vineri, 21 septembrie 2012

DEFICITUL DE ONOARE NAŢIONALĂ
AUTOR,
Gl.(r). Prof.univ.dr. Petrişor Mandu
Dragi prieteni,
Sunt momente rare în istorie, în care, sufletul unei naţiuni îşi găseşte exprimarea prin vocea exponenţilor săi. Întâmplător sau nu, în asemenea momente, oamenii ar  trebui să trăiască în pace şi armonie unii cu alţii, să construiască şi să apere laolaltă interesul comun, să onoreze , cu responsabilitate, mandatul încredinţat de compatrioţii săi. Am ascultat, de-a lungul vremii, nenumărate discursuri pline de idealuri şi înflorituri, demne de imaginea unei societăţi cu dimensiuni umane. Ascultând aceste discursuri, m-au încercat sentimente diferite de admiraţie, repulsie sau speranţă. Imi amintesc de o frază „tip lozincă comunistă” cu care Nicolae Ceauşescu îşi încheia discursurile în nenumăratele congrese, ”Trăiască scumpa noastră Patrie – Republica Socialistă România!”. Atunci, ca şi acum, apreciez, că a-ţi iubi patria nu este o „fantezie ideologică” cu care am fost hrăniţi decenii în şir, noi, cetăţenii României. Iubirea de patrie şi popor, statornicită istoric,  defineşte „patriotismul”. Românii s-au născut cu patriotismul în ei, zestre care s-a transmis, din generaţie în generaţie. Prin acest sentiment nobil, putem înţelege pe cei din jurul nostru, ne putem identifica laolaltă aspiraţiile, strămoşii, tradiţiile, istoria, pământul care ne hrăneşte, locul în care ne-am născut şi ne-am petrecut copilăria. Din aceste considerente românul trebuie să respecte, să dorească şi să lupte pentre binele patriei lui, să slujească cu devotament, comunitatea din care provine. Patria noastră, România mai există încă, astăzi, pentru că nenumăraţi patrioţi şi-au sacrificat vieţile pentru reîntregirea neamului şi apărarea acestuia, împotriva inevitabilelor pericole. Sângeroasele şi iresponsabilele evenimente din Decembrie 1989 au marcat, din punct de vedere formal, trecerea haotică şi ezitantă, la capitalism. Timp de peste 22 de ani, o clasă politică deviantă, hrănită din lupta pentru putere, a furat şi distrus sistematic, întregul sistem de valori autohtone. În aceste condiţii au fost excluse, cu rea intenţie, din agenta publică educaţională, strategiile de formare şi dezvoltare a sentimentelor de patriotism, onoare şi demnitate. Ba mai mult, s-a oficializat ideea că” pentru a putea fi definit ca patriot autentic, trebuie să treci, mai întâi, prin şcolile europene”. Aşa s-a umplut ţara, până la refuz, de „patrioţi europeni” de tipul „Bourenilor, Funeriştilor, Ungurenilor, Prigonenilor, Macovenilor, etc”. Aceste sinistre personaje, hulite de cei care i-au ales, au conceput orbeşte strategii şi politici publice anacronice, care au secătuit naţia română, material şi spiritual. Intâlnirea noastră cu destinul european a dat o mică şansă comunităţilor locale de a limita , hoţia şi lăcomia, corupţia şi bogăţia acestor impostori. Ascunşi în tainicele lor „cazemate luxuriante” aceste tipuri de personaje au falimentat şi vândut ţara pe nimic şi ne cer, cu obrăznicie şi nesimţire, să ne lăsăm, de bunăvoie, cotropiţi. În fruntea lor, „vitezul voievod” bolboroseşte, cu scârbă, fraze   despre patria vândută şi îngenunchiată şi acompaniază o „ceată lătrătoare de patrioţi europeni”. Din când în când, pe ecranele televiziunilor, ne mai amuzăm de expresia melancolică şi patologică a unor indivizi care mimează ”dragostea şi dorul de scumpa noastră patrie – România”. Pe data de 14 august 1947, în cadrul Adunării Constituante din New Delhi, Jawaharlal Nehru, primul ministru al Indiei independente a rostit, printre altele următoarele:” La miezul nopţii, atunci când lumea doarme, India se va trezi la viaţă şi libertate”. Prima voce a Indiei independente a lăsat compatrioţilor săi, sintagma Awake to freedom - Treziți-vă la libertate!”. Adaug şi eu: ”Treziti-vă la libertate fraţi români, ridicaţi-vă frunţile şi apărati-vă demnitatea naţională!
