marți, 15 ianuarie 2013


Regulament (in proiect, asteptam propunerile dvs)


REGULAMENT
PRIVIND GESTIONAREA FONDURILOR C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA”

A.    Resursele financiare proprii:
a.     Taxa de inscriere: se plateste la inscrierea in C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA” (CAR) si este in valoare de 1% din valoarea neta a veniturilor din pensie/salariu/solda;
b.     Contributia lunara: se plateste de membrii CAR. Aceasta poate fi   de minim 1% din cuantumul veniturilor lunare permanente nete, pensie si eventual salariu/solda, dar nu mai mult de 100 lei/luna; in cazul in care fondul social (constituit prin depunerea de cotizatii) totalizeaza o suma egala cu valoarea a de trei ori a veniturilor din pensii/salarii/solde plata cotizatiei la fondul social nu mai este obligatorie;


c.      Dobanzile ce se incaseaza pentru imprumuturile contractate: valoarea dobanzilor se stabileste si se incaseaza o data cu plata imprumutului. Procentul de dobanda se stabileste de Consiliul Director al CAR. Dobanda practicata incepand cu 01.01.2013 este cea indicata in anexa ___.  Dobanda incasata nu se restituie.
d.     Penalizarile: atunci cand nu se achita ratele de imprumut la termenele convenite la data acordarii, CAR calculeaza iar persoana care a intarziat plata va achita o penalizare in valoare de 2 lei pe luna sau fractiune de luna de intarziere. Aceasta penalizare se va depune si se va incasa inainte de plata sau incasarea altor sume de la persoana in cauza.
e.     Taxa de lichidare: la plata sumelor reprezentand lichidarea fondurilor detinute la CAR, se incaseaza suma de 5 lei de la membrul CAR care efectueaza aceasta operatiune;
f.       Sume ce se colecteaza in vederea acordarii acestora la decesul membrului CAR: contributia la fondul de deces este de 4 lei/luna, incepand cu luna urmatoare inscrierii; aceasta suma se restituie cu ocazia decesului acestuia sau la retragerea din CAR; la inscrierea in CAR se depune o contributie de 100 lei la fondul de deces;
g.     Taxa de analiza dosarului: este in valoare de 5 lei si se achita o data cu plata imprumutului;
h.     Alte venituri realizate din inscrieri, acordareaa imprumuturilor si rambursarea acestora, achitarea contravalorii unor formulare in legatura cu aceste activitati;
B.    Primirea in CAR:
a.     Documente:
                                                             i.      Cerere tip – comform anexei nr. __;
                                                           ii.      Copie de pe B.I./C.I.;
                                                        iii.      Copie de pe talonul de pensie, care sa nu fie mai veche de 2 luni, calculat la data inscrierii; pentru salariati se depune adeverinta de salariu, comform modelului din anexa ___;
b.     Precizari:
                                                             i.      Se recomanda ca membrii CAR sa fie cadre militare;
                                                           ii.      La solicitarea primirii in CAR, va achita urmatoarele sume:
1.     1% din pensie/salariu/solda, ca taxa de inscriere;
2.     100 lei fond de deces;
C.     Reguli privind acordarea imprumuturilor:
a.     Valoarea imprumuturilor este calculata in functie de contributia membrului de CAR. Aceasta este de maxim 3 ori cotizatia depusa, dar nu mai mare de 10.000 lei; in sensul celor mentionate mai sus calculul imprumutului se face tinand cont de valoarea cotizatiei la data depunerii cererii de imprumut;
b.     In anul 2013, fiind primul an de functionare a CAR, nu se acorda imprumuturi;
c.      La calculul valorii imprumutului se tine cont si de puterea financiara a persoanei care solicita imprumutul, astfel ca rata lunara de rambursare a imprumutului nu poate fi mai mare de 1/3 din valoarea veniturilor certe ce se incaseaza in mod curent de acesta lunar (pensie salariu, solda); in acest sens la cererea de imprumut se anexeaza copie de pe documente care certifica valoarea veniturilor (talon pensie, adeverinta venituri), care sa nu fie mai vechi de 2 luni, calculat la data depunerii cererii de imprumut;
d.     Pe perioada derularii contractului de imprumut, debitul nu se compenseaza cu soldul cotizatiei;
e.     In vederea acordarii imprumutului contabilul CAR verifica:
                                                             i.      Daca membrul CAR este la zi cu plata cotizatiei; astfel se verifica daca este depusa cotizatia lunara (minim 1% din veniturile nete) * nr. de luni care au trecut de la inscrierea in CAR;
                                                           ii.      Daca este la zi cu plata la fondul de deces; in vederea acordarii imprumutului contabilul verifica daca membrul CAR este la zi cu plata contributiei la fondul de deces, astfel acesta trebuie sa aibe achitata suma de 100 lei, depusa la inscriere, si nr. de luni * cu 4 lei/luna;  
                                                        iii.      Daca are, la data depunerii cererii de imprumut debite fata de CAR (imprumuturi neachitate, sau in curs de achitare);

