luni, 29 iunie 2015

SURSA: EVENIMENTUL ZILEI

Proiectul de lege privind pensiile militare de stat a fost adoptat de Senat
Autor: Andreea Udrea | luni, 29 iunie 2015 | 0 Comentarii | 102 Vizualizari
Proiectul de lege privind pensiile militare de stat a fost adoptat cu 119 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri.

"Am fost şi rămân un susţinător al intereselor legitime ale militarilor români. Vă cer să dăm un vot favorabil pentru militarii români şi pentru securitatea naţională", a spus Gabriel Oprea, în plenul Senatului, liderul UNPR fiind unul dintre susţinătorii proiectului.
Senatul este prima Cameră sesizată.
De prevederile proiectului ar urma sa beneficieze, de la 1 ianuarie 2016, atat militarii si politistii, cat si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. In principiu, aceste categorii de persoane vor putea sa primeasca pensie de serviciu, pensie de invaliditate si pensie de urmas.
Pensia de serviciu pentru limita de varsta va putea fi obtinuta, potrivit proiectului, de catre militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care implinesc varsta standard de pensionare. In plus, acestia vor trebui sa aiba si o vechime efectiva de minimum 25 de ani, dintre care cel putin 15 sa fie vechime in serviciu.
Varsta standard de pensionare va fi de 60 de ani, insa la aceasta se va ajunge prin cresteri treptate.
În plus, vor avea dreptul la pensie de invaliditate cei care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza:
·             accidentelor de munca sau a unei boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului, tuberculozei, neoplaziilor, schizofreniei, SIDA;
·             accidentelor sau bolilor care n-au legatura cu indeplinirea serviciului.
Pensia va fi determinata, conform Proiectului de lege privind pensiile militare de stat, in raport cu gradul de pierdere a capacitatii de munca. Invaliditatea de gradul I va fi cea caracterizata de pierderea totala a capacitatii de munca si a celei de autoingrijire, iar invaliditatea de gradul II - pierderea totala a capacitatii de munca, dar cu pastrarea celei de autoingrijire. Invaliditatea de gradul III va fi cea caracterizata prin pierderea a doar jumatate din capacitatea de munca.
 In ceea ce priveste pensia de urmas, propunerea legislativa aflata la Senat dispune ca aceasta se va cuveni copiilor si sotului supravietuitor.
"Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul, la data decesului, era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii militare de stat", este mentionat in proiect.
Copiii vor avea dreptul la aceasta pensie pana la 16 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, dar nu peste varsta de 26 de ani. De asemenea, pensia de urmas va fi acordata copiilor pe toata durata invaliditatii, indiferent de grad, daca aceasta a intervenit pana la 16 sau 26 de ani, dupa caz.

Sotul supravietuitor va primi pensia de urmas de la momentul atingerii varstei standard de pensionare, in conditiile in care durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. Cealalta conditie pentru acordarea dreptului va fi ca sotul supravietuitor sa nu realizeze venituri pentru care asigurarea este obligatorie sau, daca realizeaza, acestea sa fie mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut.

duminică, 21 iunie 2015

Amendamente admise de comisii senat


Nr.
crt.
Textul Proiectului Legii
pensiilor militare de stat
Textul propus de Comisie
(autorul amendamentelor)
Motivarea amendamen-telor propuse


1.


Art. 3. – ...
g) vechime efectivă – vechimea prevăzută la lit. f), care nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, respectiv grupa II şi I de muncă;
1. La articolul 3, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 3. – ...
„g) vechime efectivă – vechimea prevăzută la lit. f), care nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, respectiv grupele II şi I de muncă, în vederea acordării unei pensii militare de stat în condiţiile legii; ‟

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului


Pentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă, în vederea corelării cu prevederile art. 16, 17, 18 si 23 din prezentul proiect de lege, precum şi din punctul de vedere al normelor gramaticale.