Împrejurările cele mai nefavorabile pe care le-am trăit, de-a lungul vieţii mele, nu  mi-au produs atâta confuzie şi zbucium interior, precum pierderea şansei oferite de Parlamentul European, în data de 13.09.2012, cu ocazia dezbaterii situaţiei politice din România. Aceasta a fost şansa politicienilor români de a puncta pe tabla de şah a intereselor Europene şi a convinge „stăpânii Europei” de existenţa şi apărarea celor trei valori strămoşeşti: independenţa, suveranitatea şi unitatea teritorială. A fost şi poate va  fi una din puţinele şanse oferite de istorie, în care, exponenţii noştri, europarlamentarii, puteau să cânte în cor „noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni!”. Această şansă a fost exploatată la maximum, numai de echipa USL, cealaltă echipă portocalie, a lăsat sentimentele patriotice la sediul din Modrogan. În cadrul Parlamentului European, rând pe rând, imitând „viteazul voievod”, fără pic de ruşine, europarlamentarii portocalii „şi-au pus poalele în cap”, solicitând ajutorul extern pentru condamnarea „loviturii de stat” date de Parlamentul României şi cei 8,4 milioane de cetăţeni prezenţi la Referendumul de demitere a „viteazului voievod”.

Dragi prieteni,
Dacă Europa doreşte să fie ţara tuturor europenilor şi, în acest context, este tolerată şi încurajată atitudinea de adormire a patriotismului naţional, cu siguranţă, nu-mi voi găsi locul într-o astfel de construcţie. Prin modul meu de viaţă, prin sentimente şi atitudini, conştiinţa imi spune că nu sunt încă, nici neamţ, nici ceh, nici francez sau elveţian. Mă simt foarte bine , în pielea şi credinţa mea strămoşească, de român! Cei mai mulţi dintre noi , trăim dezbinaţi iar cei curajoşi sunt reduşi, rând pe rând, la tăcere. În acest timp , ţara se confruntă cu un dezastru continuu.
Multi dintre concetăţeni romani apără privilegiile libertăţii. Întâlnirea cu destinul european ne-a proiectat un model de societate, în care, după cum bine a spus Nietzsche “nu va mai domni judecătorul ci creatorul”.În cei peste 22 de ani de istorie iraţională, abandonat de politică, în convulsiile luptei pentru putere,  ca toţi oamenii de vârsta mea, am fost hrănit de sentimentul că pot scrie ceea ce gândesc şi cred despre fenomenele incojurătoare. Alături de cei neprivilegiaţi, din ultimii trei ani, cărora le-au fost tăiate abuziv pensiile militare, am continuat să trăiesc aceeaşi istorie, nefericire şi speranţă. Cred că nimeni nu se poate aştepta ca aceşti oameni care denigrează continuu România, să devină, în timp, buni români. Sunt de părere că trebuie să-i înţelegem, fără a înceta lupta împotriva lor, fără să le iertăm escaladarea disperării pe fondul pierderii puterii. Prin cuvântul lor, în Parlamentul European, au revendicat dreptul la dezonoare şi s-au cufundat în nihilismele portocalii. Europa rămâne o construcţie aflată în cursa ameţitoare contracronometru dar sunt şi multe ameninţări de dezintegrare. Este nevoie de o Europă modernă care să fie capabilă a restabili armonia şi pacea între naţiuni nu servitutea şi vrajba. Provocările adevărului şi libertăţii , în acest for european au surprins liderii în poziţii partizane. În loc să fie încurajate şi promovate valorile europene,inteligenţa europeană încearcă să devină “slujitoarea resentimentelor şi vrajbei portocalii”. Atât Europa cât şi România sunt angajate în căutarea unei legitimităţi. Suntem în căutarea adevărului european, încă misterios şi evaziv. Trăim, cu destulă dificultate, o libertate enuziasmată, dar încă suficient de periculoasă. Pe un drum atât de lung este posibil să avem şi unele eşecuri. Trebuie să învăţăm din erorile şi greşelile noastre, să înţelegem mai profund comportamentul compatrioţilor care nu mai suportă traiul ce le-a fost destinat, ca beneficiari ai unor fericiri scurte şi gratuite. Iată că, după 22 de ani, am reuşit să revenim  la o societate nefericită şi persecutată! Iar celor care au denigrat România în Parlamentul European, pe 13.09.2012, le transmit mesajul meu sincer:  ” NU UITATI ŢARA IN CARE  V -A FOST TĂIAT BURICUL!”. Sau le reamintesc scurtul discurs al lui Ion Creangă, candidat la postul de deputaţi din Iaşi: "În Ţara asta.....n-ar fi rău...să fie BINE!”
