duminică, 16 octombrie 2011

LIPSĂ DE TRANSPARENŢĂ SAU SECRET MILITAR?


PENSIONARII MILITARI POT SĂ-ŞI IA GÂNDUL DE LA PRIMIREA BULETINELOR DETALIATE DE CALCUL
A PENSIILOR REVIZUITE!

Un mare număr de pensionari militari, îngrijoraţi de faptul că nu pot să verifice veridicitatea datelor cuprinse în deciziile de pensii recalculate sau revizuite, au înaintat Caselor de Pensii Sectoriale ale M.Ap.N. şi M.A.I. cereri prin care solicitau să primească buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani, al punctajului mediu anual.

De la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. nimeni nu a primit nici un răspuns, cu toate că termenul legal de 30 zile a fost depăşit cu mult.

De la Casa de pensii Sectorială a M.A.I. domnul Tănase Ştefan a primit un răspuns care impune cîteva comentarii:

- Este un răspuns standard, semnat de directorul Casei de pensii Sectoriale a M.A.I., comisarul şef de poliţie Nuţă Gheorghe Paul, care nu are nimic de a face cu conţinutul cererii înaintate de petent. Domnul comisar şef nu face altceva decît să reproducă textual articolul 21, aliniatele (1) şi (2), din Anexa nr.3 a O.U.G. nr.1/2011.

- Spre deosebire de M.Ap.N., unde numele persoanelor care îşi bat joc de legile în vigoare sunt secrete, acestea ascunzându-se în spatele unor semnături şi ştampile, la M.A.I. măcar pensionarii ştiu împotriva căror persoane să-şi îndrepte acţiunile în justiţie.

- Răspunsul reprezintă un refuz clar şi nejustificat de a soluţiona favorabil cererea unei personae îndreptăţită printr-un interes legitim. Invocarea faptului că “Norma legală în vigoare nu prevede ca decizia de pensie revizuită să fie însoţită şi de buletinul de calculNU JUSTIFICĂ refuzul eliberării la cerere a documentului respectiv.

- Domnului comisar şef de poliţie Nuţă Gheorghe Paul îi aducem la cunoştinţă faptul că pe timpul dezbaterii proiectului de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 1/2011 în Comisia pentru munca şi protectie socială a Camerei Deputaţilor, amendamentul nr.23 propus, care prevedea că Deciziile de pensie revizuite se comunică beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii, împreună cu buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani, al punctajului mediu annual, pentru că pensionarii trebuie să fie în deplină cunoştinţă de cauză atunci când sunt interesaţi să-şi exercite dreptul la contestarea deciziilor de pensii revizuite, conform prevederilor legale , a fost respins din cauza costului de expediere al buletinului de calcul, cu precizarea că “ acesta se expediază numai la cerere”.

- Trebuie menţionat faptul că la nivelul Caselor teritoriale (judeţene) de pensii există instrucţiuni transmise de CNPAS prin adresa nr.1594/DP/09.04.2003, conform cărora, la solicitarea pensionarilor, casele de pensii au obligaţia să elibereze copii după buletinul de calcul al pensiei, lista cu datele privind activitatea în muncă şi lista cu calculul punctajului mediu anual. (Informaţie preluată de pe siteul Casei Jud. de Pensii Prahova http://www.pensiiprahova.ro/index.php?pg=intrebari&limita=3776, răspunsul pentru dna Baluta Elisabeta).
Având în vedere că CNPAS (actuala CNPP) coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic Casele Sectoriale de Pensii ale M.Ap.N. şi M.A.I., conform Legii nr.263/2010 şi H.G.nr.233/2011, respectivele instructiuni ar trebui sa fie aplicate si în cadrul acestora.

- Formularea, ce s-a dorit a fi percepută fără replică, cu care se încheie răspunsul, “Norma legală în vigoare nu prevede ca decizia de pensie revizuită să fie însoţită şi de buletinul de calcul”, asociată cu afirmaţiile doamnei general Lupu Maria, precum că “Algoritmul de calcul este complex, …multe amănunte tehnice, relevante doar pentru specialişti” (Observatorul militar nr.24/22-28 iunie 2011), ne transmit nouă, pensionarilor militari, un semnal suficient de clar că trebuie să ne resemnăm cu faptul că, în veci, nu vom reuşi să înţelegem cum ne-au fost recalculate/revizuite pensiile, că trebuie să luăm de bune datele pe baza cărora ni s-au stabilit cuantumurile ce le vom primi, fără posibilitatea de a le verifica şi, eventual, contesta în cunoştinţă de cauză.

  • Având în vedere prevederile art.190 din Legea nr.263/2011, conform cărora aplicaţia informatică utilizată la stabilirea pensiilor este publică, în cazul în care vom avea acces la ea, pentru a putea verifica corectitudinea întocmirii deciziilor de pensii, obligatoriu avem nevoie de buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani, al punctajului mediu anual.

În aceste condiţii, în care Casele de pensii Sectoriale ale M.Ap.N. şi M.A.I. fac eforturi disperate pentru a NU ne pune la dispoziţie aceste date, singura soluţie pe care o avem la dispoziţie este acţionarea în instanţă a tuturor celor vinovaţi.

Biroul Operativ al SCMD –Filiala Constanţa