luni, 28 ianuarie 2013

ARTICOLE DESPRE GRUPELE DE MUNCA


ORDINUL MS 132/2010 DE APLICARE IN MapN A HG S 1019/2010 A FOST ABROGAT PRIN ORDINUL MS 248/ 2012
Spune un uzer care se recomandă "Consilier MApN" pe site-ul SCMD Simleul Silvaniei:
Persoana pare a fi bine documentată, motiv pentru care am dat curs unui mail de semnalare în care eram catalogat și duplicitar în modul cum prezint problema pensiilor militare pe blog.

Consilier M.Ap.N.26 ianuarie 2013, 08:21
Anexele la care faceti referire, au fost abrogate. In M.Ap.N. este vorba despre Ordinul MS 132/2010 care completeaza Ordinul M. 116/2002 in sensul modificarii anexei 1 a acestuia. Ordinul MS 132/2010 era complet ilegal intrucat a inclus in grupe de munca, diverse functii care nu aveau niciun risc profesional. De exemplu: casierul contabil a fost introdus in grupa CONDITII SPECIALE pentru riscuri complet imaginare, incalcand preverile HG 1294/2001 care stabileste clar criteriile de incadrare in grupele de munca. Ordinul care abroga acele anexe este MS 248/2012, prin urmare incadrarea actuala in grupele de munca este realizata prin ordinul M. 116/2002 in forma sa originala
Consilier M.Ap.N.26 ianuarie 2013, 09:03
In legaturile cu diminuarile de pensii si legatura cu grupele de munca. Este vorba despre anumite pensii majorate in baza H.G.-S 1019/2010 care completeaza si modifica metodologia de aplicare a H.G.R. 1294/2001. H.G.-S 1019/2010 a acordat posibilitatea de revizuire a incadrarii in grupele de munca, stabilite prin anexa nr. 1 din M. 116/2002. In baza H.G.-S 1019/2010, anexa nr. 1 la ordinul M. 116/2002 a fost inlocuita de o noua anexa cu clasificarea functiilor pe grupe de munca, in baza Ordinului M.S. 132/2010. Insa, Ordinul M.S. 132/2010 privind noua incadrare in grupele de munca, a fost emis netinandu-se cont nici de prevederile H.G.R. 1294/2001, nici de prevederile legale in vigoare in domeniul inspectiei muncii si medicale si care reglementeaza modul exact de incadrare in grupele de munca.
H.G.R. 1294/2001, prevede clar cum se realizeaza incadrarea in grupele de munca, astfel:

a) locurile de munca si activitatile cu CONDITII DEOSEBITE sunt cele care implica existenta unor factori de risc generati de specificul activitatii militare, cu REPERCURSIUNI ASUPRA SANATATII si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;
b) locurile de munca si activitatile cu CONDITII SPECIALE sunt cele care implica existenta unor factori de risc ridicat, generati de specificul activitatii militare, CU REPERCUSIUNI GRAVE SI IREVERSIBILE ASUPRA SANATATII si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;

c) locurile de munca si activitatile cu ALTE CONDITII sunt cele care implica PERICOL PERMANENT DE VATAMARE CORPORALA GRAVA, INVALIDITATE, MUTILARE, SUPRIMARE A VIETII ORI DE PIERDERE A LIBERTATII - CAPTIVITATE, TERORISM, RAPIRI, LUARI CA OSTATECI ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie.
Ori Ordinul M.S. 132/2010 ca parte din metodologia de aplicare a H.G.R. 1294/2001, a stabilit in mod aleatoriu incadrarea unor functii in grupe de munca, incalcand chiar prevederile art. 1/H.G.R. 1294/2001. Exemple: functiile de contabil-sef sau de sef al personalului sau personalul din structurile tehnico-ingineresti sau care gestioneaza politici publice, a fost incadrat in grupa CONDITII SPECIALE. Insa H.G.R. 1294/2001 prevede ca din grupa CONDITII SPECIALE intra doar personalul asupra caruia conditiile de munca exercita REPERCUSIUNI GRAVE SI IREVERSIBILE ASUPRA SANATATII acestuia, ori in cazul functiilor mentionate nu exista astfel de repercursiuni care sa fie recunoscute de Inspectia Muncii sau de Ministerul Sanatatii.
In situatia data, Ordinul M.S. 132/2010 fiind ilegal in cea mai mare parte a sa, acesta a fost abrogat. Pe cale de consecinta, apar diminuari firesti de pensii ale personalului care a fost introdus in mod aleatoriu in grupe superioare de munca in baza Ordinului M.S. 132/2010, ordin care insa a incalcat prevedereile H.G.R. 1294/2001.