In cazul in care nu este la zi cu depunerea cotizatiei sau a fondului de deces, sau are debite neachitate fata de CAR, cererea de imprumut nu se onoreaza.

Contractarea unui imprumut
1.     Pentru solicitant:
a.     Documente:
                                                                                                                                     i.      Contractul de imprumut intocmit potrivit anexei nr. ___;
                                                                                                                                   ii.      Copie de pe actul de identitate;
                                                                                                                                iii.      Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri, pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni calculat la data depunerii contractului de imprumut;
b.     Conditii:
                                                                                                                                     i.      Sa nu aibe debite fata de CAR provenite din imprumuturi inca neachitate;
                                                                                                                                   ii.      Sa fie la zi cu achitarea cotizatiei si contributiei la fondul de deces;
                                                                                                                                iii.      Pentru acordarea de imprumuturi membrul CAR trebuie sa aibe o vechime de cel putin 6 luni in aest c.a.r.p.;
                                                                                                                                 iv.      Nu se solicita girant pentru un imprumut mai mic decat valoarea veniturilor nete ale solicitantului; pentru un imprumut mai mare de pana la de doua ori decat valoarea veniturilor solicitantului se cere un girant; in celelalte cazuri se cer doi giranti;

2.     Pentru giranti:
a.     Documente:
                                                                                                                                     i.      Copie de pe actul de identitate;
                                                                                                                                   ii.      Copie de pe talonul de pensie si/sau adeverinta de venituri, pentru cei care lucreaza; acestea nu trebuie sa aiba o vechime mai mare de doua luni calculat la data depunerii contractului de imprumut;
b.     Conditii:
                                                                                                                                     i.      Girantul/girantii, trebuie sa aibe un venit lunar  care sa permita retinerea din venituri a ratei lunare de imprumut; rata lunara a imprumutului poate fi in cota de maxim 1/3 din veniturile permanente;
                                                                                                                                   ii.      Este de preferat ca girantul sa fie cadre active sau pensionari militari.

f.       Pentru buna desfasurare a activitatii CAR se stabilesc urmatoarele date de efectuare a operatiunilor:
                                                             i.      Platile pentru rambursari de imprumut se fac pana la data de 20 ale lunii pentru luna curenta, comform graficului de rambursare;
                                                           ii.      Consiliul de Conducere stabileste valoarea imprumuturilor si persoanele care beneficiaza de acestea pana la data de 25 ale lunii;
                                                        iii.      Plata imprumuturilor se face pe data de 30 ale lunii; daca aceasta data este intr-o zi nelucratoare, se plateste in ziua de vineri care precede aceasta data;
                                                         iv.      Exemplu practic privind calculul imprumutului si valoarea platita este prezentata in anexa nr. ___;
                                                           v.      Pentru acordarea imprumutului membrul CAR completeaza si depune „Contractul de imprumut”

