marți, 14 iunie 2011

COMUNICAT


Rugăm membrii Filialei SCMD SATU MARE care nu şi-au achitat cotizaţia la zi să facă acest lucru în cel mai scurt timp întrucât neplata acestei cotizaţii, de ce nu „simbolice”, aduce prejudicii atât filialei prin nerepartizarea de fonduri necesare funcţionării corespunzătoare a acesteia, cât şi celor în cauză, prin pierderea calităţii de membru SCMD şi a drepturilor ce decurg din aceasta (unii dintre rău platnici sunt parte în procesele declanşate pentru contestarea, ulterior revizuirea deciziilor ce vor fi (sau au fost) emise conform O.U.G. nr. 1 / 2011 şi regularizarea cuantumului pensiilor în anul 2012).

De asemenea, pentru cei care nu mai vor să facă parte din sindicat să urmeze prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a SMDC, art. 70.

Trebuie subliniat din nou faptul că simpla plată a cotizaţiei nu atrage automat după sine redobândirea drepturilor ce ni se cuvin; rugăm a se studia regulamentul mai sus menţionat, îndeosebi partea referitoare la drepturi şi îndatoriri.

Cotizatia de membru de sindicat se poate plati in urmatoarele conturi bancare ale SCMD: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410, Cod fiscal: 26096263.

La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia. Incasarea cotizatiilor cu chitanta ,la filialele teritoriale, nu mai este, pe moment, permisa.

Dupa achitarea sumei membrul de sindicat trebuie sa prezinte o copie de pe chitanta la sediul Filialei,daca are posibilitatea imediat, daca nu , sa anunte telefonic secretarul filialei la tf. 0723.601.132, nr. Chitantei si data achitarii.

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SATU MARE