2.Art. 3. - …
2. După litera k) a articolului 3 se introduc trei noi litere, literele l), m) şi n), cu următorul conţinut:
“ l)  actualizarea pensiilor   -  este acţiunea de aducere la zi a cuantumului aflat în plată, prin aplicarea noilor valori ale elementelor bazei de calcul la metodologia prevăzută legal;
m)   recalcularea pensiilor  -  acţiunea de calculare a cuantumului pensiei pe baza unei noi metodologii intrate în vigoare;
n)  cuantumul avantajos  -  este cuantumul care se menţine în plată în cazul constatării unor diferenţe între cuantumul stabilit prin procedura de actualizare şi/sau recalculare şi cel aflat în plată;”

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Pentru evitarea oricărei confuzii rezultată din terminologia neunitară a diverselor acte normative din domeniu.
3.


Art. 5. – (1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, exercită controlul aplicării acestora şi pot iniţia propuneri de acte normative în domeniu, în condiţiile legii.


– (2) …
3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi se introduce un nou alineat, alineatul (3), care vor avea următorul cuprins :
 „Art. 5. – (1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi exercită controlul aplicării acestora.‟

– (2) …  nemodificat

„ (3) Militarii, polițiștii și funcţionarii publici cu statut special care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, au calitatea de participanţi în sistemul de pensii administrate privat, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează acest statut. Casele de pensii sectoriale vor continua să funcţioneze ca instituţii de evidenţă în sensul Legii nr. 411/2004, respectiv să vireze contribuţii în numele acestor participanţi la fondurile de pensii administrate privat.

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Constituţia României, la art.74 alin.1), stabileşte că  Iniţiativa legislativă aparţine, după caz, Guvernului, deputaţilor,         senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot (…), aşadar, Serviciul Român de Informaţii nu poate iniţia propuneri de acte normative în domeniu, iar, potrivit aceluiaşi articol, Guvernul (fie şi prin unele dintre instituţiile sale, cum este cazul de faţă al M.Ap.N. şi M.A.I.), nu mai are nevoie de precizări suplimentare privind drepturile sale constituţionale.

Prevederile actuale ale proiectului de lege, în forma adoptată de Guvern, sunt neclare în ceea ce privește situația militarilor care contribuie la Pilonul II de pensii (administrate privat).
În prezent, pentru aproximativ 15.000 de salariați ai Ministerului Apărării Naționale sunt virate contribuţii la fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II), aceştia beneficiind, alături de alți peste 6,3 milioane de români, de rezultatele investiționale foarte bune ale fondurilor private de pensii. De la lansarea lor în 2008 și până în prezent, după 7 ani de funcționare efectivă, fondurile private de pensii au înregistrat un randament mediu anual de 10,9% în beneficiul partici-pantilor la aceste fonduri.  Deși prevede obligația men-ținerii contribuției individuale pentru militari (art. 32), proiectul de lege nu conține clarificările necesare privind continuarea virării, din această contribuție individuală, a cotei aferente Pilonului II de pensii (în prezent 5%, va crește la 6% anul viitor, conform Legii 411/2004).

Pentru militari, dreptul la o pensie privată, suplimentară celei obținute din sistemul public (sau din sistemul special, potrivit noilor reglementări propuse) este un drept câștigat, cu beneficii substanțiale pentru viitor. Afectarea acestui drept, pe lângă problemele de natură juridic-constituțională pe care le-ar putea ridica, ar fi contrară spiritului proiectului de lege, care dorește în mod justificat să aducă beneficii suplimentare acestei categorii sociale. În caz contrar, acești angajați vor fi discriminați față de restul angajaților din România, nemaiputând bene-ficia de un drept câștigat și nici de un plus considerabil de bani pentru pensiile lor.


4.


Art.16. - (1) Au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de vârstă militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

b)    vechimea efectivă este de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechime în serviciu.”

4. La articolul16, partea introductivă a alineatului (1) şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) Au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de vârstă militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special,  care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

