miercuri, 1 iunie 2011

MANIFEST PENTRU ROMANIA

I.MOTIVATIE. În urma analizei sitaţiei interne şi externe actuale şi a semnalelor primite de la colegii din UE, am decis să ne implicăm la nivel naţional şi local pentru restabilirea statului de drept şi a democraţiei in România prin sprijinul efectiv al opoziţiei, care în percepţia populară este şansa României de a scăpa ţara de conducătorii aserviţi străinătăţii. Demersul nostru nu vizează interese personale şi privilegii şi este bazat pe realitatea din teren, realitate constatată pe baza informaţiilor culese în urma discuţiilor cu oamenii, evenimentelor organizate de filiala noastră cât şi de la membrii de sindicat membri ai partidelor politice şi care arată oportunitatea şi necesitatea asocierii SCMD cu opoziţia actuală pentru creşterea şanselor de evenire a ţării la normalitate. De asemenea avem datoria morală şi camaraderească faţă de colegii noştri din UE care prin semnalele de solidaritate transmise ne obligă să continuam lupta impotriva abuzurilor de orice fel, deoarece la nivel internaţional, actuala putere, a creat precedente şi experimente periculoase.(L119/2010, L263/2010, L329/2009, reducerea salariilor cu 25%, codul muncii şI al dialogului social, legea învăţământului ş.a.m.d.).Am conceput ca Manifestul pentru România să cuprindă măsuri organizatorice, admistrative şi legislative care să fie prezentateliderilor opoziţiei(USL) şi care să constituie coordonatele unui protocol cu USL şi începutul luptei commune USL+SCMD. Ne propunem să atragem atenţia USL că a sosit momentul să-şi asume responsabilitatea istorică de a se implica în preluarea puterii. Fără concentrarea tuturor eforturilor pentru înlăturarea lui Băsescu şi a clanului său mafiot, întreaga clasă politică este compromisă total iar ţara se va adânci în dictatură şi izolare internaţională. Vom acţiona cu mijloacele şi resursele pe care le avem pentrumanifestarea voinţei noastre şi informarea corectă a opiniei publice interne şi internaţionale despre situaţia reală din România şiopţiunile reale ale poporului român.

II.MĂSURI ORGANIZATORICE
1.Stabilirea partenerilor sociali şi încheierea protocoalelor de colaborare.
2.Crearea unor structuri operative, viabile, la nivel central şi local - departamente(imagine, organizatoric, pregătire manifestaţii,etc).
3.Identificarea din timp a viitorilor candidaţi la alegerile locale şi parlamentare, integri, şi desfasurarea actiunilor de creştere anotorietăţii acestora.
4.Identificarea persoanelor care prin pregătire, competenţă profesională şi probitate morală să poată fi numiţi în funcţii de conducere la nivel guvernamental şi local.
5.Pregătirea din timp a unor proiecte de legi, coerente, care să înlocuiască măsurile aberante luate de actualii guvernanţi.
6.Estimarea din timp a situaţiei politico-economice şi trecerea imediat, după intrarea la guvernare, la remediere situaţiei, fără a mai invoca "greaua moştenire".
7.Prezentarea bilanţului guvernării de către vechii guvernanţi, luarea în primire a ministerelor şi a celorlalte instituţii centrale şi locale pe baza procedurii de predare-primire conform legilor în vigoare şi prezentarea publică a stării de fapt(descărcarea de gestiune).
8.Desemnarea unui candidat unic la toate tipurile de alegeri,revederea şi completarea protocolului USL.
9.Renunţarea la activitatea parlamentară de către parlamentarii USL şi desfăşurarea activităţii în teritoriu(colegii).
10.Crearea condiţiilor de promovare în administraţia guvernamentală sau locală a tinerilor corespunzător pregătiţi.
11.Analizarea periodică a stadiului realizării prevederilor protocolului la toate nivele.

III. MĂSURI ADMINSTRATIVE SI LEGISLATIVE:
1.Renunţarea imediată la orice acord cu FMI şi Banca Mondială, reevaluarea acordurilor anterioare şi anularea celor încheiate îndefavoarea poporului român.
2. Nerecunoaşterea datoriei publice deoarece nici un euro nu a folosit publicului.
3.Emiterea monedei naţionale de către Monetaria Statului , repatrierea rezervei de aur a BNR şi schimbarea guvernatorului acesteia.
4.Readucerea în proprietatea statului a resurselor naturale concesionate abuziv şi împotriva intereselor poporului roman.
5.Modificarea Constituţiei: -interzicerea ordonanţelor de urgenţă în afara stării de necesitate, de urgenţă sau de război; -interzicerea asumării răspunderii de către guvern în spaţiul legislativ; -anularea dreptului străinilor de a cumpăra pământ; -desfiinţarea Curţii Constituţionale;
6.Modificarea legii electorale: -dacă 50% + 1 din populaţia cu drept vot nu se prezintă la urne alegerile nu se validează; -este ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi din primul tur; -contrasemnarea listelor electorale de către toţi candidaţii legal admişi, pentru eliminarea decedaţilor, plecaţilor în strinătate sau înlocuirea listelor de către cei interesaţi să fraudeze alegerile: -anularea oricăror subvenţii de la stat pentru partidele politice şi campaniile electorale şi a oricăror sponsorizări; -eliminarea condiţionării depunerii candidaturii de garanţii prohibitive; -nu pot candida membri ai organizaţiilor secrete şi persoane cu dublă sau multiplă cetăţenie.
7.Anularea imunităţilor.
8.Executarea silită a datornicilor străini şi români şi confiscarea averilor ilicite.
9.Răspunderea materială, penală sau civilă a persoanei(miniştri, parlamentari, judecători, primari, consilieri,etc) care îndeplinind funcţii eligibile sau administrative la nivel central sau local prejudiciază persoane fizice sau juridice.
10.Desfiinţarea DNA, ANI şi CNSAS, instituţii bugetofage care sesuprapun institutiilor contituţionale şi care au fost transformate în instrumente politice împotriva opozanţilor actualei puteri.
11.Revenirea la legile ocupţionale pentru militarii, cadre active si de rezervă, din SNA, Siguranţă Naţională şi Poliţie, în conformitate cu tradiţiile militare româneşti, legislaţia UE, NATO şi internaţională.
12.Modificarea legislaţiei pentru obsorbţia fondurilor UE de cătrecetăţenii români: -băncile să perceapă dobânzi doar pentru suma de cofinanţare; -garantarea liniei de credit cu investiţia în sine; -să se lucreze doar cu bănci româneşti(CEC Bank, Eximbank), iar acestea să fie capitalizate de stat pentru acest proces; -înfiinţarea de către stat a unui fond de garantare a proiectelor cu fonduri UE pentru firme START UP cu obiect de activitate pe măsurile 1.2.1 şi .1.2.3. din PNDR, schema N578/2009 şi AXA 2 din programul FEP(măsurile 2.1, 2.5, 2.6).
13. Priorităţi ale guvernării USL reflectate în politici macroeconomice pe termen lung: -învăţământul; -sănătatea; -relansarea agriculturii şi înlăturarea dependenţei hrănirii populaţiei de importuri, precum şi atenuarea efectelor crizei alimentare mondiale; - investiţii controlabile şi controlate în infrastructură.

Biroul Operativ al Filialei 1 Constanta a SCMD