marți, 5 aprilie 2011

Decizii nule de drept

Avocat: Deciziile de recalculare a pensiilor militare de după 23 decembrie 2010 sunt nule de drept Toate deciziile de recalculare a pensiilor militare emise după data de 23 decembrie 2010 sunt nule de drept, a declarat, pentru Săptămâna Financiară, avocatul Costel Gîlcă, care reprezintă Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) în mai multe procese legate de contestarea recalculării pensiilor militare. Argumentul său este acela că noua Lege 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede că, începând cu data de 23 decembrie 2010, în cadrul ministerului există o nouă structură organizatorică responsabilă cu pensiile, şi anume Casa de Pensii Sectorială a MAPN. Însă în pofida acestui fapt, deciziile de recalculare a pensiilor militare au fost emise în continuare, şi după această dată, de către Direcţia Financiar-Contabilă a MAPN. Mai mult, deşi Legea 263/2010 prevede că atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale trebuiau stabilite prin hotărâre a Guvernului adoptată în termen de 30 de zile de la data publicării Legii (20 decembrie 2010), respectiva hotărâre de Guvern a fost adoptată doar pe data de 16 martie 2011, fiind publicată în Monitorul Oficial pe 24 martie 2011. „Legea prevede că, începând cu 23 decembrie 2010, în cadrul MAPN, de pensiile militare se ocupă Casa de Pensii Sectorială a ministerului, însă Direcţia Financiar-Contabilă a MAPN a continuat să emită decizii de recalculare a pensiilor şi după aceasta dată, fără să existe nici o dispoziţie tranzitorie prin care să se arate că, până la înfiinţarea efectivă a caselor de pensii sectoriale prin hotărâre de Guvern, atribuţiile referitoare la pensii se exercită tot de vechile structuri organizatorice responsabile cu pensiile. Am certitudinea că instanţa ne va da dreptate în această privinţă”, a arătat Gîlcă.Legea 263/2010 prevede că respectivele case de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea MAPN, MAI şi SRI, fiind succesoare de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate, însă nu stipulează şi desfiinţarea acestora din urmă. Desfiinţarea acestor structuri este prevăzută abia în hotărârea de guvern privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale, adoptată pe 16 martie şi publicată pe 24 martie. Decizii de recalculare anulate Tribunalul Teleorman a admis, vineri, primele acţiuni ale cadrelor militare disponibilizate prin care s-a solicitat anularea deciziilor de recalculare a pensiilor, potrivit avocatului Gîlcă, la nivelul întregii ţări fiind înregistraţi peste 12.000 de reclamanţi aparţinând SCMD. Gîlcă a precizat că nu a văzut încă motivarea sentinţei Tribunalului Teleorman. Reclamanţii solicitaseră, pe lângă anularea deciziilor de recalculare emise de MAI şi revenirea la cuantumul anterior al pensiei, stabilit pe baza legislaţiei de dinainte de Legea 119/2010, plata diferenţei dintre pensia iniţială şi cea recalculată până la repunerea în plată a pensiei iniţiale sau până la o nouă recalculare. De asemenea, s-a solicitat şi plata dobânzii legale şi a indicelui de inflaţie aferente sumelor reprezentând diferenţa dintre pensia iniţială şi cea recalculată, pe perioada până la data plăţii efective a pensiei iniţiale. Istoric Instanţa supremă a decis definitiv, în 7 ianuarie, suspendarea aplicării HG 735/2010 privind recalcularea pensiilor militare de stat, ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor din penitenciare, confirmând astfel o sentinţă a Curţii de Apel Cluj din septembrie 2010. Instanţa a apreciat, în motivarea deciziei, că HG 735 discriminează beneficiarii pensiilor care nu au depus cereri de recalculare. ICCJ a precizat că HG 735/2010 - act administrativ unilateral cu caracter normativ - produce efecte „erga omnes”, ca şi sentinţa contestată cu recurs. Suspendarea aplicării HG 735/2010 s-a dispus până la o hotărâre definitivă privind anularea actului normativ. Legea 119/2010, ale cărei norme de aplicare erau incluse în HG 735/2010, a rămas însă valabilă, fiind necesară însă o nouă ordonanţă de urgenţă, cu o nouă metodologie de recalculare a pensiilor militare. Guvernul a aprobat, la finalul lunii ianuarie, OUG 1/2011 care reglementează noua metodologie de recalculare a pensiilor militare. Potrivit acesteia, procesul de recalculare a pensiilor calculate pe baza salariului mediu brut pe economie, nu pe baza veniturilor individuale, va fi prelungit până la sfârşitul acestui an, iar instituţiile din sistemul de apărare vor fi cele obligate ca, până cel târziu la 31 octombrie 2011, să identifice şi să transmită adeverinţele privind veniturile obţinute de militari.Preluare: Săptămâna Financiară