei mele și solicit revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca nelegală și netemeinică, emisă cu încălcarea prevederilor legale și a principiului drepturilor câştigate. Contest cuantumul pensiei revizuite pentru următoarele:

MOTIVE

            Prin Decizia de revizuire a pensiei nr................ din .................(precizez ca este a .......... decizie de revizuire pe care o primesc, în condițiile în care conform art. 1 din OUG nr. 1/2011 revizuirea din oficiu a pensiilor trebuia să se finalizeze până cel mai târziu la data de 31.12.2011!) mi-a fost diminuată pensia brută în plată cu ................ lei. Consider că această nouă diminuare nu iși are temei legal, deoarece casa de pensii NU MOTIVEAZĂ SUB NICIO FORMĂ REDUCEREA PENSIEI MELE, adică nu mentioneaza  temeiul legal pentru care îmi reține abuziv această sumă de bani. Motivarea reținerii este obligația legală a casei de pensii, care trebuia să precizeze actul normativ în baza căruia s-a efectuat această modificare în minus a cuantumului pensiei.
            Constat din cuprinsul buletinului de calcul al Deciziei nr. ................ nr. ............... că s-au modificat grupele de muncă, în sensul reconsiderării acestora din “speciale” în “deosebite” și din “deosebite” în “normale”, în raport cu grupele de muncă stabilite prin decizia anterioară de revizuire a pensiei, respectiv  Decizia nr. ................ din .............   

            Reamintesc comisiei de contestații că trecerea dintr-o grupă în altă grupă de muncă, în sens crescător, s-a făcut ca urmare a aplicării Hotărârii Guvernului nr. S.1019/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate şi Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010 pentru modificarea Anexei nr.1 la „Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate” aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.116/2002.
            Prin Decizia nr. ............... din ................. constat că reevaluarea grupelor de muncă nu este nici legală, nici întemeiată, fapt pentru care contest această reducere a cuantumului pensiei mele ca urmare a reconsiderării grupelor de muncă.

            Aduc la cunoștința comisiei de contestații că Hotărârea Guvernului nr.S.1019/2010 modifică prin completare H.G. nr. 1294/2001, și numai în cuprinsul anexelor, nu și al conținutului hotărârii, în sensul că prevederile hotărârii de guvern și a ordinului ministrului  rămân valabile și trebuie aplicate și rezerviștilor militari pensionați înainte de anul 2010. Astfel: art. 9 din Ordinul M. 116/2002 al MApN prevede:  ,,(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au trecut în rezervă potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 10.04.2001, beneficiază de drepturile acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 şi prin prezentele norme metodologice, pentru perioada cuprinsă între data dobândirii calităţii de cadru militar şi data trecerii în rezervă. (2) Structurile militare care au în păstrare memoriile originale ale cadrelor militare prevăzute la alin. (1) vor întocmi, până la 31.12.2002, fişa de evidenţă prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pe baza fişei matricole din memoriiile originale. (3) Pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine, nu au putut fi evidenţiate în memoriul original ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, structurile militare prevăzute la alin. (2), la cerere, vor face toate demersurile necesare în scopul obţinerii adeverinţelor de la unităţile militare în care au fost încadrate cadrele militare, ori de la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate.
            Ca urmare și actul subsecvent emis de ministrul apărării naționale la data de 28.12.2010, aplică doar modificările din anexă, fară a modifica conținutul art. 9 mai sus menționat. Anularea acestei reconsiderări este nelegală, un abuz al casei de pensii.

            Din punct de vedere al aplicării în timp a actelor normative, amintesc principiul aplicării imediate a actului normativ, adică al activității  legii, prin care normele juridice ale unui act normativ produc efecte juridice pentru viitor imediat după intrarea în vigoare. Cum H. G. nr.S.1019/2010 care modifică H.G. nr. 1294/2001 este adoptată în cursul anului 2010, iar Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010 a fost adoptat pe data de 28.12.2010, rezultă că dispozițiile art. 9 din Ord M. 116/2002 a MApN  produce efecte juridice și pentru cadrele militare trecute în rezervă înainte de anul 2010.
Precizez că Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a apărut ulterior acestor acte normative, nu anulează normele imperative din conținutul acestora, ci oferă temeiul legal de aplicare în continuare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1294/2001 în situația când sunt modificate. Astfel, la art. 29 se menționează:
     (1) Sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor si metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.
     (2) În domeniul apărării naţionale, ordinii publice si siguranţei naţionale, încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale si alte condiţii se realizează pe baza criteriilor si metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă si a activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale si alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă si activităţilor cu condiţii deosebite, speciale si alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare.


Concluzionez că, faţă de motivele mai sus prezentate, diminuarea prin decizia de revizuire a cuantumului pensiei mele de la cuantumul brut de ........... lei la un cuantum de ........... lei este ilegală, netemeinică și reprezintă un abuz din partea casei de pensii sectoriale cu încălcarea gravă a legislaţiei în domeniu.

   Prin emiterea Deciziei nr. .............. din ................ privind revizuirea pensiei în baza OUG nr.1/2011 de către Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N., ca urmare a reconsiderării grupelor de muncă de către casa de pensii, consider că am fost vătămat în dreptul meu legitim şi vă adresez CEREREA de a dispune măsurile legale de revocare a deciziei de revizuire contestate, ca fiind ilegal emisă şi fără obiect şi obligarea casei de pensii la emiterea unei noi decizii cu menţinerea în plată a cuantumului pensiei mele stabilit prin Decizia anterioară nr. ............... din .....................

   Menționez ca reiterez motivele pe care le-am învederat în contestațiile anterioare, referitoare la încălcarea dreptului meu de proprietate, la nerespectarea de catre casa de pensii a principiilor drepturilor câștigate, a neretroactivității legii și nediscriminării.

              Anexe: - Decizia de revizuire  nr. ................ din .................
                           -Talon pensie luna ...............

           Semnătura .....................                                                  Data .........................
                                                       
 


DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN

CADRUL MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE