joi, 12 iulie 2012

 

BĂSESCU LUPTA PENTRU DREPTURILE LUI ! ÎL DOARE IN COT DE ROMANIA!Haideți sa il ajutam pe BĂSESCU sa simtă ceea ce am simțit noi cand ne-a taiat pensia!
  
 CONVINGEȚI CÂT MAI MULTI ROMANI SA IASĂ LA VOT !

 LEGEA nr. 406 din 10 iulie 2001
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman
-------------------------------------------------------------------------
    Parlamentul României adopta prezenta lege.

    
ART. 1
    (1) Prevederile prezentei legi se aplica persoanelor care au avut calitatea de şef al statului roman.
    (2) Persoana care exercita funcţia de şef al statului roman beneficiazã de prevederile prezentei legi de la data încetãrii mandatului.
    (3) Nu beneficiazã de prevederile prezentei legi persoana cãreia i-a încetat calitatea de şef al statului roman ca urmare a sãvârşirii unei infracţiuni pentru care a fost condamnata definitiv sau ca urmare a demiterii din funcţie prin referendum.
     ART. 2
    Persoanele care au avut calitatea de şef al statului roman beneficiazã pe durata vieţii de urmãtoarele drepturi:
    a) folosinta gratuita a unei locuinţe de protocol, cu destinaţia de resedinta, care cuprinde şi un spaţiu cu destinaţia de cabinet de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar;
    b) o indemnizaţie lunarã în cuantum egal cu 75% din indemnizaţia acordatã Preşedintelui României în exerciţiu;
    c) paza şi protecţie, precum şi folosinta gratuita a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecţie şi Paza, potrivit reglementãrilor în vigoare.
     ART. 3
    (1) Drepturile prevãzute la art. 2 lit. b) se acorda şi în cazul în care persoana indreptatita beneficiazã şi de alte drepturi salariale ori venituri realizate din activitãţi profesionale, în condiţiile legii, sau cu titlu de pensie.
    (2) Modalitãţile concrete privind exercitarea drepturilor prevãzute la art. 2 lit. a) şi c) se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
     ART. 4
    (1) Persoanele beneficiare de prevederile prezentei legi îşi pierd drepturile acordate în cazul sãvârşirii unei infracţiuni, de la data rãmânerii definitive a hotãrârii de condamnare la o pedeapsa privativã de libertate.
    (2) Locuinta de protocol acordatã potrivit art. 2 lit. a) nu poate fi resedinta pe care titularul a avut-o ca Preşedinte al României în funcţie.
    (3) Membrii de familie ai titularului beneficiazã de dreptul de folosinta gratuita, potrivit art. 2 lit. a), numai pe durata vieţii titularului şi vor elibera locuinta în termen de 60 de zile.
     ART. 5
    Cheltuielile necesare în vederea aplicãrii prevederilor prezentei legi se suporta de ordonatorii principali de credite, dupã caz, iar sumele cu aceasta destinaţie sunt alocate anual prin legea bugetului de stat, potrivit instrucţiunilor emise în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.

   
Aceasta lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                          VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 25 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.
(2) din Constituţia României.

                      PREŞEDINTELE SENATULUI
                         NICOLAE VACAROIU