duminică, 9 februarie 2014

Foarte important pentru colegii care mai lucrează

Întrucât în ultimul timp au apărut probleme privind recalcularea pensiilor pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie vă comunicăm ce trebuie făcut în acest sens.


Ce trebuie facut ?

1.      Sa va duceti la  CASELE JUDETENE DE PENSII, pentru cei din judete.
2.      La Casa de pensii ( avand C.I. asupra dvs. ) se face o cerere  , se plateste la casierie  (dacă este cazul)  si se obtine Adeverinţa de venituri in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat 
-Verificati daca in adeverinta sunt toate stagiile. Nu vor aparea stagiile acolo unde angajatorii n-au trimis situatia lunara cu contributiile de asigurari sociale retinute si virate.
3.      Se face o copie la respectiva adeverinta
4    Se . intocmeste cererea de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie ( vezi modelul atasat )
5.      Se anexeaza la respectiva cerere :
·           Adeverinţă eliberată de Casele Judetene de Pensii in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în original şi copie
·           Carte de identitate,  în copie;
·            Ultimul talon de pensie (acum  pe luna aprilie 2011) , în copie;
 Declarație pe propria răspundere că nu mai primiți pensie de la alte case de pensii.


6.      Se introduc documentele intr-un plic , si se transmit prin C.N. „Poşta Română" S.A. ( ‘’ cu confirmare de primire ‘’ )  la Casa de pensii sectoriala a MApN , MAI,SRI.
7.      Dovada transmiterii documentelor ( chitanta ) si confirmarea de primire se ataseaza la copia documentelor ce au fost transmise la Casa de pensii sectoriala a MApN , MAI sau SRI


CERERE  
de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie anticipata sau  anticipata partial . Cei care au avut pensie de serviciu pentru limita de varsta inainte de 01 01 2011 nu mai invoca in cerere prevederile art. 2 din Legea 119/2010
Catre   :
 Casa Sectoriala de Pensii  a....
-MApN, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Buc
-MAI, str. George Georgescu nr.3, sect 4, Buc
- SRI, str. Amzei nr 4, Sect 1, Buc
Subsemnatul  grad ( r ) ________________ , având codul numeric personal nr. ______________  ,domiciliat în localitatea _____________ , Str. ____________ nr . ___, Bl. __ , ap. ___,  sect. __, posesor al actului de identitate seria.___ nr. _______ , eliberat de ________ la data de __________, nascut la data de ________ in localitatea ______ , jud. ________ , fiul lui ______ si al ________ , cu dosar de pensie nr. _________ , telefon _________  , in baza  art.  99, alin (2) si (3) si 107 , alin (4)  din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  ,  art. 134  alin. (2) si  (3) din Hotărârea Guvernului nr. 257 / 2011  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice  si  având in vedere că, potrivit art. 2, alin. (1) din Legea nr. 119 / 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensia mea de serviciu a devenit pensie pentru limită de varstă prin efectul legii si şi-a păstrat acelaşi regim, de pensie pentru limită de varstă, potrivit art. 171 din Legea nr. 263 / 2010 solicit  recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data inscrierii la pensie. 
       
În acest scop depun următoarele :
  - Adeverinţă eliberată de Casa de pensii a Mun. Bucuresti sau a Jud..........
in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat , __ pagini, în original şi copie;   ( Legea 263 / 2010 , art. 159 , alin.3 )  
  -Carte de identitate seria.__ nr. ______ , eliberat de ________  ,            1 pagină ,  în copie;  
-Ultimul talon de pensie  , 1 pagină ,  în copie; 
- Declarație pe propria răspundere că nu mai primiți pensie de la alte case de pensii.
            Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.
            În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.
            Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat.