vineri, 10 iunie 2011

MAŞINĂRIA POLITICII - ÎN FAŢA PROPRIILOR LIMITE

Generaţia pe care o reprezint trăieşte, de mai bine de 60 de ani, vremuri dure şi halucinante generate de o politică autohtonă acordată pe frecvenţa lipsurilor şi mult îndepărtată de visul unei prosperităţi sociale. Chiar dacă am pune cap la cap toate învăţăturile de care suntem capabili, nu am reuşi să înţelegem cât de incorect am făcut totul în trecut şi de ce tragem ponoasele unei economii ratate. Nu se poate spune că ne-am imaginat vreodată viaţa ca un şuvoi de abundenţă pe care să putem naviga uşor, fără niciun efort. Dimpotrivă, generaţia din care fac parte a furnizat suficiente soluţii pentru ca tinerii noştrii de azi să nu fie împovăraţi cu grija zilei de mâine. Am trecut împreună printr-o sumedenie de crize, ba chiar a existat o anumită continuitate, în sensul că, ori de câte ori am trecut printr-o criză, imediat, ea a fost înlocuită cu alta. Astăzi am ajuns într-un blocaj general (politic, economic, social şi moral) şi indiferent cu câţi experţi am vorbi, aceştia nu ne pot vizualiza drumul corect de urmat. Proporţional şi constant, evenimentele pe care le suportăm zi de zi, ne reduc porţia de motivaţie naturală şi, implicit, starea de bine. Nu mai suntem stăpâni pe nimic în condiţiile în care legile moderne ale vieţii globale ne aruncă cu viteza luminii de la cer la infern. În aceste condiţii aşteptăm o minune care să pună capăt iritării noastre şi suportăm cu stoicism valul de reforme aplicate de un guvern orbit de necunoscutele economiei de piaţă. Să mai adăugăm şi elementele unei psihologii sociale apocaliptice generate de intersectarea planului Galactic în 2012, sfârşitul Calendarului Mayaş sau povestea Planetei Nibiru descoperită de sumerieni care se îndreaptă spre Pământ şi nu-ţi rămâne decât să te întrebi despre lucrurile de dincolo de această lume. O mare parte a românilor se află într-o stare de abandonare, trăind în suferinţă, într-un prezent mizerabil. Câmpul energetic colectiv al românilor a fost puternic distorsionat iar infracţiunea umană a devenit tot mai periculoasă. Toată această suferinţă seamănă cu un vis urât, pe fondul unei perspective limitate şi sumbre oferite de guvernanţi, asupra viitorului. Încercăm să reacţionăm prin sentimente de mânie, senzaţii de frică sau stări de depresie puternică. În acest timp politicienii de la guvernare vă spun că viaţa este minunată cu condiţia să vă abandonaţi prezentul şi să speraţi într-un viitor mai bun. Conştienţi de faptul că în societate s-a adunat o uriaşă cantitate de energie cu o frecvenţă periculoasă încătuşată, aceşti politicieni caută să-şi menţină puterea şi autoritatea. În loc să ne ofere idealuri naţionale şi umane ei ne promit să ne protejeze de coşmarul crizei, sub umbrela unei democraţii de tip mafiot. Pe ecranele de televiziune sunt prezenţi câţiva vânzătorii neruşinaţi de iluzii care ne previn asupra unor pericole iminente pe care noi nu le vedem şi nu le înţelegem. Ei sunt exponenţii unei teribile reţele politice cu grupuri de interese dispersate în toată ţara. Această fantezie a lor s-a născut din nevoia de dominaţie, asupra unui popor blând, răbdător şi credul. Să fie poporul român atât de uşor de manipulat? Este o ironie a istoriei faptul că, pe durata celor 21 de ani care s-au scurs de la căderea dictaturii comuniste, am reuşit să construim, global şi selectiv, pe teritoriul patriei noastre, un capitalism sălbatic generator de opulenţă şi sărăcie. Dar cel mai grav fenomen este generat de distinsa noastră intelectualitate care continuă să joace dublul rol, acela de făptaş şi de victimă. Făptaş pentru că, în naivitatea ei, a aplaudat şi va aplauda în continuare, victimă pentru că va suporta direct consecinţele neimplicării politice responsabile şi va accepta ca din mintea ei activă şi sacrificiile suportate să hrănească nişte impostori. Unii dintre aceştia, încorporaţi în stufoase echipe electorale, caută să ocupe cât mai mult spaţiu mediatic şi să dirijeze pe canale obediente, energiile electorale ale populaţiei. În discursuri alcătuite din cuvinte fermecate, orientate către cel mai sigur câştig electoral, aceşti intelectuali, actori ai scenei politice, caută să evidenţieze realizările epocii (cel aflat la putere) sau să penalizeze erorile politicii de guvernare (cel aflat în opoziţie). La nivel naţional, ofertanţii de servicii publice se înghesuie la poarta îngustă a selecţiei populare în număr impresionant, prefăcându-se că nu înţeleg logica accesului la putere pe bază de donaţie financiară, de jos în sus. La adăpostul unor sondaje periodice, cu rezultate dirijate, comentatori, susţinători, aplaudaci îşi plasează de multă vreme „stăpânii” pe locuri fruntaşe, în ochii opiniei publice. Pe fondul acestor cicluri electorale trase la indigo, după principiul „pleacă ai noştrii, vin ai noştrii noi votarăm iar ca proştii”, la cârma judeţelor, municipiilor, oraşelor, s-au instalat lideri care, prin imagine şi comportament au denaturat ideea de protecţie socială şi, mai ales, de justiţie socială, datorită implicării, conform celor prezentate de mass-media, în sfere de activitate incompatibile cu statutul lor.