“ b)     vechimea efectivă este de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 10 ani reprezintă vechime în serviciu.”Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Eliminarea sintagmei în activitate, care devine inutilă în contextul textului foarte clar al articolului.
În scopul eliminării discre-panţelor dintre viitorii rezervişti şi majoritatea militarilor trecuţi în rezervă pe baza dispoziţiilor OUG nr.7/1998, dar şi pentru evitarea inechităţilor create în situaţiile de încetare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor ale căror drepturi de pensie au fost deschise în temeiul art.12 alin. (1) din Legea nr.179/2004, potrivit căruia“ au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de vârstă poliţiştii, în activitate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)        au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă;
b)        vechimea efectivă este de minimum 30 de ani bărbaţii si 25 de ani femeile, din care efectiv ca poliţist sau militar 15 ani bărbaţii şi 10 ani femeile”.
5.
Art. 17. – (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ condiţiile de vechime prevăzute la art. alin. (1) lit. b), au îndeplinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă diminuată cu 5 ani şi se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securitate naţionale;
5. La articolul 17, alineatul (1), partea introductivă, şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 17. – (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ condiţiile de vechime prevăzute la art. alin. (1) lit. b), au îndeplinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă diminuată cu 5 ani şi se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecuţi în rezervă la cerere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securitate naţionale;‟

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului

Pentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă.

Atunci când îndeplinesc condiţiile legale pentru pensionare, fie ea anticipată, sau anticipată parţială, militarii/funcţionarii publici cu statut special trebuie să aibă libertatea de a uza, din motive personale, de acest drept. Aceasta ar duce la recunoaşterea principiului recunoştinţei, aşa cum este enunţat la art. 2 lit. f) din prezenta lege!
De altfel, acest drept, de a solicita ieşirea la pensie la cerere, este stipulat şi la art. 62 alin. (1) din prezenta lege care preci-zează că Pensiile militare de stat se acordă la cererea persoanei îndreptăţite (…)


6.

Art. 18. – (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de minimum 20 de ani, dintre care 10 ani vechime în serviciu şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securitate naţionale;
6. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care au o vechime efectivă de minimum 20 de ani, dintre care 10 ani vechime în serviciu şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt trecuţi în rezervă la cerere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securitate naţionale;‟

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Eliminarea sintagmei în activitate, care devine inutilă în contextul textului foarte clar al articolului. Pentru unitatea reglementării, conform nor-melor de tehnică legislativă – corelare cu modificările aduse art. 16.
Atunci când îndeplinesc condiţiile legale pentru pensionare, fie ea anticipată, sau anticipată parţială, militarii/funcţionarii publici cu statut special trebuie să aibă libertatea de a uza, din motive personale, de acest drept. Aceasta ar duce la recunoaşterea principiului recunoştinţei, aşa cum este enunţat la art. 2 lit. f) din prezenta lege! De altfel, acest drept, de a solicita ieşirea la pensie la cerere, este stipulat şi la art. 62 alin. (1) din prezenta lege care precizează că Pensiile militare de stat se acordă la cererea persoanei în-dreptăţite (…)7.

Art. 18. – (2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate prevăzuţi la alin. (1) se calculează pentru numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.
7. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 18. – (2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate prevăzuţi la alin. (1) se calculează funcţie de numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă vechimea în muncă, precum şi sporurile acordate conform art. 24.‟


Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului

Pentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă.
A se vedea semnificaţia expresiei prevăzută la art. 3 lit. f), cea de vechime cumulată, vechime care este formată din perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obţinerii unei pensii în condiţiile legii.
 A se vedea şi prevederile art. 25 alin. (1) din prezenta lege, care arată: Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16-18, 22 şi 23 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.


8.
Art. 21. – (2) Reducerea vârstei standard de pensionare, potrivit alin. (1) sau în alte condiţii stabilite prin acte normative, nu poate fi mai mare de 13 ani. Prin reducere, vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani.
8. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 42 de ani.


Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Pentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă, în vederea corelării cu prevederile art. 18 alin. (1) (Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care au o vechime efectivă de minimum 20 de ani, dintre care 10 ani vechime în serviciu…), precum şi cu cele ale art. 22 alin. (1).


9.


