vineri, 15 aprilie 2011

ORDIN MAI Nr. 74/12.04.2011

Ordin nr. 74 din 12/04/2011 privind modalităţile tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor Având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a activităţii de revizuire a pensiilor militare de stat, pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, recalculate conform Legii nr. 1/2011, pentru stabilirea modalităţilor tehnice de identificare, transmitere şi solicitare a actelor şi datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, între structurile financiare şi/sau de resurse umane centrale ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se pot încheia protocoale. Art. 11. - (1) Personalul Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiare şi al Casei de pensii sectoriale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor poate efectua acţiuni de îndrumare şi verificare în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor asupra modului de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 şi a dispoziţiilor aprobate prin prezentul ordin. (2) În aplicarea prezentului ordin, Direcţia generală management resurse umane, Direcţia generală financiară, Direcţia generală management operaţional şi Secretariatul general din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pot emite precizări proprii sau comune, după caz, cu informarea reciprocă. Art. 12. - (1) Şefii/Comandanţii unităţilor/structurilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor răspund de aplicarea dispoziţiilor prezentului ordin, prin măsurile organizatorice dispuse, inclusiv prin planificarea desfăşurării activităţilor în ture, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Şefii/Comandanţii unităţilor/structurilor prevăzute la alin. (1), conectate la reţeaua voce-date a Ministerului Administraţiei şi Internelor, dispun structurilor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei asigurarea tuturor măsurilor tehnice adecvate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal şi pentru accesarea sistemului informatic şi de comunicaţii gestionat de Direcţia generală management resurse umane, precum şi pentru instalarea actualizărilor programului informatic al Grupului de proiectare programe informatice în domeniul financiar contabil din subordinea Direcţiei generale financiare. (3) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în baza prezentului ordin se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 13. - Sunt şi rămân abrogate Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 27 august 2010. Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.