*    *
       *
Dragi camarazi,
În urmă cu câteva zile, am adresat un Apel către toate Filialele SCMD din Ţară, pentru a folosi la maximum, în favoarea camarazilor nenorociţi financiar de Boc, întâlnirile ocazionate de adunările generale ale filialelor. În acest sens, am sugerat tuturor acelora care încă mai cred în soluţia politică a eliminării abuzurilor provocate nouă, prin OUG nr.1/2011, următoarele: 
- semnarea unui Memoriu adresat Guvernului României şi Primului Ministru. De asemenea, cu modificările respective, acesta trebuie înaintat, în aceeaşi zi, Ministrului Apărării Naţionale şi Şefului Camerei Deputaţilor .  Prin acest memoriu să solicităm, sub semnăturile noastre, urgentarea adoptării OUG cu privire la revenirea pensiilor diminuate   la cuantumul din decembrie 2010, şi începând cu ianuarie 2013, să fim repuşi în drepturile legitime;
-  transmiterea prin poştă, la destinatari, în aceeaşi zi de către toate filialele, cu confirmare de primire, a acestui memoriu, semnat de toţi cei care au pensiile diminuate ( în data de 26.09.2012);
-  Activarea tuturor blogurilor filialelor cu această problemă şi manifestarea unei susţineri substanţiale din partea membrilor filialelor SCMD din toată ţara;
-  În funcţie de rezultate, la sfârşitul lunii Octombrie (începutul lunii noiembrie), printr-o mobilizare exemplară, să participăm la un miting autorizat, peste 20.000 de militari în rezervă. Această hotărâre să o fundamentăm la CNR. În cazul în care nu vom reuşi, avem şansa reluării acţiunilor sau a resemnării definitive. Aşa vom constata dacă mai avem cu cine şi pentru ce lupta! Pentru că este un principiu în toată existenţa umană ”dacă doreşti să supravieţuieşti, implică-te!”
VARIANTA FINALĂ  DE MEMORIU -adresat
„GUVERNULUI ROMÂNIEI( Ministrului Ap.N., MI, SRI, şi Camerei Deputaţilor)
Domnului Prim Ministru VICTOR PONTA
Domnilor Guvernanţi,
Domnule Prim Ministru
1. Începând cu 01 ianuarie 2012, pensiile militare a 26.500 de pensionari militari aparţinând tuturor structurilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost diminuate drastic, de către guvernul Boc, cu avizul de constituţionalitate al CCR. Fiecare dintre noi am slujit necondiţionat, interesele statului Român zeci de ani, fără să fim umiliţi, minţiţi sau ignoraţi de politicieni. Criza economică care încă zguduie porţile democraţiei europene, nu a afectat, în drepturile de pensie, nicio altă  categorie profesională (în sensul diminuării prin lege a cuantumului acestora), în afara pensionarilor militari. Cunoaşteţi, ca şi noi, cei vătămaţi şi ignoraţi până în prezent, că prin OUG nr.1 /2011, s-a introdus în sistemul de revizuire şi recalculare al cuantumului  pensiilor militare, un criteriu artificial şi nedrept „principiul contributivităţii”. Acest principiu, nevând niciun element de sprijin în realitatea economico- financiară în care ne-am desfăşurat noi activitatea profesională, a produs discriminări şi nedreptăţi greu de suportat.