Art.22. – (1) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de 20 de ani în calitate de personal din unităţi/structuri de intervenţie şi acţiuni speciale, personal în unităţi de intervenţie antiteroristă, personal navigant pe elicoptere, avioane de vânătoare, vânătoare-bombardament şi cercetare, supersonice, precum şi scafandrii beneficiază la cerere de pensie de serviciu anticipată sau anticipată parţială, indiferent de vârstă, dacă au o vechime ca militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate, de cel puţin 10 ani”.
9. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de 20 de ani în calitate de personal din unităţi/structuri de intervenţie şi acţiuni speciale, personal în unităţi de intervenţie antiteroristă, personal navigant pe elicoptere, avioane de vânătoare, vânătoare-bombardament şi cercetare, aeronave de transport, aeronave de instrucţie ale şcolilor militare de aviaţie, precum şi scafandrii beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu anticipată sau anticipată parţială, indiferent de vârstă, dacă au o vechime ca militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate, de cel puţin 10 ani. ”
Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a SenatuluiRespectarea principiului echităţii în utilizarea aceluiaşi criteriu de compensare a gradului de risc profesional în stabilirea drepturilor de pensie pentru personalul încadrat în diferite posturi.

10.

Art. 23. – (1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei de serviciu este perioada în care o persoană s-a aflat în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24.
10. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 23. – (1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea cuantumului pensiei de serviciu este perioada în care o persoană s-a aflat în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24. ”


Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a SenatuluiPentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă, în vederea corelării cu prevederile art. şi 18.11.

Art. 23. – ...
(2) Vechimea în serviciu pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu nu cuprinde şi sporul acordat pentru activitatea desfăşurată în condiţiile de muncă prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.1294/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.1822/2004, cu modificările ulterioare.
11. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 23. – ...
„ (2) Vechimea în serviciu pentru acordarea  dreptului la pensia de serviciu nu cuprinde şi sporul acordat pentru activitatea desfăşurată în condiţiile de muncă prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.1294/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr.1822/2004, cu modificările ulterioare. ”

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Pentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă, în vederea corelării cu prevederile art. 14, 16, 17, 18 şi 33.12.

Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiilor de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), mai puţin solda de grad/salariul gradului profesional. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul gradului profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
12. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi se va introduce o nouă teză, cu următorul cuprins:
Art. 28. – (1) Stabilirea cuantumului pensiei militare de stat se face pe baza calculului mediei tuturor veniturilor brute realizate în ultimul an de activitate, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) - c), şi nu poate depăşi cuantumul mediei veniturilor brute luate în calcul.‟Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Nu se face nicio distingere între militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate care în ultimii cinci ani au fost mutaţi de pe funcţii superioare celor avute la data trecerii în rezervă, ca urmare a abaterilor disciplinare, neîndeplinirii întocmai a atribuţiilor funcţiei etc. şi cei care au obţinut, în aceeaşi perioadă, numai rezultate foarte bune. Mai mult, mai sunt şi militari, poliţişti şi funcţionari publici care temporar, au fost împuterniciţi să ocupe anumite funcţii de conducere, însă ca urmare a performanţelor insuficiente, nu au fost titularizaţi pe aceste funcţii. Cu toate acestea, prevederile acestui articol le dă dreptul de a beneficia de aceleaşi cuantumuri ale pensiei cu ale celor care au avut aceleaşi funcţii de conducere în ultimii cinci ani dinaintea trecerii în rezervă, nu doar în cele şase luni.

Pentru respectarea principiului echităţii în utilizarea aceleiaşi baze de calcul atât pentru stabilirea obligaţiilor de contributivitate, cât şi a drepturilor de pensie.


13.Art. 29. – Pensia de serviciu se determina în procente din baza de calcul, astfel:

a)    pentru activitatea desfăşurată în condiţii normale, 70%;
b)    pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, respectiv grupa II de muncă, 75%;c)    pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale şi alte condiţii, respectiv grupa I de muncă, 80%.”

13. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. – Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza calcul, astfel:

a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime de cel puţin 25 de ani în muncă beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzută de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din venitul brut realizat în ultimele 6 luni consecutive de activitate, actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie;
b) pentru  fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a) se adaugă la cuantumul pensiei 2% din venit, fără a se putea depăşi venitul brut avut la data deschiderii drepturilor de pensie;
c) de pensia de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special cu vechime între 10-25 ani, în acest caz cuantumul pensiei prevăzut la lit. b) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală;
d) soţul supravieţuitor şi copiii militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au drept la pensie de serviciu potrivit lit. a)-c) beneficiază de pensie de urmaş dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare”.

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Pentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă, în vederea corelării cu prevederile art. 24.

14.


