luni, 11 aprilie 2011

NOI ACTUALIZARI ALE GHIDULUI SI MODELELOR DE CONTESTARE A OUG.1/2011

10.04.2011 NOI ACTUALIZARI ALE GHIDULUI SI MODELELOR DE CONTESTARE A OUG.1/2011 GHIDUL CU PROCEDURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR--- Reactualizat la data de:11.04.2011 GHID CU DEMERSURILE MEMBRILOR SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE PENTRU CONTESTAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR. Stimate coleg! Ca membru al sindicatului noastru îţi aducem la cunoştinţă faptul că în curând vei primi noua decizie de REVIZUIRE a pensiei emisă în temeiul O.U.G. nr.1/2011. Dorim să te informăm cu ce ai de făcut pentru a-ţi păstra drepturile câştigate. Fiind informat poţi decide calea de urmat: te opreşti la decizia REVIZUITĂ, pe care o vei primi sau mergi mai departe. Prezentăm mai jos, în detaliu, ceea ce ai de făcut, în raport cu opţiunea ta.Deoarece, procedura de contestare se aseamănă foarte mult cu procedura desfășurată pe Pasul 1b), noul Ghid va fi simplificat. PARTEA I DEMERSURI ALE MEMBRULUI SCMD Capitolul I CE TREBUIE SĂ CUNOȘTI (1 ) La primirea DECIZII DE REVIZUIRE, reține plicul în care ai primit decizia. PE ACESTA ESTE TRECUTA DATA COMUNICARII DECIZIEI de REVIZUIRE, DATĂ DE LA CARE DECURGE TERMENUL DE 30 de zile de CONTESTARE LA COMISIA DE CONTESTAȚII DIN CADRUL .................... (M.Ap.N., M.A.I., S.R.I.). (2) Dacă accepţi DECIZIA DE REVIZUIRE, în termen de 30 de zile ea rămâne definitivă. (3) Dacă nu o accepţi, treci la contestarea ei. Modelul contestaţiei se află postat pe site-ul SCMD/DEPARTAMENTUL JURIDIC. (4) Contestaţia se trimite prin poştă, cu confirmare de primire, la comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau Serviciului Român de Informaţii, care trebuie soluționată în termen de 45 de zile. Termenul de 45 de zile curge de la data când reprezentantul comisiei a semnat pe confirmarea de primire. (5) Comisia de contestații trebuie să emită o Hotărâre, din care să reiasă modul de soluționare a contestației. (6) În situația în care hotărârea comisiei de contestaţii este nefavorabilă, actul emis trebuie atacat în instanță, în termen de 30 de zile, pentru a cere anularea acestei hotărâri.CE DOCUMENTE DEPUI LA FILIALĂ. (1) Pentru rezolvarea litigiului în instanță (prima instanţă tribunalul, a doua curtea de apel), trebuie să depui la filiala la care ești înscris, următoarele documente, în plic format A4, în 3 exemplare fiecare document: 1.1. copie după contestaţia trimisă; 1.2. copie după confirmarea de primire a contestaţiei, în care să se vadă data şi semnătura reprezentantului comisiei de contestaţii; 1.3. copie după actul de identitate (copie alb-negru); 1.4. copie după decizia de revizuire a pensiei recalculate, cu anexele corespunzătoare; 1.5. copie după ultima decizie de recalculare a pensiei (*nu depun cei care nu au primit decizii de recalculare); 1.6. copie după ultimul talon al pensiei recalculate (*inclusiv cei care nu au primit decizii de recalculare); 1.7. copie după decizia veche de pensie; 1.8. copie după un talon de pensie cu cuantumul vechi al pensiei; 1.9. copie după plicul în care ai primit Decizia de revizuire, pe care să se vadă ştampila poştei cu data de înmânare; 1.10 împuternicire, conform modelului aflat la filială (numai în situația în care nu există deja la filială). Împuternicirea este obligatorie. Dosarul este preluat de avocat, numai dacă există imputernicirea inclusă în plic. ATENŢIE: pe toate copiile se scrie: ,,Copie conformă cu originalul” şi urmează semnătura. Plicul cu aceste documente se depune la filială în termen de 3 zile, de la primirea confirmării de primire sau data de înregistrare de la registratura ministerului (serviciului). Dacă primești răspuns la contestație, depui la filială, 3 copii, după acest răspuns. Dacă nu ai primit răspuns în termenul legal de 45 de zile, te prezinţi la filială pentru a comunica această situație. Membrul de sindicat poartă cea mai mare răspundere pentru rezolvarea favorabilă a situaţiei sale. TOTI MEMBRII DE SINDICAT VOR FACE DOVADA PLATII COTIZATIEI LA ZI. TERMENE DE URMĂRIT: - înregistrare contestaţie - în maxim 30 de zile de la comunicarea noii decizii de pensie;- răspuns soluţionare contestaţie - în maxim 45 de zile de la data înregistrării contestaţiei;- depunere document în instanţă (atacarea în instanţă) - în maxim 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei.Capitolul al – III lea ACTIVITĂȚILE FILIALELOR SCMD Activitățile filialelor privind anularea deciziilor de revizuire și a hotărârilor comisiei de contestații, sunt similare cu activitățile desfășurate pentru anularea deciziilor de recalculare a pensiilor și a hotărârilor comisiei de contestații pe Pasul 1b), (evidența și anunțarea membrilor, rezolvarea litigiului în instanță, datele de pe plicuri, registrele de evidență a plicurilor, tabelel nominale, în 3 ex., pe case de pensii cu semnăturile membrilor de sindicat, etc.). Adresele de expeditie a contestatiilor: Comisia de contestatii pensii din MApN, Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 61416; Comisia de contestatii pensii din MAI, Bucuresti, str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Cod postal 040131; Comisia de contestatii pensii din SRI, Bucuresti, Unitatea Militara 0472 Bucuresti GHIDUL CU PROCEDURILE PENTRU ANULAREA DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR Pentru contestarea DECIZIILOR DE REVIZUIRE A PENSIILOR emise în baza OUG nr1/2011: Recomandări privind conținutul contestatiilor la deciziile de revizuire a pensiilor recalculate, emise în baza O.U.G. nr. 1/2011, ce urmeaza a fi formulate comisiilor de contestatii pensii din cadrul MAI, MApN, SRI.: a) contestarea deciziilor de revizuire emise până în data de 23.03.2011, inclusiv (DATA DE PE DECIZIA DE REVIZUIRE, nu de pe plic) - pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic ), cat si cuantumul pensiei - MApN, MAI, SRI, URMAȘI. b) contestarea deciziilor de revizuire emise începând cu data de 24.03.2011 (DATA DE PE DECIZIA DE REVIZUIRE, nu de pe plic) - pentru cei care contestă atât legalitatea (temeiul juridic), cât și cuantumui pensiei - MApN, MAI, SRI, URMAȘI; c) pentru cei care doresc să-și păstreze statutul de militar/polițist/etc. - se contestă numai legalitatea (temeiul juridic) - Contestatiile vor fi formulate la primirea deciziilor de revizuire , urmarind cu rigurozitate etapele precizate in GHIDUL cu demersurile membrului SCMD pentru anularea deciziei și a hotărârii de revizuire a pensiei