luni, 23 mai 2011

O punte trainică între Ţara Moţilor şi Arcul Intracarpatic

Comunicat: O punte trainică între Ţara Moţilor şi Arcul Intracarpatic • publicat la: 22 May 2011

La invitaţia Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” Deva, Primăriei şi Consiliului Local Crişcior, jud. Hunedoara şi a Grupului Şcolar „Cişan” din Crâşcior , o delegaţie a Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHN), formată din reprezentanţi ai Centrului European de Studii Covasna- Harghita, Ligii Cultural –Creştine „Andrei Şaguna”, Fundaţiei Culturale „Mihai Viteaul – din Sf. Gheorghe şi ai Asociaţiei Cultural –Creştine „Justinian Teculescu din Covasna şi Fundaţiei „Miron Cristea” din Topliţa, au participat au participat la Festivalul Cultural –Patriotic „Ţara Crăişorului”- ediţia a IV-a, care a avut loc vineri 20 mai în localităţile Ţebea şi Crişcior, judeţul Hunedoara şi la simpozionul naţional organizat cu această ocazie.

După ce au participat la Ţebea, la sjujba de pomenire şi depunerea de coroane care au avut loc la mormântul lui Avram Iancu, intelectualii din Arcul Intracarpatic au participat la simpozionul din programul festivalului, manifestare desfăşurată la Grupul Şcolar „Crişan”, din Crăşcior, în cadrul căreia au prezentat comunicări, pe lângă profesori, preoţi, cercetători şi alţi iubitori de istorie şi cultură naţională, din mai multe localităţi din Ţara Moţilor, Lugoj, Braşov ş.a.

Printre obiectivele sale generoase, Simpozionul şi-a propus: dezbaterea problemelor multiple şi complexe ale românilor din Ardeal, stabilirea strategiei şi a mijloacelor necesare pentru apărarea drepturilor şi a valorilor pentru care s-a jertfit eroii şi martirii neamului; evocarea eroilor, martirilor şi a luptătorilor pentru libertatea şi demnitatea naţională şi pentru păstrarea limbii, culturii şi credinţei străbune; facilitarea cunoaşterii şi colaborării între participanţi.

În intervenţiile lor, reprezentanţilor FCRCHN au abordat teme precum: rolul societăţii civile româneşti din Arcul intracarpatic pentru prezervarea şi afirmarea identităţii naţionale, în mediul multietnic şi pluriconfesional al judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş; modul de prezentare a istoriei României în mass –media maghiară din judeţele Covasna şi Harghita; iniţiativele, demersurile şi proiecte legislative pentru obţinere autonomiei teritoriale a aşa zisului Ţinut Secuiesc – în mod deosebit cele vizând regionalizarea României şi adoptarea Legii statutului minorităţilor naţionale; consecinţele negative, pe termen mediu şi de perspectivă, ale separatismului etnic şi ale formării unei enclave etnice maghiare, în inima României ş.a.

La finalul dezbaterilor, participanţii au convenit să adopte următorul comunicat:

1.Solicităm Senatului României să adopte legea care modifică articolele din Legea Educaţiei referitoare la învăţarea Istoriei şi Geografiei României în limba română, de către elevii din şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale, asigurându-se astfel cadrul necesar învăţării limbii naţionale de către toţi cetăţenii României.

2.Solicităm Camerei Deputaţilor să nu adopte Legea statutului minorităţilor naţionale, act normativ care urmăreşte în fapt reglementarea drepturilor persoanelor ce aparţin minorităţilor etnice ca drepturi colective, teritorialitatea ca element fundamental al exercitării drepturilor colective, delegarea competenţelor autorităţii statului la nivel central şi local către organe alese pe criterii etnice.

3. Solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român să ia măsurile ce se impun pentru respectarea Constituţiei României şi combaterea tuturor manifestărilor neorevizioniste, a celor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, sau prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele României, manifestări de genul celor comise de Csibi Barna, la Miercurea –Ciuc şi Sf. Gheorghe.
4.Subscriem la conţinutul memoriului adresat de prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură din Cluj-Napoca şi din ţară, prin care se cere repunerea pe soclul statuii regelui Matei Corvin, la terminarea lucrărilor de restaurare a monumentului, a plăcuţei cu textul lămuritor propus de Nicolae Iorga, în spiritul adevărului istoric.

5.Cerem Consiliului Judeţean Covasna să solicite Consiliilor Judeţene Hunedoara, Alba şi Sibiu ca, pe bază de reciprocitate, în cadrul programelor de parteneriat stabilite între Centrele de Cultură ale judeţelor respective şi cel al judeţului Covasna, să se prevadă susţinerea realizării unor programe în domeniul cultural, educativ, ştiinţific, şi în comunităţile româneşti din judeţele Covasna şi Harghita.

6. Considerăm că una dintre marile priorităţi ale societăţii româneşti actuale trebuie să o reprezinte sprijinirea iniţiativei de înălţare a Mausoleului de la Ţebea, închinat personalităţilor simbol ale Neamului Românesc – Horia, Cloşca şi Crişan şi Avram Iancu, precum şi tuturor martirilor şi eroilor transilvăneni care s-au jertfit pentru neam şi ţară,
7.Conducerile Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi a Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” din Deva, de comun acord, au convenit să permanentizeze şi să amplifice relaţiile pe tărâm cultural, spiritual, ştiinţific şi civic, între şcoli, asociaţii, fundaţii şi ligi ale societăţii civile, instituţii administrative, eclezistice, de asistenţă socială şi de cultură din localităţi din Ţara Moţilor şi din Arcul Intracarpatic, realizându-se astfel o punte trainică de legătură între cele două zone binecuvântate ale României, în scopul cunoaşterii şi apropierii dintre locuitorii acestora, şi unirii eforturilor împotriva separatismului şi enclavizării pe criterii etnice.

8.Reamintim faptul că, în perioada interbelică problemele Moţilor şi cele ale Românităţii din Arcul Intracarpatic şi din Sudul Basarabiei, au constituit probleme prioritare ale Statului Român şi ale societăţii româneşti în ansamblu, făcând parte din categoria problemelor „cu care nu se glumea”. Având în vedere evoluţiile postdecembriste, din aceste spaţii ale „românităţii periclitate”, a venit timpul trecerii de la vorbe la fapte, de la abordări politicianiste, la o strategie pe termen lung, care să garanteze apărarea intereselor naţionale, în consens cu valorile şi practica europeană.

Forumul Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş: dr. Ioan Lăcătuşu- preşedinte şi av. Ioan Solomon, vicepreşedinte;

Asociaţia „Ţara Iancului – Iubirea Mea”, ing. Ioan Paul Mărginean, preşedinte

http://www.napocanews.ro/2011/05/comunicat-o-punte-trainica-intre-tara-motilor-si-arcul-intracarpatic.html