luni, 23 mai 2011

Important pentru pensionarii militari

Important pentru pensionarii militari, cei care au lucrat ca civili dupa trecerea in rezerva.

Cred ca intereseaza pe cei care au lucrat ca civili dupa trecerea in rezerva.
Succes!
In vederea diminuarii pierderilor care vor rezulta din remiterea noilor decizii de revizuire, avand in vedere ca procesul nostru cu statul roman poate dura si 1-2 ani (inclusiv la CEDO), va informez ca, IMPREUNA CU UN GRUP DE COLEGI JURISTI, am studiat cu atentie actuala legislatie in domeniul pensiilor (Lege 119/2010, OUG nr.1/2011, Legea 263/2010 si HG NR 257/2011 referitoare la normele de aplicare a noi legi a pensiilor) si, CU AVIZUL CASEI DE AVOCATURA care ne reprezinta, am ajuns la concluzia ca putem valorifica la zi, anual, in procesul revizuirii/recalcularii si stagiile de cotizatie la asigurarile sociale dobandite dupa data pensionarii. Este de preferat ca valorificarea sa se faca abia dupa ce vom primi noile decizii de revizuire, deoarece conform OUG 1/2011:

Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacã cererea de revizuire, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa de pensii sectorialã pânã la data de 1 ianuarie 2014;
Aceste aspecte ar fi de natura sa mimimalizeze pierderile din actualele cuantumuri ale colegilor din grup, sens in care va sugerez sa transmiteti si cunoscutilor dvs, deoarece multe persoane nu au cunostinte juridice si nici timp de asa ceva.
Cu stima, ......

Cum procedam ?
1. Va deplasati la Casa de pensii a municipiului Bucuresti ( Calea Vitan nr. 6, Sector 3, Bucuresti,mijloace de transport in comun: tramvaie: 15, 19, 23, 30, 50 , statia Posta Vitan , autobuze: 104, 123, 124 statia Vitan ) B IR OUL ELIBERARE ADEVERINTE - STAGII DE COTIZARE , ETAJ 1, CAMERA 1 ( Program de lucru : luni-joi : 9.00 14.30 , vineri 9.00 11.30 ) . Va informez ca nu este coada !!! SAU LA CASELE DE PENSII PUBLICE JUDETENE.
2. La Casa de pensii , la biroul mentionat mai sus ( avand C.I. asupra dvs. ) se face o cerere , se plateste la casierie ( se afla tot la etajul 1 ) 15 lei si se obtine Adeverinţa de venituri in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat

3. Se face o copie la respectiva adeverinta

4. Se intocmeste cererea de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie ( vezi modelul atasat )

5. Se anexeaza la respectiva cerere :
· Adeverinţă eliberată de Casa de pensii a Mun. Bucuresti in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat, în original şi copie
· Carte de identitate, în copie;
· Ultimul talon de pensie ( pe luna aprilie 2011) , în copie;
· Baza legală ( extras ) pentru recalcularea pensiei militare prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data inscrierii la pensie, vezi documentul atasat )

6. Se introduc documentele intr-un plic , si se transmit prin C.N. „Poşta Română" S.A. ( ‘’ cu confirmare de primire ‘’ ) la sediul Caselor de Pensii sectoriale ale :
.......................................
• Comisia de contestatii pensii din MApN, Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061416;
• Comisia de contestatii pensii din MAI, Bucuresti, str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Cod postal 040131;
• Comisia de contestatii pensii din SRI, Bucuresti, Unitatea Militara 0472 Bucuresti , str. Amzei , nr. 4 sector 1

7. Dovada transmiterii documentelor ( chitanta ) si confirmarea de primire se ataseaza la copia documentelor ce au fost transmise la Casele de pensii sectoriale

HOTARARE nr. 257 din 20 martie 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

ART. 134
(1) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
(2) Pensia pentru limitã de vârstã poate fi recalculatã, la cerere, prin adãugarea stagiilor de cotizare realizate dupã data înscrierii la pensie.
(3) La recalcularea pensiilor pentru limitã de vârstã, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se utilizeazã stagiul complet de cotizare avut în vedere la stabilirea pensiei (in cazul nostru de 20 de ani)
(4) La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adãugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.
(5) La recalcularea pensiilor de invaliditate în condiţiile alin. (1), stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrãrii în vigoare a legii, se calculeazã punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adãugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potenţial se determinã cu respectarea condiţiilor şi modalitãţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
(6) Pensia poate fi recalculatã, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de naturã a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
(7) Drepturile recalculate potrivit alin. (1)-(6) se acordã începând cu luna urmãtoare celei în care a fost înregistratã solicitarea.

