vineri, 22 iulie 2011

REVENIM CU ACEST COMUNICAT

In atentia membrilor Filialei SATU MARE

1. Vă informăm că în baza Statutului sindicatului nostru aveţi obligaţia statutară de a vă achita cotizaţia anuală stabilită de Comitetul Director cu anticipaţie, adică la începutul anului calendaristic. Menţionăm că pentru anul în curs valoarea cotizaţiei este de 120 lei pe an pentru pensionarii de drept şi de 60 lei pe an pentru pensionarii de urmaşi.

In situatia în care nu v-aţi achitat obligaţia financiară de plată a cotizaţiei, vă aducem la cunoştinţă faptul că este posibil ca să vi se retragă dosarul dv. de reclamant aflat la avocatul care ne reprezintă în instanţă drepturile încălcate privind pensia militară.

2. Vă precizăm faptul că în cazul în care veţi primi Decizia de revizuire a pensiei, aveţi la dispozitţe varianta de a acţiona în judecată Casa de Pensii Sectorială de care aparţineţi folosindu-vă de serviciile avocatului sindicatului, dl. ŞUTA sau de alţi avocaţi.

Menţionăm că la nivelul S.C.M.D. s-a negociat cu dl. avocat ŞUTA tariful de reprezentare în instanţă.

Acest tarif este de aprox.100 lei şi va fi plătit individual de fiecare pensionar care doreşte să fie reprezentat. In acest sens, se va întocmi şi semna un contract de reprezentare şi se va primi chitanţa pentru suma plătită. Sindicatul nu are resursele financiare de a susţine acest onorariu, cotizaţia individuală fiind mult prea mică.

3. In scopul beneficierii de sprijinul S.C.M.D. aveţi obligaţia achitării integrale a cotizaţiei până la data de 01.08.2011.

După acest termen obligatoriu de achitare a cotizaţiei, considerăm că nu veţi mai fi interesat să fiţi reprezentat de sindicat, motiv pentru care veţi fi exclus din această organizaţie.

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SATU MARE

Vă prezentăm lista celor ce figurează în evidenţa filialei că nu şi-au plătit cotizaţia integral pe anul 2011:

Termen de plata pentru toti membrii: 01.08.2011

Nr.crt

CNP

Total cotizatie de plata

Termen de plata vechi

Obs.