2. De la data primirii pensiilor diminuate (01.01.2012), acţiunile noastre în instanţe, continuă fără succese notabile, aceste instanţe motivând că legea prin care s-au decis aceste ”curbe de sacrificiu este constituţională”. Nu interesează pe nimeni gravitatea consecinţelor acestor „jafuri considerate legale” asupra nivelului de trai al camarazilor noştrii, iar apelurile noastre către politicieni şi dumneavoastră, guvernanţii de azi sunt auzite, dar nu ascultate şi soluţionate. Noi nu cerem nimic, în plus, faţă de drepturile noastre legitime şi fireşti. Cerem revenirea la normalitate. Salariile bugetarilor tăiate printr-o lege abuzivă şi discriminatorie (având avizul de constituţionalitate al CCR) vor reveni la normal, încă din acest an. Contribuţiile la sănătate, impuse abuziv au fost şi vor fi restituite. De ce oare nu acţionaţi şi pentru stoparea abuzului împotriva noastră? Nu cumva apreciaţi că este momentul ca şi demnitatea noastră să fie readusă la locul cuvenit?
3. Criza economico –financiară produce încă multe îngrijorări în cancelariile statelor europene şi nu numai. Cunoaştem eforturile dumneavoastră depuse pentru asigurarea funcţionalităţii instituţionale a României, în contextul ameninţărilor crizei, diversiunilor politicii interne, a constrângerilor şi presiunilor externe de toate tipurile. Sprijinim, prin toate căile democratice posibile, revenirea întregii societăţi la armonie şi normalitate.
4. Vă solicităm domnule Prim Ministru Victor Ponta să supuneţi atenţiei Guvernului României, în baza art. 115 din Constituţia României,  adoptarea, până la alegerile parlamentare din decembrie 2012, a unei  „Ordonanţe de Urgenţă” prin care abuzurile săvârşite împotriva celor 26.500 de pensionari militari cu pensiile diminuate artificial, abuziv, să înceteze, începând cu 01 ianuarie 2013. Proiectul unei asemenea Ordonanţe de Urgenţă a fost întocmit de Comisia pentru elaborarea actelor normative care reglementează reconstrucţia sistemului de pensii ocupaţionale. Vă reamintim, domnule Prim Ministru, că prin Decizia nr.125/16.02.2012, CCR a detaliat faptul reglementat şi prin legislaţia anterioară a pensiilor şi anume că „ O PENSIE AFLATĂ ÎN PLATĂ NU MAI POATE FI MODIFICATĂ PRINTR-O NOUĂ LEGE DECÂT PRIN MĂRIREA CUANTUMULUI ACESTEIA”!  De asemenea, vă reamintim că, în conformitate cu prevederile Dispoziţiilor  art.61  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, în cadrul dezbaterilor plenului, premergător votului asupra Legii de aprobare a OUG nr.1/2011, trebuia pus în dezbatere AVIZUL nr. 32/103/2011, care cuprindea punctul de vedere favorabil, al Comisiei pentru Apărare, Ordine publică şi siguranţă Naţională. Nu a fost pus în dezbaterea plenului datorită atitudinii, rău voitoare, a Robertei Anastase. Acest aviz cuprindea amendamentele propuse de comisia respectivă, amendament ce face şi obiectul acestui memoriu.   . Această acţiune reparatorie supune efortul bugetar anual, la o sumă de aproximativ 20 milioane de euro.  Suma respectivă nu poate acoperi, în niciun caz  suferinţele noastre cauzate de impostorii care au crezut că pot scoate ţara din criză, pedepsind pe aceia care au reprezentat, decenii la rând, pilonii ei de susţinere. Procedând astfel, ne veţi scuti de chinurile luptei pentru căutarea dreptăţii într-o justiţie blocată prin intimidare, şantaj şi corupţie. Încălcarea drepturilor noastre asupra unei pensii muncite şi obţinute legal, prin schimbarea întregului sistem de recalculare şi revizuire, cu acţiune retroactivă, semnifică cea mai perfidă atitudine politică, fără precedent în istoria civilizaţiei. Avem convingerea că dumneavoastră, politicienii mai tineri, înţelegeţi mai corect nebunia şi răutatea cu care guvernul Boc şi-a revărsat ura, asupra noastră. Avem încredere, că dincolo de preocupările şi urgenţele  guvernării, vă aplecaţi asupra unui episod care ne-a lovit viaţa şi demnitatea, în mod intenţionat, într-o lume în care, România fără noi, va fi tot mai vulnerabilă şi expusă riscurilor regionale şi globale.