Consilier M.Ap.N.26 ianuarie 2013, 12:02
Nu HG-S 1019/2010 este ilegala, ci doar Ordinul M.S. 132/2010. Este ilegal in sensul ca Ordinul M.S. 132/2010 incalca ca metodologie anexata la H.G.R. 1294/2001, insusi textul H.G.R. 1294/2001. Luati functie cu functie din M.S. 132/2010 si analizati daca respecta art. nr. 1 din H.G.R. 1294/2001 privind clasele de risc profesional, mai exact functia versus REPERCURSIUNI ASUPRA SANATATII, GRAVE, MAI PUTIN GRAVE, IREVERSIBILE, PERICOL PERMANENT DE VATAMARE CORPORALA GRAVA, INVALIDITATE, MUTILARE, SUPRIMARE A VIETII ORI DE PIERDERE A LIBERTATII - CAPTIVITATE, TERORISM, RAPIRI. Este simplu de observat ca functii sau locuri de munca nespuse niciunui risc catalogat de art. 1 din H.G.R. 1294/2001, au fost introduse artificial in grupele de la a), b) sau c).

Art. 1 prevede aceste clase de risc, astfel:
a) locurile de munca si activitatile cu CONDITII DEOSEBITE sunt cele care implica existenta unor factori de risc generati de specificul activitatii militare, cu REPERCURSIUNI ASUPRA SANATATII si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;
b) locurile de munca si activitatile cu CONDITII SPECIALE sunt cele care implica existenta unor factori de risc ridicat, generati de specificul activitatii militare, CU REPERCUSIUNI GRAVE SI IREVERSIBILE ASUPRA SANATATII si/sau capacitatii de actiune a cadrelor militare;

c) locurile de munca si activitatile cu ALTE CONDITII sunt cele care implica PERICOL PERMANENT DE VATAMARE CORPORALA GRAVA, INVALIDITATE, MUTILARE, SUPRIMARE A VIETII ORI DE PIERDERE A LIBERTATII - CAPTIVITATE, TERORISM, RAPIRI, LUARI CA OSTATECI ori alte asemenea situatii - si pentru care nu se pot lua masuri de prevenire sau de protectie.
Legatura cu inspectia muncii: " In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 9 alin. (3) si ale art. 23 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, ale art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ale art. 9 din Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea INSPECTIEI MUNCII,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare (respectiv H.G.R. 1294/2001).

Abrogarea Ordinului M.S. 132/2010, implica automat aplicarea Ordinului M.116/2002, nu trebuie neaparat emis un alt ordin. Pe de alta parte, nu uitati ca atat H.G.-S 1019/2010 cat si M.S. 132/2010 au avut caracter clasificat, iar daca atunci au rasuflat lucrurile, un nou HG-S sau M.S., pot avea acelasi caracter clasificat, insa fara sa mai fie posibil a se scurge informatii!

DE CE A INCALCAT CASELE SECTORIALE DE PENSII art. 7 din OUG nr.1/2011 (rev-regularizare)

Potrivit acestui articol, pînă la 31 martie 2012 ar fi trebuit să emită deciziile de regularizare și să înceapă plata /recuperarea  sumelor rezultate ca diferență între pensia în plată  în anul 2011 și pensia stabilită prin recalculare/revizuire.
 ART. 7   (1) In cazul pensiilor prevazute la art. 5 si 6, nu mai tarziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plata sau de recuperat, dupa caz, in functie de cuantumurile rezultate dupa luarea in considerare a tuturor documentelor care atesta veniturile realizate pe intreaga durata a stagiului de cotizare sau dupa aplicarea grilei prevazute in anexa nr. 1.
(2) Sumele de plata se vor achita pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se retin din drepturile de pensie, in conditiile legii.