Găştile de cartier, cămătarii, escrocii, îmbuibaţii, devalizatorii, lătrătorii, tâlharii şi violatorii, hoţii şi borfaşii, lingăii satisfăcuţi, pe deplin de îmblânzirea sistemului coercitiv al legii penale, au ocupat cartierele aglomerate şi zonele rurale spre disperarea cetăţenilor oneşti şi patrioţi care mai cred într-o Românie a lor.
În acest timp, „Minţile luminate” stau şi emană teorii cu privire la raportul optim între numărul de poliţişti şi suta de mii de locuitori. Prin măsurile preconizate de disponibilizare a 8000 ,10.000 sau 18.000 de poliţişti, întregul sistem de ordine publică şi siguranţă a cetăţeanului se va prăbuşi, spre bucuria infractorilor, care vor ocupa golul de securitate produs cu premeditare. Relaţiile anacronice dintre instituţii vor diminua capacitatea de deservire a cetăţenilor, infractorii de drept comun vor aştepta la rând câţiva ani pentru a fi deserviţi (identificaţi, prinşi şi judecaţi) iar cetăţeanul va deveni tot mai vulnerabil. Sunt cu toată fiinţa alături de poliţişti şi mai cred în puterea de regenerare a conştiinţei civice lansate în apărarea drepurilor lor fundamentale (la viaţă şi la muncă).
Cea mai mare parte a populaţiei sesizează lipsa unei preocupări reale şi permanente faţă de problemele acestei lumi româneşti fragmentate, în care violenţa, bogăţia, cunoaşterea, sănătatea, legitimitatea, dreptatea şi echitatea au fost lăsate la întâmplare, fără să se anticipeze ce rol au aceste elemente în viaţa cetăţenilor. Generaţia tânără a fost abandonată prin proiectarea greşită a întregului angrenaj al dezvoltării durabile rămasă o iluzie, fluturată de lumea politică ca mijloc de propagandă şi de mascare a neputinţei, fără efecte notabile asupra celor patru componente de patrimoniu: capitalul fix şi financiar, uman (educaţia), ecologic (mediu), capitalul social (exprimat în realizări sociale). Aceste rezultate ale politicii sunt generate de îngâmfarea şi mimarea înţelepciunii, de către o falsă elită politică, pe fondul unor jocuri de culise practicate într-o matrice a intereselor de partid şi protejate tot mai mult de instrumente media aservite.
Dragi camarazi,
Ca cetăţean obişnuit am trăit şi trăiesc cu speranţa că o mare parte din această gaşcă flămândă pusă pe căpătuială, care sprijină financiar o parte a eşichierului politic, va da faliment şi, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, vom avea parte de o altfel de politică. În viziunea noastră a militarilor în rezervă politica semnifică, în primul rând, o activitate necesară vieţii sociale, un suport pentru fiinţa umană, pentru existenţa ei liberă şi demnă. Politica, în afară de guvernare (gestionarea treburilor publice), mai reprezintă mediul ambiant, favorabil manifestării drepturilor, obligaţiilor şi toleranţei umane. Politica reprezintă suportul şi energia necesare construirii şi cuplării societăţii româneşti la viteza cu care se schimbă lumea, într-un permanent dans energetic. Politica mai este instrumentul care vindecă bolile neputinţei, sărăciei, corupţiei şi mediocrităţii, este privilegiul defavorizaţilor şi, în final, politica este metoda prin care ne menţinem verticalitatea umană şi certificatul de naţiune europeană.
