vineri, 30 septembrie 2011

COMUNICATUL nr. 41 din 29.09.2011 AL DEPARTAMENTULUI JURIDIC


ANUNŢ:
pentru membrii SCMD care au activat în inspectoratele de jandarmi sau situaţii de urgenţă

Anexăm MODELUL DE CERERE adresat unităţilor din cadrul M.A.I. pentru comunicarea ordinelor de trecere în rezervă a colegilor noştri recent înscrişi în SCMD.
Modelul se adresează celor care au funcţionat în cadrul inspectoratelor judeţene de jandarmi şi inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, cărora nu li s-au comunicat ordinele de trecere în rezervă.
Cererea se depune fie personal, cu luarea unui număr de înregistrare, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Răspunsul la cerere trebuie primit în termen de maxim 30 de zile.

Anexă:

INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE JANDARMI .........................
sau
INSPECTORATUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ..........................

Domnului inspector şef

Subsemnatul (grad în rezervă/nume şi prenume) .............................. domiciliat în ................. str. ................. nr. ................, posesor al C.I. seria ....... nr. .........., cu CNP ........................, formulez prezenta cerere prin care solicit comunicarea ordinului de trecere în rezervă cu data de 15.09.2011.
Menţionez faptul că am fost pus la dispoziţie începând cu data de .......................... Ulterior, cu data de ............................. am fost trecut în rezervă, ca urmare a măsurilor de reorganizare a unităţii şi a reducerii unor funcţii din statul de organizare, fără a mi se comunica ordinul prin care s-a dispus această măsură.

Semnătura
Data:

joi, 29 septembrie 2011

COMUNICATUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC AL SCMD

COMUNICATUL nr. 37 din 22.09.2011

Pentru persoanele disponibilizate şi trecute în rezervă din M.A.I. începând cu data de 15.09.2011, care îşi manifestă dorinţa de a deveni membrii ai SCMD, în sarcina preşedinţilor de filiale cad următoarele responsabilităţi:

I – Înscrierea în sindicat a acestor persoane:
Acte solicitate la înscriere:
1- copie după cartea de identitate;
2- copie după ordinul de trecere in rezervă;
3- persoanelor cărora nu li s-au comunicat ordinele de trecere în rezervă, dar au primit adeverinţe sau fişe de lichidare, li se vor solicita copie xerox după unul din aceste documente şi declaraţie olografă pe proprie răspundere, în care să se precizeze că începând cu 15 septembrie 2011 persoana în cauză este trecută în rezervă. Declaraţia va fi datată şi semnată;
4- se va solicita cotizaţia anuală de 120 lei, cu prezentarea dovezii achitării sumei direct în contul SCMD, precum şi alte documente prevăzute la înscriere;

II – Furnizarea de informaţii:
a) Persoanelor înscrise în SCMD li se vor prezenta informaţii în legătură cu accesarea site-lui SCMD (Departamentul Juridic şi pagina filialei) pentru a lua cunoştinţă despre statutul sindicatului şi preocupările curente ale acestuia.
b) Pentru cei care au primit ordin de trecere în rezervă, SCMD va avea iniţiativa promovării de acţiuni în instanţele de judecată competente, având ca obiect anularea concursurilor de selecţie şi a ordinelor de trecere în rezervă.
c) Pentru cei cre nu au primit ordinele, acţiunile vor fi introduse după primirea acestora. Aceste persoane vor fi informate să aducă ordinele primite la preşedintele filialei, cât mai urgent.

SCMD va încerca să negocieze onorariile avocaţilor într-o limită rezonabilă. Onorariile vor fi suportate de către fiecare petent.

În cursul săptămânii 26.09. – 01.10.2011, SCMD va finaliza strategia de urmat împreună cu avocaţii colaboratori din Bucureşti. Preşedinţii filialelor vor fi informaţi deîndată cu concluziile discuţiilor purtate.

NOTĂ:
Preşedinţii filialelor din ţară sunt rugaţi să contacteze, cu prioritate, avocaţii care ne reprezintă în dosarele privind anularea deciziilor de recalculare/revizuire în scopul de ai consulta dacă sunt dispuşi să preia şi cazurile noilor membrii de sindicat recent disponibilizaţi din MAI. Despre decizia acestor avocaţi, rugăm să fie informat TELEFONIC Departamentul Juridic în cel mai scurt timp.

DEPARTAMENTUL JURIDIC

miercuri, 21 septembrie 2011

COMUNICATCATRE TOATE CADRELE M A I DISPONIBILIZATE !
BIROUL OPERATIV AL SCMD FILIALA SATU MARE, in baza DECIZIEI COMITETULUI DIRECTOR de primire de noi membri de sindicat din randul cadrelor MAI disponibilizate, evaluand situatia concreta din teritoriu, a DECIS sa ia masuri pentru INFIINTAREA SCMD FILIALA Nr.2 SATU MARE.
In acest scop Secretarul Filialei, va intocmi un REGISTRU SPECIAL DE EVIDENTA, dupa modelul Filialei si impreuna cu Administratorul de program, in baza programului de lucru aprobat, vor intocmi documentele necesare pentru inscrierea membrilor de sindicat, cu respectarea prevederilor Instructiunilor si Dispozitiilor SCMD, in vigoare.
SCMD FILIALA 2 SATU MARE, se infiinteaza conform prevederilor STATUTULUI SCMD si va functiona sub patronajul SCMD FILIALA 1 SATU MARE .
INFORMAM toate cadrele MAI din judetul SATU MARE, disponibilizate, ca le vom acorda asistenta de specialitate la SEDIUL FILIALEI, in functiune, in fiecare saptamana, JOI de la ora 08.00-11. 00 .
PRESEDINTELE BIROULUI OPERATIV AL SCMD FILIALA 1 SATU MARE ,
Col.(r) Gheorghe Stramb