Art. 32. – (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.
14. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:


„Art. 32. – (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază realizată/realizat de persoanele prevăzute la art. 1, determinate potrivit legislaţiei în vigoare privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
(2) În situaţia în care solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon.
(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.
(4) În cota de contribuţie individuală la bugetul de stat prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Pentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă, în vederea corelării cu prevederile art. 28 din prezentul proiect de lege şi cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale, art. 2964 alin. 2) În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului.

Pentru corelare cu modificările aduse art. 5 din prezentul proiect de lege.
15.Art. 60. – (6) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea  reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din creşterea  reală a câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, luat în considerare la indexarea pensiilor militare de stat, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.”
15. Teza a 2-a a alineatului (6) al articolului 60 se elimină, iar alineatul (6) va avea următorul conţinut:

“(6) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea  reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent.”Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Pentru respectarea principiului predictibilităţii şi al stabilităţii veniturilor provenite din pensii.

16.

Art. 61. - (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau soldele de funcţie/salariile de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29-31 şi 110 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
b) în funcţie de gradul militar/profesional deţinut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi media soldelor de funcţie/salariilor de funcţie deţinute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi.
16. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau soldele de funcţie/salariile de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, baza de calcul fiind solda brută a funcţiei de bază/salariul brut al funcţiei de bază în  vigoare la data actualizării, în procentele stabilite la art.29-31 şi 110 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:
„a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în ultimul an de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
b) în funcţie de gradul militar/profesional deţinut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi media soldelor de funcţie/salariilor de funcţie deţinute în ultimul an de activitate, conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi.‟

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a SenatuluiPentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă.Pentru a se corela cu modificările aduse art. 28.17.

Art.61.  – (3) “În anul în care pot fi aplicabile atât prevederile art.60, cât şi cele ale alin.(1) se aplică dispoziţiile cele mai favorabile.”
17. La articolul 61, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art.60, cât şi cele ale alin.(1) se aplică dispoziţiile cele mai favorabile.”
Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
În vederea respectării normelor gramaticale, având în vedere că APLICÁBIL înseamnă Care se poate aplica.


18.Art. 79. – (4) La o nouă trecere în rezervă/încetare a raporturilor de muncă, vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei militare de stat este cea stabilită la pensionarea anterioară, la care se adaugă timpul servit după rechemarea în activitate, respectiv, timpul lucrat în calitate de poliţist şi funcţionar şi funcţionar public cu statut special.
18. La articolul 79, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 79. – (4) La o nouă trecere în rezervă/încetare a raporturilor de muncă, vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei militare de stat se calculează funcţie de numărul anilor de vechime în serviciu, stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă vechimea în muncă, precum şi sporurile acordate conform art. 24.‟Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Pentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă.
A se vedea semnificaţia expresiei prevăzută la art. 3 lit. f), cea de vechime cumulată, vechime care este formată din perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obţinerii unei pensii în condiţiile legii.
 De asemenea, trebuie luate în calcul şi prevederile art. 25 alin. (1) din prezenta lege, care arată: Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16-18, 22 şi 23 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
În sensul prezentei legi, vechimea în muncă este tocmai vechimea pe care militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special au         dobândit-o în afara vechimii în serviciu şi a o nu lua în calcul la stabilirea pensiei militare de stat contravine celor precizate anterior şi dreptului muncii!19.Art. 82. – (1) …
b) ajutor de deces, conform prevederilor legale, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, pensionarului militar sau a unui membru al familiei acestuia.
19. Litera b) a alineatului (1) al articolului 82 se modifică, după cum urmează:

“ajutor de deces, conform prevederilor legale, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, pensionarului militar sau al unui membru al familiei acestuia”

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
Corectarea unor erori privind acordul gramatical de gen, în vederea respectării normelor gramaticale.  
20.

20.
20.Art. 111. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.
20. La articolul 111, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 111. – (1)  Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensionare.


Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului


Modificarea art. 111 , în sensul recalculării acestor pensii, este necesara deoarece o recalculare va stabili printr-o noua decizie de pensie militară de stat, datele unei astfel de pensii, prin care să se valorifice datele de pe ultima decizie pentru pensia militară de stat avută (cea din decembrie 2010). Actuala decizie de pensie pe care o au pensionarii proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională este ca la orice pensionar din Sistemul public de pensii şi se referă la punctajul mediu anual şi valoarea punctului de pensie. Decizia pentru pensia militară de stat cuprinde alte elemente (vechimea în serviciu, situaţia medico-militară, venitul obţinut ca bază de calcul a pensiei, contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară şi decorarea cu semnul onorific în serviciul armatei). Aceste elemente ale deciziei pentru pensia militară de stat permite aplicarea prevederilor art. 111 alin. (2) şi art. 61 referitoare la actualizarea cuantumului pensiilor la majorarea soldei de grad/salariului gradului profesional şi/sau soldei de funcţie/salariul de funcţie, în timp ce elementele deciziei pentru pensia din Sistemul public de pensii nu ar permite acest lucru. În concluzie, aceasta ar elimina discriminarea dintre militarii/poliţiştii/funcţionarii publici cu statut special pensionaţi având pensii obţinute conform Legii nr. 119/2010, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 şi Legii nr. 241/2013 şi cei cu pensii obţinute în baza Legii nr. 263/2010 şi care au lucrat în aceleaşi condiţii de muncă şi ar permite corelarea cu prevederilor art. 111 alin. (2), care, altfel, ar fi imposibil de aplicat .

Completarea denumirii Legii nr. 80/1995 cu sintagma-element de identificare “privind statutul cadrelor militare” se face potrivit prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.
Aplicarea egalităţii de tratament în scopul evitării oricărei situaţii discriminatorii faţă de celelalte categorii de personal militar, poliţişti sau funcţionari publici cu statut special ale căror drepturi de pensii au fost deschise în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, potrivit principiului “la condiţii egale de pensionare, pensii egale”.


21.
Art.114. – (3)  Drepturile pentru urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate şi a celor în rezervă, mobilizate sau concentrate în unităţi militare, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului militar sau a unor misiuni şi operaţii în afara statului român, se indexeaza şi se actualizează, după caz, anual conform prevederilor art.60 si 61.
21. La articolul 114, alineatul  (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Drepturile pentru urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate şi ale celor în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului militar sau a unor misiuni şi operaţii în afara statului român, se indexează şi se actualizează, după caz, anual conform prevederilor art.60 si 61.”

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
În vederea respectării normelor gramaticale ale limbii române şi pentru înţelegerea textului propus.  


22.Art. 123. – (1) Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acestora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
22. La articolul 123, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 123. – (1) Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. ‟

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului


A-i pune pe pensionarii militari să facă alte solicitări, deşi nu la cererea lor li s-au diminuat cuantumurile pensiilor, consti-tuie un abuz. Pe de altă parte, înseamnă o sporire a birocraţiei prin încărcarea caselor sectoriale de pensii cu peste 160.000 de cereri, cu înfiinţarea de comisii de constatare şi validare a cererilor, cu răspunsuri pe care legal trebuie să le dea solicitanţilor, timp pierdut şi cheltuieli suplimentare etc., motiv pentru care propunem eliminarea sintagmei la cererea acestora. Totodată, potrivit datelor comunicate oficial de către casele sectoriale de pensii, doar pentru circa 10% dintre pensionarii militari au fost înregistrate scăderi ale cuantumului, ceea ce face ca atât efortul de stabilire a sumelor, cât şi de plată să fie de zece ori mai mic decât acela care a presupus recalcularea şi punerea în plată a pensiilor majorate în anul 2010. Din aceste motive, propunerea noastră de scădere a perioadei de plată de la doi ani la unul este mai mult decât rezonabilă.

23.Art. 124. – În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei Legi, persoanele prevăzute la art.3 pot opta pentru modul de calcul a pensiei în baza prezentei legi sau al Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
23. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 124. - În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele prevăzute la art.3 pot opta pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau a Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.”

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
În vederea respectării normelor gramaticale ale limbii române, s-a procedat la corectarea unor erori de ortografie şi de acord gramatical de gen.
24.


Art. 126.
e) art. II si III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 108/2012, cu modificările ulterioare.
24. La articolul 126, litera e) se abrogă.

Se abrogă.

Autorii amendamentului: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului

Pentru unitatea reglementării, conform normelor de tehnică legislativă şi pentru corelarea cu modificările aduse art. 5 şi 32.