miercuri, 29 aprilie 2015

Viitoarea lege a pensiilor militare de stat cu bune si cu mai putin bune.Dar nu cu rele!


IATA CE NE SPUN COLEGII NOSTRII DE LA IASI!

a)   Contributivitatea a cazut ! Vorbim din nou de pensii militare.
b)   Pensiile aflate in plata pana la 31 12 2010 recalculate pe baza Legii 119/2010, revizuite pe baza OUG 1/2011, plătite în baza Legii 241/2013 şi cele stabilite pe baza Legii 80/1995, devin pensii militare de stat.
c)   Cei carora nu le place asta, pot opta pentru modul de calcul a pensiei în baza Legii lui Statu Palma Barba Cot si a lui Chior Imparat nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare. Au timp de reflexie 3 ani de la data intrării în vigoare a legii.
d)   Proiectul Guvernului este în proporţie de 90% similar proiectului susţinut de SCMD.  
e)   Pensiile aflate in plata pana la 31 12 2010 nu se recalculeaza, ci se actualizeaza la cerere, ori de câte ori se majorează solda de grad şi/sau soldele de funcţie în procente din baza de calcul de 70%,75%,80% și în funcție de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
f)    Prima actualizare se realizează în termen de maxim 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.
g)   Pentru cei pensionaţi prin Legea 263/2010, recalcularea se va face în maxim 12 luni, iar drepturile de pensie recalculată vor decurge din luna viitoare celei de intrare în vigoare a legii .
h)  Pensiile stabilite pana in 2010 nu se recalculeaza pentru ca  baza si modul de calcul initiale sunt aproape similare celor din noua lege.
i)    Baza de calcul este media soldelor funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului de pensie, la alegere, la care se adaugă solda de grad la data trecerii în rezervă.
j)    Cuantumul pensiei militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat,asemeni tuturor pensiilor din sistemul asigurărilor sociale.
k)   Cuantumul pensiei se actualizează ori de câte ori  se majorează solda de grad şi  soldele de funcţie.
l)    Pentru aceasta, pensionarul trebuie să depună o cerere în care să precizeze care sunt cele 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, pentru care solicită actualizarea pensiei.
m)  În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate.
n)  Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acesora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Col.r. Dan Moraru