Actuala politică de reformare forţată a ucis întreaga speranţă de profit şi a aruncat România într-o situaţie tragică scăpată de sub control în care, dependenţa, subdezvoltarea, datoria externă şi nesiguranţa nu ne vor permite să rezolvăm problemele economice şi sociale reale. Am reuşit să transformăm toată zestrea economică în mormane de fiare vechi, pe care le-am pus la dispoziţia unor infractori denumiţi metaforic „investitori”,din care au scos profituri uriaşe. Semnalele de avertizare transmise de instituţiile internaţionale, strigătele de disperare ale unor categorii defavorizate, efectele limitate şi sumbre ale aşa-zisei reforme pe care societatea le transmite către guvernanţi se lovesc de un zid. Cu siguranţă, ne aflăm la o răscruce de istorie şi destin.
Nu pot spune prea multe lucruri încurajatoare despre declinul demografic al românilor. Statisticile indică o scădere demografică drastică până în 2020. Cei mai pesimişti vorbesc chiar despre o iarnă demografică generală în condiţiile în care populaţia activă între 20-65 de ani îşi va incetini creşterea apoi va scădea dramatic pentru o perioadă nedefinită de timp. Istoria civilizaţiei umane arată că un popor nu poate obţine prosperitate în condiţii de depopulare. În timp ce statele moderne anihilează îmbătrânirea populaţiei cu acoperirea forţei de muncă prin imigraţie (importând “sclavi” pentru economie, plătitori de taxe şi impozite, pentru pensii şi asigurări de sănătate) în ţara noastră, se încurajează revoluţia sexuală şi emigraţia, reuşindu-se destructurarea familiilor şi o depopulare forţată.
Actuala reformă din sistemul sanitar, prin care guvernul şi-a declinat responsabilitatea asupra celor 67 de spitale, ne conferă garanţia că „ nu ne vom mai îmulţi ca iepurii, ci vom muri ca muştele”. Vizitaţi câteva spitale clinice de urgenţă judeţene şi veţi constata câte doi bolnavi într-un pat şi al treilea pe targă ,pe interval. Am trăit o asemenea dramă şi nu vă doresc acest experiment.
Dar cea mai gravă atitudine o consider acceptarea, de atâta timp, a unei „tutele ştrangulatoare a unor minorităţi ai căror lideri se străduiesc să joace la ruleta europeană drepturile istorice legitime ale românităţii, obţinute cu enorme sacrificii şi suferinţe”. Am afirmat într-o emisiune televizată, în direct, că “de fiecare dată când interesele românilor sunt ameninţate, din instinctul de militar, mai pipăi sacul cu cartuşe”. Este adevărat că acest context european şi mondial nu ne este total favorabil însă, Neamul românesc se menţine drept o entitate mistică, ceea ce, în plan politic defineşte Naţiunea română unitară, indivizibilă şi suverană. Cei care încearcă să transmită semnale de tipul „că în anumite judeţe românii sunt de fapt stăpâni iar maghiarii sunt de drept proprietari” le recomand frăţeşte să renunţe la acest proiect numit Ardeal. Cu siguranţă Dumnezeu a făcut şi face multe experienţe cu neamurile iar, din când în când, le cheamă la mântuire. Sper să fim împreună români , maghiari, saşi , secui, turci şi tătari, greci şi macedoneni, etc la judecata Lui şi să răspundem pentru faptele noastre şi ale celor pe care i-am condus.
Dragi camarazi,
Trăim o perioadă de martiraj moral şi material. Guvernanţii ne-au supus sistematic la diferite încercări critice legate de pierderea locului de muncă ciuntirea salariilor şi pensiilor. Au fost jefuiţi dascălii, militarii, personalul sanitar, funcţionarii publici, lucrătorii din sistemul justiţiar, acum a venit rândul poliţiştilor.