-Spre deosebire de Casele Sectoriale ale MAI și SRI,  la  Casa Sectorială a MApN a apărut o problemă legată de aplicarea greșită, în recalcularea/revizuirea pensiilor, a HG 1294/2001, modificată prin HG S 1019/2010, și a Ordinelor de aplicare a normelor privind condițiile de muncă.
Cum să emită Casa MApN decizii de regularizare dacă și în prezent  emite decizii de re/revizuire a pensiilor în care modifică netransparent condițiile de muncă?
Ministerul comunică în scris că HG S 1019/2010 se aplica numai activilor iar Casa Sectorială emite pe banda noi decizii de revizuire din oficiu în care stagiile deosebite de munncă  din Decizia din ianuarie 2012 sunt transformate în stagii speciale, pentru a majora punctajul lunar/anual cu 50% in loc de 25% .
-Intîrzierea  în demararea regularizărilor ar mai putea fi cauzată și de faptul că sumele care ar urma să fie plătite din buget celor care le-a crescut pensia este mult mai mare decît suma care ar trebui recuperată de la cei cărora li s-a micșorat pensia.
PRECIZARI MapN PRIVIND APLICAREA HG nr.S. 1019/2010

In timp ce Casa Sectorială a Armatei comunică pe bandă rulantă decizii de revizuire a pensiilor în care modifică condițiile de muncă de încadrare consemnate în deciziile de revizuire emise în luna ianuarie a.c.- fără să precizeze temeiul juridic al modificărilor- Ministerul Aparării răspunde, unor cereri exprese de a clarifica situația, că HG nr.S.1019/2010 și ordinul subsecvent  M.S.132/2010nu aplică militarilor trecuți în rezervă/retragere înainte de intrarea lor în vigoare:
 „Am analizat cu deosebită atenţie cererea prin care solicitaţi precizări privind aplicareaHotărârii Guvernului nr.S.1019/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010 pentru modificarea Anexei nr.1 la „Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate” aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.116/2002 şi vă comunicăm următoarele:
            Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede expres la art. 29 alin.(1) că „sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora”, iar la alin.(2) că „în domeniul apărării naţionale încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate”.
            În cuprinsul Legii nr.263/2010 nu se regăseşte o dispoziţie referitoare la cadrele militare trecute în rezervă/retragere înainte de intrarea în vigoare a legii, respectiv 01.01.2011, similară art.9 alin.(5) din legislaţia anterioară, respectiv Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat. Acest articol prevedea expres că respectivele condiţii de muncă (mai favorabile), se acordă şi pentru cadrele militare trecute în rezervă înainte de intrarea în vigoare a legii, respectiv 01.04.2001.
            În schimb, pe baza principiului legal al ierarhiei actelor normative, orice modificare sau completare (favorabilă sau, eventual, nefavorabilă) a locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2001 este aplicabilă numai cadrelor militare în activitate cărora trebuie să li se aplice „legislaţia în vigoare la data încadrării acestora”, aşa cum solicită, imperativ, textul susmenţionat din lege.
            Subliniem şi  faptul că potrivit art.74 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ordinele şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora.
            Ca urmare, nici în Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010, ca act subsecvent Hotărârii Guvernului nr.S.1019/2010, nu se putea prevedea că acesta s-ar aplica şi cadrelor militare trecute în rezervă/retragere, până la data intrării în vigoare a acestuia.
            În situaţia completării/modificării de către legiuitor a art.29 din Legea nr.263/2010, în sensul precizat anterior, încadrarea dumneavoastră în condiţii de muncă poate fi reanalizată de către centrul militar în raza căruia domiciliaţi.”

