luni, 7 aprilie 2014

Preluat de pe pagina Filialei Brasov


COMUNICATUL NR.92 AL SCMD, FILIALA 1 BRAŞOV


Dragi camarazi,


În conformitate cu cele stabilite prin Comunicatul nr.91 din 01.04.2014, în data de 04.04.2014. ora 17.00 am desfăşurat adunarea generală, la sediul Filialei. La adunare au participat toţi  cei 28 de membri care au hotărât în 10 decembrie 2013, reactivarea Filialei 1 Brasov.  În urma dezbaterilor pe temele incluse în ordinea de zi, au rezultat următoarele:

1. Filiala 1 Brasov este hotărâtă să continue de drept şi de fapt activitatea sindicală în cadrul SCMD, parte componentă a societăţii civile. Până la data desfăşurării adunării generale, 30 de membri au plătit cotizaţia pe 2014. Urmează ca în perioada aprilie - mai 2014, alţi 30 de camarazi să se alăture nouă, prin plata cotizaţiei şi reactivarea în cadrul Filialei 1 Braşov. Intregul Birou Operativ şi membri susţinători suntem preocupaţi de întărirea camaraderiei şi armonizărea acţiunilor democratice în scopul slujirii interesului public. Atâta timp cât avem o cauză comună vom depăşi toate animozităţile create artificial şi vom primi, alături de noi, pe acei camarazi ce înţeleg şi preţuiesc interesul comun. În această lume încurcată în iţele intereselor băneşti vom aloca o mare parte din  energia noastră binelui public.

2. Nu ne interesează „constituirea bisericuţelor pe simpatii şi empatii”, nu ne interesează „blamarea unor căpetenii” şi nici acuzaţiile de „furăciune sindicală” deoarece, pentru aceste probleme, există un CNR resposabil şi organe ale statului de drept. Jocul în „afara tuşei” este un joc ilegal şi nedemn. Ideea de la care am pornit în reactivarea filialei 1 Brasov, în decembrie 2013, a fost declanşarea unui „start al activităţii sindicale” într-un mediu transparent, prietenos şi de respect reciproc ( dacă nu ca grade şi ierarhii, măcar, ca oameni). Nu ne interesează nici gravele materiale de acuzare şi manipulare postate şi distribuite la comandă şi în mod duşmănos,  care să incite, să revolte, să dezbine. Timpul „hârjonelii” sindicale a trecut. Vom revigora la maximum Filiala, având în vedere că, alături de noi mai sunt şi alte organizaţii ale rezerviştilor.


3. Ne dezicem de toţi neaveniţii care critică ANCMRR, invocând motive şi argumente furnizoare de vrajbă şi dezbinare şi apreciem concepţia de armonizare a intereselor tuturor militarilor în rezervă, prin scrisoarea adresată doamnei Ministru Rovana Plumb în 17.03.2014, sub semnătura D-lui gl. r. prof.univ.dr. Iliescu Mihai. Spre onoarea Asociaţiei ( a se revedea Editorialul din 21.01.2014, cu titlul „ANCMRR, IMPUNE-TE CU ONOARE”), propunerile vizează,  explicit şi direct, reglementarea juridică unitară a pensiilor de stat  ale tuturor pensionarilor militari . La propunerile înaintate de  ANCMRR ar mai trebui adăugată (în afara celor 4) următoarea, adică propunerea nr.5 „Recuperarea prejudiciului financiar suferit  de cadrele militare disponibilizate cu prilejul restructurării Forţelor Armate ale României, ale căror pensii au fost diminuate, prin OUG1/2011, să se realizeze prin respectarea principiului neretroactivităţii legii, într-un stat de drept”. Preşedintele ANCMRR justifică, în finalul scrisorii, de ce s-a adresat direct, Doamnei Ministru Rovana Plumb. Toţi ceilalţi, pe linie ierarhică, au fost înştiinţaţi, însă le-au lipsit disponibilitatea, transparenţa şi voinţa, necesare pentru a arăta respectul cuvenit, ANCMRR. Iată de ce apreciem că minţile prolifice de vrajbă şi dezbinare pot continua critica nefondată a ANCMRR. Continuăm să credem că, ANCMRR şi SCMD sunt entităţi democratice ale societăţii civile care pot „convieţui sub acelaşi soare” formând împreună cel mai important pol de putere civică. Nu ne rămâne decât să  departajăm responsabilităţile în componenta „reprezentativă”  şi cea „operaţională”. ANCMRR, aveţi tot respectul şi aprecierea noastră!4. Ne-am luat măsurile necesare ca în cazul insistenţei unor structuri cu „responsabilitate dirijată” de a ne contesta în instanţe statutul, locul şi rolul în democraţia românească, să renaştem idealurile SCMD BRAŞOV, în alte forme specifice, democratice şi constituţionale. Incă mai credem în luciditatea  şi justeţea raţiunii juridice precum şi în ataşamentul tuturor liderilor filialelor SCMD, din ţară. Încă mai credem în statornicia principiilor şi sentimentelor care ne-au unit prin misiunile şi sacrificiile comune executate , zeci de ani, în cazărmile , poligoanele, taberele,  terenurile de instrucţie, dar şi în economia patriei. Incă mai credem în refacerea unităţii morale, cantitative şi  combative a SCMD. Incă mai credem în capacitatea noastră de a formula şi fundamenta o strategie sindicală concretă, demnă de creatorii şi beneficiarii ei. 

5. Am lăsat văicărelile la o parte  şi vom actiona ca nişte oameni responsabili faţă  de viitorul României. Dacă ţara va fi prosperă, vom trăi mai bine. Dacă vom tolera „golaniada electorală" promovată de „mumiile obsedate de putere" ale baronilor locali, dacă vom trece cu vederea acţiunile josnice ale unor personaje reciclate şi promovate  , în mod dubios, de structurile de partid, dacă nu vom fi capabili să departajăm „fiarele” de oameni, dacă nu vom „da jos cu ctitorii de sărăcie”,  atunci, în „lumea de mâine” va  fi o hiperinflaţie de impostură, nedreptate, ură şi dezbinare, minciună şi exploatare neruşinată. În această lume, noi militarii în rezervă  vom trăi o stare de disconfort care , treptat, se va transforma într-o „odisee socială”. Poate , împreună, vom identifica soluţii economice, sociale şi morale, demne de un  trecut presărat cu sacrificiile noastre, în interes nobil, tărfălit acum, de obsedaţii de putere şi cei cu buzunarele umflate prin hoţie.

6. Am luat la cunoştinţă de decizia Preşedintelui PNL Braşov (este şi Preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov) de a ne „scoate  cu japca” din sala reparată şi pusă la punct de Filială şi a oferi această locaţie în interesul altui partid tânăr şi promiţător. Rog ca această atitudine ostilă faţă de SCMD,  să fie adusă la cunoştinţa Domnului Preşedinte al PNL, CRIN ANTONESCU, de către Preşedintele SCMD.  De asemenea, rog pe toţi camarazii din SCMD să ia act de această atitudine dispreţuitoare faţă de membri noştri. Dar consilierii PSD, PC şi UNPR din consiliul Judeţean Braşov, ce părere au?


7. Filiala 1 a SCMD Braşov va acţiona numai în interes public, alături de celelate Filiale ale SCMD şi stucturile societăţii civile. Vom apăra imaginea,  credibilitatea şi reputaţia instituţiilor statului aflate permanent în lupta cu corupţia, crima organizată, defăimarea ţării. Vom încerca să ne comportăm responsabil, să înţelegem ce se petrece cu adevărat în România şi în lume, să înlăturăm molozul de informaţii manipulatorii, să respectăm pe cei demni şi morali, să ajutăm pe cei care nu reuşesc. Vom căuta să stăm departe de lupta politică şi să intervenim democratic în momentele decisive ale opţiunilor civice. Numai aşa partidele vor constata că existăm şi contăm. Mai trebuie indeplinită o condiţie esenţială: să fim împreună, dacă nu toţi cei 155.000, măcar cei 23.000 care am fost odată. Voi toate celelate filiale, ale SCMD, ce planuri de viitor, aveţi?

Cu respect pentru toţi,

Preşedintele SCMD, Filiala 1 Braşov

Gl.mr.r. prof.univ.dr. Petrişor Mandu