IMPORTANT :
Conform art. 134 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea. Deci , cu cat facem mai repede cererea cu atat avem mai mult de castigat.
Cu deosebit respect,ing. Corneliu GHINEA

BAZA LEGALA ( EXTRAS )
PENTRU RECALCULAREA PENSIEI MILITARE PRIN ADAUGAREA STAGIILOR DE COTIZARE REALIZATE DUPA DATA INSCRIERII LA PENSIE

• art. 107 , alin (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
Art. 107……… ‘’(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii ‘’

• art. 134 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
Art. 134 ………………‘’(2) Pensia pentru limita de varsta poate fi recalculata, la cerere, prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie.
(3) La recalcularea pensiilor pentru limita de varsta, stabilite potrivit legislatiei anterioare intrarii in vigoare a legii, se utilizeaza stagiul complet de cotizare avut in vedere la stabilirea pensiei. ‘’

• art. 2, alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor :
Art. 2. ‘’- (1) Pensiile de serviciu anticipate şi anticipate parţiale dintre cele prevăzute la art. 1 devin pensii pentru limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.’’

• art. 171 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice :
Art. 171 – ‘’La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv categoriile de pensii prevăzute la art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, devin pensii în înţelesul prezentei legi.’’


Nr………………….…din……………..


CERERE


de recalculare a pensiei pentru stagiile de cotizare realizate dupa data inscrierii la pensie

Catre : Casa de Pensii sectorială a .......................................................

Subsemnatul col. ( r ) ________________ , CNP nr. ______________ , domiciliat în localitatea _____________ , Str. ____________ nr . ___, Bl. __ , ap. ___, sect. __, posesor al actului de identitate seria.___ nr. _______ , eliberat de ________ la data de __________, nascut la data de ________ in localitatea ______ , jud. ________ , fiul lui ______ si al ________ , cu dosar de pensie nr. _________ , telefon _________ , in baza art. 107 , alin (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice , art. 134 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 257 / 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice si având in vedere că, potrivit art. 2, alin. (1) din Legea nr. 119 / 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensia mea de serviciu a devenit pensie pentru limită de varstă prin efectul legii si şi-a păstrat acelaşi regim, de pensie pentru limită de varstă, potrivit art. 171 din Legea nr. 263 / 2010

Solicit recalcularea pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare
realizate după data inscrierii la pensie.

În acest scop depun următoarele :
• Adeverinţă eliberată de Casa de pensii a Mun. Bucuresti in baza declaratiilor privind evidenţa nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată catre bugetul asigurarilor sociale de stat , __ pagini , în original şi copie; ( Legea 263 / 2010 , art. 159 , alin.3 )
• Carte de identitate seria.__ nr. ______ , eliberat de ________ , 1 pagină , în copie;
• Ultimul talon de pensie ( pe luna aprilie 2011) , 1 pagină , în copie;
• Baza legală ( extras ) pentru recalcularea pensiei militare prin adăugarea stagiilor de cotizare realizate după data inscrierii la pensie, 1 pagină

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, casei sectoriale de pensii orice schimbare ce va surveni în cele declarate mai sus.

În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Am completat şi am citit cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus,
după care am semnat.

Documentul contine :
- ______pagini ( cererea )
- ______pagini ( 4 anexe )
Data ………………. Semnătura ……………………Sa multumim prietenului nostru, pentru e-mail!
Face parte din categoria celor care inteleg ce inseamna
si ce importanta are comunicarea.
Admin