BAZA LEGALA A RE-REVIZUIRILOR LA CASA SECTORIALA DE PENSII A MapN-art. 9 din M.116/2002 SI LEGEA 90/2007
Comentariu Socrate.

Pentru cei interesati...
HG1294/2001 a fost modificata cu HG nr. S-1019/2010. In baza acestei HG , ministrul apararii nationale a emis ordinul nr. MS132 din 28. 12.2010. Acest ordin nu abroga ci modifica ordinul anterior M116/05.09.2002 prin care s-au aprobat Normele metodologice privind incadrarea in conditii deosebite, speciale si alte conditii , specifice cadrelor militare in activitate.Deoarece ordinul MS132/28.12.2010 modifica doar Anexa nr. 1 la normele aprobate cu ordinul M116/05.09.2002 , normele in sine raman valabile. In aceste norme ,la Art. 9 , se precizeaza ca si cadrele militare care au trecut in rezerva incepand cu data de 10.04.2001 ( completare ulterioara cu Legea 90/2007 pentru toate cadrele militare trecute in rezerva ) beneficiaza de drepturile acordate prin HG 1294/2001 , modificata acum cu HG nr. S-1019/2010. In consecinta , Anexa nr.1 la HG. S-1019/2010 va fi aplicata tuturor militarilor in rezerva si care au drept de pensie, deci si revizuitilor. Sa mai asteptam.... 

Iata  si textele la care Socrate face referire:

Art 9 din Ordinul MApN M.116/2001

(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au trecut în rezervă potrivit prevederilor legale în vigoare începând cu data de 10.04.2001, beneficiază de drepturile acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 şi prin prezentele norme metodologice, pentru perioada cuprinsă între data dobândirii calităţii de cadru militar şi data trecerii în rezervă. 

LEGEA 90/2007 de completare a L 164/2001

Art. I   din Legea 90/2007
 La articolul 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (4)se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile, dupa caz, si cadrelor militare care aveau calitatea de pensionar militar la data intrarii in vigoare a prezentei legi." 

Articolul II din legea 90/2007 mentioneaza: "Drepturile de pensie recalculate conform art. 9 alin. (5) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta lege, se acorda si se platesc de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in termenul legal de prescriptie." 
Art. III al legii 90/2007 statueaza: " Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2008. Documentele necesare stabilirii dreptului de pensie se pot depune de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

Articolul 9 al legii 164/2001 privind pensiile militare mentiona, inainte de modificare prin legea 90
 " (1) Conditiile de munca în care se desfasoara activitatea cadrelor militare pot fi:
a) normale; 
b) deosebite;
c) speciale. 
(2) Reglementarile privind locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite si speciale stabilite pentru sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale se aplica si cadrelor militare care îsi desfasoara activitatea în conditii similare. 
(3) Locurile de munca si activitatile cu conditii deosebite si speciale, specifice pentru cadrele militare*), se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, pe baza propunerilor institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale."
------------------------------
   *)A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, conditii speciale si alte conditii, specifice pentru cadrele militare in activitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001. 
   (4) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (3) va fi adoptata in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Legea nr.14/2008 de aprobarea a OUG nr.77 /2007 pentru modificarea si completarea L 164/2001

 Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum si pentru modificarea Legii nr. 80/1995privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari: 
   1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
"La articolul 9, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
«(5) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile, dupa caz, si cadrelor militare trecute in rezerva/retragere pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.»"
 COMENTARIU
Asa cum, prin lege, s-a stabilit ca dispozitiile legale privind conditiile de munca (HG 1294/2001) nu se puteau aplica diferentiat pentru militarii trecuti in rezerva/retragere inainte sau dupa intrarea in vigoare a Legii 164/2001... tot asa nici HG S-1019/2010  si nici Ordinul M-S-132/28 12 2010 nu puteau crea discriminari intre militari  in rezerva si cei in activitate care au lucrat in locuri de munca si activitati similare.


N-a fost demisa, inca, GENERELEASA!!!???