vineri, 1 iulie 2011

COMUNICAT IMPORTANT

Biroul operativ al Filialei SATU MARE a SCMD, întrunit în şedinţa din 29 iunie 2011, aduce la cunoştinţa membrilor filialei următorele :
Deoarece în perioada următoare ne aşteptăm să fie primite un număr din ce în ce mai mare de decizii de pensionare revizuite, pentru cei care doresc contestarea acestora este obligatoriu să se acţioneze după cum urmează:

1) În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de cuantumul pensiei, de perioadele de cotizare care au fost luate în calcul, de veniturile care v-au fost atribuite, de perioada de contribuţie pentru pensia suplimentară etc, veţi contesta decizia de pensionare în scris imediat şi o veţi transmite la Casa de pensii de care aparţineţi (MApN, MAI, SRI);

2) Contestaţia se trimite cu confirmare de primire . Faceţi pentru contestaţie şi pentru bonul fiscal de la poştă câte 4(patru) copii- una va rămâne la dumneavoastră;

3) După 45 zile de la data depunerii contestaţiei, dacă nu aţi primit răspuns la aceasta, vă veţi prezenta la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5A);

4) Dacă aţi primit răspuns la contestaţie în termenul legal (maxim 45 zile), vă veţi prezenta imediat la locul organizat de sindicat pentru colectarea documentelor în conformitate cu precizările de la punctul 5B).

ATENŢIE ! La depunerea documentelor însoţite de răspunsul la contestaţie , în tabelul cu datele dumneavoastră şi semnături (3 exemplare), va exista o rubrică în care veţi menţiona obligatoriu data termenului până la care poate fi atacată în instanţă decizia comisiei de contestaţii . Această dată se stabileşte în funcţie de data (de pe plic) la care aţi primit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii) şi termenul maxim (30 zile) în care puteţi acţiona în instanţă împotriva deciziei comisiei de contestaţii şi implicit, a deciziei de pensionare revizuită

5). A. În situaţia în care nu aţi primit răspuns la contestaţie în termen de 45 zile de la depunerea acesteia (vezi punctul 3), pentru formularea acţiunilor în instanţă în vederea contestării deciziilor de pensionare revizuite conform OUG1/2011 (sau a legii ce se va promulga pe baza acesteia), sunt necesare şi obligatorii câte 3(trei) exemplare ale următoarelor documente:

a.1) Copie a deciziei de pensionare revizuită (ultima pe care aţi primit-o);

a.2) Copie a deciziei de pensionare veche (conform Legii 164/2001,179/2005- cea care s-a aplicat până în decembrie 2010 inclusiv);

a.3) Copie a deciziei de pensionare conform Legii 119/2010(pe baza căreia s-a primit pensia în ianuarie 2011, recalculată după salariul mediu pe economie);

a.4) Câte o copie după un cupon de pensie vechi (cf. L.164/2001,179/2005), un cupon de pensie recalculată (cf. L.119/2010) din ianuarie 2011 şi un cupon de pensie revizuită (dacă s-a primit).
ATENŢIE ! Fiecare în 3 exemplare;

a5) Copie după contestaţia trimisă la casa de pensii sectorială (MapN, MAI, SRI);

a6) Copie după bonul fiscal de la poştă care să confirme efectuarea expediţiei (util în situaţia în care nu vă soseşte confirmarea de primire a contestaţiei);

a7) Copie după confirmarea de primire a contestaţiei;

a8) Copie după actul de identitate al petentului.

B. În situaţia în care aveţi răspuns (nefavorabil) în termenul legal - 45 zile de la primirea contestaţiei (vezi punctul 4) vă veţi prezenta imediat la locul de colectare cu documentele indicate la punctul 5A (a1-...a8) plus câte 3(trei) exemplare ale următoarelor documente:

b1) Copie după răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii);

b2) Copie a plicului în care a sosit răspunsul la contestaţie (decizia comisiei de contestaţii), astfel încât să se distingă data poştei la sosirea în SATU MARE.

Documentele de la punctul 5(A şi B) se vor preda în plicuri de hârtie fara a fi indoite, pe care se va scrie gradul , numele şi prenumele solicitantului precum şi casa de pensii sectorială de care aparţine.
Pe fiecare coală a copiilor se va scrie formula conform cu originalul şi semnătura.

FOARTE IMPORTANT !!!

- DACĂ NU SE TRIMITE CONTESTAŢIA ÎN TERMEN DE 30 ZILE DE LA PRIMIREA DECIZIEI DE PENSIE REVIZUITĂ ACEASTA NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ ŞI RĂMÂNE DEFINITIVĂ;
- DACĂ LA EXPIRAREA A 45 ZILE DE LA TRIMITEREA CONTESTAŢIEI NU AŢI PRIMIT RĂSPUNS ŞI NU AŢI DEPUS LA SCMDRR DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5A, PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ;
- DACĂ PRIMIŢI RĂSPUNS NEFAVORABIL DE LA COMISIA DE CONTESTAŢII ŞI ÎN TERMEN DE 30 ZILE NU DEPUNEŢI LA SCMDRR DOCUMENTELE INDICATE LA PUNCTUL 5 (A şi B) PENSIA REVIZUITĂ DEVINE DEFINITIVĂ ŞI NU MAI POATE FI ATACATĂ ÎN INSTANŢĂ.

ATENŢIE ! Termenele de 30, respectiv 45 zile sunt MAXIME, nu aşteptaţi să se scurgă !

ALTE PRECIZĂRI
- continuă activitatea de primire a răspunsurilor la contestaţiile făcute împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor (conform hotărârii Biroului operativ, în zilele de luni şi marţi ale fiecărei săptămâni, în paralel cu începerea acţiunilor împotriva deciziilor de revizuire);
- sperăm că am învăţat din experienţa paşilor 1a şi 1b şi vom acţiona cu maximă promptitudine. Lupta decisivă, cea mai grea, se va da pentru pensiile revizuite!

ATENŢIE !Chiar dacă pensia revizuită este mai mare decât cea aflată acum în plată,ea poate fi contestată dacă nu a fost calculată corect (lipsesc perioade din activitate, lipsesc sporuri, nu a fost luată corect în calcul contribuţia pentru pensia suplimentară etc). Deci pensia revizuită poate fi chiar şi mai mare !

- aceia dintre noi care nu doresc să continue acţiunile în instanţă sunt rugaţi să comunice acest lucru biroului operativ pentru a uşura acţiunile avocaţilor şi a spori şansele celorlalţi camarazi.Acelaşi lucru rugăm să se întâmple în cazul celor care primesc decizii favorabile la contestaţiile înaintate.

Adrese utile
Comisia de contestaţii pensii din cadrul MApN, Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6;
Comisia de contestaţii pensii din cadrul MAI, Bucureşti, str. George Georgescu nr. 3, sector 4;
Comisia de contestaţii pensii din cadrul SRI, Bucureşti, Piaţa Amzei nr. 4, sector 1.