D.    Retragerea din CAR
a.     Documente:
                                                             i.      Cerere tip comform anexei nr. ___;
                                                           ii.      Copie de pe documentul de identitate.
b.     Conditii si precizari:
                                                             i.      La retragerea din CAR se achita sumele depuse dupa ce au fost retinut soldul imprumutului neachitat;
                                                           ii.      Sumele ce trebuie achitate membrului CAR cu ocazia lichidarii se elibereaza dupa 45 de zile de la data depunerii cererii;
                                                        iii.      In cazul in care lichidea este cauzata de decesul membrului de CAR eliberarea sumelor se efectueaza in cel mai scurt timp posibil, fara perceperea de comisioane;
E.     Ajutorul de deces
a.     Documente:
                                                             i.      Cerere tip comform anexei nr. ___;
                                                           ii.      Copie de pe actul de deces;
                                                        iii.      Copie de pe actul de identitate al solicitantului;
                                                         iv.      Copie de pe certificatul de casatorie/nastere al celui care solicita ajutorul;
                                                           v.      Copie de pe dispozitia testamentara a decedatului; in cazul in care persoana este aceasi cu persoana inscrisa in cererea de inscriere in CAR aceasta copie nu se mai cere;
b.     Conditii si precizari:
                                                             i.      Valoarea ajutorului de deces este valoarea acumulata in acest fond de fostul membru de CAR.
F.     Transferul intre CAR
a.     Transfer la C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA”
                                                             i.      Orice persoana isi poate transfera fondurile la C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA” numai daca si-a achitat toate debitele la vechiul CAR;
                                                           ii.      Transferul sumelor se va face bancar, iar membrul in cauza poate solicita un imprumut o data cu inscrierea in C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA”;
b.     Transfer de la C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA”
                                                             i.      Orice persoana isi poate transfera fondurile de la C.A.R. „SOLIDARITATEA SOCIALA” numai daca si-a achitat toate debitele (imprumuturile);
c.       
G.    Sumele depuse de membrii fondatori:
a.     Fondurile depuse de membrii fondatori la infintarea C.A.R. se vor inscrie in evidenta contabila drept cotizatie depusa.
H.    Retragerea cotizatiilor depuse:
a.     Cand valoarea cotizatiei depaseste valoarea a de trei ori a pesiei/salariului/soldei depuse, iar membrul CAR nu are restante la plata fondurilor si nu are imprumut contractat si inca neachitat: membrul CAR va face o cerere de retragere a cotizatiei, care va fi onorata in termen de 45 de zile;
b.     Cand valoarea cotizatiei depaseste valoarea a de trei ori a pesiei/salariului/soldei depuse, iar membrul CAR are restante la plata fondurilor si/sau are imprumut contractat si inca neachitat: membrul CAR va face o cerere de retragere a cotizatiei; din valoarea ce se restituie se scad in primul rand restantele neachitate la fonduri si valoarea neachitata a imprumutului; in termen de 45 de zile se restituie valoarea care a ramas dupa efectuarea operatiunilor susmentionate;
c.      In cazul in care valoarea cotizatiei nu depaseste valoarea a de trei ori a pesiei/salariului/soldei depuse: cotizatia membrului CAR nu se restituie;
I.        Anexa1

Exemple de calcul
privind acordarea imprumuturilor

1.     Imprumut de 1.200 lei si o perioada de rambursare de 6 luni;
a.     Sold minim al cotizatie avut la data depunerii cererii de imprumut: 400 lei;
b.     Rata lunara: 200 lei;
c.      Costuri imprumut:
                                                             i.      Dobanda ce se achita la data acordarii imprumutului: 42 lei;
                                                           ii.      Analiza dosar: 5 lei;
d.      
2.     Imprumut de 1.200 lei si o perioada de rambursare de 12 luni;
a.     Sold minim al cotizatie avut la data depunerii cererii de imprumut: 400 lei;
b.     Rata lunara: 100 lei;
c.      Costuri imprumut:
                                                             i.      Dobanda ce se achita la data acordarii imprumutului: 78 lei;
                                                           ii.      Analiza dosar: 5 lei;
3.     Imprumut de 2.400 lei si o perioada de rambursare de 12 luni;
a.     Sold minim al cotizatie avut la data depunerii cererii de imprumut: 800 lei;
b.     Rata lunara: 200 lei;
c.      Costuri imprumut:
                                                             i.      Dobanda ce se achita la data acordarii imprumutului: 156 lei;
                                                           ii.      Analiza dosar: 5 lei;
4.     Imprumut de 2.400 lei si o perioada de rambursare de 6 luni;
a.     Sold minim al cotizatie avut la data depunerii cererii de imprumut: 800 lei;
b.     Rata lunara: 400 lei;
c.      Costuri imprumut:
                                                             i.      Dobanda ce se achita la data acordarii imprumutului: 84 lei;
                                                           ii.      Analiza dosar: 5 lei;