În lucrarea „Psihologia mulţimilor”, Gustave Le Bon, referindu-se la salturile pe care omenirea le-a făcut în planul civilizaţiei denotă: „La prima vedere, marile bulversări care precedă salturile de civilizaţie par determinate de transformări politice considerabile: invazii de popoare, ori răsturnări de dinastii. Dar o cercetare atentă a acestor evenimente dă la iveală, cel mai adesea, faptul că adevăratele cauze, dincolo de cele aparente, ţin de o modificare profundă a mentalităţii popoarelor. Veritabilele răsturnări istorice nu sunt cele care impresionează prin amploare şi violenţă. Singurele schimbări importante din care decurge primenirea civilizaţiilor, se operează la nivelul opiniilor, concepţiilor şi credinţelor. Iar dacă ele se manifestă rar, aceasta se datorează faptului că fondul ereditar al unei rase este elementul cel mai stabil”.
Dreptul la viaţă, ca drept absolut şi fundamental al omului, nu presupune numai asigurarea unui climat permanent de pace şi lipsa totală a războiului. În epoca noastră pacea, pentru a fi viabilă, are nevoie de noi fundamentări cum ar fi dezvoltarea echilibrată, armonioasă a lumii, instaurarea unei noi ordini economice, atenuarea contrastelor izbitoare generatoare de cumplite nedreptăţi, eradicarea sărăciei care înjoseşte fiinţa umană şi multe altele. Dacă s-ar ţine un minut de reculegere pentru fiecare persoană decedată în anul 2010 din cauza foamei, şi lipsei de asistenţă sanitară, România ar fi mută până în 2020.

P.S. În Judeţul Braşov şi municipiul Braşov, funcţionează Asociaţia „ ALIANŢA PENTRU RESPECTAREA DEMOCRAŢIEI – OCTAVIAN PALER”, un proiect civic realizat prin cooperarea unor personalităţi ale Societăţii Civile, cadre didactice şi militari în rezervă cu Federaţia Sindicală „Înfrăţirea”. Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2010, iniţial cu sediul la Zărneşti, de un grup de oameni nobili în frunte cu reputatul inginer Popa Ioan. Începând cu luna iunie 2011, sediul Asociaţiei se va muta în Municipiul Braşov. Scopul Asociaţiei este implicarea şi participarea activă a cetăţenilor la viaţa civică în deplină cunoştinţă de cauză şi respectând în totalitate principiile democratice, punerea în valoare a capacităţilor native ale oamenilor spre folosul dezvoltării societăţii noastre. Să apere prin toate mijloacele legale avute la dispoziţie principiile democratice şi să contribuie astfel la consolidarea democraţiei. Asociaţia are personalitate juridică şi noul sediu este în Braşov, Str. Nicolae Bălcescu nr.67 (peste drum de Magazinul STAR, suprapus cu sediul Federaţiei ÎNFRĂŢIREA). Din Asociaţie fac parte persoane fizice şi juridice. Conform Statutului Asociaţia poate avea filiale în toată ţara unde se constituie structuri de cel puţin 3 membri. Cotizaţia anuală este simbolică de 1 euro. Printre obiectivele Asociaţiei se află: apărarea, prin toate mijloacele legale avute la dispoziţie a democraţiei şi implicarea în consolidarea ei, luptând cu fermitate împotriva manipulării, fraudelor electorale dovedite; militarea permanentă pentru educaţie, dezvoltarea de programe, iniţierea de sondaje de opinie, luarea unor poziţii ferme faţă de abuzuri, lupta împotriva promovării unor oameni incapabili şi de moralitate îndoielnică; încurajarea coeziunii sociale şi economice a comunităţilor locale.
Cei care doriţi să devenţi membri ai acestei asociaţii vă puteţi adresa subsemnatului, Gl. Mr.(r) prof.univ.dr. Petrişor Mandu, telefonic, prin e-mail, sau direct, în fiecare zi de joi şi vineri începând cu 10.06.2011, între orele 12.00 -14.00, la sediul din Braşov, unde vă pun la dispoziţie statutul Asociaţiei, adeziunile şi legitimaţiile. Sper ca acest Proiect major să realizeze un impact pozitiv asupra interesului public – creşterea bunăstării umane. Activitatea SCMD Braşov, va continua în mod obişnuit, în conformiate cu statutul SCMD. Veniţi lângă noi, ca membri ai Asociaţiei „Octavian Paler”, cei care iubiţi România, persoane fizice şi juridice.

Honor et Patria! Vae victis!
PRESEDINTELE SCMD Braşov
Gl.mr. (r) prof.univ.dr. Petrişor Mandu