1

1511117300013

80 lei

14.05.2011

2

1670923080104

60 lei

17.06.2011

3

1570922301997

10 lei

30.11.2011

4

1600902301995

60 lei

01.07.2011

5

1510822301961

60 lei

08.07.2011

6

1611130301961

60 lei

08.07.2011

7

1481002301961

60 lei

14.07.2011

8

1490529301967

60 lei

14.07.2011

9

1490530301968

60 lei

21.07.2011

10

1600502250536

50 lei

01.08.2011

11

1560314301997

50 lei

01.08.2011

12

1630501300018

50 lei

10.08.2011

13

1510125300012

50 lei

10.08.2011

14

1521026312961

50 lei

10.08.2011

15

1550309300012

50 lei

10.08.2011

16

2531205300014

50 lei

10.08.2011

17

1480101301971

50 lei

15.08.2011

18

1510608301968

50 lei

15.08.2011

19

1570102301962

50 lei

15.08.2011

20

153031301963

50 lei

25.08.2011

21

1510216400755

50 lei

25.08.2011

22

1630721301974

50 lei

25.08.2011

23

1591209301962

50 lei

25.08.2011

24

1610815300027

50 lei

25.08.2011

25

1530917302003

50 lei

25.08.2011

26

1481107302004

15 lei

25.08.2011

27

2660626301970

50 lei

25.08.2011

28

1521012302001

40 lei

10.09.2011

29

1401022301967

40 lei

10.09.2011

30

1520917300028

40 lei

10.09.2011

31

1531109301961

5 lei

10.09.2011

32

1431121301970

40 lei

10.09.2011

33

1510526323917

40 lei

10.09.2011

34

1590411301006

40 lei

10.09.2011

35

1560601300028

40 lei

10.09.2011

36

1620517301971

40 lei

10.09.2011

37

1630117244228

40 lei

10.09.2011

38

1420125400449

40 lei

10.09.2011

39

1510804301964

40 lei

28.09.2011

40

2550201302020

40 lei

28.09.2011

41

1470709301967

40 lei

28.09.2011

42

1560406301966

30 lei

10.10.2011

43

1520224302007

30 lei

10.10.2011

44

1580503301984

30 lei

10.10.2011

45

1610307301960

30 lei

20.10.2011

46

1580120301974

30 lei

20.10.2011

47

1510829301969

30 lei

20.10.2011

48

1560515302016

30 lei

20.10.2011

49

1550803126192

30 lei

20.10.2011

50

1570122301963

30 lei

20.10.2011

51

1591007301961

30 lei

20.10.2011

52

1631116304002

20 lei

20.11.2011

53

1580112302001

20 lei

20.11.2011

54

2600622301970

20 lei

20.11.2011

55

1571201301972

20 lei

20.11.2011

56

1220728301961

20 lei

20.11.2011

57

1590213301979

20 lei

20.11.2011

58

2560121301980

20 lei

20.11.2011

59

1490927301990

40 lei

01.08.2011

60

1641115301993

90 lei

01.04.2011

61

1660724052859

60 lei

10.06.2011

62

1601101301978

60 lei

10.06.2011

63

1630314011861

60 lei

10.06.2011

64

1550104301961

60 lei

10.06.2011

65

1600520241632

60 lei

10.06.2011

66

1541016301988

60 lei

10.06.2011

67

1470119304001

60 lei

10.06.2011

68

1381005301971

60 lei

15.06.2011

69

1621002301991

60 lei

15.06.2011

70

1591205302007

60 lei

15.06.2011

71

1540610302011

60 lei

15.06.2011

72

1500625302016

60 lei

15.06.2011

73

1630118301984

60 lei

15.06.2011

74

1551019301992

60 lei

15.06.2011

75

1590613301981

60 lei

15.06.2011

76

1570212301961

60 lei

15.06.2011

77

1490805302001

60 lei

15.06.2011

78

1480706010328

60 lei

15.06.2011

79

1541227301975

60 lei

15.06.2011

80

2570620301992

10 lei

30.11.2011

81

1410429301984

60 lei

15.06.2011

82

2450824301963

30 lei

30.08.2011

83

1491205302008

60 lei

17.06.2011

84

2430209240020

30 lei

30.08.2011

85

1620318301983

60 lei

17.06.2011

86

1380325301964

10 lei

30.11.2011

87

1520701301995

60 lei

17.06.2011

88

1491225301982

60 lei

17.06.2011

89

1500620120663

60 lei

17.06.2011

90

1530131301981

10 lei

30.11.2011

91

1540515301990

60 lei

17.06.2011

92

2540906301961

30 lei

30.08.2011

93

1580310301992

60 lei

17.06.2011

94

1550705400395

60 lei

17.06.2011

95

2560928301989

60 lei

17.06.2011

96

1570920301967

60 lei

17.06.2011

97

2570506300011

10 lei

30.11.2011

98

1590718352629

60 lei

19.06.2011

99

1600323060768

60 lei

19.06.2011

100

2580911301999

60 lei

19.06.2011

101

1580906400631

60 lei

19.06.2011

102

1600625301969

60 lei

19.06.2011

103

1540326301983

60 lei

20.06.2011

104

1470720302009

60 lei

20.06.2011

105

1541024301988

60 lei

20.06.2011

106

1510614302008

10 lei

30.11.2011

107

1490910300011

60 lei

20.06.2011

108

1480704300011

60 lei

20.06.2011

109

2570212300013

60 lei

20.06.2011

110

1590609301982

60 lei

20.06.2011

111

1521010301977

60 lei

20.06.2011

112

1540514301981

60 lei

20.06.2011

113

1540908300013

60 lei

20.06.2011

114

2311024301974

30 lei

30.08.2011

115

1501214301004

60 lei

25.06.2011

116

2540210304002

30 lei

30.08.2011

117

1550925400342

60 lei

25.06.2011

118

1280408301977

60 lei

25.06.2011

119

1340704301962

60 lei

25.06.2011

120

2390927301961

30 lei

30.08.2011

121

1460704301965

60 lei

26.06.2011

122

1560515300012

60 lei

26.06.2011

123

1640322126211

60 lei

26.06.2011

124

1481013301961

60 lei

26.06.2011

125

1410512301967

60 lei

26.06.2011

126

1550929301981

60 lei

26.06.2011

127

1660329301968

60 lei

26.06.2011

128

1570302301994

60 lei

26.06.2011

129

1631002301963

60 lei

26.06.2011

130

1620204020026

60 lei

26.06.2011

131

1411207301981

60 lei

26.06.2011

132

2240615301970

30 lei

30.08.2011

133

1550221302003

60 lei

26.06.2011

134

1351023301972

60 lei

26.06.2011

135

1540721301984

50 lei

18.07.2011

136

2550821301961

50 lei

18.07.2011

137

2370802301983

30 lei

30.08.2011

138

2460214301964

30 lei

30.08.2011

139

1560102300014

100 lei

30.03.2011

140

1591004312979

100 lei

30.03.2011

141

1561021302005

100 lei

30.03.2011

142

1520516301962

60 lei

30.06.2011

143

1540509301988

60 lei

30.06.2011

144

1670113301975

10 lei

30.11.2011

145

1651010301986

10 lei

30.11.2011

146

2480205301968

10 lei

30.11.2011

147

1480905301961

10 lei

30.11.2011

148

1540930301976

10 lei

30.11.2011

149

1550907301985

10 lei

30.11.2011

150

1580312304010

10 lei

30.11.2011

151

1570111301973

10 lei

30.11.2011

NOTĂ:

Dacă în această listă există persoane trecute, din greşeală sau pentru că filiala nu a primit înştiinţarea că s-ar fi achitat suma respectivă, rugăm să fim scuzaţi, iar cei în cauză să prezinte dovada. Programul la biroul filialei este în zilele de JOI între orele 08.00-12.00

CONTUL PENTRU ACHITAREA COTIZATIEI:

BRD-Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410