joi, 14 aprilie 2011

TRIBUNALUL GIURGIU A ADMIS ACTIUNILE MILITARILOR

Tribunalul Giurgiu a admis acţiunile militarilor În şedinţa din 7 aprilie 2011, Tribunalul Giurgiu a admis acţiunile având ca obiect anularea deciziilor de recalculare a pensiilor militare, formulate de către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate şi în Rezervă (SCMD), prin SCPA “Costel Gîlcă şi Răzvan Vasiliu”. Tribunalul Giurgiu este cea de-a patra instanţă din ţară care admite cererea cadrelor militare, alături de instanţele din Teleorman, Constanţa şi Mehedinţi. Prin cererea de chemare în judecată, reclamanţii au solicitat: ÎN PRINCIPAL anularea Deciziilor de recalculare a pensiilor contestate, indicate in Tabelul nr. 1 la rubrica „Decizie Contestată”, emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor; menţinerea Deciziilor de stabilire a cuantumul pensiei aşa cum sunt menţionate în Tabelul nr. 1 la rubrica „Legii nr.164/2001, a Legii nr. 179/2004, a Decretului nr.214/1977 (după caz), plătită în luna decembrie 2010”; obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre pensia de serviciu stabilită conform Legii nr.164/2001, a Legii nr. 179/2004, a Decretului nr.214/1977 (după caz), plătită în luna decembrie 2010(în continuare „pensie iniţială”) şi pensia recalculată conform Legii nr. 119/2010 şi H.G. nr. 735/2010 (în continuare „pensie recalculată”), de la data de 01.01.2011 şi până la repunerea în plată a pensiei iniţiale sau până la emiterea unei noi decizii de recalculare; obligarea pârâtei la plata dobânzii legale şi a indicelui de inflaţie aferentă sumelor reprezentând diferenţa dintre cele două decizii - Decizia privind pensia de serviciu stabilită conform Legii nr.164/2001, a Legii nr. 179/2004, a Decretului nr.214/1977 (după caz), plătită în luna decembrie 2010(„pensia iniţială”) şi pensia recalculată conform Legii nr. 119/2010 şi H.G. nr. 735/2010 („pensia recalculată”), dobândă calculată până la data plăţii efective a pensiei iniţiale; plata cheltuielilor de judecată. Soluţia pronunţată de către Tribunalul Giurgiu este una dintre cele mai judicioase, instanţa reţinând următoarele: „Admite în parte contestaţia şi în consecinţă Anulează deciza de recalculare a pensiei nr. ...... emisă de Casa de Pensii a MAI (MAN). Respinge ca rămas fără obiect capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre pensia de serviciu şi pensia recalculată. Respinge ca nefondat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata dobânzii legale”. La nivelul întregii ţări sunt înregistrate peste 12 000 de astfel de acţiuni ale Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate şi în Rezervă.