5. Domnule Prim Ministru,
Dacă doriţi o altfel de guvernare să manifestaţi amabilitatea şi voinţa de a repara politic, ceea ce guvernul de tristă amintire, cu vocaţie antinaţională a lui Boc, a săvârşit ca abuz politic împotriva noastră. Dacă doriţi, cu adevărat, o altfel de guvernare, să anihilaţi precedentul creat de guvernul Boc în încălcarea grosolană a dreptului de pensie şi să puneţi capăt tot printr-un demers de natură politică acestei agresiuni tendenţioase la adresa noastră. Noi am ieşit la pensie, la timpul respectiv în mod legal şi nu vom accepta justificarea artificială a incompetenţei guvernării de măsura diminuării cuantumului pensiei . Dacă doriţi să fiinţăm ca societate clădită pe principii fundamentale de drept nu ne mai consideraţi ”paria societăţii” şi binevoiţi, prin autoritatea guvernului, de a ne salva din zecile de mii de procese în care guvernul Boc ne-a determinat să intrăm. Dacă doriţi să daţi un exemplu de patriotism naţiunii nu ascultaţi toate lichelele parvenite ale societăţii şi nu condiţionaţi dreptul de pensie al unui militar în funcţie de „numărul de războaie locale şi mondiale” la care a participat. Dacă doriţi ridicarea naţiunii pe pilonii stabilităţii, consideraţi că şi armata de rezervă poate fi unul dintre ei şi aceasta trebuie să rămână unită nu dezbinată discriminatoriu, demnă şi nu aservită politicii, respectată şi nu hulită de unii infractorii deveniţi prezicători, analişti şi sfătuitori. 
Prin urmare, vă adresăm , în corpore, rugămintea de a da curs acestui memoriu, în numele dreptăţii, legalităţii şi al onoarei de care trebuie să se bucure, în viitor,  raporturile între cetăţeni şi consolidarea armoniei naţionale. Efortul financiar pentru stingerea acestui litigiu creat intenţionat de cei care au dorit dărâmarea naţiunii, pentru a satisface unele experimente josnice la adresa  noastră ca popor, se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, anual. Acesta poate fi adunat din mărunţişul clandestin găsit în fişetele a 20 -30 de infractori, renunţând la 1% din evaziune fiscală anuală sau recuperând 5% din paguba pricinuită bugetului de stat, de către mafia cerealelor. Întăriţi, în acest scop, instituţiile de control ale statului de drept iar, în noi, veţi avea cel puţin , unul din pilonii veşnici, ai suveranităţii statului.
Cu respect, şi consideraţie
Urmează semnăturile preşedintelui Filialei şi ale tuturor membrilor care apreciază că este cazul să se implice în acest pas decisiv.”
Preşedintele SCMD, Filiala 1 Braşov
Preşedintele „Asociaţiei Alianţa Pentru Respectarea Democraţiei – Octavian Paler”
Gl.(r). Prof.univ.dr. Petrişor Mandu