vineri, 18 mai 2012

NOTA DEPARTAMENTULUI ECONOMIC- FINANCIAR NR. 10 din 15.05.2012

Conform Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF) al SCMD aprobat de CNR,  modalitatile de achitare a cotizatiei de catre membrii de sindicat sunt urmatoarele: 
Art.102 (1) Cotizaţia de membru se achită prin următoarele modalități:

a) în mod individual prin depunere în unul dintre conturile bancare ale Sindicatului;
b) prin incasare cu chitanta de la sediul central al Sindicatului;
c) prin transfer din contul bancar sau contul de card al membrului de sindicat in unul dintre conturile bancare ale Sindicatului, cu suportarea comisionului de transfer de catre depunator;
d) prin debitarea contului bancar al depunatorului, cu acordul acestuia, efectuata de banca si virarea sumei in contul Sindicatului in baza conventillor de debit direct incheiate de sindicat cu bancile.
(2) Obligatoriu in extrasul de cont sau pe chitanta trebuie mentionate urmatoarele elemente: numele si prenumele depunatorului, CNP-ul, suma depusa, perioada pentru care se plateste si filiala.
(3) Dupa depunerea cotizatiei membrul aderent este obligat să facă dovada plăţii la filiala care l-a luat în evidenţă.
Filialele teritoriale nu incaseaza cotizatii de la membrii de sindicat cu chitanta neavand personalitate juridica.
Contul bancar al SCMD deschis la BRDE in care se dupun cotizatiile este: RO41BRDE441SV79262374410.
Membrii de sindicat care  nu au platit cotizatia conform prevedirilor ROF prin depunere  direct in contul bancar al SCMD sau  cu chitanta la sediul SCMD si au  predat banii reprezentantilor filialelor pentru a fi depusi in contul bancar al sindicatului,  sunt rugati sa contacteze urgent  filialele pentru a verifica daca  banii au fost depusi si respectivii membri apar in evidenta  Secretariatului general si in evidenta contabila a SCMD cu cotizatia platita .

Altfel suntem obligati de Hotararea CNR ca pentru cei care nu au cotizatia platita la zi conform prevederilor art. 102 din ROF si sa se sisteze acordarea asistentei juridice si reprezentarii in instante.
O neglijenta din partea membrilor de sindicat ar putea duce asadar la retragerea dosarelor depuse la instante.
DEF 
CHELU MARIN
Contabil sef